Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. témakör KÖNYVELÉSI TÉTELEK SZERKESZTÉSE, A SZÁMLAKERET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. témakör KÖNYVELÉSI TÉTELEK SZERKESZTÉSE, A SZÁMLAKERET."— Előadás másolata:

1 3. témakör KÖNYVELÉSI TÉTELEK SZERKESZTÉSE, A SZÁMLAKERET

2 Könyvviteli számla Két oldalú kimutatás, amely a gazdasági események feljegyzésére szolgál. Csoportosítása:  szintetikus (f ő könyvi számla),  analitikus könyvelési számla. Tartozik Főkönyvi számlaKövetel

3 A könyvviteli számlák Eszköz számlák Forrás számlák Költség számlák Ráfordítás számlák Bevétel, árbevétel számlák

4 Az egységes számlakeret, szerkezete, felépítése egységes 1-9 számlaosztály és 0. felépítése els ő számjegy: számlaosztály második számjegy: számla csoport harmadik számjegy: számla negyedik számjegy: alszámla ötödik számjegy: részletez ő számla

5 MÉRLEG számlák ESZKÖZ számlák 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 3. Követelések,értékpapírok, pénzeszközök, AIE FORRÁS számlák 4. Források EREDMÉNY számlák Költség, ráfordítás számlák 5. Költség nemek 6. Vezetői információk 7.(gazdálkodó döntésének megfelelően) 8. Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások Bevétel, árbevétel számlák 9. Értékesítés nettó árbevétele, bevételek 0. nyilvántartási számlák

6 Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat Mérleg számlák Eszköz számlák Forrás számlák 1. 2. 3.4. MÉRLEGELV

7 Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat Költség, ráfordítás számlák KTG nem elszámolásInformációs igény 5.szerinti számlák 6. 7. KALKULÁCIÓS (ÜZEMGAZDASÁGI ELV)

8 Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat Eredmény számlák Eredményt csökkent ő számlák 8. növel ő számlák 9. EREDMÉNYELV

9 Vállalati számlarend Az egységes számlakeretre épül, amely alapján a könyvvezetés biztosítja a számviteli törvényben el ő írt beszámoló összeállításához szükséges valós, megbízható adatokat. Tartalmazza:  Minden, a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla számát, megnevezését (Számlatükör)  a kijelölt számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséb ő l egyértelm ű en nem következik  A számlára könyvelend ő növekedések és csökkenések jogcímeit, a számlát érint ő gazdasági eseményeket  Az adott számlának más számlákkal való kapcsolatát  A f ő könyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát  Az elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó bizonylati rendet

10 A számlatükör Tartalmazza minden, a vállalkozásnál alkalmazásra kijelölt számla számát és megnevezését A számlatükröt a vállalkozásnak a számlakeret számlaosztályainak kötelez ő alkalmazásával kell összeállítania a vállalkozás jellemz ő gazdasági eseményei és a vezet ő k információigénye alapján. Az így kialakított számlatükör, a megváltozott igény szerint b ő víthet ő. Az alkalmazandó f ő könyvi számlákat a tízes számrendszere alapján alakítjuk ki: Számla osztály Számla csoport Számla Alszámla Részletez ő számla

11 A számlák nyitása csak a mérlegszámlákat kell nyitni eszköz típusú számlák (általában) a tartozik oldalon kell megnyitni forrás számlákat (általában) a követel oldalon kell megnyitni

12 Idősoros és számlasoros könyvelés Számlasoros könyvelés jellemzői Idősoros könyvelés jellemzői Könyvelés a f ő könyvi számlákon: 1. nyitás 2. könyvelés 3. zárás F ő könyvi kivonat: A f ő könyvi számlákról készített összesít ő, ellen ő rz ő kimutatás. Lényege: A gazdasági eseményeket sorrendben, időrendben követi nyomon Tartalma: gazdasági esemény sorszáma gazdasági esemény ideje gazdasági esemény megnevezése gazdasági esemény által érintett vagyonrész és változása vagyonváltozás összege

13 Költség és eredmény számlák Költségszámlák Tartozik KövetelKöltség számla NÖVEKEDÉSEKCSÖKKENÉSEK Tartozik Követel Eredmény számla CSÖKKENÉSEKNÖVEKEDÉSEK Eredményszámlák

14 Költség- és eredményszámlák 5 számlaosztály: Költség nemek elszámolására szolgáló számlák 6. számlaosztály: Költség hely szerinti költség elszámolás 7. számlaosztály: Költség visel ő szerinti költség elszámolás 8. számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások elszámolására szolgáló számlák 9. számlaosztály: Értékesítés nettó árbevétele, bevételek elszámolására szolgáló számlák

15 A költségszámlák csoportosításának összefoglalása Költségnem számlák Költségviselő számlák Költséghely számlák A felmerülés jogcíme szerint Elszámolhatóság szerint Közvetlen költség Közvetett költség

16 A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer Fogalma: Számviteli bizonylat minden olyan okmány amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartásának céljára készítenek, és amely rendelkezik a számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékeivel. Lehet: számla szerz ő dés megállapodás hitelintézeti bizonylat bankkivonat egyéb min ő sített okirat

17 Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata Analitikus könyvelés: Az egyes vagyonelemekr ő l vezetett részletes, mennyiségi és értékbeni nyilvántartás. F ő könyvi (szintetikus) könyvelés: Csak értékben vezetett összevont nyilvántartás az analitikus könyvelés alapján.

18 Könyvelési munka menete Gazdasági események Bizonylatok Idősoros és számlasoros elszámolás NYITÁSAnalitikaFőkönyv ZÁRÁS Összesítő és ellenőrző kimutatások


Letölteni ppt "3. témakör KÖNYVELÉSI TÉTELEK SZERKESZTÉSE, A SZÁMLAKERET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések