Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása: Vállalkozási környezet Bujdosó Zoltán – Molnár Ernő – Patkós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása: Vállalkozási környezet Bujdosó Zoltán – Molnár Ernő – Patkós."— Előadás másolata:

1 A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása: Vállalkozási környezet Bujdosó Zoltán – Molnár Ernő – Patkós Csaba – Radics Zsolt GEOLIN

2 Alapok:  EU 2020 Stratégia (2012. nyár);  Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció; (OFTK) – véleményezés alatt; Megyei dokumentumok:  A megye helyzetelemzése (2012.11.30);  A megye fejlesztési koncepciója (jelenleg);  A megye stratégiai fejlesztési terve;  Hajdú-Bihar megye fejlesztési operatív programja; 2 Tervezési dokumentumok

3 Hajdú-Bihar megye gazdasági helyzete 1.Csekély vállalkozási aktivitás, külföldi tőkebefektetések szerény jelenléte, nagyvállalatok és KKV szektor közötti gyér kapcsolatok; 2.Európai és országos átlagtól elmaradó gazdasági fejlettségi szint, minimális mértékben növekvő mértékű lemaradással; 3.Kiemelkedő K+F tevékenységek, de alulreprezentált vállalkozói szféra, továbbra is erősíthető az állami és a piaci szféra kooperációja; 4.Komoly agrárpotenciál, de fejlesztésre szoruló helyi feldolgozóipari kapacitások, csökkenő mértékű ágazaton belüli diverzifikáció; 5.Aluliparosodottság, kisebb súllyal, de jelen lévő dinamikus iparágak, amelyek számára nemcsak termelő telephely a megye; 6.Számottevő súlyú szolgáltató szektor, külföldi tőkebefektetések komoly jelenléte, erős turizmus és oktatás (Debreceni Egyetem); 7.Debrecen megyén belüli gazdasági dominanciája, de Dunántúl északi részének régióközpontjaihoz képest kisebb dinamikája;

4 1.Számottevő természeti erőforrások: termőföld, földgázkincs, termál- és gyógyvizek, felszíni vízbázis, védett természeti értékek; 2.A humán erőforrás-ellátottság mennyiségi oldala kedvező, de (különösen a képzett rétegek körében) jelentős az elvándorlás; 3.A humán erőforrások minőségi fejlesztése, gazdaság igényeihez történő igazítása szükséges, de adott az intézményrendszer; 4.Autópálya-kapcsolata, fő vasútvonala, nemzetközi repülőtere van, azonban közúti és vasúti tranzitútvonalainak kapacitása hiányos, a mellékutak / vasúti mellékvonalak minősége sokfelé rossz; 5.Ipari parki infrastruktúra és szolgáltatás-kínálat terén nagyok a különbségek, hiányoznak a technológiai típusú inkubátorok, a vállalkozói övezet gazdaságfejlesztési eszközként hatástalan; 6.Gazdaságfejlesztésre alkalmas barnamezős tartalékterületek; 7.Kelet-magyarországi, határ menti fekvés, belső differenciáltság; Hajdú-Bihar megye gazdasági környezete

5 I. Összefoglaló gazdaságstratégiai üzenetek: Nettó export növelése, nagyobb hozzáadott érték, foglalkoztatás; II. Gazdaságfejlesztés szempontjából releváns ágazati célok: 1.Növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság; Versenyképesség, foglalkoztatás, autó- és járműipar, elektronikai ipar, gépipar - szerszámgyártás, vegyipar, építő- és építőanyag-ipar, turizmus, közlekedés, logisztika, kereskedelem, KKV; 2.Gyógyuló és gyógyító Magyarország; Egészségügy, egészségipar, gyógyszeripar, biotechnológia; 3.Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés; Vidékfejlesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar; 4.Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I; Infokommunikációs technológiák, K+F+I, kreatív ipar, közoktatás, szakképzés és felnőttképzés, felsőoktatás; OFTK ágazati célok (gazdaság)

6 1.Debrecen, a külső városgyűrű része: nemzeti jelentőségű nagyváros nemzetközi kapuszereppel, kitörési pontjai: tudásigényes iparágak, biomassza-hasznosításra épülő iparágak, vegyipar, kreatív ipar, turizmus, logisztika, orvosi műszergyártás, élelmiszeripar; 2.Vidékies periférikus térségek fejlesztése: foglalkoztatás bővítése, agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, tanyák diverzifikációja; 3.Táji értékekre épített növekedés: Hortobágy (megőrzés, hasznosítás); 4.Határ menti térségek fejlesztése: határon átnyúló üzleti kapcsolatok és infrastruktúra, határon átnyúló K+F+I erősítése; 5.Térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szabad vállalkozási zónák: beruházások vonzása, helyi vállalkozások, infrastruktúra fejlesztése; Térségi felzárkózást szolgáló SZVZ: leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, középpontban a foglalkoztatás, KKV; High-tech vállalkozói tudáspark SZVZ: fejlesztési pólusokban, középpontban az innovatív gazdaság, nagyvállalatok és KKV; OFTK területi célok (Hajdú-Bihar megye)

7 1. Közvetett cél a foglalkoztatás és a jövedelmek növelése; 2. A gazdaságfejlesztés közvetlen céljai: 2.1. Hozzáadott érték növelése („feljebb lépés” / upgrading); 2.2. Gazdaság több lábon álló növekedése (diverzifikáció); 2.3. Gazdaság területi dekoncentrációja; 3. A gazdaságfejlesztés lehetséges dimenziói: 3.1. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása; 3.2. Humán erőforrások fejlesztése; 3.3. Gazdaság infrastrukturális hátterének fejlesztése; 3.4. Gazdasági szereplők hálózatosodásának erősítése (beszállítói hálózatok, klaszterek); Lehetséges fejlesztési irányok

8 JÖVŐKÉP: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Gazdasági versenyképesség erősítése, a gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió előmozdítása Oktatás fejlesztése Idegen- forgalom erősítése Mezőgazdaság verseny- képességének erősítése Vállalkozási környezet fejlesztése K+F+I ösztönzése Határmenti együttműködés A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése, a belső kohézió erősítése A megye közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Oktatás, Tudás és Innováció erősítése Növekvő foglalkoztatást biztosító gazdasági környezet fejlesztése Környezettudatos települési fejlesztések elősegítése Vidéki környezet- minőség javítása Előzetes fejlesztési javaslatok a helyzetfeltárás és az OFTK alapján 8

9 JÖVŐKÉP: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. Gazdasági versenyképesség erősítése, a gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió előmozdítása Oktatás fejlesztése Idegen- forgalom erősítése Mezőgazdaság verseny- képességének erősítése Vállalkozási környezet fejlesztése K+F+I ösztönzése Határmenti együttműködés A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése, a belső kohézió erősítése A megye közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Oktatás, Tudás és Innováció erősítése Növekvő foglalkoztatást biztosító gazdasági környezet fejlesztése Klaszteresedési folyamat erősítése Környezettudatos települési fejlesztések elősegítése Ipari parkok létrehozása, meglévők továbbfejlesztése Vidéki környezet- minőség javítása Üzleti, logisztikai, közlekedési és szolgáltatási háttér fejlesztése Megyei Területfejlesztési Koncepció Előzetes fejlesztési javaslatok a helyzetfeltárás és az OFTK alapján 9

10 Köszönjük a figyelmet! 10


Letölteni ppt "A helyzetfeltárás ágazathoz kapcsolódó következtetései és az előzetes célrendszer bemutatása: Vállalkozási környezet Bujdosó Zoltán – Molnár Ernő – Patkós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések