Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttoktatás, felnőttképzés Dr. Tóth András. FelnőttoktatásFelnőttképzés IskolarendszerűIskolarendszeren kívül Tanulói, hallgatói jogviszonyTanuló szerződés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttoktatás, felnőttképzés Dr. Tóth András. FelnőttoktatásFelnőttképzés IskolarendszerűIskolarendszeren kívül Tanulói, hallgatói jogviszonyTanuló szerződés."— Előadás másolata:

1 Felnőttoktatás, felnőttképzés Dr. Tóth András

2 FelnőttoktatásFelnőttképzés IskolarendszerűIskolarendszeren kívül Tanulói, hallgatói jogviszonyTanuló szerződés Finanszírozás: költségvetésből alanyi fejkvóta + önköltség Finanszírozás: Munkaerő- piaci Alap + önköltség + pályázati fejkvóta Tanterv + tananyagKépzési program Hosszú tanulási idő (több év)Rövid képzési ciklusok Pótló, reszocializáló, megújító funkció Megújító, átképző, munkaerőpiaci státus megszerzésére, megőrzésére irányuló funkció

3 A felnőttképzés korszerű elvei 1. Átláthatóság elve 2. Az esélyegyenlőség elve 3. A megelőző tudáshoz való alkalmazkodás elve

4 A felnőttképzés korszerű elvei 4. A tanulási képesség fejlesztésének szempontjai A felnőttek tanulásánál kiemelten szükséges figyelembe venni, hogy a képességek hierarchikusan épülnek fel. Közismert, hogy a tudáselemek – az ismeretek, a készségek, a jártasságok – struktúrája és tartalma az adott szakterületre jellemző.

5 A munkaerőpiaci – központú képzésben legfontosabb annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az egyén elmélet vagy gyakorlat centrikus pályán lesz-e sikeres. A megismerési képességek közül mind a gyakorlati, mind az elméleti típusú szakmában fontos feladat a gondolkodási képesség fejlesztése. A felnőttképzés korszerű elvei

6 5. A tanulhatóság elve: Egymásra épülő tartalmak: modularitás A hatékonyság egyik kritériuma az egymásra épülés. Ezt moduláris tartalom-felépítés biztosíthatja, amely több kritérium egyidejű érvényesítését jelenti, így például: a tudástartalom olyan részekre bontását, amelyek már önmagukban is hasznosíthatók (alkalmazhatók); A felnőttképzés korszerű elvei

7 a teljes tudásból (szakmai, nyelvi, vagy általános műveltségi) a modul tartalmára vetített bemeneti és kimeneti követelmények meghatározása, utóbbi alapján a modulzáró tudásszint-mérés (vizsgakövetelmények) kidolgozása; a definiált tartalomhoz olyan képzés szervezése, amelynek önálló feltételrendszere van (személyi-, tárgyi-, anyagi feltételek, képzési tartalom dokumentációi). A felnőttképzés korszerű elvei

8 A gyakorlat centrikus képzés: kompetencia alapú Kompetenciának hívjuk azoknak a tudáselemeknek az összességét, amelyek további betanítás nélkül, önálló és eredményes munkavégzést tesznek lehetővé. A felnőttképzés korszerű elvei

9 Egyéni tanulási út: erős és megújuló motiváció biztosításával Az egyik korszerű szervezési követelmény a felnőttek (szak)képzésében, hogy biztosítva legyen az egyéni haladási ütem szerinti tanulás lehetősége, illetve az eredményes tanuláshoz szükséges segítségadás. A felnőttképzés korszerű elvei

10 A felnőttképzési programok időtervében és tananyagaiban ki kell dolgozni elágazó, „felzárkóztató" vagy „gyakorló" programokat, amelyeket az alacsony belépő tudásszinttel rendelkező, vagy lassabban haladó, illetve lemaradó tanulók részére ajánlani lehet. Az ilyen speciális tananyagok feldolgozásához, illetve a kiegészítő tanuláshoz természetesen egyénre szabott, tanári (konzulensi) segítség is szükséges. A felnőttképzés korszerű elvei

11 A tanulás – tanítás módszerei Mi a módszer? Falus Iván szerkesztette Didaktika túlmegy a módszer fogalom fenti meghatározásán. A benne szereplő módszer fogalom a következőképpen fogalmazódik meg: „Az oktatási módszerek az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői, és a tanuló tevékenységének a részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. ”

12 A tanulás – tanítás módszerei Módszerek és stratégiák „ A stratégiát tanulásszervezési szempontból komplex metodikának foghatjuk fel, amelyben különböző taneszközök (tankönyvek, programok, eszközcsomagok) oktatástechnikai eszközök és értékelési eljárások koherens rendszert alkotnak." - írja Báthory Zoltán

13 A felnőtt tanulás öt alapelve 1. elv - A TÁMOGATÓ KÖRNYEZET FIZIKAI TÉNYEZŐK idő tér kényelem FIZIOLÓGIAI SZEMPONTOK látás hallás erő egészség SZOCIÁLIS KÖRNYEZET pozitív légkör fenyegetés-mentesség barátságosság személyközpontúság

14 A felnőtt tanulás öt alapelve 2. elv - TISZTELET A SZEMÉLYEK IRÁNT TISZTELET AZ EGYÉNNEK megerősítés nyitottság Bizalom AZ ÖNÁLLÓSÁG TÁMOGATÁSA a tanár mint útmutató és forrás pozitív énkép nincs tekintélyelvűség RÉSZVÉTEL a tulajdon érzete társulás együttműködés

15 A felnőtt tanulás öt alapelve 3. elv - MÁSOK TAPASZTALATAINAK MEGBECSÜLÉSE KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI STÍLUSOK a különbségek megvilágítása a stílus és a tapasztalat megfelelése A FESZÜLTSÉG ELKERÜLHETETLEN (EGY KEVÉS SZÜKSÉGES, A SOK ROMBOLÓ HATÁSÚ) tévedni emberi dolog a kezdeti bizonytalanság természetes szembenézés (különböző nézetekkel, egyéni tapasztalattal, tényekkel) lehetséges EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK értelemkeresés értékirányultságok kifejezésre juttatása saját ütemezésű haladás A TAPASZTALAT MINT FORRÁS az új hozzákapcsolása a régihez merítés az életkori bölcsességből

16 A felnőtt tanulás öt alapelve 4. elv - ODAFIGYELÉS A SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE PROBLÉMAKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS egyedi szükségletek GYAKORLATI MEGOLDÁSOK közvetlen alkalmazás ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM az érzések és eszmék kifejezése természetes ÁTMENETI SZAKASZOK életkori és nemi változások a közösségi szerepek változásai

17 A felnőtt tanulás öt alapelve 5. elv - A TELJESÍTMÉNY VAGY ELÉGEDETTSÉG ÉRZETE ÉRTÉKELÉS ÉS VISSZAJELZÉS a haladás ismerete MEGERŐSÍTÉS csoporttámogatás együttműködés

18 Felnőtt – tanulás alapelvei

19

20

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Felnőttoktatás, felnőttképzés Dr. Tóth András. FelnőttoktatásFelnőttképzés IskolarendszerűIskolarendszeren kívül Tanulói, hallgatói jogviszonyTanuló szerződés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések