Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cinema du look Posztmodern Neobarokk. a posztmodern definíciója A szó eredetileg egy építészeti stílust jelölt Definíciónak ellenálló, centrum nélküli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cinema du look Posztmodern Neobarokk. a posztmodern definíciója A szó eredetileg egy építészeti stílust jelölt Definíciónak ellenálló, centrum nélküli."— Előadás másolata:

1 Cinema du look Posztmodern Neobarokk

2 a posztmodern definíciója A szó eredetileg egy építészeti stílust jelölt Definíciónak ellenálló, centrum nélküli fogalom Számos jellemzője van, melyek akár ellent is mondhatnak egymásnak Ezek közül egyik sem alkotja a fogalom magját, centrumát

3 Modern – poszt-modern? POMO - modernnel való szembehelyezkedés A poszt előtagot nem az „után” értelmében használják Nem feltétlenül szukcesszivitásra vagy temporalitásra utal Ami nem modern, aminek a története vagy a forrása nem a modernből következik A POMO-nak nincs története, eredete - a jelenbe van lehorgonyozva

4 Modernhez való viszonya: 2 féle viszonyulás: Oppozicionális: a modernista elvek elvetése – szubverzió, kritika (paródia) Semleges viszony: különböző korok, kultúrák, stílusok egyvelege, másolata (pastiche)

5 A POMO teoretikusai Jean-Francois Lyotard – Jacques Derrida – dekonstrukció Jean Baudrillard – a szimulákrum elsőbbsége

6 A TUDOMÁNY PONTOSSÁGÁRÓL [DEL RIGOR EN LA CIENCIA...] Abban a Birodalomban a Kartográfia Tudománya olyan Tökéletességet ért el, hogy egyetlen Provincia térképe betöltött egy Várost, a Birodalom térképe pedig egy egész Provinciát. Idővel azonban ezeket a Hatalmas Térképeket nem találták kielégítőnek, és a Kartográfusok Kamarája akkora Térképet készített a Birodalomról, amekkora maga a Birodalom volt, és azzal pontról pontra egybeesett. A Következő Nemzedékek már kevésbé kedvelték a Kartográfia Tudományát, s úgy látták, hogy Fölösleges az a kiterjedt Térkép, és nem kis Könyörtelenséggel a sorsát a Nap és a Tél Zord Hatására bízták. A Nyugati pusztaságokban még maradt néhány Rom a Térképből, most ott Állatok és Koldusok élnek; az egész Országban nincs más nyoma a Földrajztudománynak. Suárez Miranda: Bölcs férfiak utazásai, Negyedik Könyv, XLV. fejezet, Lérida, 1658.

7 Baudrillard Contemporary images „if they fascinate us so much it is not because they are sites of the production of meaning and representation – this would be the new – it is on the contrary because they are sites of disappearance of meaning and representation, sites in which we are caught quite apart from any judgement of reality”

8 Baudrillard Simulation is the new image paradigm. It replaces representation.

9 posztstrukturalizmus http://www.buzzfeed.com/chrisr414d8a71a /post-structuralism-explained-with-hipster- beards-2-xwfz

10 Betsy-Cullum Swan – Peter K. Manning Mi egy póló? Posztmodern tömegcikk Jelképes beszéd – egyvalamit egy másik fogalmai szerint fogunk fel, és ha már tekintjük valaminek, az már ugyanezekkel a fogalmakkal utalhat vissza önmagára

11 Változás a kódokban és khronotípusokban Három különboző ábrázolási korszak v. Khronotípus: 1. Korai, preindusztriális korszak: a póló otthon készül, intim szféra, praktikus célt szolgál közvetlenül a személyt reprezentálja, a jelviszony közvetlen és egyszerű

12 2. Kései indusztriális korszak: a póló üzemekben készül, bármely bevásárló számára, szabadidős jelleg, már színes és díszített, ezek függvényében különböző mértékben fejezi ki a fesztelenséget, számos kontextusra utalhat, kétértelmű, nehezen meghatározható megjelenést (jelentést) kölcsönöz viselőjének

13 3. posztindusztriális korszak: posztmodern éra Mindenki számára készül, bárhol, bárhonnan származó anyagokban, változatos formákban. Kontextustól függően sokféleképpen funkcionál. Nem alkalomhoz kötött ruhadarab – társadalmi osztálytól, nemi identitástól és szituációktól független. Szójátékot hordoz és hiperrealitást tükröz: a póló más pólókat utánoz. Jeleik élmény- és jelentéstöredékek után kapkodnak, viccelnek velünk, vagy olyasmit jelölnek, ami viselőjük számára nem igaz.

14 Olyan mint a szójáték: a kézenfekvő előfeltevésektől, konvencióktól és társadalmi megerősítésektől mentes, kihívó, lebegő, hányódó és megfoghatatlan jelölők prezentálásával megkérdőjelezi a megfigyelő megbízhatóságát. Mint jelhordozó – sodródik Változásokat idéz elő a félrevezető ábrázolástól a színlelés és képmutatás, a szimuláció és hiperrealitás új formáinak az irányába Már csak a reprodukálható marad meg

15 Frederic Jameson: Posztmodern – avagy a késő-kapitalizmus kulturális logikája Visual spell: an enthrallment to the image in its present of time. Film image: present of uncodified intensities

16 Neobarokk „We could say, that every age has its own post-modern, just as every age has its own form of mannerism (in fact I wonder if postmodern is not simply the modern name for Manierismus). I believe that every age reaches moments of crisis. The sense that the past is restricting, smothering, blackmailing us.” U. Eco

17 Gilles Deleuze „ A redő: a barokk feltalálja a végtelen művet vagy műveletet. Egy redőnek nem a lezárását akarja megoldani, hanem a folytatását, a mennyezeten átvitelét, a végtelenségig nyújtását.”

18 Pere Borell del Caso, "Escaping Criticism", 1874.


Letölteni ppt "Cinema du look Posztmodern Neobarokk. a posztmodern definíciója A szó eredetileg egy építészeti stílust jelölt Definíciónak ellenálló, centrum nélküli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések