Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A spiritualitás szerepe a pszichoterápiában Trendek és perspektívák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A spiritualitás szerepe a pszichoterápiában Trendek és perspektívák"— Előadás másolata:

1 A spiritualitás szerepe a pszichoterápiában Trendek és perspektívák
(A spiritualitás helye a pszichoterápiában. A C.G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület tudományos konferenciája 2009. január 17.) Buda Béla dr.

2 1. Spiritualitás és pszichoterápia – hagyományos ellentétek
A hipnózis megjelenése – idegen (ördögi) erő, az akarat korlátozása, játék a lélekkel – a vallás aggályai Pszichoanalízis – szexuális liberalizmus, a tudattalan antropológiája, individualizmus, materializmus és a vallás elutasítása Lelki betegség – a morális problémák medikalizációja, ill. pszichologizálása – a protestáns fundamentalizmustól Szász-ig Viselkedésterápiák és személyközpontú módszer – viselkedés-modifikáció és fejlesztés – vallási kritikák A terápiás indoktrináció – a pszichoterápia, mint szekuláris vallás – a lélek feletti uralom kérdése.

3 2. Vallás és pszichoterápia – történeti vetületben
Szekularizáció és individualizáció – szemben a vallási életformákkal és korlátozásokkal, autonómia-igény Kilépés a rítusokból és közösségekből – a hit racionalizálódása, a modern exegézis növekvő jelentősége Felvilágosodás, politikai szekularizáció, polgáriasodás, ateista ideológiák Pszichoterápiák felszabadító törekvése – az ideológiák szabad választása Gondozás, tanácsadás és pszichoterápia vallásos keretben.

4 3. Pszichoterápiás világnézetek és vallásszerű mentalitások
Pszichoanalitikus „térítések” – a világnézet áttörése a kultúrában, nevelésben, emberi kapcsolatokban A pszichodráma mint alternatív vallás – egyén és közösség új dialektikája, a szerep rítusai Viselkedési laboratóriumok és tréningek – az élet korrektív tanulása Rogers és humanisztikus irányzatok – az önmegvalósítás és a szabad fejlődés metafizikája A pszichoterápiák meghaladása – New Age lelkület és a rangrejtett hit „csodái” – a gyógyító mítoszok és rítusaik.

5 4. A „lélek” kifelé fordulása – az érzékek dominanciája
Az érzéki élmények felszabadításának kultúrtörténete – a reneszánsztól a fogyasztói társadalomig A teljesítmény és a verseny különös világa és értékrendjei A beszédben megjelenített lélek – a verbalitás sajátos uralma az élmény felett Növekvő ingerözön – az akciók és a nyilvánosság mint virtuális valóság és öneszmélet Értékek és minták sokfélesége, konfúziója és interferenciája.

6 5. Az élmények különleges, nem-tradicionális formái
A vallási élmény (William James) – az individualizált ember kilép a valós világból és transzcendens dimenziókat él meg Szekuláris vallási élmények – „találkozások” /encounters/ csúcsélmények, „megtérések” (értékrendszerek én-releváns elfogadása, a dolgok értelmének megtalálása) Tudatmódosítások „anyaggal”, ingerhatásokkal és viselkedési excesszusokkal – vallás-analóg kontextusokban Fundamentalista önfeladások és „életforma-műhelyek” Feloldódások és elköteleződések ideologikus közösségekben.

7 6. A spiritualitás problematikus megjelenései a (verbális) pszichoterápiákban
(pszeudo)spiritualitás, mint ellenállás – szemben a valóság-elvvel spirituális tanácskérés, térítési próbálkozások (mindkét oldalról) az empátiás megértés nehézségei a pszichoterapeuta részéről „eklesiogén” problémák kezelése, valláspatológiai jelenségek, fundamentalista kötődések, mélyen vallásos családok nem szokványos spiritualitás (romák animisztikus mentalitás-formái, nálunk ritka vallások, zsidóság) – lét és vallás, stb.

8 7. Az igazi spiritualitás nyomában – a pszichoterápia szempontjából
A páciens vallása – fontos dimenzió A vallásos közösségi háttér – a jelenben és az élettörténetben Vallás az identitás fejlődésében és a patológiában Vallás-analogonok az egyéni fejlődéstörténetben Vallás és vallási-etnikus eredet a terápiás kapcsolatban és az áttételben.

9 8. A midlife ciris, a veszteség és gyász, a súlyos betegség és a halálközeli élmények – a spiritualitás egyik – egzisztenciális – forrásvidéke A mulandóság átélése – a gyermeki halálképektől a hárítás felnőtt formákig (a pszichopatológiáig menően) A melankólia anatómiája – a depresszív (ill. szorongásos, fóbiás, stb.) reakcióforma A holisztikus élmény a test problémái nyomában – a biológiai univerzum, a dolgok „testi értelme” (Gendlin) Eltűnés a világból – a világkép transzcendentális dilemmája Gyógyulás, visszatérés, megmenekülés – a lét intelmei.

10 9. A „kollektív tudattalan” és az identitás alapjai
A közösségi, ill. társas múlt az öneszmélésben A múlt kultuszai – történelem, kollektív emlékezet, szobrok, elnevezések, jubileumok, a halottkultusz Vallás(i kultúra) a jelen világ kontextusában, a szent könyvek és tanítások, a szakrális viselkedésmódok és szimbólumok, stb. Az ontogenetikus minták az életformák és értékek vonatkozásában A bennünk rejtve élő múlt.

11 10. A „szalutogenezis” és a pozitív pszichológia tanulságai
önhatékonyság, kontinuitás, optimizmus a dolgok (a létünk dolgai) „értelme” az identitás alapkérdései – ki vagyok? hova tartozom? merre haladok? „mutatív” élményformák – kritikus önelfogadás, fejlődő változás, elköteleződés, küldetés átélési eseményei az önazonosság lelkiállapota – mint az identitásfejlődés hermeneutikus eleme – a kongruencia, mint indikátor.

12 11. A spiritualitás társas dimenziója
valódi szeretet és kötődés élménye – narcisztikus kultúrában megnyílás és intimitás a társkapcsolatokban – ritka, gyakran „mutatív” esemény az individualizált ember igazi közösségi élményei virtuális és szimbolikus közösségek átélt formái nyitottság és alázat – elkopott fogalmak, fontos rejtett jelentésekkel.

13 12. Spiritualitás – mit tehet a pszichoterápia?
Pszichoterápia – szolgálat és szolgáltatás – a „megrendelés” és a lehetőségek korlátai – segítés rejtett távlatai Az egzisztenciális (spirituális) kibontakozásában megzavart ember segítése – a spirituális dimenzió „kezelésének” elkerülhetetlensége Spiritualitás – az átélés, tudatosítás, tisztázás, fejlődés a terapeutában – a képzés, szupervízió és team-munka fontos tényezője A spiritualitás előformáinak, metaforáinak, változatainak és kerülőútjainak felismerése, spirituális dialógusok a pszichoterápiában A pszichoterápia szövetségesei – hivatások és speciálisan képzett szakemberek, segítő közösségek.


Letölteni ppt "A spiritualitás szerepe a pszichoterápiában Trendek és perspektívák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések