Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília."— Előadás másolata:

1 Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília

2 KIR A környezetvédelmi intézkedésekkel csak akkor érhető el tartós eredmény, ha meghatározott cél érdekében egy rendszer részeként hajtják végre őket. Az egyes intézkedések hatással vannak egymásra, gyengíthetik és erősíthetik is egymás hatását. A rendszerek létrehozhatók szabványok alapján. Bevezetésük a beszállítói láncban néhány iparágban elvárásként fogalmazódik meg. Önmagukban a környezetközpontú irányítási rendszerek megléte azonban nem jelent garanciát a cég felelős működésére, az egyéni felelősséget pedig semmiképpen sem helyettesítheti.

3 Forr á s Illusztr á ci ó : Tr é f á s Hajnalka

4 Tendenciák 70-es évek eleje, adminisztratív –Szennyezési határértékek (Németország, Mo) –Elhárítási technológiák (USA) 90-es évek, piaci alapú szabályozás Általánosan elterjedtek, útmutatókba foglalták

5 Szabványosítás BS brit szabvány Winter modell 1993 EMAS (Eco- Management and Audit Scheme) 1996 ISO (International Standardisation Organisation) Tóth: A valóban Felelős vállalat 2007

6 EMAS Európai Unió 1993 (EC1836/93) rendelet Külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában.

7 Az EMAS rendszer előnyei Minőségi környezetvédelmi vezetés Garantálja a teljes jogi megfelelést a környezetvédelmi törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak Külső, független fél által hitelesített környezetvédelmi információ Kedvező erőforrás felhasználás, alacsonyabb költségek Növekvő üzleti lehetőségek a piacon, "zöld fogyasztók" Javuló munkahelyi morál, csapatépítés Jobb kapcsolat a fogyasztókkal, a helyi közösséggel és a hatósággal - javuló image és növekvő bizalom EMAS védjegy használata marketing eszközként

8 EMAS EMAS 1. rendelet 1993 –Ipari szervezetek EMAS 2. rendelet 2001 –Minden szervezet EMAS 3.rendelet 2009 –Valamennyi ország számára (Global EMAS)

9

10 EMAS bevezetésének költségei KözvetlenJárulékos KülsőFüggetlen hitelesítő költsége Nyilvántartási díj előzetes átvilágítás díja Felkészítés díja A rendszer kidolgozása Ellenőrzés Környezeti vezetők képzése Grafika tervezés díja Nyomdai költségek Belsőbelső erőforrások használata: Munkabér Energia Beruházások

11 Az EMAS nevesítve megjelenik az 1995 évi LIII. tv-ben: „Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) 81/A. § (1) A környezethasználó külön jogszabályban meghatározott módon saját környezetvédelmi teljesítményének értékelése és folyamatos javítása, valamint a közvélemény megfelelő tájékoztatása érdekében környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben vehet részt. (2) A környezethasználó ennek keretében felülvizsgálja (felülvizsgáltatja) a tevékenységével kapcsolatos környezeti hatásokat, környezeti nyilatkozatot készít (készíttet), azt hitelesítteti a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer által előírt követelményeknek való megfelelés szempontjából a környezeti hitelesítésre jogosulttal és nyilvántartásba vétel céljából benyújtja az erre külön jogszabályban feljogosított szervezetnek, továbbá ezt követően mindenki számára hozzáférhetővé teszi.”

12 ISO szabványok Az ISO szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület honlapján elektronikusan kereshetjük és webáruházban megvásárolhatjuk.www.mszt.hu A szabványok keresésekor segítséget nyújt az ICS (a szabványok nemzetközi osztályozása), amelyet az ISO (a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) dolgozott ki abból a célból, hogy megkönnyítse a kommunikációt és az információcserét a szabványosítás területén.

13 ICS szerkezete Az 1. szint a szabványosítási tevékenység 40 szakterületét öleli fel, pl. közúti járművek, mezőgazdaság, kohászat. Mindegyik szakterületnek két számjegyű szakjelzete van. Például: 13. Környezet. Egészségvédelem. Biztonság A szakterületek csoportokra vannak felosztva ( 2. szint ). Egy-egy csoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből és a csoport három számjegyű csoportszámából áll. Ezeket pont választja el egymástól. Például: Környezetvédelem A csoportok többsége alcsoportokra ( 3.szin t) van felosztva. Egy-egy alcsoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből, a csoport szakjelzetéből és az alcsoport kétjegyű számából áll. Ezeket pont választja el egymástól. Például: Ökológiai címkézés

14 ICS szerkezete

15 PDCA ciklus, Deming kör

16

17 Forr á s Illusztr á ci ó : Tr é f á s Hajnalka

18

19 Forr á s Illusztr á ci ó : Tr é f á s Hajnalka

20 Az EMAS rendelet követelményei az alábbi pontokban térnek el az MSZ EN ISO14001 követelményeitől Előzetes átvilágítás : az EMAS megköveteli a hitelesítés előtt álló szervezet előzetes környezeti átvilágítását, míg a nemzetközi szabvány nem. Nyilvánosság : az EMAS megköveteli, hogy a vállalati környezeti politika, a környezeti program, a környezetvédelmi vezetési rendszer és a környezeti teljesítményre vonatkozó számszerűsített adatok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek a környezeti nyilatkozat részeként. Az MSZ EN ISO14001 ezzel szemben csak a környezeti politika nyilvánosságát követeli meg. Ellenőrzés Az EMAS rendelet előírja a környezeti nyilatkozat érvényesítésének időintervallumait, az ISO nem.

21 Szerződő partnerek és beszállítók : az EMAS rendelet előírja a közvetett környezeti hatások, így a beszállítók tevékenységének számbavételét is. A szervezetnek törekednie kell arra, hogy a szerződéses partnerei is feleljenek meg környezeti politikájának. Az MSZ EN ISO14001 megköveteli, hogy a releváns eljárásnál kommunikáljanak a szerződő vállalkozásokkal és szállítókkal. Elkötelezettségek és követelmények : Lényegi különbség a két rendszer között, hogy az EMAS megköveteli a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, míg a nemzetközi szabvány megelégszik az arra való törekvés szándékának a kinyilatkoztatásával.

22 Elterjedése Az ISO szabványt nem kell regisztrálni a becslések szerint Magyarországon 1000 és 2000 közötti, a világon ezer közötti az ISO es szabványt használó vállalkozások száma. Az EMAS regisztrációhoz kötött, Magyarországon az EMAS nyilvántartás vezetésére feljogosított szervezet az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az ő nyilvántartásuk szerint 2010 decemberében 20 szervezetnek van EMAS minősítése, 2014 januárjában 28 szervezetnek. Míg az ISO Ázsiában (Japánban, Kínában a legjelentősebb) addig az EMAS a német nyelvterületen, Németországban és Ausztriában jellemző. A két rendszere elterjedésében nagyságrendbeli különbségek vannak az ISO javára.

23 100 ezer fölé tehető az ISO tanúsított vállalatok száma szerte a világon. Magyarországon ez a szám júniusában az Az EMAS terjedése: a jelenleg 5400 ( ) hitelesített rendszer

24

25 Veszély: „ greenwash ” „Környezetpusztító vagy társadalmilag ártalmas cégek arra irányuló kísérlete, hogy úgy őrizzék meg vagy terjesszék ki piacaikat, hogy környezetbarátnak vagy a szegénység elleni küzdelem bajnokainak tettetik magukat. Bármilyen, a fogyasztók vagy a döntéshozók agymosására irányuló kísérlet, amely azt kívánja elhitetni, hogy a szennyező óriásvállalatok a fenntartható fejlődés meghatározó tényezői." Corporate watch

26

27

28 Ökotérképezés Heinz-Werner Engel KöVET kiadvány alapján

29 Környezeti adatok gyűjtésének eszköze Tudatformáló, képzési eszköz, Gyakorlatias technika, ISO 14001, EMAS bevezetéséhez, Változások dinamikus leltára

30

31 Ökotérképezés: a környezettudatos vállalatirányítás kalóriaszegény változata A cél nem a vízre, talajra, levegőre, hulladékra, irányításra, stb. vonatkozó ökotérképek megrajzolása. A módszer legfőbb haszna abban rejlik, hogy egy folyamaton keresztül képet kapunk a cég környezeti teljesítményéről és tisztán látjuk, hogy mi a teendő.

32

33 Az ökotérképezés lépései

34 HOGYAN RAJZOLJUNK ALAPRAJZOT?

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 1.Feladat (nem kell előadni, csak elküldeni kb 2 oldal PDF) Keressen egy cikket a KOVÁSZ című újságban vagy a KÖZGAZDASÁGI SZEMLÉBEN ami fenntarthatóság kérdésével foglalkozik. Készítsen erről recenziót unkRecenziot.asp unkRecenziot.asp

50 Feladat Mindkét részfeladatot teljesíteni kell! Egy ben elküldeni (csatolt fájlként) 2. feladatot prezentálni.

51 2. Feladat (prezentációt várok kb 10 dia) Állítson össze toplistát a legnagyobb gazdaságokról (vállalatokról és országokról). A feladatot akkor oldja meg jól, ha érdekes elemzési kérdést választ- például: két év eredményeit hasonlítja össze, csak kiemelt iparágakat vizsgál, csak egy kontinenst vizsgál stb. A top 100 összeállítása önmagában nem értékelhető! Egy elemzés elérhető itt: lalati_meret_es_felelosseg.pdf lalati_meret_es_felelosseg.pdf

52 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezeti menedzsment szabványosítása Dr. Szigeti Cecília."

Hasonló előadás


Google Hirdetések