Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia”"— Előadás másolata:

1 „Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia”

2 Előadó: VARGA JÓZSEF osztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA MUNKAVÉDELMI és MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE E-mail cím: vargaj@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 30 8175 431 „MUNKAVÉDELMI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK FOLYAMATA” 2014. március 13. – Budapest

3 Magyarországon az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény határozza meg.

4 A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez Munkáltatók kötelezettségei és jogai Munkavállalók kötelezettségei és jogai

5 Munkavédelmi Hatóság A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését az I. fokú munkavédelmi hatóság látja el: a FŐVÁROSI és MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI és MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE „Utódszerve” az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Regionális Munkavédelmi Felügyelőségeinek (OMMF)

6 A területileg illetékes -megyei- munkavédelmi felügyelőség(ek), mint I. fokú munkavédelmi hatóság országos szakmai irányító szerve a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Nem folytat I. fokú munkavédelmi hatósági ellenőrzéseket Alapesetben nincs direkt rálátása a konkrét I. fokú hatósági ügyekbe Munkavédelmi Hatóság

7 Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés Az ellenőrzés során egy személyben a munkavédelmi felügyelő jár el, az ellenőrzött munkaterületen, az Mvt. szerint és a 2004. évi CXL. törvény alapján folytatja le az eljárást,aki valamennyi munkahelyen külön engedély, előzetes értesítés nélkül jogosult ellenőrzést tartani, a feltárt munkavédelmi szabálytalanságok súlyozását követően jogosult a helyszínen azonnali intézkedéseket hozni.

8 Mi lehet az oka a munkavédelmi hatósági ellenőrzésnek? Rutinszerű, általános ellenőrzés Bejelentés / felkérés alapján történő ellenőrzés Munkabaleset okán végzett ellenőrzés, munkabaleset kivizsgálása Előre bejelentett, átfogó ellenőrzés Végrehajtás ellenőrzése (utóellenőrzés) Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

9 Az ellenőrzés kezdete: Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

10 Az ellenőrzés lefolytatásának alapvető feltétele: A felügyelő hatáskörének a megállapítása SZERVEZETT MUNKAVÉGZÉS megvalósulása Munkaviszony Adott esetben az eljáró munkavédelmi felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

11 Az ellenőrzést végző felügyelő az ellenőrzés során a munkaterület bejárását, a munkavédelmi dokumentációk átvizsgálását munkavédelmi szempontrendszer alapján végzi, a munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési feltételeinek a teljesülése érdekében. Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

12 Folyamatos a kommunikáció a munkáltatóval /képviselőjével/, a helyi egység vezetőivel, a munkavállalókkal és a munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletével munkavédelmi képviselővel a valóságos munkavégzési körülmények megismerése céljából. Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

13

14 Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján a felügyelő jogosult {Mvt.84. § (1)} : az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani; a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy határértéket meghaladó expozícióban, vagy rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor – annak elhárításáig –, továbbá a nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/keverék használatának felfüggesztését elrendelni; a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a megfelelőséget tanúsító dokumentummal. Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

15

16

17

18 Az előzőekben leírt esetekben a felügyelő helyszínen hozott határozatának fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el. „Enyhébb” munkavédelmi szabálytalanságok esetén a felügyelő jogosult: a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni; munkavédelmi eljárás mellőzésével figyelemfelhívással élni a szabálytalanságok megszűntetése érdekében {KET. 94§.(1) a)} Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

19 Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok függvényében, bizonyos esetekben a felügyelő köteles szankciót alkalmazni: Ha a feltárt veszélyeztetés: súlyos {Mvt 82.§ (2) és 2004. évi XXXIV tv} : FIGYELMEZTETÉS KKV nem közvetlen veszélyeztetés első eset közvetlen és súlyos: MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG Hatósági kötelezés nem teljesítése: ELJÁRÁSI BÍRSÁG Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

20 A tényállás rögzítésére a felügyelő minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a helyszínen Lehetőség szerint: tanúkat hallgat meg fényképet, filmfelvételt készít dokumentumokat gyűjt be / foglal le Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

21 A Munkavédelmi Hatóság NEM BÍRSÁGOLÁS CÉLJÁBÓL, hanem elsősorban a munkavállalók védelme érdekében végzi az ellenőrzéseket, amelynek fő célja a munkabalesetek és foglakozási megbetegedések megelőzése. Munkavédelmi Hatósági ellenőrzés

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Jogszerű? Legyen!- JOGSEGÉLY+ Mini Szakmai Konferencia”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések