Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília."— Előadás másolata:

1 Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília

2 KIR A környezetvédelmi intézkedésekkel csak akkor érhető el tartós eredmény, ha meghatározott cél érdekében egy rendszer részeként hajtják végre őket. Az egyes intézkedések hatással vannak egymásra, gyengíthetik és erősíthetik is egymás hatását. A rendszerek létrehozhatók szabványok alapján. Bevezetésük a beszállítói láncban néhány iparágban elvárásként fogalmazódik meg. Önmagukban a környezetközpontú irányítási rendszerek megléte azonban nem jelent garanciát a cég felelős működésére, az egyéni felelősséget pedig semmiképpen sem helyettesítheti.

3 Forr á s www.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdfwww.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdf Illusztr á ci ó : Tr é f á s Hajnalka

4 Tendenciák 70-es évek eleje, adminisztratív –Szennyezési határértékek (Németország, Mo) –Elhárítási technológiák (USA) 90-es évek, piaci alapú szabályozás Általánosan elterjedtek, útmutatókba foglalták

5 Szabványosítás BS 7750- brit szabvány Winter modell 1993 EMAS (Eco- Management and Audit Scheme) 1996 ISO (International Standardisation Organisation) Tóth: A valóban Felelős vállalat 2007

6 EMAS Európai Unió 1993 (EC1836/93) rendelet Külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában. http://emas.hu/

7 Az EMAS rendszer előnyei Minőségi környezetvédelmi vezetés Garantálja a teljes jogi megfelelést a környezetvédelmi törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak Külső, független fél által hitelesített környezetvédelmi információ Kedvező erőforrás felhasználás, alacsonyabb költségek Növekvő üzleti lehetőségek a piacon, "zöld fogyasztók" Javuló munkahelyi morál, csapatépítés Jobb kapcsolat a fogyasztókkal, a helyi közösséggel és a hatósággal - javuló image és növekvő bizalom EMAS védjegy használata marketing eszközként http://emas.kvvm.hu

8 EMAS EMAS 1. rendelet 1993 –Ipari szervezetek EMAS 2. rendelet 2001 –Minden szervezet EMAS 3.rendelet 2009 –Valamennyi ország számára (Global EMAS) http://emas.kvvm.hu

9

10 EMAS bevezetésének költségei KözvetlenJárulékos KülsőFüggetlen hitelesítő költsége Nyilvántartási díj előzetes átvilágítás díja Felkészítés díja A rendszer kidolgozása Ellenőrzés Környezeti vezetők képzése Grafika tervezés díja Nyomdai költségek Belsőbelső erőforrások használata: Munkabér Energia Beruházások http://emas.kvvm.hu

11 Az EMAS nevesítve megjelenik az 1995 évi LIII. tv-ben: „Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) 81/A. § (1) A környezethasználó külön jogszabályban meghatározott módon saját környezetvédelmi teljesítményének értékelése és folyamatos javítása, valamint a közvélemény megfelelő tájékoztatása érdekében környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben vehet részt. (2) A környezethasználó ennek keretében felülvizsgálja (felülvizsgáltatja) a tevékenységével kapcsolatos környezeti hatásokat, környezeti nyilatkozatot készít (készíttet), azt hitelesítteti a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer által előírt követelményeknek való megfelelés szempontjából a környezeti hitelesítésre jogosulttal és nyilvántartásba vétel céljából benyújtja az erre külön jogszabályban feljogosított szervezetnek, továbbá ezt követően mindenki számára hozzáférhetővé teszi.”

12 ISO szabványok Az ISO szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület honlapján www.mszt.hu elektronikusan kereshetjük és webáruházban megvásárolhatjuk.www.mszt.hu A szabványok keresésekor segítséget nyújt az ICS (a szabványok nemzetközi osztályozása), amelyet az ISO (a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) dolgozott ki abból a célból, hogy megkönnyítse a kommunikációt és az információcserét a szabványosítás területén.

13 ICS szerkezete Az 1. szint a szabványosítási tevékenység 40 szakterületét öleli fel, pl. közúti járművek, mezőgazdaság, kohászat. Mindegyik szakterületnek két számjegyű szakjelzete van. Például: 13. Környezet. Egészségvédelem. Biztonság A szakterületek csoportokra vannak felosztva ( 2. szint ). Egy-egy csoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből és a csoport három számjegyű csoportszámából áll. Ezeket pont választja el egymástól. Például: 13.020 Környezetvédelem A csoportok többsége alcsoportokra ( 3.szin t) van felosztva. Egy-egy alcsoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből, a csoport szakjelzetéből és az alcsoport kétjegyű számából áll. Ezeket pont választja el egymástól. Például: 13.020.50 Ökológiai címkézés

14 ICS szerkezete

15 PDCA ciklus, Deming kör

16

17 Forr á s www.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdfwww.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdf Illusztr á ci ó : Tr é f á s Hajnalka

18 http://emas.hu

19 Forr á s www.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdfwww.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_2.pdf Illusztr á ci ó : Tr é f á s Hajnalka

20 Az EMAS rendelet követelményei az alábbi pontokban térnek el az MSZ EN ISO14001 követelményeitől Előzetes átvilágítás : az EMAS megköveteli a hitelesítés előtt álló szervezet előzetes környezeti átvilágítását, míg a nemzetközi szabvány nem. Nyilvánosság : az EMAS megköveteli, hogy a vállalati környezeti politika, a környezeti program, a környezetvédelmi vezetési rendszer és a környezeti teljesítményre vonatkozó számszerűsített adatok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek a környezeti nyilatkozat részeként. Az MSZ EN ISO14001 ezzel szemben csak a környezeti politika nyilvánosságát követeli meg. Ellenőrzés Az EMAS rendelet előírja a környezeti nyilatkozat érvényesítésének időintervallumait, az ISO 14401 nem.

21 Szerződő partnerek és beszállítók : az EMAS rendelet előírja a közvetett környezeti hatások, így a beszállítók tevékenységének számbavételét is. A szervezetnek törekednie kell arra, hogy a szerződéses partnerei is feleljenek meg környezeti politikájának. Az MSZ EN ISO14001 megköveteli, hogy a releváns eljárásnál kommunikáljanak a szerződő vállalkozásokkal és szállítókkal. Elkötelezettségek és követelmények : Lényegi különbség a két rendszer között, hogy az EMAS megköveteli a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, míg a nemzetközi szabvány megelégszik az arra való törekvés szándékának a kinyilatkoztatásával.

22 Elterjedése Az ISO 14001 szabványt nem kell regisztrálni a becslések szerint Magyarországon 1000 és 2000 közötti, a világon 100-200 ezer közötti az ISO 14001-es szabványt használó vállalkozások száma. Az EMAS regisztrációhoz kötött, Magyarországon az EMAS nyilvántartás vezetésére feljogosított szervezet az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az ő nyilvántartásuk szerint 2010 decemberében 20 szervezetnek van EMAS minősítése, 2014 januárjában 28 szervezetnek. http://emas.kvvm.hu/company.php?l= Míg az ISO 14001 Ázsiában (Japánban, Kínában a legjelentősebb) addig az EMAS a német nyelvterületen, Németországban és Ausztriában jellemző. A két rendszere elterjedésében nagyságrendbeli különbségek vannak az ISO 14001 javára.

23 100 ezer fölé tehető az ISO 14001 tanúsított vállalatok száma szerte a világon. Magyarországon ez a szám 2007. júniusában az 1200. Az EMAS terjedése: a jelenleg 5400 (6000- 2009) hitelesített rendszer

24

25 Veszély: „ greenwash ” „Környezetpusztító vagy társadalmilag ártalmas cégek arra irányuló kísérlete, hogy úgy őrizzék meg vagy terjesszék ki piacaikat, hogy környezetbarátnak vagy a szegénység elleni küzdelem bajnokainak tettetik magukat. Bármilyen, a fogyasztók vagy a döntéshozók agymosására irányuló kísérlet, amely azt kívánja elhitetni, hogy a szennyező óriásvállalatok a fenntartható fejlődés meghatározó tényezői." Corporate watch

26

27

28 Ökotérképezés Heinz-Werner Engel KöVET kiadvány alapján

29 Környezeti adatok gyűjtésének eszköze Tudatformáló, képzési eszköz, Gyakorlatias technika, ISO 14001, EMAS bevezetéséhez, Változások dinamikus leltára

30

31 Ökotérképezés: a környezettudatos vállalatirányítás kalóriaszegény változata A cél nem a vízre, talajra, levegőre, hulladékra, irányításra, stb. vonatkozó ökotérképek megrajzolása. A módszer legfőbb haszna abban rejlik, hogy egy folyamaton keresztül képet kapunk a cég környezeti teljesítményéről és tisztán látjuk, hogy mi a teendő.

32

33 Az ökotérképezés lépései

34 HOGYAN RAJZOLJUNK ALAPRAJZOT?

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 1.Feladat (nem kell előadni, csak elküldeni kb 2 oldal PDF) Keressen egy cikket a KOVÁSZ http://epa.oszk.hu/00700/00721 című újságban vagy a KÖZGAZDASÁGI SZEMLÉBEN http://epa.oszk.hu/00000/00017/ ami fenntarthatóság kérdésével foglalkozik. Készítsen erről recenziót http://www.diplomacia.hu/doc/hogyanIrj unkRecenziot.asp http://epa.oszk.hu/00700/00721 http://epa.oszk.hu/00000/00017/ http://www.diplomacia.hu/doc/hogyanIrj unkRecenziot.asp

50 Feladat Mindkét részfeladatot teljesíteni kell! Egy e-mailben elküldeni (csatolt fájlként) 2. feladatot prezentálni.

51 2. Feladat (prezentációt várok kb 10 dia) Állítson össze toplistát a legnagyobb gazdaságokról (vállalatokról és országokról). A feladatot akkor oldja meg jól, ha érdekes elemzési kérdést választ- például: két év eredményeit hasonlítja össze, csak kiemelt iparágakat vizsgál, csak egy kontinenst vizsgál stb. A top 100 összeállítása önmagában nem értékelhető! Egy elemzés elérhető itt: http://iffegyesulet.hu/aas_szoveg/file/184___val lalati_meret_es_felelosseg.pdf http://iffegyesulet.hu/aas_szoveg/file/184___val lalati_meret_es_felelosseg.pdf

52 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília."

Hasonló előadás


Google Hirdetések