Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Közösségi Börtön” Projektek Magyarországon Community Prison Projects in Hungary Melinda Gyökös Budapest, 2009. április 28. 8. Szekció / Workshop 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Közösségi Börtön” Projektek Magyarországon Community Prison Projects in Hungary Melinda Gyökös Budapest, 2009. április 28. 8. Szekció / Workshop 8."— Előadás másolata:

1 „Közösségi Börtön” Projektek Magyarországon Community Prison Projects in Hungary Melinda Gyökös Budapest, 2009. április 28. 8. Szekció / Workshop 8

2 Előzmények I. Társadalmi Bűnmegelőzés Magyarországon / Community Crime Prevention in Hungary Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (2003 Ogy. határozat) / National Strategy for Community Crime Prevention (2003 Parliamentary decree) egyik prioritás: bűnismétlés megelőzése – kiemelt szerep a helyreállító igazságszolgáltatásnak one of the priorities is the prevention of re-offending – RJ is supposed to play a crucial role Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) / National Crime Prevention Board (NCPB) Pályáztatás: modell-projektek támogatása (forrás: szja közérdekű célra felajánlható 1 %-a) / Call for proposals: model projects (financial resource: 1 % of the personal income taxes offered by taxpayers)

3 Előzmények II. Helyreállító projektek a bv intézetekben / RJ Projects in prisons Pályáztatás keretében a fogvatartottak reintegrációját célzó bv- és modellprojektek támogatása / Supporting programmes of penitentiary institutes promoting the social reintegration of the inmates 2006-tól kísérlet az angol modell átvételére: pályázati kiírás a „közösségi börtön” koncepció elemeinek a megvalósítására / Since 2006 call for model projects which adopt and adjust UK models a pályázók felhívása a helyreállító igazságszolgáltatás elveit érvényesítő komplex modellek megvalósítására a fogvatartottak reintegrációja érdekében / applicants were expected to develop complex model-programmes supporting restorative justice: organise activities for common-interests in order to reintegrate prisoners

4 Community Prison Projects in general Közös jellemzők / Common features: Készségfejlesztés / skill-development A megszerzett ismeretek hasznosításával a közösség számára látható hasznos tevékenység végzése / useful, visible activity for the interest of the local community A végzett hasznos tevékenység alkalmas a fogvatartottakkal kapcsolatos előítéletek csökkentésére / the useful activity is suitable for reducing prejudices against inmates A cél elérése érdekében a partnerek széles körének bevonása: intézet, helyi önkormányzat, oktatási/képzési intézmény, civil szervezetek / Wide partnership in order to reach the goal: penal institutes, municipalities, institutes if education, NGOs Módszerek: szakképzés, „hagyományőrzés”, kulturális programok, munkavégzés / Methods: trainings, „keeping traditions”, cultural programmes, work

5 Állampusztai Országos Büntetés- végrehajtási Intézet / Állampuszta National Penal Institute 2006/2007-ben és 2007/2008-ban is hasonló projektet valósított meg – similar projects delivered in the two periods Partnerek / partners: önkormányzatok (Harta, Solt), Megyei IH / municipalities, c ounty Office of Justice A roma kisebbségi hagyományok ápolása / Paying attention to Roma ethnic minority traditions Szereplések a helyi közösség rendezvényein / Being present in the local community’s life via cultural performances (e.g. choir)

6

7

8 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön / Sátoraljaújhely Penitentiary and Prison 2006/2007-ben Börtönmúzeum / Prison Museum Partnerek / Partners: helyi önkormányzat, múzeum, megyei IH, MTA, civil szervezetek / municipality, museum, County Office of Justice, Hungarian Academy of Sciences, NGOs 2008/2009-ben „Hősök temetője” / „Heroes’ Cemetary” Partnerek / Partners: önkrományzat, civil szervezetek / municipality, NGOs Első sorban helyi lakos fogvatartottak bevonásával / involving inmates that are local inhabitants for instance

9

10

11

12

13

14 Balassagyarmati Fegyház és Börtön / Balassagyarmat Penitentiary and Prison 2007/2008 Partnerek / Partners: önkormányzat, megyei IH, civil szervezetek / municipality, County Office of Justice, NGO’s önsegélyezés mint eredmény / peer-help as a result 2008/2009 „Palóc liget” rendezése / arranging a park Partnerek / Partners: önkormányzat, városi rendőrség, általános iskola, civil szervezetek / municipality, city police, public school, NGOs fogvatartottak és iskolások dolgoznak a helyreállításon, az eredmények fenntartásáról kortárs-segítők gondoskodnak / inmates and pupils work on arranging the park, peer-helpers sustain the results

15 Heves Megyei Bv. Intézet / Heves County Penitential Institute 2008/2009 Partnerek / Partners: civil szervezetek, szakközépiskola / NGO’s, school Szakképzés, „börtön a városért”, önismereti tréning / Professional training, „prison for the city”, self awareness training

16 Tapasztalatok/Experiences Sikerek/ Results: egyre tudatosabban alkalmazzák a helyreállító szemléletet / the project management gets more conscious in applying the restorative approach egyre inkább odafigyelnek egymás programjaira, konzultálnak egymással a programokról / supported applicants are more aware of each others projects, they consult in different issues az OBmB támogatásán kívül is valósulnak meg programok / programmes are operated even without the financial support of the NCPB

17 Tapasztalatok/Experiences II. Hiányosságok/What’s missing: forráshiány, kapacitáshiány / lack of financial and human resources területileg korlátozott a programok „hatóköre”: évek óta ugyanaz a 4-5 bv. intézet mutat fel jó gyakorlatokat, noha adaptálható programokról van szó / the scope of the projects is limited to a certain range of penal institutes: the same 4-5 penal institutes have been delivering good practices since 2006 a jóvátétel tudatos átélésének elősegítése / to effectively help inmates to understand the meaning of their reparative action

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Many thanks for your kind attention! gyokosm@irm.gov.hu bunmegelozes@irm.gov.hu www.bunmegelozes.hu (english version available)


Letölteni ppt "„Közösségi Börtön” Projektek Magyarországon Community Prison Projects in Hungary Melinda Gyökös Budapest, 2009. április 28. 8. Szekció / Workshop 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések