Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola."— Előadás másolata:

1 1 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola

2 2 Pályaválasztás 2 014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola IskolatípusokIskolatípusok ISKOLATÍPUSOK GIMNÁZIUM ÁLTALÁBAN 4ÉV (ęsetleg 5éves) ÉRETTSÉGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÁLTALÁBAN 4ÉV ESETLEG (5év) 1-2 ÉV SZAKKÉPZÉS ÉRETTSÉGI 13. 14. ÉVF SZAKKÉPZÉS FELSŐOKTATÁS SZAKISKOLA 3-4ÉV 9-10 ALAPOZÓ KÉPZÉS 11-12 SZAKKÉPZÉS SZAKMUNKÁSVIZSGA

3 3 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁSÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS Jegyek alapján (általában magyar ny. és ir., matematika, idegen nyelv, történelem és ami a szakhoz szükséges)Jegyek alapján (általában magyar ny. és ir., matematika, idegen nyelv, történelem és ami a szakhoz szükséges) Jegy és felvételi elbeszélgetés (készség pl: művészeti, sport)Jegy és felvételi elbeszélgetés (készség pl: művészeti, sport) Jegy + egységes írásbeli (magyar, matematika)Jegy + egységes írásbeli (magyar, matematika) Jegy + egységes írásbeli + elbeszélgetés (pl. idegen nyelv)Jegy + egységes írásbeli + elbeszélgetés (pl. idegen nyelv) Egészségügyi alkalmasság, gyakorlati képzési hely (szakiskola 13. 14. évfolyamán)Egészségügyi alkalmasság, gyakorlati képzési hely (szakiskola 13. 14. évfolyamán)

4 4 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola Határidők:Határidők: Október-január Nyílt napokOktóber-január Nyílt napok Nov. 24. 17 óra Pályaválasztási szülői értekezletNov. 24. 17 óra Pályaválasztási szülői értekezlet Dec. 9-ig a tanulók jelentkeztetése a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételi vizsgáraDec. 9-ig a tanulók jelentkeztetése a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételi vizsgára (központi felvételi) SNI szülői kérelem csatolható(központi felvételi) SNI szülői kérelem csatolható Jan. : - a szülők és a tanulók által megadott adatok alapján az of. kitölti a felvételi és az adatlapokat, melyet a tanulók szülei (valamint a 14. életévüket betöltött tanulók) aláírnak.Jan. : - a szülők és a tanulók által megadott adatok alapján az of. kitölti a felvételi és az adatlapokat, melyet a tanulók szülei (valamint a 14. életévüket betöltött tanulók) aláírnak.

5 5 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola Határidők:Határidők: Jan. 17. 10óra egységes írásbeli felvételi, az általános tantervű képzésre és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számáraJan. 17. 10óra egységes írásbeli felvételi, az általános tantervű képzésre és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára Jan. 22. 14óra Pótló írásbeli felvételi vizsga (csak indokolt esetben)Jan. 22. 14óra Pótló írásbeli felvételi vizsga (csak indokolt esetben) Febr. 05. a középiskola értesíti az iskolát/tanulót az írásbeli eredményérőlFebr. 05. a középiskola értesíti az iskolát/tanulót az írásbeli eredményéről

6 6 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola HatáridőkHatáridők Febr. : - Az iskolavezetés a rendeletben megadott határidőre (2015. febr. 13.) továbbítja a felvételi és az adatlapokat.Febr. : - Az iskolavezetés a rendeletben megadott határidőre (2015. febr. 13.) továbbítja a felvételi és az adatlapokat. Febr. 17.-márc.06. általános felvételi eljárás keretében szóbeli meghallgatásFebr. 17.-márc.06. általános felvételi eljárás keretében szóbeli meghallgatás Márc. 11.-ig a középiskolák közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzéketMárc. 11.-ig a középiskolák közzéteszik az ideiglenes felvételi jegyzéket Márc. 16-17. között a tanuló és a szülő közösen módosíthatja a felvételi rangsort, ez esetben az of. módosított felvételi adatlapot állít ki, melyet az iskola márc. 18-ig továbbít.Márc. 16-17. között a tanuló és a szülő közösen módosíthatja a felvételi rangsort, ez esetben az of. módosított felvételi adatlapot állít ki, melyet az iskola márc. 18-ig továbbít.

7 7 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola HATÁRIDŐKHATÁRIDŐK Április 24-ig a tanulók értesítést kapnak a felvételi eredményérőlÁprilis 24-ig a tanulók értesítést kapnak a felvételi eredményéről Ha a felvételi nem volt sikeres:Ha a felvételi nem volt sikeres: A, akkor a szülő jogorvoslati kérelmet adhat be a törvény által meghatározottak szerint (Ennek eredményéről a szülő máj. 15-ig értesítést kap.) (=fellebbezés)A, akkor a szülő jogorvoslati kérelmet adhat be a törvény által meghatározottak szerint (Ennek eredményéről a szülő máj. 15-ig értesítést kap.) (=fellebbezés) B, akkor a tanuló a "rendkívüli felvételi" eljárás keretében újabb iskolába jelentkezhet. (máj. 5-16.) A kérelemről a középiskola máj. 15-ig dönt.B, akkor a tanuló a "rendkívüli felvételi" eljárás keretében újabb iskolába jelentkezhet. (máj. 5-16.) A kérelemről a középiskola máj. 15-ig dönt.

8 8 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola DOKUMENTUMOK JELENTKEZÉSI LAP az egységes központi felvételireJELENTKEZÉSI LAP az egységes központi felvételire - tanuló adatai - hol kívánja megírni - aláírás JELENTKEZÉSI LAPJELENTKEZÉSI LAP ~ jelentkezési lapok száma TANULÓI ADATLAPTANULÓI ADATLAP~1db MÓDOSÍTÓ ADATLAPMÓDOSÍTÓ ADATLAP ~ csak, ha szükséges

9 9 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola KÖZPONTI FELVÉTELIT ÍRATÓ KÖZÉPISKOLÁK Erkel Ferenc Gimnázium Gyula Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Békéscsaba Andrássy Gyula Gimnázium Békéscsaba Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium Orosháza Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Mezőberény

10 10 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola DOKUMENTUMOK Jelentkezési lapJelentkezési lap - tanuló, szülő adatai - általános iskola adatai - választott középiskola, szakok rangsorolva - felső tagozatos érdemjegyek - megjegyzés (PL: nyelvvizsga, versenyeredmények, SNI) - aláírások ~ jelentkezési lapok száma Tanulói adatlapTanulói adatlap - tanuló, szülő adatai (kinek az adata szerepeljen ?) - általános iskola adatai - választott középiskolák felsorolása - szakok, tagozatok rangsorolva - aláírások

11 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola (5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. A felvételi lapokat az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. A nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskola a tanuló felvételi lapjait, ha azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a bíróság döntött, vagy a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság vagy a bíróság hatáskörébe tartozik.

12 12 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola RANGSOROLÁSRANGSOROLÁS Jelentkezési laponJelentkezési lapon Jókai Mór Középiskola- emelt angol - emelt német - általános - szakiskola (szakács) Tanulói adatlaponTanulói adatlapon Jókai angolJókai angol JókainémetMadáchangol JókaiáltalánosDéryangol JókaiszakiskolaJókai német Madách angolJókaiáltalános MadácháltalánosMadácháltalános

13 13 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola Ideiglenes felvételi jegyzékIdeiglenes felvételi jegyzék Pl: felvételi keret – angol tagozat 32 fő 1. Nagy I 123pont 2. Tóth Z... 32. Kiss P 33. Kovács J..------------------------ 59. Szabó L.EENem teljesítették a felvételi 60. Varga Z.EEkövetelményeket.(alacsony pontszám) 79. Kálmán T.E

14 14 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola DOKUMENTUMOK Módosító adatlapMódosító adatlap ~ csak változtatás esetén ~ mikor célszerű ? - más sorrendet szeretne - Ideiglenes lista – nem érte el ponthatárt („E”) ~ mit tartalmazhat ? - ugyanazokat az iskolákat szakokat, melyek az eredeti adatlapon rajta vannak (esetleg más sorrendben) (esetleg más sorrendben) - középiskolával való egyeztetés esetén új szak olyan iskolában, mely iskola eredetileg is meg olyan iskolában, mely iskola eredetileg is meg volt jelölve volt jelölve ~ Új iskola nem kerülhet fel rá

15 15 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola INFORMÁCIÓKINFORMÁCIÓK OsztályfőnökOsztályfőnök Iskola pályaválasztási felelőseIskola pályaválasztási felelőse Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Munkaügyi KözpBékés Megyei Tudásház és Könyvtár, Munkaügyi Közp www.oktatás.hu/diák szülő/középfokú beiskolázás/aktuális beiskolázási időszak (pl: határ- idők, jogszabályok, felvételit írató középiskolák, jelentkezési és adatlapok, keresőprogram, stb…)www.oktatás.hu/diák szülő/középfokú beiskolázás/aktuális beiskolázási időszak (pl: határ- idők, jogszabályok, felvételit írató középiskolák, jelentkezési és adatlapok, keresőprogram, stb…) Középiskolák honlapja (nyílt napok, szakok, felvételi követelmények, elérhetőség,…)Középiskolák honlapja (nyílt napok, szakok, felvételi követelmények, elérhetőség,…) Implom iskola honlapja (kereső: Implom) (Pl: előző évek felvételi feladatsorai, ez a dokumentum is)Implom iskola honlapja (kereső: Implom) (Pl: előző évek felvételi feladatsorai, ez a dokumentum is)

16 16 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola Sok sikert a felvételihez! Köszönöm a figyelmet!

17 17


Letölteni ppt "1 Pályaválasztás 2014/2015 Gyulai Implom József Általános Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések