Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették:"— Előadás másolata:

1 „Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették: Fazekas Anett, Kelemen Dávid és Salya Nóra II. évfolyamos geográfus MSc hallgatók DE-TTK

2 Bevezetés Témaválasztás indoklása:
Szakmai érdeklődés és személyes kötődés, helyismeret LHH területen fekvő település komplex problémákkal Egyeki mintaprojektek segítségével út az értékteremtő közfoglalkoztatás felé Adottságai révén különböző programok adaptációjának esélye Célunk: Természeti és kulturális értékekből következő potenciál nyújtotta kitörési lehetőségek bemutatása, a mintaprojekteken keresztül További adaptációs lehetőségek felvázolása a település felzárkóztatása érdekében Az alkalmazott módszertan: Terepi bejárások, terepgyakorlatok tapasztalatai Szakirodalmi áttekintés: tudományos cikkek és tanulmányok, szakkönyvek Mélyinterjúk készítése Excel 2013 és Quantum GIS 1.8 segítségével készített dinamikus diagramok és térképek

3 Közép-tiszavidéki belső periféria
1. ábra: A Közép-Tiszavidék kistérségei (Forrás: saját szerkesztés) Közép-tiszavidéki belső periféria A rendszerváltás utáni átalakulás következtében az eltérő adottságokkal és profillal rendelkező területek eltérő fejlődése ment végbe A belső periféria tünetjelenségei mozaikokban jelen voltak már a rendszerváltást megelőzően is (Beluszky P., 1981) Egyértelmű perifériaképződés és annak területi kiformálódása az es évek első felétől Egyek, mint belső periféria: ipari termelés és foglalkoztatás csökkenése, ingázás visszaesése, negatív demográfiai folyamatok, szociális problémák növekedése

4 A vizsgált terület – Egyek település
5482 fő (2000-től 9-10%-os népességcsökkenés) Kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyzet ellenére, viszonylag jó települési szintű infrastrukturális ellátottság Cigányság becsült aránya: 16,3% (szegregátumok, felmerülő problémák) 18%-os munkanélküliségi ráta (2013) Legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat 2. ábra: A cigány háztartások elhelyezkedése Egyeken az 1980-as években (Forrás: saját szerkesztés Önkormányzati adatok alapján) 3. ábra: A cigány háztartások elhelyezkedése Egyeken napjainkban (Forrás: saját szerkesztés Önkormányzati adatok alapján)

5 Meglévő foglalkoztatásfejlesztési kezdeményezések
Közmunkaprogram: 2013-tól 6 mintaprojekt (444 fő) – köztük értékteremtő programok belvíz elvezetése (100 fő), belterületi közúthálózat javítása (50 fő), bio- és megújuló energia felhasználás (23 fő), illegális hulladéklerakó helyek felszámolása (100 fő), kertészeti növények termesztése (71 fő), téli és egyéb értékteremtő foglakoztatás: betonelem gyártás, drótfonás, kosárfonás, csipkekészítés (100 fő).

6 A mintaprojektek eredményei
2013: változó képet mutat (szakmai tudás, vezetés hiánya miatt) – de év végére 545 főről 117 főre csökkent az FHT-ban részesülők száma Parlagterületek felhasználása - földprogram – kertészkedés kezdete, lucerna vetés Biomasszakazán vásárlása – növényi hulladékok felhasználása (3 millió Ft megtakarítás) 4. ábra: Romos ingatlan Egyek településen (Forrás: saját fénykép) 5. ábra: Hasznosított telkek Egyek településen (Forrás: saját fénykép)

7 A mintaprojektek eredményei
2014: További területek bevonása a mezőgazdasági projektbe Közétkeztetés konyhájának alapanyagszükséglete (kb. 700 fő/nap) Felesleg kialakulása – > 2 millió Ft bevétel Kihasználatlan piaccsarnok – hűtőház, értékesítés színtere 6. ábra: A piaccsarnok épülete (Forrás: saját fénykép)

8 A mintaprojektek eredményei
Betonelem-gyártás: 2. üzem létesítése (illegális hulladéklerakó helyén), már bevétel realizálódás Más települések érdeklődése a projekt iránt 7. ábra: Az első üzem a kész betonelemekkel (Forrás: saját fénykép) 8. ábra: A második üzem (Forrás: saját fénykép)

9 További fejlesztési lehetőségek, saját javaslatok, és önkormányzati tervek
Természeti, kulturális értékek kihasználása (Tisza folyó, Kis-Tisza, természetvédelmi területek,Válykos) – esetleg tematikus túraútvonalba történő bekapcsolódás Integrációs törekvések érdekében munkanélküliség- kezeléssel, felnőttképzéssel, szociális foglalkoztatással kapcsolatban tevékenykedő civil szervezet létrehozása (18 meglévő civil szervezetből egy sem foglalkozik ilyennel) Méhészet beindítása Utcabútorok gyártása Konzerváló és savanyító üzemek létesítése a mezőgazdasági projekt kapcsán 2015-ben

10 Adaptációs lehetőségek a településre vonatkozóan
Tiszatarjáni biomassza-modell Mezőcsáti kistérségi település Intenzív területhasznosítás, a gazdálkodás megszűnése – invazív fajok elterjedése az ártéri területeken Gyalogakác kivágása – AES tiszapalkonyai hőerőmű (bezárt) WWF segítséggel koncepció kidolgozása Energiaültetvények Bivalycsapat, szürkemarha-gulya – természetközeli állapot Egyeken történő adaptáció Közmunkások bevonása a munkafolyamatok során Eladás – bevételi lehetőség Helyben történő hasznosítás – biomassza kazán megléte (további kazánok vásárlása, kazánról való távfűtés biztosítása) Tanösvény 11. ábra: Gyalogakác az egyeki ártéren (Forrás: saját fénykép)

11 Adaptációs lehetőségek a településre vonatkozóan
Uszkai „modell” Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, határmenti település Kb. 80%-os a cigányság aránya, kilátástalan foglalkoztatási helyzet Gyümölcs-, zöldség- és gyógynövénytermesztés; a hulladékokból építőanyag-előállítás, Szennyvíz és esővíz medencébe vezetése, vízililiom – nehézfémek kivonása, békalencse termelődik – biogázként használják fel Egyeki adaptáció: Válykos (korábbi anyagnyerőhely), záportározó (HÉSZ szerint) rehabilitációs kérdése Szennyvíztisztítás – szakképzett munkaerő igénye 12.ábra: A Válykos jelenlegi állapota (Forrás: saját fénykép)

12 Összegzés, konklúzió Nem elégséges csak egy szegmens fejlesztése, komplex megoldási tervek készítése a célszerű, melyek a helyi igényekre szabottak Közösségi kezdeményezések előtérbe helyezése (civil szervezetek) Értékteremtő közfoglalkoztatás által bekerülés a térségi gazdasági folyamatokba A lakosság minél szélesebb körben történő bevonása a projektekbe Önfenntartás biztosítása és feltételeinek megteremtése Az egyeki projekszemléletű közfoglalkoztatás jó példa lehet más települési önkormányzatok számára is Mintaprojektek további bővítése és az említett adaptációs lehetőségek javaslatra történő előterjesztése

13 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Oly távol, de mégis közel” – Egyek nagyközség foglalkoztatásfejlesztésének vizsgálata és foglalkoztatási modellek adaptációjának lehetőségei Készítették:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések