Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium."— Előadás másolata:

1 Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium 2014. november „A sérelemdíj a felelősségbiztosítás tükrében - új kihívások és kérdések, lehetséges válaszok” Dr. Habil. Fuglinszky Ádám LL.M. (Heidelberg) PhD (Hamburg) Egyetemi docens, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

2 Áttekintés I. Nem vagyoni sérelmek: jellemzők és kihívások
II. Strukturális kérdések 1. Személyiségi jogi jogsértés  Nemvagyoni kár 2. Funkcióanalízis No. 1: „Miért?” 3. Funkcióanalízis No. 2: „Hogyan?” 4. Egy összegben  Kategóriák 5. Az összegszerűség problémája (rugalmasság, egyéniesítés, igazságosság  standardizálás + kiszámíthatóság) III. Kombinációk IV. Hozzátartozói károk 1. Járulékos igények? / Jogalap? 2. Variációk: feltételek / korlátok / kizárások 3. Az összeg

3 I. Nem vagyoni sérelmek: jellemzők és kihívások
1) Pénzben kifejezni olyan: mintha az ember látni szeretné önmagát, amikor alszik. (Prof. Lábady Tamás): nincs a priori adott értéke (felső határa) az eredeti állapot sosem állítható helyre ► funkcióanalízis az összeg meghatározásának sincsenek a priori adott szempontjai 2) A közjog befolyása 3) A társadalom gazdasági erejének hatásai 4) Igazságosság, rugalmasság  Előreláthatóság, a jog kiszámíthatósága (hasonló esetek hasonló kezelése) 5) Egyéniesítés  Standardizálás 6) A kísértés: váltsuk fel a bonyolult deliktuális felelősségi jogot biztosítással? (no fault (insurance) system), ld. Québec: Automobile Insurance Act, RSQ, c A-25, art. 73, max $ 175,000 Új-Zéland: Accident Compensation Act 2001

4 II. Strukturális kérdések
1. Személyiségi jogi jogsértés  Nemvagyoni kár Nemvagyoni kár (reparációs elmélet) ► a nemvagyoni kár a kártérítés feltétele, bizonyítandó. Személyiségi jogi jogsértés (személyiségi jogi elmélet) ► a nemvagyoni hátrány csak az összegszerűség tekintetében releváns. (A magyar jog az új Ptk. előtt: nem vagyoni kártérítés  puszta kellemetlenség, düh, szomorúság, csalódottság, aggodalom, félelem? Alapvetően Ø, csak ha érzékelhető pszichés károsodással jár)

5 II. Strukturális kérdések
2. Funkcióanalízis No 1: „Miért?” Csak reparáció/kompenzáció? Prevenció? Büntetés/elrettentés??? létezik az adott jogrendszerben büntető kártérítés (punitive damages) ne bis in idem felelősség-biztosítás  a felróhatóság foka az összegszerűséget meghatározó tényezők között? ►gyakorlati jelentősége: pl. kómában fekvő áldozat?

6 II. Strukturális kérdések
3. Funkcióanalízis No. 2: „Hogyan?” Konceptuális/objektív megközelítés (QC) a sérelem/fogyatékosság ≈ immateriális erőforrás elveszítése Személyes/szubjektív megközelítés a konkrét sérült konkrét sérülése/szenvedése Funkcionális megközelítés: „reasonable solace” vigasz/egyenértékű másnemű előnyök (common law, Magyarország, stb.) ► gyakorlati jelentősége: kihatással van az összegszerűséget meghatározó tényezőkre ld. kómában fekvő áldozat? Ausztria, Franciaország: + / Hollandia: vitatott, de inkább Ø / Skócia Ø ► a funkcionális megközelítés mint szintézis? ► „finomhangolás”? (ld. kóma)

7 II. Strukturális kérdések
4. Egy összegben  kategóriák Common law / angolszász jogrendszer Pain and suffering Loss of amenities / loss of enjoyment of life Loss of expectation of life Disfigurement Psychological losses (if ever…) Franciaország Pretium doloris / souffrances morales ou physiques Préjudice d’agrément (kóma esetén is) Préjudice esthétique (kóma esetén is) Préjudice sexuel Spanyolország/Portugália: ld. Franciország, és: perjuicio juvenil / pretium juventutis Disfigurement: eltorzulás Préjudice d’agrément: életörömök elveszítése, korábbi szabadidős elfoglaltságát nem tudja folytatni Perjuicio juvenil: a minor ha snot yet entered the working world to earn a livelihood pretium juventutis: impairment of the ability to live out one’s youth

8 II. Strukturális kérdések
5. Az összegszerűség problémája (rugalmasság, egyéniesítés, igazságosság  standardizálás + kiszámíthatóság) 5.1. Szabad bírói mérlegelés táblázatok nélkül (Magyarország, az új Ptk. előtt), szempontok: A károsult körülményei: életkora / életmódja és annak megváltozása / mozgási szabadsága / további fizikai tényezők / munkavégzési, tanulási képessége A károsult szociális viszonyainak megváltozása: (család, barátok, szabadidős elfoglaltságok, elszigetelődés és elmagányosodás veszélye) A sérülés maga: (komolysága, súlyossága, gyógyulási idő, átmeneti vagy végleges, stb.) Jövedelemszerzési képessége: (vannak immateriális összefüggései is) Szexuális életre gyakorolt hatás / gyermekvállalás lehetőségének elveszítése Felróhatóság foka; (az áldozat és a jogsértő/károkozó vagyoni viszonyai? Ø)

9 II. Strukturális kérdések
5.2. Szabad bírói mérlegelés jogi értelemben véve nem kötelező táblázatokkal, ajánlásokkal, segédletekkel NL: Smartengeldbundel (Verkeersrecht) F: szakértői kérdés: a.o. Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel / „loterie judiciaire” pretium doloris / souffrances physiques et morales / Thierry táblázat  très léger / léger / modéré / moyen / assez important / important / très important  € 1,000 (1,500) – 15,000 (25,000; 30,000) között préjudice esthétique  orvosszakértő „pontoz” 0 és 7 között; majd ezt korrigálják: nem, életkor, családi állapot, foglalkozás figyelembe vételével

10 II. Strukturális kérdések
5.2. Szabad bírói mérlegelés jogi értelemben véve nem kötelező táblázatokkal, ajánlásokkal, segédletekkel D: Schmerzensgeld (§ 253 BGB) + orientáló jellegű táblázatok A: Schmerzensgeld (§ 1325 ABGB): gyógytartam + fájdalom intenzitása / egészségre gyakorolt hatása enyhe  fájdalom, de el tud vonatkoztatni  kb. € 100/nap közepes  csak bizonyos tevékenységek folytatása feledteti a fájdalmat  kb. € /nap súlyos  nem tud elvonatkoztatni, csak a fájdalom határozza meg az életét  kb. € /nap S: A „Közlekedési Baleseti Kártérítési Bizottság” (Traffic Accident Compensation Board / Trafikskadenämnden)  fogyatékosság % + életkor Anglia: szabad bírói mérlegelés, de  Kemp and Kemp: The Quantum of Damages + Judicial Studies Board’s Guideline for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases

11 II. Strukturális kérdések
5.3 Szabad bírói mérlegelés jogilag kötelező alsó/felső „értékhatárral”/küszöbökkel (ehhez viszonyítunk?...hasonló esetek hasonló kezelése…) „the cap” Kanada: „the trilogy” 1978: Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd.; Thornton v. Prince George School Board; Arnold v. Teno  durva felső határ, $ 100,000/1978 Új-Dél-Wales: Civil Liability Act 2002, Personal Responsibility Act 2002  $ 350,000 felső határ a legsúlyosabb személyi sérülés(ek) esetén de minimis küszöb (bagatell sérülések) Új-Dél-Wales  a legsúlyosabb esethez viszonyított 15% alatt nem követelhető!

12 II. Strukturális kérdések
5.4. Jogilag kötelező fix összegek Ld. pl. a dán ún. Kárfelelősségi törvényt (felső határ, fix összegek, bagatell küszöb 5%) § 3 „Pain and suffering” (fájdalom és szenvedés)  DKK 130 (kb. € 17) / nap, max. DKK 50,000 (kb. € 6,721) § 4 „Permanent injury” (maradandó sérülés)  orvosi minősítés + a sérülés kiterjedése + okozott kellemetlenségek  100% = DKK 573,500 ~ € 77,091 (egyes különös esetekben max DKK 687,500 ~ € 92,416) (1%/év levonás 39 éves életkor felett, további 1%/év levonás 59 éves életkor felett)

13 III. Kombinációk ■ Szemé-lyiségi jog megsérté-se
Egyénie-sítés rugalmas-ság Igazságos-ság ■ Szemé-lyiségi jog megsérté-se ■ Nem-vagyoni kár ■Megelő-zés és büntetés (elretten-tés) is ■ Csak reparáció / kompenzá-ció ■Személyes /szubjektív ■Funkcio-nális ■Konceptu-ális / objektív ■ Egy-összegű ■Kategóri-ák ■ Szabad mérlegelés ■ SZM + orientáló segédletek ■ SZM + kötelező küszöb és/vagy felső határ ■ Jogszabály-ban meghat. összegek Előreláthatóság, kiszámíthatóság Standardizálás „Dream combination” „Hostile combination” Real combination: legal systems are varying, it would be worth to know: why….

14 1. Járulékos igények? / Jogalap?
IV. Hozzátartozói károk 1. Járulékos igények? / Jogalap? „Nervous shock”? Cf. Anglia: Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310: egy sokkoló esemény közvetlen észlelése – jelenlét! hirtelen fellépő sokkos állapot szoros érzelmi kötődés / szeretetközösség előreláthatóság Csak ha kihatással volt a hozzátartozó egészségére? (Ld. PETL: az már egy másik igény!) – Impact rule… Csak ha kihatással van a hozzátartozó életére? (de nem szükségképpen az egészségére, ld. Magyarország, de! Ld. még „az egészséges vagy teljes családban való élethez való jog”) A veszteség és az üresség érzése önmagában? („grief and sorrow” ≈ gyász és fájdalom) / közeli viszony az elhunyttal (család)jogilag? de facto? (élettársi kapcsolat / mostoha- és nevelőszülők? / anyós-após?/ unokaöcs-unokahúg / nagyácsi-nagynéni, ha… pl. ők nevelték fel… baráti kapcsolat?) mindkettő? (DCFR) megdönthető vélelem közeli (család)jogi kapcsolat esetén? Only in case of death or also by several injury?

15 IV. Hozzátartozói károk
2. Variációk (feltételek / kizárások / korlátok) „Nervous shock” hiányában nincs igény! – a „szokásos, normális” gyászon túlmutató, orvosilag érzékelhető hatás (Németország, Írország) Orvosilag érzékelhető hatás hiányában nincs igény, hacsak nem: Szándékosság vagy súlyos gondatlanság a károkozói oldalon, ÉS Szoros családi, családjogi kapcsolat az áldozatta, ÉS Szoros személyes, érzelmi viszony (vélelmezett: szülő, gyermek, házastárs) Ld. Finnország (hasonlóan, Tort Liability Act, C. 5 S. 4a (1)) Nincs a kártérítésre jogosult hozzátartozóknak előre rögzített listája + kártérítési jog általános feltételeit alkalmazzák közvetlen és direkt károk/következmények érzelmi közelség Franciaország, Québec A kártérítésre jogosult hozzátartozók körét és a kártérítés (sérelemdíj?) mértékét is jogszabály rögzíti (+ nervous shock esetek)  „Loss of guidance, care and companionship” ≈ útmutatás, gondoskodás és társaság elveszítése (Kanada, common law tartományok + Ld. Alberta, Manitoba, Saskatchewan: törvényben rögzített összeg!) „Bereavement” ≈ közeli hozzátartozó elhunyta miatt érzett gyász (Anglia, Fatal Accidents Act, 1976 c 30) CHAPTER 30, Fatal Accident Act 1A Bereavement.(1)An action under this Act may consist of or include a claim for damages for bereavement. (2)A claim for damages for bereavement shall only be for the benefit— (a)of the wife or husband of the deceased; and (b)where the deceased was a minor who was never married— (i)of his parents, if he was legitimate; and (ii)of his mother, if he was illegitimate. (3)Subject to subsection (5) below, the sum to be awarded as damages under this section shall be [F1£10,000]. / £ 11,800 Close ties of love and affection is presumed in case of parents, children, spouses, fiancés (England) Cf. Ontario Family Law Act, RSO 1990, c F.3, s 61(1): the spouse, the same-sex partner, the children and grandchildren, the parents and grandparents, the brothers and sisters are entitled to damages. According to Prince Edward Island Fatal Accidents Act, RSPEI 1988, c F-5, ss 1(f), 6(3), beyond these relatives also the spouse of a child, grandchild or parent of the deceased, a person divorced from the deceased who was dependent upon the deceased for maintenance or support at the time of deceased’s death or who was entitled to maintenance or support under any contract or judgment of any court in the province or elsewhere, and any other person who for a period of at least three years immediately prior to the death of the deceased was dependent upon the deceased for maintenance and support is entitled to claim damages. New Brunswick Fatal Accidents Act, RSNB 1973, c F-7, ss 3(4)-(5) mention this kind of damages only in connection with the death of a child Finnish tort liability act: Section 4a (61/1999) (1) The parents, children and spouse of a person who has died, as well as another comparable person who was especially close to that person, shall be entitled to damages for the anguish arising from the death, if the death has been caused deliberately or by a grossly negligent act and if the awarding of the damages is deemed reasonable in view of the close relationship between the deceased and the person seeking the damages, the nature of the act, and other circumstances. (2) The provisions in paragraph (1) shall not restrict the right of a close relation to damages for personal injury under section 2 of this chapter.

16 IV. Hozzátartozói károk
3) Az összeg Jogszabály rögzíti (ld. néhány, a közlekedési baleseteket szabályozó törvényben) Anglia  „Bereavement” (£ ) Kanada, common law tartományok  „Loss of guidance, care and companionship” Alberta házastárs, szülő: $ 82,000 / gyermek $ 49,000 Manitoba  házastárs: $ 30,000 / más családtag: $ 10,000 Saskatchewan  házastárs: $ 60,000 / gyermek, szülő: $ 30,000 A bíró szabad mérlegelése Québec  Augustus v. Gosset: a haláleset körülményei, életkor, a személyes kapcsolat természete és minősége, a hozzátartozó lelki alkata és hogy hogyan tudja feldolgozni a halálesetet, kihatása az életére, stb. Hungary  …


Letölteni ppt "Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések