Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági és PÉNZÜGYI Elemzés 8. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági és PÉNZÜGYI Elemzés 8. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."— Előadás másolata:

1 Gazdasági és PÉNZÜGYI Elemzés 8. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD

2 Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése „Az emberi erőforrás a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége” (Chikán, 1997). Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás egyre inkább olyan stratégiai eszközzé válik a vállalkozások számára, amely döntő hatással bír jövedelmezőségükre, hosszú távú életképességükre, sikerességükre. 2

3 A munkaerő-gazdálkodás elemzése A létszám nagysága és összetétele A munkaidő kihasználás A munkaügyi tényezők és a termelés kapcsolatának a vizsgálata A munkatermelékenység vizsgálata 3

4 A munkaerő-szükséglet meghatározása A munkaerő gazdálkodás fontos területe a különböző feladatok ellátásához szükséges létszám nagyságának, az ún. munkaerő- szükségletnek a megállapítása. Az elemzések során átlagos létszámadatokat használunk, ami az elemzés időszakára vonatkozóan a munkavállalók létszámnyilvántartása alapján számított mutatószám. A munkaerő szükséglet meghatározásának egyik eszköze a munkakörelemzés 4

5 A munkakörelemzés … során feltárják a különböző munkakörök jellemzőit, a munkakörre ható terheléseket, a vele szemben támasztott követelményeket, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges ismertet, tudást. A teljesítendő feladatokból, valamint ezekből az elemzésekből kiindulva határozzák meg munkakörönként, munkaköri csoportokként, az adott területen végzendő munka sajátosságait figyelembe véve, hogy milyen nagyságú és összetételű létszámra van szükség. 5

6 A munkakörelemzés 2. A munkakörök elemzése nagyban hozzájárulhat a hatékonyság növeléséhez is, hiszen többek között feltárják a munkakörök közötti párhuzamosságokat, a felesleges funkciókat, illetve azt, hogy mely feladatok ellátása hiányzik a szervezetből és összességében milyen erőforrásokkal oldhatók meg a feladatok, hol találhatók kapacitás feleslegek vagy hiányok. 6

7 A munkaerő-szükséglet A munkaerő fedezetnek (a feladatok ellátásához rendelkezésre álló létszám) és a munkaerő szükségletnek (a feladatok ellátásához szükséges létszám) egyensúlyban kell lennie egymással. 7

8 A munkaerő-felhasználás Azt mutatja meg, hogy az állományi létszámnak naponta átlagosan hány százaléka veszi fel a munkát, és segítségével számszerűsíthető a hiányzók aránya is. A vállalkozásnál rendelkezésre álló létszám csak lehetőség, ezért a létszám elemzése során vizsgálni kell a munkát felvevő és a hiányzó létszám nagyságának, illetve arányának alakulását is. 8

9 A létszám összetételének alakulása Vizsgálhatjuk például a létszám összetételét, valamint annak alakulását –a munkaidő hossza, –a munkaköri csoportok, –a szakképzettség, –az életkor, –a munkában eltöltött idő, –a vállalkozásnál eltöltött idő, –a nemek és más szempontok szerinti bontásban is. A létszám összetételének elemzéséhez, a létszámarányok alakulásának vizsgálatához alapvetően megoszlási viszonyszámokat alkalmazunk. 9

10 A munkaerőmozgás vizsgálata A létszám nagyságának és összetételének elemzéséhez szervesen kapcsolódik a munkaerőmozgás (fluktuáció) vizsgálata. Munkaerőmozgás történhet a vállalkozás különböző egységei között (vállalkozáson belül) vagy a vállalkozás és a külső környezet között is. A munkaerőmozgás jelentős hatással lehet a vállalkozás eredményességére. 10

11 A munkaerőmozgás típusai A vállalkozáson belüli munkaerőmozgáson belül vertikális és horizontális fluktuációt különböztetünk meg. A vertikális fluktuáció a vállalkozás különböző szintjei közötti (pl.: előléptetés), míg a horizontális fluktuáció a vállalkozás szervezeti egységei közötti munkaerőmozgást jelenti. 11

12 A munkaerőmozgás mutatói 12

13 A munkaidő kihasználás elemzése … során meg kell határoznunk a munkarend szerinti napok számát, ami a törvényes munkanapokat jelenti, azokat a napokat, amikor a munkavállaló munkaidő beosztása szerint munkavégzésre kötelezett. Naptári napok száma –heti pihenőnapok száma (általában szombat, vasárnap) –munkaszüneti napok száma (fizetett ünnepnapok) = munkarend szerinti munkanapok 13

14 Munkaidő kihasználás … elemzése során vizsgálható, hogyan változott a munkarend szerinti napokon belül a teljesített napok (az a nap, amikor a munkavállaló munkavégzésre megjelent), valamint az egész napos távollétek nagysága és aránya. 14

15 Az egész napos távollét Amennyiben 100%-ból kivonjuk a munkaerő- felhasználási mutatót, számszerűsítjük az egész napos távollétek vagy hiányzások számát. Az egész napos távollét olyan munkarend szerinti munkanap, amikor a munkavállaló akár igazoltan, akár igazolatlanul nem jelent meg, függetlenül attól, hogy a távollét időtartamára részesül-e munkabérben vagy sem. 15

16 Az egész napos távollétek fajtái fizetett szabadság –rendes –rendkívüli nem szabadság jellegű fizetett egész napos távollét (pl.: konferencián való részvétel) betegség miatti egész napos távollét nem fizetett egész napos távollét engedélyezett, de nem fizetett egész napos távollét igazolatlan egész napos távollét 16

17 A törtnapi távollét A munkanap átlagos hossza azt fejezi ki, hogy a teljesített munkanapokon a munkavállalók átlagosan hány órát dolgoznak. Amennyiben a munkanap törvényes hosszából, a 8 órából, levonjuk a munkanap átlagos hosszát, megkapjuk a törtnapi távollétek nagyságát. 17

18 A munkaidő-kihasználás A mutató elemzése során, a törtnapi távollétek esetében, indokolt lehet a távolmaradások okainak csoportonkénti vizsgálata. A vállalkozásoknál részletesen kell az egész napos és a törtnapi távolléteket elemezni. Az egész napos távollétek közül az igazolatlan távollétek változását, a törtnapi kiesések közül az elhárítható időkieséseket kell részletesen elemezni. 18

19 A munkaerő felhasználás és a termelés kapcsolata A munkaerő a termelési tényezők között kiemelt helyen szerepel, mert nélküle nem valósítható meg a termelés. A munkaerő-gazdálkodás területei a létszám nagyságának és összetételének változása, a munkaerőfelhasználás, a munkaidő-kihasználás és a teljesítmények változása közvetlen kapcsolatban van a termelés alakulásával, amit a termelési érték mutatók segítségével tudunk számszerűsíteni. E tényezőknek a termelési értékre gyakorolt hatása az eltérések számszerűsítésének módszereivel határozható meg. 19

20 A munkatermelékenység elemzése A munkatermelékenység vizsgálata keretében, arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen hatékonyan használja fel a vállalkozás a legfontosabb, legértékesebb erőforrását, valamint arra, hogy milyen tényezőkre vezethető vissza a munkatermelékenység változása. A munkatermelékenység elemzése a termelékenység vizsgálatának az egyik részterülete. 20

21 Munkatermelékenység A mutató kiszámítása során a számlálót természetes mértékegységben és értékben is kifejezhetjük. Olyan vállalkozásoknál, ahol egyféle terméket állítanak elő, a termelés számbavehető természetes mértékegységben. A vállalkozások a gyakorlatban többféle termék előállításával, gyártásával foglalkoznak, így a termelékenység megállapítása során a termelési értéket számszerűsítjük. 21

22 A termelési érték és a munkaerő gazdálkodás kapcsolatának vizsgálata a láncbehelyettesítés módszerével 22 MegnevezésTerv Közbenső szorzatok Tény 12 34 1. Létszám (fő)q0q0 q1q1 q1q1 q1q1 q1q1 q1q1 2. Teljesített nap (nap/fő) k0k0 k0k0 k1k1 k1k1 k1k1 k1k1 3. Munkanap átlagos hossza (óta/nap) c0c0 c0c0 c0c0 c1c1 c1c1 c1c1 4. 1 órára jutó termelési érték (eFt/óra) p0p0 p0p0 p0p0 p0p0 p1p1 p1p1 Termelési érték (eFt) q 0*  k 0* c 0* p 0 q 1* k 0* c 0* p 0 q 1* k1* c 0* p 0 q 1* k 1* c 1* p 0 q 1* k 1* c 1* p 1

23 A munkaerő gazdálkodás tényezőinek hatása a termelési értékre 23 Megnevezés Hatás számszerűsítése 1.Létszám változásának hatása q 1* k 0* c 0* p 0 - q 0* k 0* c 0* p 0 2.Teljesített napok változásának hatása q 1* k 1* c 0* p 0 - q 1* k 0* c 0* p 0 3.Munkanap átlagos hosszának változásának hatása q 1* k 1* c 1* p 0 - q 1* k 1* c 0* p 0 4.1 órára jutó termelési érték változásának hatása q 1* k 1* c 1* p 1 - q 1* k 1* c 1* p 0 Termelési érték változása q 1* k 1* c 1* p 1 - q 0* k 0* c 0* p 0

24 A munkatermelékenység változása A munka termelékenységének elemzésekor általában nem a mutatók nagyságát, hanem ezek változását vizsgáljuk, illetve fel kell tárni az ok-okozati összefüggéseket, és számszerűsíteni kell azokat A munkatermelékenység változásának és az azt befolyásoló tényezők hatásának kimutatásához a cél olyan mutatószámok kialakítása, használata, amelyek hasznos információt jelentenek a döntéshozóknak. 24

25 A munkaerőköltségek elemei 25 Munkaerőköltségek Kompenzációs költségek Munka- jövedelem Kereset Egyéb munkajövedelem Szociális költségek Alapszerűen fizetett juttatások A munkavállaló által alapokba kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások Kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés szerint teljesített szociális hozzájárulások A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások, valamint a munkavállalók érdekében teljesített szociális hozzájárulások Szakoktatás, képzés és továbbképzés költségei Egyéb munkaerőköltségek Adók, támogatások

26 A bérgazdálkodás elemzése A bérgazdálkodás elemzése során vizsgálhatjuk a munkaerőköltségeket és azok változását, valamint más szempontból vizsgálhatjuk a személyi jellegű ráfordításokat is. A bérköltségek vizsgálata során a következő elemzések végezhetők el: –A bérköltség vizsgálata különböző ismérvek alapján (bérszerkezet, költségviselők, létszámcsoportok, stb.). –Az átlagbérek elemzése. 26

27 A bérgazdálkodás elemzése A különböző elemzésekhez viszonyszámokat, átlagokat és indexeket is felhasználhatunk. A bérek elemzése mellett vizsgálni kell a bérek és a termelés kapcsolatát, alakulását is. 27


Letölteni ppt "Gazdasági és PÉNZÜGYI Elemzés 8. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések