Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet."— Előadás másolata:

1 Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet

2 2 Egyváltozós statisztika (Pszichológia BA szintjén tanítjuk)

3 3 1.Statisztikai alapfogalmak és leíró statisztikák –Megfigyelési egységek, változók, adatmátrix –Gyakorisági eloszlás, hisztogram, módusz –Skálatípusok, kumulatív százalék, kvartilisek, medián –Átlag, variancia, szórás, variációs együttható, standardizálás, ferdeségi és csúcsossági együttható –Standardizálás –A normális eloszlástípus

4 4 2.A következtetési statisztika alapfogalmai –Populáció és minta viszonya, elméleti statisztikák –Pontbecslés, standard hiba, pontbecslés jósága –Az intervallumbecslés fogalma –Hipotézisvizsgálat fogalma, egymintás t-próba, előjelpróba, robusztus próba fogalma, normalitásvizsgálat –Intervallumbecslés és hipotézisvizsgálat kapcsolata –A statisztikai próbák hibái és ereje

5 5 3.Változók kapcsolatának vizsgálata –Pontdiagram –Lineáris regresszió, megmagyarázott variancia –A korrelációs együttható és főbb tulajdonságai –A korrelációs együtthatóra vonatkozó hipotézisek vizsgálata –A parciális korrelációs együttható és főbb tulajdonságai –Rangkorrelációk (Spearman, Kendall)

6 6 4.Minták egyszempontos és kétszempontos összehasonlítása –Előjelpróba, –Összetartozó és független mintás t-próba, –Welch-féle d-próba –Egyszempontos összetartozó és független mintás varianciaanalízis (VA) –Utóelemzések és robusztus VA-k –Kétszempontos VA

7 7 5.Csoportok és változók sztochasztikus összehasonlítása –A sztochasztikus egyenlőség és a sztochasztikus homogenitás fogalma –Független minták sztochasztikus összehasonlítása (Mann-Whitney-próba, Kruskal-Wallis-próba) –Összatartozó minták sztochasztikus összehasonlítása (előjelpróba, Wilcoxon-próba, Friedman-próba)

8 8 6.Gyakorisági táblázatok elemzése –Eloszlásvizsgálat a khi-négyzet-próba segítségével –Két diszkrét változó függetlenségének a vizsgálata (Khi-négyzet-próba, Fisher-egzakt-próba) –Független minták összehasonlítása diszkrét változók esetén –Változások tesztelése (McNemar- és Bowker-próba) –Két diszkrét változó kapcsolatának a mérése (kontingencia és asszociációs együtthatók)

9 9 Többváltozós statisztika (Pszichológia MA szintjén tanítjuk)

10 10 1.Változó-orientált módszerek – I. l Többszempontos variancia- és kovarianciaanalízis l Főkomponensanalízis, faktoranalízis (feltáró, konfirmatív FA) l Többdimenziós skálázás l Többszörös lineáris regresszió l Útelemzés, SEM modelek

11 11 1.Változó-orientált módszerek – II. l Kanonikus korreláció elemzés, l Diszkriminancia-analízis l Logisztikus regresszió l Loglineáris elemzés

12 12 2.Személy-orientált módszerek l Hierarchikus klaszteranalízis l Nemhierarchikus (K-központú) klaszteranalízis l Konfigurációelemzés

13 13 Alapirodalom a BA és MA statisztikához Székelyi Mária és Barna Ildikó (2003): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex Kiadó Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. kiadás). Pólya Kiadó, Budapest, 2007.

14 14 Nélkülözhetetlen szoftver a kurzushoz: ROPstat www.ropstat.com Töltse le és próbálja ki a magyar nyelvű demó verziót!

15 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések