Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN"— Előadás másolata:

1 SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN ORVOSFIZIKUSOKNAK - Összeállította: Füri Erzsébet orvosfizikus - sugárvédelmi szakértő OUSA-06/03/2008

2 SZU-Radoch_semin-06/03/2008 A MÚLTBÓL Az orvostudomány történetének forradalmasító mérföldköve volt a 19. sz. végén – 20. sz. elején a radioaktivitás felfedezése és kihasználásának gyors fejlődése. A modern képalkotó orvosdiagnosztikai mórszerek története a században kezdődött, amikor Wilhelm Konrad Röntgen felfedezte a 1895 röntgensugarakat és felhasználási lehetőségüket az orvostudományban. A felfedezés azonnal teret hódított és lázbahozta az orvostudományt. OUSA-06/03/2008

3 Néhány fontosabb évszám
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Néhány fontosabb évszám 1886 – Antoine Henri Becquerel – a spontán radioaktivitás, az alfa- és béta-sugárzás felfedezése, a sugárzás gázokat ionizáló hatásának felismerése ban Nobel-díj Marie Sklodowska-Curie és Pierre Curie - a radioaktív sugárzás és forrásának leírása – a Po és Ra felfedezése – felhasználási kisérletek Ezek a felfedezések megalapoztak egy új orvostudományi szakterületet és szinte azonnal megkezdődött az ábrázoló (képalkotó) diagnosztika fejlődése és radioaktivitással, különböző formájú és fajtájú sugárforrásokkal történő gyógyítás (sugárterápia, radioterápia). OUSA-06/03/2008

4 Gyors ütemben kapcsolódtak egymásra a kutatások és felfedezések
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Gyors ütemben kapcsolódtak egymásra a kutatások és felfedezések 1931- Szilárd Leo - gyorsítótervezés, Ernest Orlando Lawrence - megvalósítás, radioizotóp gyártása - pozitron felfedezése - Nobel-díj – 1939 Carl David Anderson – mesterséges pozitronforrás előállítása - Nobel-díj – 1935 1934 – Frederic Joliot a Iréne Joliot-Curie - mesterséges pozitron - Nobel-díj OUSA-06/03/2008

5 A nukleáris medicina atyja
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 A nukleáris medicina atyja A múlt század tizes éveiben Hevesy Györgynek jutott eszébe, hogy természetes izotópokat biológiai jelzőanyagként is lehetne használni, a biológiai nyomjelzési technika kidolgozására azonban csak 1941-ben kerített sort (1943 – kémiai Nobel-díj). Hevesy sok egyéb jelentős kutatása mellett a periodikus rendszer 72. elemének, a hafniumnak a felfedezője Őt nevezik a nukleáris medicina atyjának. nukleáris medicina keletkezése OUSA-06/03/2008

6 Tervezett sugárterápia és verifikáció.
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 A képalkotó diagnosztika és sugárforrások felhasználásának máig tartó gyors ütemű fejlődése az egész világon. Tervezett sugárterápia és verifikáció. Ionizáló sugárzás felhasználása az orvostudományban tervez tervez é é s s diagnosztika diagnosztika gy gy ó ó gy gy í í t t á á s s verifik verifik á á ci ci ó ó OUSA-06/03/2008

7 Radiodiagnosztika, röntgendiagnosztika – zárt sugárforrások
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Az orvosdiagnosztikában gyakorlatilag minden megbetegedés feltárásánál szerepe van az ionizáló sugárzásnak radiológia. Radiodiagnosztika, röntgendiagnosztika – zárt sugárforrások Sugárterápia – zárt sugárforrások Nukleáris medicina – nyitott sugárforrások A források és a felhasználás széles skálája kategorizálást igényel. OUSA-06/03/2008

8 Képalkotó diagnosztikai módszerek Ionizáló sugárzás nélkül
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Képalkotó diagnosztikai módszerek Ionizáló sugárzás Ionizáló sugárzás nélkül mágneses rezonancia MR ultrahang (ultraszonográfia) (UH, USG) termovízió optikai módszerek - fotográfia - mikroszkóp Radio-diagnosztika Nukleáris medicina elektromágneses, más (MEEG, EMG, ...) OUSA-06/03/2008

9 Radiodiagnosztika, röntgendiagnosztika
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Radiodiagnosztika, röntgendiagnosztika skiagráfia skiaskópia konvencionális tomográfia dentális - klasszikus - panoramatikus klasszikus (konvencionális) radiológia mamográfia, oszteodenzitometria diff. szubsztrakciós angiográfia, intervenciós radiográfia tomográfia - CT, MRI (!?), UH (!?) speciális radiológia szimulátorok – berendezések, amelyek a nagy besugárzókat szimulálják, elősegítik a pontos tervezést mobil rtg OUSA-06/03/2008

10 Radiodiagnosztikai képalkotó berendezések
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Radiodiagnosztikai képalkotó berendezések MRI CT OUSA-06/03/2008

11 Képalkotó diagnosztikai módszerek Ionizáló sugárzás nélkül
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Képalkotó diagnosztikai módszerek Ionizáló sugárzás Ionizáló sugárzás nélkül mágneses rezonancia MR ultrahang (ultraszonográfia) (UH, USG) termovízió optikai módszerek - fotográfia - mikroszkóp Radio-diagnosztika Nukleáris medicina elektromágneses, más (MEEG, EMG, ...) OUSA-06/03/2008

12 Nukleáris medicina Alapelv: az élő szervezetbe radioizotóppal megjelölt biológiailag aktív, egy-egy belső funkció intenzitását jelző molekulát juttatunk és egy detektorrendszer segítségével regisztráljuk ezeknek a molekuláknak a szöveti eloszlását az általuk hordozott izotópból kilépő sugárzás segítségével. Ha sikerül az izotópokat az emberi testben a megfelelő helyre juttatni (pl. injekció vagy belégzés útján) és ezeket nyomon követni, elmondhatatlanul sok információhoz jutunk. A módszer lényege tehát egyszerűen hangzik. A tetszetős elmélet gyakorlati megvalósításához azonban néhány évtizedre volt szükség. Elsősorban mesterséges izotópokra és a belőlük orvosi alkalmazás céljából kifejlesztett radiofarmakonokra. A részecskegyorsítók (ciklotronok) közt meghozták ezt a lehetőséget.

13 SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina A rövid felezési idejű mesterséges rádionuklidok felhasználási lehetősége a biológia és medicina számára forradalmi jelentőséggel bírt, főleg a nukleáris medicina gyors fejlődését segítette elő. Az 50-es években nagyon erősen felfejlődött a detektortechnika, amelynek segítségével nyomon követhetők az emberi testbe juttatott mesterséges rádionuklidok. Megszerkesztik az első gammakamerát, kidolgozzák a matemetikai modelleket, amelyekkel ábrázolni tudják az élő szervezet biokémiai és metabolikus paramétereit. E.Füri-SZU-Radoch_semin-06/03/2008 OUSA-06/03/2008

14 Nukleáris medicina izotópdiagnosztika radioizotóp-terápia in vivo
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina izotópdiagnosztika radioizotóp-terápia in vivo in vitro funkcionális, ill. nem rosszindulatú daganatos betegségek gyógyítása rádiofarmakonok bejuttatása a beteg testébe biológiai minták jelzése rádioaktív anyagokkal pajzsmirigy carcinoma, speciális tumorok, áttétek gyógyítása radioizotópos leképzések - képalkotó módszerek palliatív (fájdalomcsillapító) terápia laboratóriumi módszerek (RIA) OUSA-06/03/2008

15 SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina Különböző vegyi anyagokra, ún. hordozókra különböző rádionuklidok köthetők – az így keletkezett nyomjelzett vegyületek az ún. radiofarmakonok, amelyeket injekció formájában vénásan vagy szájon át (per os) juttatnak az emberi szervezetbe, hogy feltárjanak ill. gyógyítsanak külünböző funkcionális vagy daganatos megbetegedéseket. Ezek a kémiaia szubsztanciók bekapcsolódnak a metabolikus folyamatokba és beépülnek különböző szöveti struktúrákba. Lehetővé teszik a patológiai elváltozások megfigyelését még a funkcionális morfológia szintjén jóval korábban, mint más ábrázoló módszerek. A radiofarmakonok disztribúciója (eloszlása) a élő szervezetben a fizikai-kémiai tulajdonságokon túl függ a szervezet – szövetek, sejtek akkumulációs képességén is. OUSA-06/03/2008

16 Nukleáris medicina A modern detektorok (gammakamerák) és más ábrázoló technikák a segítségével így ábrázolhatók a korai metabolikus elváltozások, lokalizálhatók és differenciálhatók a patológiai elváltozások, ami az izotópdiagnosztika alapja.

17 laboratóriumi módszerek (RIA – radioimmunoanalízis)
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina laboratóriumi módszerek (RIA – radioimmunoanalízis) in vitro Izotópdiagnosztika egyszerű vizsgálait módszerek és technikák planáris gamagráfiás módszerek in vivo egyfotonos emissziós tomográfia (SPECT) pozitron-emissziós tomográfia (PET) kombinált tomográfiás módszerek PET/CT funkcionális, ill. nem rosszindulatú daganatos betegségek gyógyítása pajzsmirigy carcinoma, speciális tumorok, áttétek gyógyítása Radioizotóp-terápia palliativ (fájdalomcsillapító) terápia OUSA-06/03/2008

18 Nukleáris medicina technológiák – in vivo
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina technológiák – in vivo SPECT PET PECT/CT OUSA-06/03/2008

19 Nukleáris medicina technológiák – in vivo - PET
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina technológiák – in vivo - PET OUSA-06/03/2008

20 Nukleáris medicina technológiák – iv vitro
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina technológiák – iv vitro KRYPTOR compact KRYPTOR OUSA-06/03/2008

21 Sugárterápia extern radioterápia brachyterápia sztereotaxia
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Sugárterápia rtg-terápia kontakt (felszini) - mélytesti (keményebb energia – 250 kV) radionuklidok Cs, 60Co (kobaltágyú) (zárt sugárforrások) gyorsítók körkörös - betatron mikrotron ciklotron szinkrotron - lineáris extern radioterápia brachyterápia rádium „történeti források“ afterloading LDR : D = 0,4 ¸ 2 Gy.h-1 (brachyterápia) MDR : D = 2 ¸ 12 Gy.h-1 - HDR : D > 12 Gy.h-1 - PDR sztereotaxia Leksell-kés, gamma-kés - sok irányból történő besugárzás - 60Co Cyber-knife - kis gyorsító, robot technológia OUSA-06/03/2008

22 Sugárterápia protonterápia Hadronterápia
IMPT - Intensity Modulated Proton Therapy - Intenzitás modulált protonterápia sok irányból bevitt protonnyalábbal – energia MeV-ig – ciklotron, szinkrotron – nagy „bumm” a radioterápában – nagyon jó klinikai tapasztalatok szénion-terápia 12C-ion nyaláb C /PET dózismérésre/ MeV Hadronterápia nehézion-terápia Jobb biológiai hatás – gyors műszaki előre törés – ígéretes jövő terápia gyors neutronokkal Ciklotron, magreakciók – régi technikák – ma nem használatos Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) – 10B – nem terjedt el a klinikai gyakorlatban terápia lassú neutronokkal

23 Sugárterápia - radioterápia
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Sugárterápia - radioterápia OUSA-06/03/2008

24 az egészségügyi gyakorlatban
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM az egészségügyi gyakorlatban 16/2000.(VI.8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 31/2001.(X.3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről (megj.: orvosi expozíció) 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről OUSA-06/03/2008

25 Sugárvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek - 1
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Sugárvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek - 1 A rendeletek mindenkori hatályos teljes szövege megtalálható itt: https://magyarorszag.hu/jogszabalykereso 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról  16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  1979: 19. törvényerejű rendelet a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) kihirdetéséről  14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról  23/1997. (VII. 18.) NM rendelet a radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitás szintjének meghatározásáról 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszeréről, nemzetközi ellenőrzéséről és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökről  47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet az atomenergia alkalmazásával összefügg rendőrségi feladatokról 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről OUSA-06/03/2008

26 Sugárvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek - 2
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Sugárvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek - 2 27/1999. (VI. 4.) GM rendelet a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet z atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről  15/2001. KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről  30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről  31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről  275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről  47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben el forduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről  OUSA-06/03/2008

27 Kapcsolódó jogszabályok
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Kapcsolódó jogszabályok 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről  16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről  …. OUSA-06/03/2008

28 Szabványok Hivatkozási szám Szabványcím
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Szabványok Hivatkozási szám Szabványcím MSZ 62 Ionizáló sugárzás elleni védelem MSZ 62-1:1989 Általános előírások MSZ 62-2:1989 Béta-, gamma- és röntgensugárzás elleni védelem MSZ 62-3:1990 A neutronsugárzás elleni védelem MSZ 62-4:1999 Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor MSZ 62-5:1991 Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások méréstechnikai és automatizálási célú alkalmazásakor MSZ 62-6:1999 Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor (brachy-terápia) MSZ 62-7:1999 Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor MSZ 824:1999 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken MSZ 836:1999 Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken MSZ 14349:1999 Sugárzás elleni védelem gamma-radiográfiai munkahelyeken OUSA-06/03/2008

29 Munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelme
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelme Munkavállalók védelme külső besugárzás belső sugárterhelés időkorlát távolság árnyékolás védőkesztyű használata munkavégzés forrófülkében OUSA-06/03/2008

30 Munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelme
Védelem – passzív műszaki felszereltség sugárvédelmi eszközök építészeti megoldás munkahelyi elrendezés aktív munkamenet munkafegyelem műszaki felszereltség kihasználtsága munkamenet-szervezés biztonságkultúra, sugár- védelmi ismeretek, oktatás Optimálási elemzés A sugárvédelmi intézkedések és műszaki megoldások különböző változatainak összehasonlítása alapján; A legkedvezőbb intézkedés és megoldás kiválasztása a ráfordítások figyelembevételével.

31 + Optimálás dózismegszorítással a tervezési és építési folyamatoknál
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM AZ RTG-DIAGNOSZTIKÁBAN + Optimálás dózismegszorítással a tervezési és építési folyamatoknál OUSA-06/03/2008

32 Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra !
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra ! OUSA-06/03/2008

33 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra, alkalmazási területre ! OUSA-06/03/2008

34 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra, alkalmazási területre ! OUSA-06/03/2008

35 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Rögzítő elemek röntgenhez Páciensvédelem ! Pozicionálók röntgenhez OUSA-06/03/2008

36 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN OUSA-06/03/2008

37 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN - forrófülkék
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN - forrófülkék Labor-szintek szerint OUSA-06/03/2008

38 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Lamináris forrófülke Nyitott rendszer radioimmuno-analízisre radiokémiai laborokban OUSA-06/03/2008

39 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN NYITOTT FORRÓFÜLKE LAMINÁRIS ÁRAMLÁSSAL OUSA-06/03/2008

40 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN ZÁRT FORRÓFÜLKE LAMINÁRIS ÁRAMLÁSSAL OUSA-06/03/2008

41 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Terápiás sátor Légzőzsák gáznemű radioizotópok diagnosztikai használatánál OUSA-06/03/2008

42 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – munkaasztalok és árnyékolók
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – munkaasztalok és árnyékolók OUSA-06/03/2008

43 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – árnyékolók radiofarmakonokra
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – árnyékolók radiofarmakonokra Nyitott források szállítására, áthelyezésére ólomüveg OUSA-06/03/2008

44 Nyitott források szállítására, adagolására
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN PET-RADIOFARMAKONOK SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ADAGOLÁSÁRA Nyitott források szállítására, adagolására OUSA-06/03/2008

45 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKON BEADÁSÁHOZ
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKON BEADÁSÁHOZ OUSA-06/03/2008

46 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKONOK ADAGOLÁSÁHOZ OUSA-06/03/2008

47 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN TERÁPIÁS b-SUGÁRZÓ RADIOFARMAKONOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ OUSA-06/03/2008

48 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKONOKKAL VALÓ MUNKÁHOZ OUSA-06/03/2008

49 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – árnyékolók inj. fecskendőkre
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – árnyékolók inj. fecskendőkre OUSA-06/03/2008

50 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN NYITOTT SUGÁRFORRÁSOK MOZGATÁSÁSHOZ ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉK TÁROLÁSÁRA OUSA-06/03/2008

51 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – radiofarmakon minőségellenőrzés
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – radiofarmakon minőségellenőrzés Egyszerű radiochromatográfia OUSA-06/03/2008

52 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – 99Mo/99mTc-generátorok
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – 99Mo/99mTc-generátorok OUSA-06/03/2008

53 6-9 mGy/h 5-10 mGy/h 0,7-1 mGy/h 20-50 mGy/h 0,5-1 mGy/h
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN DÓZISTELJESÍTMÉNY A 99mTc-GENERÁTOR KÖRÜL mért adatok 6-9 mGy/h dóziskorlát 100 cm 5-10 mGy/h 30 cm 0,7-1 mGy/h 30 cm 30 cm Generátor 100 cm 20-50 mGy/h Pb 5 cm 0,5-1 mGy/h beton OUSA-06/03/2008

54 Fecskendő tartása = 15 sec Fecskendő tartása = 30 sec
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárterhelés kézre a rádiofarmakonok beadásánál Inj. fecskendő - 5 ml D = 175 mGy/h *) RF 99mTc MBq/5 ml Fecskendő tartása = 15 sec Fecskendő tartása = 30 sec Évi beadásszám = 500x/év Évi beadásszám = 500x/év Ujjak sugárterhelése = 175 * 15/3600 * 500 = 365 mGy Az évi dóziskorlát 73 % Ujjak sugárterhelése = 175 * 30/3600 * 500 = 730 mGy Az évi dóziskorlát 146 % *) Hušák-Pašková-Delacroix OUSA-06/03/2008

55 RN / eszköz aktivitás referenciapont dózisteljesítmény
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Dózisteljesítmény a segédeszközökön RN / eszköz aktivitás referenciapont dózisteljesítmény 99mTc / üvegcse GBq külső felület –10 mGy/min 1 m – 20 mGy/h 99mTc / fecsk MBq külső felület mGy/h 131I / edényke-50 ml GBq külső felület mGy/h NaI-oldat terápiára OUSA-06/03/2008

56 99mTc-vizsgálat 600 - 740 MBq Eeff (szem) = 0,3 – 2 mSv
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Egésztest sugárterhelés rádiofarmakonok beadásánál Személyzeti sugárterhelés 99mTc-vizsgálat MBq Eeff (szem) = 0,3 – 2 mSv 18F- vizsgálat MBq Eeff (szem) = 5 – 10 mSv OUSA-06/03/2008

57 Kézfej kontaminálása 1 kBq 99mTc 1 cm2 felületen
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárterhelés kézre a felületi sugárszennyezésnél Kézfej kontaminálása 1 kBq 99mTc 1 cm2 felületen Dózisteljesítmény = 0,25 mGy/h 1x naponta nap/év Dekontaminálás nélkül = rezidens idő 1,44.T1/2 *) Becslés: Bőrdózis = 0,25 * 1,44 * 6 * 100 = 216 mGy *) Hušák-Pašková OUSA-06/03/2008

58 SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Optimálás dózismegszorítással a tervezési és építési folyamatoknál Sugárterhelés-számítás építészeti, munkahelyrendezési, személyzeti és munkafolyamat-szervezési megszorításokkal H0=2.h.A / p.r2 ahol Legenda: H(r,d) – dozisteljesítmény értéke a d vastagságú árnyékolás (védőfal) mögött, H gammasugárzás dozisteljesítmény-értéke 1 m távolságban a sugárforrástól [cm2.mSv.h-1], d árnyékolás vastagsága [g.cm-2], l a 0,5 MeV energiájú foton szabad úthosszának középértéke [g.cm-2] (SPECT esetében is – konzervatív becslés), B felhalmozási faktor (build up factor) - az árnyékolás mögötti szórt fotonok befogási hozzáadott értékét fejezi ki (PET esetén B=2; egyébként B=1 r a sugárforrás és az értékelt helyzeti pont (receptropont) közti távolság [cm], T személyzet tartózkodási ideje az árnyékolás mögött, U  a sugárnyaláb beesési szögfaktora az árnyékolás mögött OUSA-06/03/2008

59 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Passzív védelmi eszközök – gamma sugárzás RN T1/2 Eg v keV (hoz. %) Anyagvastagság (mm), amely a dózisteljesítményt /2-re és 1/10-re gyengíti ólom acél 1/2 1/10 F-18 1,83 h 511 (194) 5 17 27 64 Co-57 271,8 d 126 (86) 137 (11) 0,2 1 6 18 Co-58 70,8 d 511 (30) 811 (99) 10 29 31 76 Ga-67 3,26 d 93 (39) 185 (21) 300 (17) 14 41 Rb-81/Kr-81m 4,6 h 511 (54) Kr-81 13 s 190 (67) 0,6 2 8 Mo-99/Tc-99m 2,75 d 140 (91) 740 (12) 778 (4) 23 13 55 Tc-99m 6,02 h K 18 (6) K 21 (1) 140 (89) 19 OUSA-06/03/2008

60 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Passzív védelmi eszközök – gamma sugárzás RN T1/2 Eg v keV (hoz. %) Anyagvastagság (mm), amely a dózisteljesítményt 1/2-re és 1/10-re gyengíti ólom acél 1/2 1/10 In-111 2,8 d K 23 (69) 171 (90) 245 (94) 0,7 3 9 31 I-123 13,2 h K 27 (69) 159 (83) 529 (1) 0,6 1,6 1,4 21 I-125 60,1 d K 27 (114) K 31 (26) 36 (7) 0,003 0,1 0,14 0,5 I-131 8 d 284 (6) 365 (82) 637 (7) 2,6 11 23 56 Tl-201 3,04 d K (94) 135 (3) 167 (10) 0,3 1,2 12 OUSA-06/03/2008

61 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Passzív védelmi eszközök – béta sugárzás RN T1/2 Max. energia béta (keV) és hoz. (%) Anyagvastagság, amely teljesen elnyeli a béta-sugárzást (mm) üveg plastik F-18 1,83 h 634 (97) 0,9 1,7 P-32 14,3 d 1710 (100) 3,4 6,3 Sr-89 50,5 d 1492 (100) 2,8 5,3 Y-90 2,7 d 2284 (100) 4,9 9,2 I-131 8 d 248 (2) 334 (7) 606 (90) 1,6 OUSA-06/03/2008

62 Köszönöm a figyelmet efurinb@gmail.com +36 30 911 8048
SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Köszönöm a figyelmet 2010 OUSA-06/03/2008


Letölteni ppt "SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések