Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EKAER EKAER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER Miskolcziné dr. Lengyel Katalin pénzügyőr őrnagy NAV osztályvezető "A gazdaság védelmében,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EKAER EKAER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER Miskolcziné dr. Lengyel Katalin pénzügyőr őrnagy NAV osztályvezető "A gazdaság védelmében,"— Előadás másolata:

1 EKAER EKAER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER Miskolcziné dr. Lengyel Katalin pénzügyőr őrnagy NAV osztályvezető "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

2 MIRŐL LESZ SZÓ? Azokról a jogszabályokról, rendelkezésekről, amelyekkel tisztában kell lennünk ahhoz, hogy kötelezettségeinket jogszerűen, határidőben teljesíteni tudjuk. A rendszer céljairól; elérni kívánt eredmények. A rendszer lényeges elemeiről  Bejelentésre kötelezettek köre (alanyok)  Bejelentés technikai kivitelezése  Bejelentésre köteles áruforgalmi irányok  Bejelentendő adatok (mit, meddig)  EKAER számról (érvényessége; lezárása)  Módosítható adatok köre  Ellenőrzés  Jogkövetkezmények  Kapcsolat más rendszerekkel  Mentességek "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

3 Mi az EKAER? Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon követését, valamint az elektronikusan – elemezhető formában – rögzített egyes fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési rendszer szerint szervezett ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

4 Mi a rendszer célja?  Az áruk útja nyomon követhetővé válik  ÁFA csalások visszaszorítása  Értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása  Magyarországon NE kerüljön forgalomba olyan – elsősorban kockázatos áru – amely előzetesen nem volt bejelentve a NAV-hoz illetve a NÉBIH-hez  Valós idejű ellenőrzés megteremtése "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

5 Jogszabályok  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 22/E. §; 88. § (6); 172. § (19a); 173. § (1);175.§ (32)., 178. § 45-51 48.-50. (Útdíjköteles gépjármű, Gépjármű, EKAER rendszer)pontja és a 11. sz. melléklet 208.§, 209.§  50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről 2015. március1-től hatályát veszti  51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a kockázatos termékek meghatározásáról  Kapcsolódó jogszabályok:  Útdíj tv.  Közút  Pontosítás Új rendelkezés, új tartalom Hatályát veszti "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

6 I. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. § - csak keretrendelkezéseket tartalmaz, valamennyi részletszabály rendeleti szintre kerül - a törvényben a bejelentés köteles tevékenység típusok maradtak (termékértékesítés, termékbeszerzés, egyébcélú termékmozgatás irányok nélkül), - a miniszteri rendelet szerinti kockázatos termékekre vonatkozó bejelentési kötelezettség 3,5 tonna alatti gépjárművel történő közúti szállítás esetén, - biztosítéknyújtási kötelezettség kockázatos termékekhez kötődően, részletek szintén a rendeletben, - az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentési kötelezettség előírása, részletek a rendeletben, "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

7 II. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - 22/E.§ (5) bekezdés Új rendelkezés /önkéntes bejelentés lehetősége/, - kötelezettségek alóli mentesülés lehetősége, részletek a miniszteri rendeletben, - elsődleges és a másodlagos felhasználók bejelentkezésének, bejelentéseinek módja, a jogosultságok visszavonása, - másodlagos felhasználó által tett bejelentés továbbra is az adózó által tett jognyilatkozatnak minősül, - 175.§ (32) felhatalmazó rendelkezés a miniszternek ( nemzetgazdasági) a részletszabályok megalkotására, - 208. § (1) kockázati biztosítéknyújtása először 2015. március 11. EKAER Letéti számlaszám: 10032000-01601202 Adónemkód: 404 "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

8 III. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény A 2015. március 1-jével hatályba lépő EKAER-re vonatkozó szabályokat a március 1-jén és az azt követő fuvarozások tekintetében kell alkalmazni. A korábban bejelentett fuvarok (március 1-je előttiek) tekintetében a 2015. február 28-án hatályos Art. rendelkezések az irányadóak. 172.§ (19a) és a 173.§ (1) bekezdésekben pontosítás történt, miszerint a jogkövetkezmények a 22/E. § (1)-(2) és a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények a bejelentési kötelezettségek hibás, valótlan adattartalmú vagy hiányos teljesítése esetén alkalmazhatóak. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

9 A rendszerrel elérni kívánt eredmények o Átláthatóbb áruforgalom o A piac tisztulása o Élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések megelőzhetővé válik, amelyek nem ritkán az emberi egészséget, közegészségügyet veszélyeztetik (illegális előállító üzemek, bizonytalan eredetű termékek) o A piacon a fiktív szereplők száma csökken, a hiányzó kereskedők eltűnnek o A közterhek biztosítása – kockázatos árukör esetén – kockázati biztosíték formájában "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

10 az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló ……/2015. (II….) NGM rendelet Minden részletszabály, ami: - a bejelentésre kötelezettek tevékenységek megállapítására, - a bejelentés, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére, - az EKAER szám megállapítás rendjére, - a kockázati biztosítékkal kapcsolatos valamennyi rendelkezésre, - és a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt garanciaszerződéssel kapcsolatos szabályokra vonatkozik. A rendeletben találhatóak meg az értelmező rendelkezések (új fogalmak), kivéve az gépjármű, útdíjköteles gépjármű és az EKAER rendszer meghatározásokat. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

11 I. Mit hoz az új rendelet? Új, egyértelmű fogalmakat, Tiszta és új mentességi szabályokat, Magasabb mentességi értékhatárt, Megszűnteti a kockázatos termékeken belül az élelmiszerek és az egyéb kockázatos termékek megkülönböztetését, azonos határértékek, Útszakasz mentesítés lehetősége, egyedi mentesítéssel, "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

12 II. Mit hoz az új rendelet? Egyszerűsített adattartalmú bejelentés lehetősége nem kockázatos termékek esetében, Tiszta, világos szabályokat több felrakodási cím, de egy feladó;több kirakodási hely, egy címzett esetén, Kockázati biztosíték számításánál alapul vett 60 nap helyett 45 nap, mérték változatlan. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

13 Bejelentési kötelezettségről általában A bejelentést egy internetes felületen lehet megtenni: www.ekaer.nav.gov.hu Az ADÓZÓ vagy TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, ÁLLANÓ MEGHATALMAZOTTJA regisztrál a felületen (ügyfélkapus regisztráció is szükséges) (Art. 22/E. §) ↓ A regisztrációt követően az EKAER felületre bejelentkezett adózó további hozzáférést biztosíthat bárkinek, DE! Az általa tett bármiféle bejelentés, módosítás vagy elmulasztott bejelentés is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül!!! "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

14 A bejelentési kötelezettség alá eső közúti szállítás – kizárólag EKAER szám birtokában végezhető! EKAER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely azt a termékegységet azonosítja, mely  Egy feladótól Egy címzett részére  Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre  Nem meghosszabbítható

15 Mit értünk EGY gépjármű alatt Egy gépjárműnek kell tekinteni a pótkocsis, félpótkocsis járműszerelvényt, de be kell jelenteni a belföldi útszakaszon használt valamennyi rendszámot Ha többször kerül átrakodásra a termék a felrakodási és a kirakodási pont között, a termékegység egy marad, de az összes rendszámot itt is meg kell adni, úgy hogy az mindig valóságnak megfelelően legyen rögzítve a rendszerben. Tehát 5 különböző átrakodás esetén, mind az 5 rendszámnak nyomon követhetőnek kell lennie. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

16 Általános szabályok az EKAER szám megállapításához /április 1./ Ha egy gépjárművel több feladási címről, illetve több kirakodási címre történő fuvarozás történik, akkor is csak EGY EKAER számot kell kérni. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

17 Egy gépjármű, Egy feladó, Több felrakodási cím /április 1./ "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" EU-ból belföldi kirakodási címre történő közúti fuvarozás esetén a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni (Franciaország-Németország- Ausztria-Magyarország) Ez esetben valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.

18 Egy gépjármű, Egy címzett, Több kirakodási cím /április1./ Kizárólag a sorban első kirakodási címet kell bejelenteni. Valamennyi kirakodási címet be kell jelenteni. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

19 Az EKAER szám 15 napig érvényes, de 2015. április 1-től az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, illetve a másodlagos felhasználó maga is érvénytelenítheti, az indok megadásával. Az adóhatóság – már az EKAER felületen – nem állapít meg EKAER számot annak a kötelezettnek, aki/amely  Adószáma jogerősen törölt  Kényszertörlés alatt áll  Technikai megszűnt adózó  Véglegesen megszűnt adózó

20 Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök Főszabály: A rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint bejelentési kötelezettség terheli az útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó alábbi tevékenységeket:  Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,  Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint  Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést. Termékértékesítés, Közösségen belüli termékbeszerzés, -> Áfa tv. Szerint. Értelmező rendelkezés Egyéb célú behozatal / kivitel: Pl.: saját áru szállítása, bérmunkára behozatal "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

21 Közúti fuvarozással járó tevékenység NEM BEFOLYÁSOL, hogy a fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más végzi! A B C D Ez esetben arra a termékértékesítésre kell alkalmazni az 3. §(1) bek. c) pontját (belföldi első adóköteles), amely során a terméket elfuvarozzák. C-D "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

22 Közúti fuvarozással járó tevékenység Termelőkre vonatkozó különleges szabály: "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" Termelő Termelői csoport, nyilvántartott integrátor Vevő Ez lesz az első belföldi adóköteles termékértékesítés

23 Közúti fuvarozással járó tevékenység A fenti szabályok érvényesek a nem útdíjköteles gépjárművel történő kockázatos termékek fuvarozása esetén is, a határértékek azonban változtak: bruttó tömeg: 500 kg súly: adó nélküli érték az 1 000 000 Ft-ot meghaladja ! Ha a terméket belföldi viszonylatban a címzett( belföldi beszerzést megvalósító) fuvarozza vagy fuvaroztatja el, akkor ő a közúti fuvarozással járó tevékenységet végző adózó. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

24 EKAER szám a felsorolt tevékenységeknél az alábbi esetekben szükséges: Szállító gépjármű típusa: "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" Fuvarozott termék:ÚtdíjkötelesNem útdíjköteles Kockázatos élelmiszer200 kg-ot vagy 250 e Ft-ot meghalad Egyéb kockázatos termék500 kg-ot vagy ÉS 1 millió Ft-ot meghalad Nem kockázatos termék2500 kg-ot vagy ÉS 2 5 millió Ft-ot meghalad Fontos, hogy a terméket:  Az adózó által feladott vagy részére szállítandó termékek  Egy gépjárművel szállítják

25 Bejelentésre köteles személyek Címzett Átvevő Feladó Felrakodó Címzett: a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót, c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, d) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a terméket átvevő személy, szervezet "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

26 Bejelentésre köteles személyek Feladó: a) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya vagy az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője, b) a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az egyéb célú kivitelt megvalósító általános forgalmi adóalany, c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termék értékesítését megvalósító általános forgalmi adóalany, d) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő behozatal esetén a termék továbbítását megvalósító személy, szervezet. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

27 Bejelentendő adatok (EU – HU) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" BEJELENTENDŐ ADATOK Az Európai Unióból Magyarországra irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal

28 Bejelentendő adatok (HU – EU) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" BEJELENTENDŐ ADATOK Magyarországról az Európai Unióba irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel

29 Bejelentendő adatok (HU – HU) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" BEJELENTENDŐ ADATOK Magyarországon történő első belföldi adóköteles termékértékesítés esetén

30 Intermodális szállítás "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

31 Bejelentendő adatok Új! – Intermodális szállítás esetén minden viszonylatban kizárólag a közúti szakaszt kell bejelenteni – Felrakodás helye: a gépjárműre történő felrakodás helye, pl. vasútállomás – Kirakodás helye:kirakodás helyének címe, pl. kikötő "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

32 Egyszerűsített adattartalmú bejelentés Kinek? – Éves nettó árbevétel legalább 300 milliárd forint – Értékesítése nettó árbevételének 80 %-a saját termelésű készlet – Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel – A bejelentések időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt – Csak nem kockázatos termékre kérhető – + egyetemes postai szolgáltató – Csökkentett adattartalom: – Feladó adatai, felrakodás adatai, címzett adatai, kirakodási cím, rendszám "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

33 Mi a teendő, ha az áru megérkezett? EU-HU A kirakodási helyre érkezés bejelentése HU-EU Termékbeszerzés (címzett jelenti be az érkezéskor, legkésőbb az érkezést követő munkanapon. Pl.: érkezés szombat, de nincs munkavégzés, akkor hétfőn) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" Egyéb célú behozatal (címzett jelenti be az érkezéskor, legkésőbb az érkezést követő munkanapon) HU-HU A felrakodás időpontját kell bejelenteni, amire a feladó/felrakodó a köteles Címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a lerakodási helyre érkezéskor, de legkésőbb az azt követő munkanapon

34 Mentes az EKAER bejelentési kötelezettség alól Gépjárművek Különösen, -Magyar Honvédség, -Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, -A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló tv. szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve, -Katasztrófa megelőzésben vagy elhárításában részt vevő gépjárművek, -NATO járművek, -Segélyszállítmányok, Termékek - Jöt. szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85, Uniós vámjog hatály alatt álló termékek, a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet szerinti bejelentés köteles hulladék, AKO-val szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék, a 2005. évi XCV. törvény 1.§ 1. pontja szerinti anyagok Postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti postai küldeményként feladott termékek ( 40 kg) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

35 Súly illetve értékhatárhoz kötött mentességek Az adózó által feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállított termék "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" 3,5 tonna feletti gépjármű 3,5 tonna alatti gépjármű Nem kockázatos termék 2500 kg alatt és 5 millió Ft alatt ____ Kockázatos termék500 kg és 1 millió Ft alatt (3.§ (5))

36 Útszakasz mentesítés Ki kérheti? – Éves nettó árbevétel legalább 300 milliárd forint – Értékesítése nettó árbevételének 80 %-a saját termelésű készlet – Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel – A bejelentések időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt – Csak nem kockázatos termékre kérhető. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

37 Útszakasz mentesítés Mit jelent? /egyedi mentesítés/ Gyártásszervezés sajátosságaira figyelemmel kérhető meghatározott belföldi felrakodási és kirakodási cím között, max 20 km szakaszon, ha a saját részre beszerzett vagy az általa feladott termék fuvarozása naponta többször, aránytalan terhet jelent. - kérelem, indok - a NAV engedélyezi határozatban, 1 évre szól "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

38 Mi a kockázatos termék? Jogszabály: 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a kockázatos termékek meghatározásáról (bejelenteni a kockázatos termékeket 8 vtsz-ig kell) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében" 1.Számú melléklet ↓ Kockázatos élelmiszerek Pl: -húsok, halak -tej, tejkészítmények, -Tojás, -Zöldségek, Gyümölcsök, -Magvak, -Olaj 2.Számú melléklet ↓ Egyéb kockázatos termékek Pl: -kavics, sóder, homok -ruhafélék

39 Kockázatos termékek Kockázatos élelmiszerek esetén, csak az az adózó kaphat EKAER számot, aki A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentési kötelezettségének eleget tett Teljesíti az EKAER rendszerben a kockázati biztosíték nyitási kötelezettségét Kockázatos egyéb termék esetén csak az adózó kaphat EKAER számot, aki: Biztosítékadási kötelezettségét teljesítette "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

40 Kockázati biztosíték A biztosíték összege teljesíthető (16. §.):  Elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,  Pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján. Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki  Az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy  Legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az I. és III. alcím szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

41 Kockázati biztosíték mértéke A biztosíték összege:  A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie 11. § és 13.§ szerinti bejelentések időpontjában a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve azt az esetet is, amikor a bejelentésre a 13. § szerint a címzett kötelezett) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés, vagy a felrakodás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint a már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát. Megfelelő összegű biztosíték nélkül újabb bejelentést tenni nem lehet! Az adózó folyamatosan tudja az EKAER felületen nyomon követni a rendelkezésre álló biztosíték összegét. "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

42 Kockázati biztosítékot fizet Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozásból Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozásból I. EU MO III. MO KOCKÁZATOS TERMÉK Nem útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás Nem útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás KOCKÁZATOS TERMÉKEK KOCKÁZATOS TERMÉKEK KIVÉTEL: Bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység KIVÉTEL: Bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

43 Megfelel? NAV vizsgálja a mentesség feltételeit folyamatos Biztosíték teljesítése Van-e adótartozás? NAV vizsgálja minden hónap végén 10. pont 3-4. pont  15 % NAV elszámolhatja tartozásra NAV  értesítési tárhely Biztosítékot ismét ki kell egészíteni NEM IGEN Jóváírás napján megfizetettnek minősül Felhasznált biztosíték összegéről Jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER számok megállapítása érdekében "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

44 Biztosíték összegének visszautalása  30 nap KÉRELEM Cnyt-ból törölt cég Megszűnt EV Tevékenység megszüntetése Tevékenység megszüntetése Volt tulajdonosok MSZ Mentességnek megfelel Mentességnek megfelel NYILATKOZAT Megelőző 45 napban nem folytatta a tevékenységet a) b) c) d) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

45 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) Ellenőrzési lehetőségek  Befogadó nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok meglétét. (Art. 88. § (6) - (6a) bek.)  Kiegészült: EKAER szám, fuvarozott termék (megnevezése, mennyisége, termék átvételének körülményei, kirakodásának címe)  Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zár alkalmazható, amelynek sértetlensége belföldön ellenőrizhető (Art. 88. § (6b) bek.) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

46 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) Szankciók  Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére (Art. 172. § (19a) bek.)  A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható. (Art. 173. § (1) bek.) "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

47 Az útdíj kamerarendszer (HU-GO) és az EKAER kapcsolata  közvetlen hozzáférés a kamera adatokhoz  jármű össztömeg és tengelysúly adatokat biztosít (a tranzit szállítmányok nyomon követéséhez)  a rendszám észlelése aktiválja a hozzá tartozó EKAER számokat  riasztásra is lehetőséget ad "A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében"

48


Letölteni ppt "EKAER EKAER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER Miskolcziné dr. Lengyel Katalin pénzügyőr őrnagy NAV osztályvezető "A gazdaság védelmében,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések