Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI „ELLÁTÁSOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA (PTR)” 2014. december 16.Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI „ELLÁTÁSOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA (PTR)” 2014. december 16.Budapest."— Előadás másolata:

1 „A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI „ELLÁTÁSOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA (PTR)” 2014. december 16.Budapest

2 ELŐADÁS TÉMÁI

3 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK RENDSZERE - PTR CÉLJA A PTR célja, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony és igazságos elbírálását, kimutatást adjon az esetleges párhuzamosan igénybevett ellátásokról a hatóság munkatársainak. A szakmai terjedelembe a szociális törvényben és gyermekvédelmi törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az ellátások nyilvántartásának további elemekkel történő későbbi kibővítésére is. 2013. 12. 15-ével élesítésre került a PTR adatrögzítő felület

4 PTR ÁLTAL KEZELT 6 ELLÁTÁS PTR által kezelt ellátások – 2013. 12. 15-től bevezetett Települési ÖnkormányzatJárási Hivatal Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) – (FHT, RSZS) Időskorúak járadéka (IDJ) Lakásfenntartási támogatás (LFT)Ápolási díj – alanyi (APDA) Lakásfenntartási támogatás – Adósságkezelési támogatás (LFTA) Közgyógyellátás – alanyi (KGYA) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) Közgyógyellátás – normatív (KGYN) Közgyógyellátás – méltányossági (KGYM) Ápolási díj – méltányossági (APDM)

5 PTR 6 ÚJ ELLÁTÁS - LEFEJLESZTVE PTR által kezelt ellátások – 2015-től tervezett Települési Önkormányzat Járási HivatalJárási Gyámhivatal Adósságkezelési szolgáltatás - AK Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság – ESZJ Gyermektartásdíj megelőlegezése – GYT Önkormányzati segély - OSE Otthonteremtési támogatás - OTT Óvodáztatási támogatás - OVT

6 ADATRÖGZÍTÉS Közvetlen a PTR felületén történő adatrögzítés (hatóságok kb. 3% nem rögzít új ügyet) Webes adatrögzítés Hivatalok saját rendszereiből történő adatátadás a PTR-be. Szakrendszeri fejlesztést igényel. Interfész HatóságInterfészt használókÖsszes Települési önkormányzat1661300 Járási Hivatal122198 Összesen2881498 15 szociális szoftveres cég közül 6 cég fejlesztette ki a PTR interfész kapcsolatot

7 ELLENŐRZÉS: TAJ ALAPJÁN A PTR TAJ alapú nyilvántartás igénylő és ellátásban/támogatásban érintett személyre vonatkozó adatok Új ellátás rögzítésekor ellenőrzés: Igénylő / ellátott / családtag aktuális ellátásainak kimutatása Igénylő / ellátott / családtag azon ellátásainak kimutatása amelyet az adott ellátással párhuzamosan nem vehetett volna igénybe OEP ellenőrzés eredménye Összesen db% Nem azonosítható209.02311% Hibás47.3353% Egyezés1.533.31084% Javított38.8902% Összesen1.828.558100%

8 PTR ADATOK ÉS KIMUTATÁSOK Rögzített ellátások száma: 2.483.660 Megállapított ellátások száma: 996.048 Hatósági felhasználók száma: 6000 fő PTRSzocVIR Előre definiált havi riportok Pl. Ellátások összegének alakulása Ellátottak számának alakulása Ellátások számának alakulása Dashboard Saiku

9 PTR RIPORTOK

10 DASHBOARD Havi adatok ellátásokra vonatkozóan Kiválasztott ellátás vonatkozásában részletes adatok jeleníthetők meg

11 „SAIKU” Országos adatokMegyei adatokJárási adatokTelepülés adatokEllátás adatok

12 Fejlesztési igények – élesben lévő ellátások Ellátás megnevezéseMódosítás jelleg Szükséges fejlesztés PTR Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás* Felület nem módosul Új eljáró hatóságra történő átállítás Rendszeres szociális segély*Megszűnik Új eljáró hatóságra történő átállítás? Időskorúak járadékaNem módosulNincs Ápolási díj alanyiNem módosulNincs Ápolási díj méltányosságiMegszűnikNincs Közgyógyellátás - alanyi, normatívNem módosulNincs Közgyógyellátás - méltányosságiMegszűnikNincs Lakásfenntartási támogatásMegszűnikNincs Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Nem módosulNincs *Megvalósítható egyéb fejlesztés: Átadás-átvételi jegyzőkönyv nyomtatás Ügyfél értesítő levél

13 Lefejlesztett és új, definiálandó ellátások Ellátás megnevezéseMódosítás jelleg Szükséges fejlesztés PTR Új - tervezett ellátások (lefejlesztett) Önkormányzati segélyNem kerül élesbeállításraNincs Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Nem módosul, élesbeállítás szükséges Nincs Adósságkezelési szolgáltatásNem kerül élesbeállításraNincs Óvodáztatási támogatásNem kerül élesbeállításra?Nincs Gyermektartásdíj megelőlegezése Nem módosul, élesbeállítás szükséges Nincs Otthonteremtési támogatás Nem módosul, élesbeállítás szükséges Nincs Új, definiálandó ellátás Települési támogatásÚJ Új fejlesztés megállapító és módosító ágakkal Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás ÚJ Új fejlesztés megállapító és módosító ágakkal.

14 PTR mérföldkövek 2015. január - februárPTR-t érintő változások fejlesztése 2015. februárPTR képzések tartása – járási gyámhivatalok számára 2015. március 6.PTR – járási hivatalhoz átkerülnek ellátások (FHT, RSZS); bevezetésre kerül a települési támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2015. április 1.PTR – bevezetésre kerülnek a járási gyámhivatalokat érintő ellátások (OTT, GYT) és az Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, mely a járási hivatalokat érinti

15 PTR ADATTISZTÍTÁS Nem rögzítő, illetve kevés ellátást rögzítő hivatalok Ellátás összegekben való eltérés, a jogszabályi minimum és maximum vonatkozásában Ellátások amelyeket nem rögzíthetett volna az adott elbíráló hatóság Azon ellátások kimutatása ahol a döntéstől legalább 30 nap telt el és nem lett jogerőre emelve Duplikált ellátások vizsgálata elbíráló hatóságon belül Az adatrögzítés elmulasztása jelenleg nem jár szankcióval Lekérdezések az adattisztításhoz:

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI „ELLÁTÁSOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA (PTR)” 2014. december 16.Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések