Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet"— Előadás másolata:

1 Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet
Statisztika a pszichológiában Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet

2 Egyváltozós statisztika
(Pszichológia BA szintjén tanítjuk)

3 1. Statisztikai alapfogalmak és leíró statisztikák
Megfigyelési egységek, változók, adatmátrix Gyakorisági eloszlás, hisztogram, módusz Skálatípusok, kumulatív százalék, kvartilisek, medián Átlag, variancia, szórás, variációs együttható, standardizálás, ferdeségi és csúcsossági együttható Standardizálás A normális eloszlástípus

4 2. A következtetési statisztika alapfogalmai
Populáció és minta viszonya, elméleti statisztikák Pontbecslés, standard hiba, pontbecslés jósága Az intervallumbecslés fogalma Hipotézisvizsgálat fogalma, egymintás t-próba, előjelpróba, robusztus próba fogalma, normalitásvizsgálat Intervallumbecslés és hipotézisvizsgálat kapcsolata A statisztikai próbák hibái és ereje

5 3. Változók kapcsolatának vizsgálata
Pontdiagram Lineáris regresszió, megmagyarázott variancia A korrelációs együttható és főbb tulajdonságai A korrelációs együtthatóra vonatkozó hipotézisek vizsgálata A parciális korrelációs együttható és főbb tulajdonságai Rangkorrelációk (Spearman, Kendall)

6 4. Minták egyszempontos és kétszempontos összehasonlítása
Előjelpróba, Összetartozó és független mintás t-próba, Welch-féle d-próba Egyszempontos összetartozó és független mintás varianciaanalízis (VA) Utóelemzések és robusztus VA-k Kétszempontos VA

7 5. Csoportok és változók sztochasztikus összehasonlítása
A sztochasztikus egyenlőség és a sztochasztikus homogenitás fogalma Független minták sztochasztikus összehasonlítása (Mann-Whitney-próba, Kruskal-Wallis-próba) Összatartozó minták sztochasztikus összehasonlítása (előjelpróba, Wilcoxon-próba, Friedman-próba)

8 6. Gyakorisági táblázatok elemzése
Eloszlásvizsgálat a khi-négyzet-próba segítségével Két diszkrét változó függetlenségének a vizsgálata (Khi-négyzet-próba, Fisher-egzakt-próba) Független minták összehasonlítása diszkrét változók esetén Változások tesztelése (McNemar- és Bowker-próba) Két diszkrét változó kapcsolatának a mérése (kontingencia és asszociációs együtthatók)

9 Többváltozós statisztika
(Pszichológia MA szintjén tanítjuk)

10 1. Változó-orientált módszerek – I.
Többszempontos variancia- és kovarianciaanalízis Főkomponensanalízis, faktoranalízis (feltáró, konfirmatív FA) Többdimenziós skálázás Többszörös lineáris regresszió Útelemzés, SEM modelek

11 1. Változó-orientált módszerek – II.
Kanonikus korreláció elemzés, Diszkriminancia-analízis Logisztikus regresszió Loglineáris elemzés

12 2. Személy-orientált módszerek
Hierarchikus klaszteranalízis Nemhierarchikus (K-központú) klaszteranalízis Konfigurációelemzés

13 Alapirodalom a BA és MA statisztikához
Székelyi Mária és Barna Ildikó (2003): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex Kiadó Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. kiadás). Pólya Kiadó, Budapest, 2007.

14 Nélkülözhetetlen szoftver a kurzushoz: ROPstat
Töltse le és próbálja ki a magyar nyelvű demó verziót!

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vargha András KRE és ELTE, Pszichológiai Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések