Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék IT adatok vizuális elemzése Kocsis Imre, Salánki Ágnes Intelligens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék IT adatok vizuális elemzése Kocsis Imre, Salánki Ágnes Intelligens."— Előadás másolata:

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék IT adatok vizuális elemzése Kocsis Imre, Salánki Ágnes Intelligens rendszerfelügyelet (VIMIA370)

2 Esettanulmány: cloud benchmarking Ábra forrása: [6], [7]

3 Esettanulmány: cloud benchmarking Web Service Dependability Assessment Tool Ábra forrása: [8] Request Processing Time Round Trip Time Response Time

4 Elemzési megközelítés 1: leíró statisztika

5 Elemzési megközelítés 2: felderítő adatanalízis  Exploratory Data Analysis (EDA) o statisztikai tradíció, o mely koncepcionális o és számítási eszközökkel segíti o minták felismerését és ezen keresztül o hipotézisek felállítását és finomítását. [1] és [2] alapján

6 Exploratory Data Analysis  Cél: adatok „megértése” o „detektívmunka” o erősen ad-hoc  Fő eszköz: adatok „bejárása” grafikus reprezentációkkal  Hipotézisteszteléssel: iteratív folyamat

7 Miről lesz szó?  Adatelemzési alapfogalmak  Alapvető diagramtípusok  Interaktív EDA eszközök – elvárt funkcionalitás  Esettanulmány: cloud benchmarking

8 Miről nem lesz szó?  Adatbányászat  Hipotézistesztelés  Kísérlettervezés o Pl. Rendszermodellezés tárgyunk  Számítógépes grafika  Információvizualizáció o Pl. blogok: Junk charts [8], Flowing data [9]

9 Prezentáció vs. felderítés  Prezentáció o Statikus o Jó minőségű o Tömör o Sok annotáció: nagy közönség  ~ bizonyítás  ggplot2 csomag (R) Adobe Illustrator, Inkscape  Felderítő ábrázolás o Interaktív o Gyors o Több különálló ábrát kapcsol össze o Néha tengelyfeliratok sem: az elemző az interpreter  ~ matematikatörténet  Pl. Mondrian, iplots (R) Many Eyes, Tableau

10 Prezentáció vs. felderítés

11 Adatmennyiség?

12 Miről lesz szó?  Adatelemzési alapfogalmak  Alapvető diagramtípusok  Interaktív EDA eszközök – elvárt funkcionalitás  Esettanulmány: cloud benchmarking

13 ALAPFOGALMAK

14 Adatelemzés Adat Modell Többletinformáció

15 Modell  Szakértői tudás o Elvárt összefüggések o Háttértudás a kísérletről o …

16 Modell  Szakértői tudás o Elvárt összefüggések o Háttértudás a kísérletről o …

17 Adatelemzés Adat Modell Többletinformáció

18 Adat Széles Hosszú  Nemstrukturált o Nincs előre rögzített tárolási/értelmezési modell

19 Adat  Nemstrukturált o Nincs előre rögzített tárolási/értelmezési modell o Csak metaadat o Pl. e-mail, audio anyagok o Transzformáció strukturáltba?

20 Rekordok és változók Változók/Attribútumok Start.time Country Location IP Client.type DC RT, RPT, RTT Változók/Attribútumok Start.time Country Location IP Client.type DC RT, RPT, RTT Rekord/megfigyelés

21 Változók: kontextus és viselkedési  Kontextus o a mérési konfigurációt jellemzi  Viselkedési o maga a mért érték Változók/Attribútumok Start.time Country Location IP Client.type DC RT, RPT, RTT Változók/Attribútumok Start.time Country Location IP Client.type DC RT, RPT, RTT Kontextus Viselkedési

22 Numerikus és kategorikus változók  Numerikus (numerical) o az alapvető aritmetikai műveletek értelmesek o Pl. napi átlaghőmérséklet, kor  Kategorikus (categorical) o Csak a megkülönböztetés miatt o Pl. telefonszám, nem Változók Numerikus Kategorikus

23 Numerikus változók  Folytonos o Mért – tetszőleges értéket felvehet adott tartományon belül adott pontosság mellett o Pl. a teremben ülők IRF jegyének átlaga  Diszkrét o Számolt – véges sok értéket vehet fel adott tartományban o Pl. IRF előadáson ülők száma Változók Numerikus Kategorikus Folytonos Diszkrét

24 Kategorikus változók  Szokásos kategorikus (regular)  Rendezett o szintek között hierarchia Rendezett Szokásos kategorikus Változók Numerikus Kategorikus

25 Típusok Start.time Country Location IP Client.type DC RT, RPT, RTT – numerikus, folytonos – szokásos kategorikus – numerikus, folytonos

26 Adatelemzés Adat Modell Többletinformáció

27

28 Adatelemzés Adat Modell Többletinformáció Megerősítő Felderítő Tisztítás

29 Adatelemzés Felderítő analízis Cél: hipotézisek megfogalmazása Ismerkedés az adatokkal/doménnel Erősen ad-hoc Fő eszköz: leíró statisztika + adatbányászat, sok vizualizáció Felderítő analízis Cél: hipotézisek megfogalmazása Ismerkedés az adatokkal/doménnel Erősen ad-hoc Fő eszköz: leíró statisztika + adatbányászat, sok vizualizáció Megerősítő analízis Cél: hipotézisek tesztelése Előre megsejtett összefüggések ellenőrzése Fő eszköz: statisztikai tesztek + következtető módszerek Megerősítő analízis Cél: hipotézisek tesztelése Előre megsejtett összefüggések ellenőrzése Fő eszköz: statisztikai tesztek + következtető módszerek

30 Adatelemzés  Pl. eloszláselemzés

31 Adatelemzés  Pl. lineáris regresszió

32 Adatelemzés Adat Modell Többletinformáció Megerősítő Felderítő Tisztítás

33 Miről lesz szó?  Adatelemzési alapfogalmak  Alapvető diagramtípusok  Interaktív EDA eszközök – elvárt funkcionalitás  Esettanulmány: cloud benchmarking

34 ALAPVETŐ DIAGRAMTÍPUSOK

35 1 változó {RPT: 609, 613, 913, …} {location: Peyton, Durham, …} Változók Numerikus Kategorikus Változók Numerikus Kategorikus

36 Oszlopdiagram (bar chart) Megjelenített dimenziók száma: 1 Ábrázolt összefüggés: Kategorikus változó egyes értékeinek abszolút gyakorisága Adategység: Oszlop – magassága: adott érték gyakorisága Tervezői döntés: Értékkészlet darabolása?

37 Hisztogram Megjelenített dimenziók száma: 1 Ábrázolt összefüggés: Folytonos változó egyes értékeinek abszolút gyakorisága Adategység: Oszlop – magassága: adott érték gyakorisága Tervezői döntés: Oszlopszélesség/kezdőpont? Fontos percentilisek?

38 Egy kis leíró statisztika…

39 Doboz diagram (boxplot) Megjelenített dimenziók száma: 1 Ábrázolt összefüggés: Folytonos változó fontos percentilisei Általában 5 fontos érték Adategység: Doboz o Tervezői döntés: Outlierek? Q3 Medián Q1 Max. Min. IQR Q3 + 1.5IQR Q1 – 1.5IQR

40 Hisztogram: fontos percentilisek? Q3 Medián Q1 Max. Min.

41 Robusztus mérőszámok  Alaphalmaz o 1000 pont ~ U(1, 5) egyenletes eloszlás átlag = medián = 3 ms 3ms ± 2 ms Response time Resp. t. median Resp. t. mean 1 pont: 20 s Új medián: sort(resp. times)[501] = 3.02 ms Új átlag: (2 * 10^4 + 3 * 10^3 )/ 1001 = 25 ms! Robusztus  Nem rob.

42 2 változó kapcsolata Változók Numerikus Kategorikus Változók Numerikus Kategorikus 2 numerikus 2 kategorikus 1 numerikus, 1 kategorikus

43 Numerikus kategóriánként

44 2 változó kapcsolata Változók Numerikus Kategorikus 2 numerikus 2 kategorikus 1 numerikus, 1 kategorikus Változók Numerikus Kategorikus

45 Pont – pont diagram (scatterplot)

46 Overplotting megoldások 1: jitter

47

48 Overplotting megoldások 2: átlátszóság

49 2 változó kapcsolata Változók Numerikus Kategorikus Változók Numerikus Kategorikus 2 numerikus 2 kategorikus 1 numerikus, 1 kategorikus

50 Mozaik diagram (mosaic plot) A túlsúlyosak nagy része férfi!

51

52 Az új autókban a tömeg kisebb… …és a fogyasztás is Ábra forrása: [4], [5]

53 Gráfok Rgraphviz

54 Beeswarm beeswarm

55 Korrelogram corrgram

56 Treemap treemap

57 Tableplot tabplot

58 Tableplot tabplot

59 Miről lesz szó?  Adatelemzési alapfogalmak  Alapvető diagramtípusok  Interaktív EDA eszközök – elvárt funkcionalitás  Esettanulmány: cloud benchmarking

60 FUNKCIONALITÁS

61 Prezentáció vs. felderítés  Prezentáció o Statikus o Jó minőségű o Tömör o Sok annotáció: nagy közönség  ~ bizonyítás a matematikában  Felderítő ábrázolás o Interaktív o Gyors o Több különálló ábrát kapcsol össze o Néha még tengelyfeliratok sem: egyedül az elemző kell hogy megértse  ~ matematikatörténet

62 Adatkötés

63 Lekérdezések

64 Színezés/átlátszóság

65 Miről lesz szó?  Adatelemzési alapfogalmak  Alapvető diagramtípusok  Interaktív EDA eszközök – elvárt funkcionalitás  Esettanulmány: cloud benchmarking

66  Alapvető RT-RTT összefüggések  Kísérlettervezési hiányosságok  Konfiguráció hibák  Térbeli/időbeli/kliensbeli függőségek Cloud benchmarking

67  Abalakozás  Eredménykiértékelés  Konzol Datacamp

68 Összefoglalás  Miért jó? o Összehasonlítás o Tetszőleges mélység  Mire jó? EDA Kapacitástervezés Teljesítménymenedzsment Monitorozási szabályok Rendelkezésre állás növelés Kísérlettervezés

69 Hivatkozások [1] Behrens, J.T.: Principles and procedures of exploratory data analysis. Psychological Methods 2, 131–160 (1997) [2] Tukey, J.: We need both exploratory and confirmatory. The American Statistician 34, 23–25 (1980) [3] Yau, Nathan. Visualize this: the FlowingData guide to design, visualization, and statistics. John Wiley & Sons, 2011. [4] Inselberg, A.: Parallel Coordinates: Visual Multidimensional Geometry and its Applications. Springer Science+Business Media, New York (2009) [5] Theus, M., Urbanek, S.: Interactive graphics for data analysis: principles and examples. CRC Press (2011) [6] Gorbenko, A., Kharchenko, V., Mamutov, S., Tarasyuk, O., Romanovsky, A.: Exploring Uncertainty of Delays as a Factor in End-to-End Cloud Response Time. In: 2012 Ninth European Dependable Computing Conference, pp. 185–190. IEEE (2012) [7] Pataricza, András, et al.: Empirical Assessment of Resilience. Software Engineering for Resilient Systems. 1-16. (2013) [8] Funk, Kaiser: Junk Charts blog, URL: http://junkcharts.typepad.com/http://junkcharts.typepad.com/ [9] Yau, Nathan: FlowingData blog, URL: http://flowingdata.com/http://flowingdata.com/


Letölteni ppt "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék IT adatok vizuális elemzése Kocsis Imre, Salánki Ágnes Intelligens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések