Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették:"— Előadás másolata:

1 „Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették: Fazekas Anett, Kelemen Dávid és Salya Nóra II. évfolyamos geográfus MSc hallgatók DE-TTK

2 Bevezetés  Témaválasztás indoklása:  Szakmai érdeklődés és személyes kötődés, helyismeret  LHH területen fekvő település komplex problémákkal  Egyeki mintaprojektek segítségével út az értékteremtő közfoglalkoztatás felé  Adottságai révén különböző programok adaptációjának esélye  Célunk:  Természeti és kulturális értékekből következő potenciál nyújtotta kitörési lehetőségek bemutatása, a mintaprojekteken keresztül  További adaptációs lehetőségek felvázolása a település felzárkóztatása érdekében  Az alkalmazott módszertan:  Terepi bejárások, terepgyakorlatok tapasztalatai  Szakirodalmi áttekintés: tudományos cikkek és tanulmányok, szakkönyvek  Mélyinterjúk készítése  Excel 2013 és Quantum GIS 1.8 segítségével készített dinamikus diagramok és térképek

3 Közép-tiszavidéki belső periféria  A rendszerváltás utáni átalakulás következtében az eltérő adottságokkal és profillal rendelkező területek eltérő fejlődése ment végbe  A belső periféria tünetjelenségei mozaikokban jelen voltak már a rendszerváltást megelőzően is (Beluszky P., 1981)  Egyértelmű perifériaképződés és annak területi kiformálódása az 1990-es évek első felétől  Egyek, mint belső periféria: ipari termelés és foglalkoztatás csökkenése, ingázás visszaesése, negatív demográfiai folyamatok, szociális problémák növekedése 1. ábra: A Közép-Tiszavidék kistérségei (Forrás: saját szerkesztés)

4 A vizsgált terület – Egyek település  5482 fő (2000-től 9-10%-os népességcsökkenés)  Kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyzet ellenére, viszonylag jó települési szintű infrastrukturális ellátottság  Cigányság becsült aránya: 16,3% (szegregátumok, felmerülő problémák)  18%-os munkanélküliségi ráta (2013)  Legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat 2. ábra: A cigány háztartások elhelyezkedése Egyeken az 1980- as években (Forrás: saját szerkesztés Önkormányzati adatok alapján) 3. ábra: A cigány háztartások elhelyezkedése Egyeken napjainkban (Forrás: saját szerkesztés Önkormányzati adatok alapján)

5 Meglévő foglalkoztatásfejlesztési kezdeményezések  Közmunkaprogram: 2013-tól 6 mintaprojekt (444 fő) – köztük értékteremtő programok  belvíz elvezetése (100 fő),  belterületi közúthálózat javítása (50 fő),  bio- és megújuló energia felhasználás (23 fő),  illegális hulladéklerakó helyek felszámolása (100 fő),  kertészeti növények termesztése (71 fő),  téli és egyéb értékteremtő foglakoztatás: betonelem gyártás, drótfonás, kosárfonás, csipkekészítés (100 fő).

6 A mintaprojektek eredményei  2013: változó képet mutat (szakmai tudás, vezetés hiánya miatt) – de év végére 545 főről 117 főre csökkent az FHT-ban részesülők száma  Parlagterületek felhasználása - földprogram – kertészkedés kezdete, lucerna vetés  Biomasszakazán vásárlása – növényi hulladékok felhasználása (3 millió Ft megtakarítás) 5. ábra: Hasznosított telkek Egyek településen (Forrás: saját fénykép) 4. ábra: Romos ingatlan Egyek településen (Forrás: saját fénykép)

7 A mintaprojektek eredményei  2014: További területek bevonása a mezőgazdasági projektbe  Közétkeztetés konyhájának alapanyagszükséglete (kb. 700 fő/nap)  Felesleg kialakulása – 2014.06.10.-2014.10.14. > 2 millió Ft bevétel  Kihasználatlan piaccsarnok – hűtőház, értékesítés színtere 6. ábra: A piaccsarnok épülete (Forrás: saját fénykép)

8 A mintaprojektek eredményei  Betonelem-gyártás: 2. üzem létesítése (illegális hulladéklerakó helyén), már bevétel realizálódás  Más települések érdeklődése a projekt iránt 7. ábra: Az első üzem a kész betonelemekkel (Forrás: saját fénykép) 8. ábra: A második üzem (Forrás: saját fénykép)

9 További fejlesztési lehetőségek, saját javaslatok, és önkormányzati tervek  Természeti, kulturális értékek kihasználása (Tisza folyó, Kis-Tisza, természetvédelmi területek,Válykos) – esetleg tematikus túraútvonalba történő bekapcsolódás  Integrációs törekvések érdekében munkanélküliség- kezeléssel, felnőttképzéssel, szociális foglalkoztatással kapcsolatban tevékenykedő civil szervezet létrehozása (18 meglévő civil szervezetből egy sem foglalkozik ilyennel)  Méhészet beindítása  Utcabútorok gyártása  Konzerváló és savanyító üzemek létesítése a mezőgazdasági projekt kapcsán 2015-ben

10 Adaptációs lehetőségek a településre vonatkozóan  Tiszatarjáni biomassza-modell Mezőcsáti kistérségi település Intenzív területhasznosítás, a gazdálkodás megszűnése – invazív fajok elterjedése az ártéri területeken Gyalogakác kivágása – AES tiszapalkonyai hőerőmű (bezárt) WWF segítséggel koncepció kidolgozása Energiaültetvények Bivalycsapat, szürkemarha-gulya – természetközeli állapot  Egyeken történő adaptáció Közmunkások bevonása a munkafolyamatok során Eladás – bevételi lehetőség Helyben történő hasznosítás – biomassza kazán megléte (további kazánok vásárlása, kazánról való távfűtés biztosítása) Tanösvény 11. ábra: Gyalogakác az egyeki ártéren (Forrás: saját fénykép)

11 Adaptációs lehetőségek a településre vonatkozóan  Uszkai „modell”  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, határmenti település  Kb. 80%-os a cigányság aránya, kilátástalan foglalkoztatási helyzet  Gyümölcs-, zöldség- és gyógynövénytermesztés; a hulladékokból építőanyag-előállítás,  Szennyvíz és esővíz medencébe vezetése, vízililiom – nehézfémek kivonása, békalencse termelődik – biogázként használják fel  Egyeki adaptáció:  Válykos (korábbi anyagnyerőhely), záportározó (HÉSZ szerint) rehabilitációs kérdése  Szennyvíztisztítás – szakképzett munkaerő igénye 12.ábra: A Válykos jelenlegi állapota (Forrás: saját fénykép)

12 Összegzés, konklúzió  Nem elégséges csak egy szegmens fejlesztése, komplex megoldási tervek készítése a célszerű, melyek a helyi igényekre szabottak  Közösségi kezdeményezések előtérbe helyezése (civil szervezetek)  Értékteremtő közfoglalkoztatás által bekerülés a térségi gazdasági folyamatokba  A lakosság minél szélesebb körben történő bevonása a projektekbe  Önfenntartás biztosítása és feltételeinek megteremtése  Az egyeki projekszemléletű közfoglalkoztatás jó példa lehet más települési önkormányzatok számára is  Mintaprojektek további bővítése és az említett adaptációs lehetőségek javaslatra történő előterjesztése

13 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések