Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN -ORVOSFIZIKUSOKNAK - Összeállította: Füri Erzsébet orvosfizikus - sugárvédelmi szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN -ORVOSFIZIKUSOKNAK - Összeállította: Füri Erzsébet orvosfizikus - sugárvédelmi szakértő."— Előadás másolata:

1 1 SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN -ORVOSFIZIKUSOKNAK - Összeállította: Füri Erzsébet orvosfizikus - sugárvédelmi szakértő

2 2 Az orvostudomány történetének forradalmasító mérföldköve volt a 19. sz. végén – 20. sz. elején a radioaktivitás felfedezése és kihasználásának gyors fejlődése. 1895 A modern képalkotó orvosdiagnosztikai mórszerek története a 19.-20. században kezdődött, amikor Wilhelm Konrad Röntgen felfedezte a 1895 röntgensugarakat és felhasználási lehetőségüket az orvostudományban. A felfedezés azonnal teret hódított és lázbahozta az orvostudományt. A MÚLTBÓL

3 3 18861886 – Antoine Henri Becquerel – a spontán radioaktivitás, az alfa- és béta-sugárzás felfedezése, a sugárzás gázokat ionizáló hatásának felismerése - 1903- ban Nobel-díj 1898 - Marie Sklodowska-Curie és Pierre Curie - a radioaktív sugárzás és forrásának leírása – a Po és Ra felfedezése – felhasználási kisérletek Néhány fontosabb évszám Ezek a felfedezések megalapoztak egy új orvostudományi szakterületet és szinte azonnal megkezdődött az ábrázoló (képalkotó) diagnosztika fejlődése és radioaktivitással, különböző formájú és fajtájú sugárforrásokkal történő gyógyítás (sugárterápia, radioterápia).

4 4 1931- Szilárd Leo - gyorsítótervezés, Ernest Orlando Lawrence - megvalósítás, radioizotóp gyártása - pozitron felfedezése - Nobel-díj – 1939 1932 - Carl David Anderson – mesterséges pozitronforrás előállítása - Nobel-díj – 1935 1934 – Frederic Joliot a Iréne Joliot-Curie - mesterséges pozitron - Nobel-díj - 1935 Gyors ütemben kapcsolódtak egymásra a kutatások és felfedezések

5 5 1895 - 1966 nukleáris medicina keletkezése A nukleáris medicina atyja. A múlt század tizes éveiben Hevesy Györgynek jutott eszébe, hogy természetes izotópokat biológiai jelzőanyagként is lehetne használni, a biológiai nyomjelzési technika kidolgozására azonban csak 1941-ben kerített sort (1943 – kémiai Nobel-díj). Hevesy sok egyéb jelentős kutatása mellett a periodikus rendszer 72. elemének, a hafniumnak a felfedezője. Őt nevezik a nukleáris medicina atyjának.

6 6 A képalkotó diagnosztika és sugárforrások felhasználásának máig tartó gyors ütemű fejlődése az egész világon. Tervezett sugárterápia és verifikáció. diagnosztika gy ó ó í í t t á á s s tervez é é s s verifik á á ci ó ó Ionizáló sugárzás felhasználása az orvostudományban

7 7 Radiodiagnosztika, röntgendiagnosztika – zárt sugárforrások Sugárterápia – zárt sugárforrások Nukleáris medicina – nyitott sugárforrások A források és a felhasználás széles skálája kategorizálást igényel. Az orvosdiagnosztikában gyakorlatilag minden megbetegedés feltárásánál szerepe van az ionizáló sugárzásnak radiológia.

8 8 optikai módszerek - fotográfia - mikroszkóp - mikroszkóp Képalkotó diagnosztikai módszerek Ionizáló sugárzás Ionizáló sugárzás nélkül Ionizáló sugárzás nélkül mágneses rezonancia MR ultrahang (ultraszonográfia) (UH, USG) termovízió elektromágneses, más (MEEG, EMG,...) elektromágneses, más (MEEG, EMG,...) Nukleáris medicina Radio- diagnosztika

9 9 mamográfia, oszteodenzitometria diff. szubsztrakciós angiográfia, intervenciós radiográfia tomográfia - CT, MRI (!?), UH (!?) skiagráfiaskiaskópia konvencionális tomográfia dentális - klasszikus - panoramatikus - panoramatikus mobil rtg szimulátorok – berendezések, amelyek a nagy besugárzókat szimulálják, elősegítik a pontos tervezést speciális radiológia speciális radiológia klasszikus (konvencionális) radiológia klasszikus (konvencionális) radiológia Radiodiagnosztika, röntgendiagnosztika

10 10 Radiodiagnosztikai képalkotó berendezések CTCT MRI

11 11 optikai módszerek - fotográfia - mikroszkóp - mikroszkóp Képalkotó diagnosztikai módszerek Ionizáló sugárzás Ionizáló sugárzás nélkül Ionizáló sugárzás nélkül mágneses rezonancia MR ultrahang (ultraszonográfia) (UH, USG) termovízió elektromágneses, más (MEEG, EMG,...) elektromágneses, más (MEEG, EMG,...) Nukleáris medicina Radio- diagnosztika

12 12 Alapelv: az élő szervezetbe radioizotóppal megjelölt biológiailag aktív, egy-egy belső funkció intenzitását jelző molekulát juttatunk és egy detektorrendszer segítségével regisztráljuk ezeknek a molekuláknak a szöveti eloszlását az általuk hordozott izotópból kilépő sugárzás segítségével. Ha sikerül az izotópokat az emberi testben a megfelelő helyre juttatni (pl. injekció vagy belégzés útján) és ezeket nyomon követni, elmondhatatlanul sok információhoz jutunk. A módszer lényege tehát egyszerűen hangzik. A tetszetős elmélet gyakorlati megvalósításához azonban néhány évtizedre volt szükség. Elsősorban mesterséges izotópokra és a belőlük orvosi alkalmazás céljából kifejlesztett radiofarmakonokra. A részecskegyorsítók (ciklotronok) 1932 - 1939 közt meghozták ezt a lehetőséget. Nukleáris medicina Nukleáris medicina

13 13 A rövid felezési idejű mesterséges rádionuklidok felhasználási lehetősége a biológia és medicina számára forradalmi jelentőséggel bírt, főleg a nukleáris medicina gyors fejlődését segítette elő. Az 50-es években nagyon erősen felfejlődött a detektortechnika, amelynek segítségével nyomon követhetők az emberi testbe juttatott mesterséges rádionuklidok. Megszerkesztik az első gammakamerát, kidolgozzák a matemetikai modelleket, amelyekkel ábrázolni tudják az élő szervezet biokémiai és metabolikus paramétereit. E.Füri-SZU-Radoch_semin-06/03/2008 Nukleáris medicina Nukleáris medicina

14 14 Nukleáris medicina Nukleáris medicina radioizotóp-terápia radioizotóp-terápia in vitro in vitro laboratóriumi módszerek (RIA) laboratóriumi módszerek (RIA) in vivo in vivo izotópdiagnosztika palliatív (fájdalomcsillapító) terápia palliatív (fájdalomcsillapító) terápia funkcionális, ill. nem rosszindulatú daganatos betegségek gyógyítása radioizotópos leképzések - képalkotó módszerek rádiofarmakonok bejuttatása a beteg testébe biológiai minták jelzése rádioaktív anyagokkal pajzsmirigy carcinoma, speciális tumorok, áttétek gyógyítása

15 15 Különböző vegyi anyagokra, ún. hordozókra különböző rádionuklidok köthetők – az így keletkezett nyomjelzett vegyületek az ún. radiofarmakonok, amelyeket injekció formájában vénásan vagy szájon át (per os) juttatnak az emberi szervezetbe, hogy feltárjanak ill. gyógyítsanak külünböző funkcionális vagy daganatos megbetegedéseket. Ezek a kémiaia szubsztanciók bekapcsolódnak a metabolikus folyamatokba és beépülnek különböző szöveti struktúrákba. Lehetővé teszik a patológiai elváltozások megfigyelését még a funkcionális morfológia szintjén jóval korábban, mint más ábrázoló módszerek. A radiofarmakonok disztribúciója (eloszlása) a élő szervezetben a fizikai-kémiai tulajdonságokon túl függ a szervezet – szövetek, sejtek akkumulációs képességén is. Nukleáris medicina Nukleáris medicina

16 16 A modern detektorok (gammakamerák) és más ábrázoló technikák a segítségével így ábrázolhatók a korai metabolikus elváltozások, lokalizálhatók és differenciálhatók a patológiai elváltozások, ami az izotópdiagnosztika alapja. Nukleáris medicina Nukleáris medicina

17 17 Nukleáris medicina Nukleáris medicina egyszerű vizsgálait módszerek és technikák Radioizotóp-terápia Radioizotóp-terápia in vitro in vitro laboratóriumi módszerek (RIA – radioimmunoanalízis) laboratóriumi módszerek (RIA – radioimmunoanalízis) in vivo in vivo Izotópdiagnosztika Izotópdiagnosztika planáris gamagráfiás módszerek palliativ (fájdalomcsillapító) terápia palliativ (fájdalomcsillapító) terápia funkcionális, ill. nem rosszindulatú daganatos betegségek gyógyítása funkcionális, ill. nem rosszindulatú daganatos betegségek gyógyítása egyfotonos emissziós tomográfia (SPECT) egyfotonos emissziós tomográfia (SPECT) pozitron-emissziós tomográfia (PET) kombinált tomográfiás módszerek PET/CT áttétek gyógyítása pajzsmirigy carcinoma, speciális tumorok, áttétek gyógyítása

18 18 Nukleáris medicina technológiák – in vivo SPECT PET PECT/CT

19 19 Nukleáris medicina technológiák – in vivo - PET

20 20 KRYPTOR compact KRYPTOR Nukleáris medicina technológiák – iv vitro

21 21 Sugárterápia rtg-terápia rtg-terápia - kontakt (felszini) - mélytesti (keményebb energia – 250 kV) radionuklidok radionuklidok - 137 Cs, 60 Co (kobaltágyú) (zárt sugárforrások) gyorsítók gyorsítók - körkörös - betatron mikrotron ciklotron szinkrotron - lineáris extern radioterápia brachyterápia rádium rádium - „történeti források“ afterloading afterloading - LDR : D = 0,4 ¸ 2 Gy.h -1 (brachyterápia) - MDR : D = 2 ¸ 12 Gy.h -1 - HDR : D > 12 Gy.h -1 - PDR sztereotaxia Leksell-kés, gamma-kés Leksell-kés, gamma-kés - sok irányból történő besugárzás - 60 Co Cyber-knife - kis gyorsító, robot technológia

22 22 protonterápia IMPT - Intensity Modulated Proton Therapy - Intenzitás modulált protonterápia sok irányból bevitt protonnyalábbal – energia 250-300 MeV-ig – ciklotron, szinkrotron – nagy „bumm” a radioterápában – nagyon jó klinikai tapasztalatokSugárterápia HADRONTERÁPIA Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) – 10 B – nem terjedt el a klinikai gyakorlatban terápia lassú neutronokkal terápia gyors neutronokkal Ciklotron, magreakciók – régi technikák – ma nem használatos szénion-terápia 12 C-ion nyaláb 11 C /PET dózismérésre/ - 4800 MeV nehézion- terápia Jobb biológiai hatás – gyors műszaki előre törés – ígéretes jövő

23 23 Sugárterápia - radioterápia Sugárterápia - radioterápia

24 24 SUGÁRVÉDELEM az egészségügyi gyakorlatban 16/2000.(VI.8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 31/2001.(X.3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről (megj.: orvosi expozíció) 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

25 25 Sugárvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek - 1 A rendeletek mindenkori hatályos teljes szövege megtalálható itt: https://magyarorszag.hu/jogszabalykereso http://www.complex.hu/ 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 1979: 19. törvényerejű rendelet a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) kihirdetéséről 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 23/1997. (VII. 18.) NM rendelet a radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitás szintjének meghatározásáról 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszeréről, nemzetközi ellenőrzéséről és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökről 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet az atomenergia alkalmazásával összefügg rendőrségi feladatokról 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

26 26 27/1999. (VI. 4.) GM rendelet a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet z atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről 15/2001. KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben el forduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről Sugárvédelemre vonatkozó törvények, rendeletek - 2

27 27 Kapcsolódó jogszabályok 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről ….

28 28 Szabványok Hivatkozási számSzabványcím MSZ 62Ionizáló sugárzás elleni védelem MSZ 62-1:1989Általános előírások MSZ 62-2:1989Béta-, gamma- és röntgensugárzás elleni védelem MSZ 62-3:1990A neutronsugárzás elleni védelem MSZ 62-4:1999Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor MSZ 62-5:1991Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások méréstechnikai és automatizálási célú alkalmazásakor MSZ 62-6:1999Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor (brachy-terápia) MSZ 62-7:1999Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor MSZ 824:1999Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken MSZ 836:1999Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken MSZ 14349:1999Sugárzás elleni védelem gamma-radiográfiai munkahelyeken

29 29 Munkavállalók védelme külső besugárzás külső besugárzás belső sugárterhelés belső sugárterhelés időkorlát időkorlát távolság távolság árnyékolás árnyékolás védőkesztyű használata védőkesztyű használata munkavégzés forrófülkében Munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelme

30 30 Munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelme Védelem –passzív műszaki felszereltség sugárvédelmi eszközök építészeti megoldás munkahelyi elrendezésaktív munkamenet munkafegyelem műszaki felszereltség kihasználtsága munkamenet-szervezés biztonságkultúra, sugár- védelmi ismeretek, oktatás Optimálási elemzés A sugárvédelmi intézkedések és műszaki megoldások különböző változatainak összehasonlítása alapján; A legkedvezőbb intézkedés és megoldás kiválasztása a ráfordítások figyelembevételével.

31 SUGÁRVÉDELEM AZ RTG-DIAGNOSZTIKÁBAN + Optimálás dózismegszorítással a tervezési és építési folyamatoknál

32 32 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra !

33 33 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra, alkalmazási területre !

34 34 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Megkülönböztetett figyelem a formákra, Pb-vastagságra, alkalmazási területre !

35 35 Pozicionálók röntgenhez Rögzítő elemek röntgenhez SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN Páciensvédelem !

36 36 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A RADIOLÓGIÁBAN

37 37 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN - forrófülkék Labor-szintek szerint

38 38 Lamináris forrófülke Nyitott rendszer radioimmuno- analízisre radiokémiai laborokban SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN

39 39 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN NYITOTT FORRÓFÜLKE LAMINÁRIS ÁRAMLÁSSAL

40 40 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN ZÁRT FORRÓFÜLKE LAMINÁRIS ÁRAMLÁSSAL

41 41 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Terápiás sátor Légzőzsák gáznemű radioizotópok diagnosztikai használatánál

42 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – munkaasztalok és árnyékolók

43 43 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – árnyékolók radiofarmakonokra ólomüveg Nyitott források szállítására, áthelyezésére

44 44 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN PET-RADIOFARMAKONOK SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ADAGOLÁSÁRA Nyitott források szállítására, adagolására

45 45 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKON BEADÁSÁHOZ

46 46 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKONOK ADAGOLÁSÁHOZ

47 47 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN TERÁPIÁS  -SUGÁRZÓ RADIOFARMAKONOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ

48 48 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN RADIOFARMAKONOKKAL VALÓ MUNKÁHOZ

49 49 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – árnyékolók inj. fecskendőkre

50 50 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN NYITOTT SUGÁRFORRÁSOK MOZGATÁSÁSHOZ ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉK TÁROLÁSÁRA

51 51 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – radiofarmakon minőségellenőrzés Egyszerű radiochromatográfia

52 52 SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN – 99Mo/99mTc-generátorok

53 53 beton Generátor Pb 5 cm 30 cm 100 cm 20-50  Gy/h 0,7-1  Gy/h 5-10  Gy/h 0,5-1  Gy/h 6-9  Gy/h mért adatok dóziskorlát SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN DÓZISTELJESÍTMÉNY A 99m Tc-GENERÁTOR KÖRÜL

54 54 Inj. fecskendő - 5 ml RF 99m Tc - 500 MBq/5 ml D = 175 mGy/h *) Fecskendő tartása = 15 secFecskendő tartása = 30 sec Évi beadásszám = 500x/év Ujjak sugárterhelése = 175 * 15/3600 * 500 = 365 mGy Az évi dóziskorlát 73 % Ujjak sugárterhelése = 175 * 30/3600 * 500 = 730 mGy Az évi dóziskorlát 146 % *) Hušák-Pašková-Delacroix SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárterhelés kézre a rádiofarmakonok beadásánál Évi beadásszám = 500x/év

55 55 99m Tc / üvegcse 1 GBq külső felület 2 –10 mGy/min 1 m 10 – 20  Gy/h RN / eszköz aktivitás referenciapont dózisteljesítmény 99m Tc / fecsk. 750 MBq külső felület 262 mGy/h 131 I / edényke-50 ml 1 GBq külső felület 220 mGy/h NaI-oldat terápiára SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Dózisteljesítmény a segédeszközökön

56 56 Személyzeti sugárterhelés 99m Tc-vizsgálat 600 - 740 MBq E eff (szem) = 0,3 – 2  Sv 18 F- vizsgálat 500 MBq E eff (szem) = 5 – 10  Sv SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Egésztest sugárterhelés rádiofarmakonok beadásánál

57 57 Kézfej kontaminálása 1 kBq 99m Tc 1 cm 2 felületen Dózisteljesítmény = 0,25 mGy/h Dekontaminálás nélkül = rezidens idő 1,44.T 1/2 *) Becslés: Bőrdózis = 0,25 * 1,44 * 6 * 100 = 216 mGy *) Hušák-Pašková 1x naponta 100 nap/év SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárterhelés kézre a felületi sugárszennyezésnél

58 58 Sugárterhelés-számítás építészeti, munkahelyrendezési, személyzeti és munkafolyamat-szervezési megszorításokkal ahol H 0 =2.h.A / .r 2 Legenda: H(r,d) – dozisteljesítmény értéke a d vastagságú árnyékolás (védőfal) mögött, H 0 - gammasugárzás dozisteljesítmény-értéke 1 m távolságban a sugárforrástól [cm 2.mSv.h -1 ], d - árnyékolás vastagsága [g.cm -2 ],  - a 0,5 MeV energiájú foton szabad úthosszának középértéke [g.cm -2 ] (SPECT esetében is – konzervatív becslés), B - felhalmozási faktor (build up factor) - az árnyékolás mögötti szórt fotonok befogási hozzáadott értékét fejezi ki (PET esetén B=2; egyébként B=1 r - a sugárforrás és az értékelt helyzeti pont (receptropont) közti távolság [cm], T - személyzet tartózkodási ideje az árnyékolás mögött, U - a sugárnyaláb beesési szögfaktora az árnyékolás mögött SUGÁRVÉDELEM A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Optimálás dózismegszorítással a tervezési és építési folyamatoknál

59 59 RNT1/2 E  v keV (hoz. %) Anyagvastagság (mm), amely a dózisteljesítményt 1/2- re és 1/10-re gyengíti ólomacél 1/21/101/21/10 F-181,83 h511 (194)5172764 Co-57271,8 d126 (86) 137 (11) 0,21618 Co-5870,8 d511 (30) 811 (99) 10293176 Ga-673,26 d93 (39) 185 (21) 300 (17) 161441 Rb-81/Kr-81m4,6 h511 (54)5172764 Kr-8113 s190 (67)0,62831 Mo-99/Tc-99m2,75 d140 (91) 740 (12) 778 (4) 6231355 Tc-99m6,02 hK 18 (6) K 21 (1) 140 (89) 0,21119 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Passzív védelmi eszközök – gamma sugárzás

60 60 RNT1/2 E  v keV (hoz. %) Anyagvastagság (mm), amely a dózisteljesítményt 1/2-re és 1/10-re gyengíti ólomacél 1/21/101/21/10 In-1112,8 dK 23 (69) 171 (90) 245 (94) 0,73931 I-12313,2 hK 27 (69) 159 (83) 529 (1) 0,61,61,421 I-12560,1 dK 27 (114) K 31 (26) 36 (7) 0,0030,10,140,5 I-1318 d284 (6) 365 (82) 637 (7) 2,6112356 Tl-2013,04 dK 69-80 (94) 135 (3) 167 (10) 0,31,2312 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Passzív védelmi eszközök – gamma sugárzás

61 61 RNT1/2 Max. energia béta (keV) és hoz. (%) Anyagvastagság, amely teljesen elnyeli a béta- sugárzást (mm) üvegplastik F-18 1,83 h 634 (97) 0,91,7 P-32 14,3 d 1710 (100) 3,46,3 Sr-89 50,5 d 1492 (100) 2,85,3 Y-90 2,7 d 2284 (100) 4,99,2 I-131 8 d 248 (2) 334 (7) 606 (90) 0,91,6 SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK A NUKLEÁRIS MEDICINÁBAN Passzív védelmi eszközök – béta sugárzás

62 62 Köszönöm a figyelmet efurinb@gmail.com +36 30 911 8048 2010


Letölteni ppt "1 SUGÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN -ORVOSFIZIKUSOKNAK - Összeállította: Füri Erzsébet orvosfizikus - sugárvédelmi szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések