Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium."— Előadás másolata:

1 Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium 2014. november 27-28. „A sérelemdíj a felelősségbiztosítás tükrében - új kihívások és kérdések, lehetséges válaszok” Dr. Habil. Fuglinszky Ádám LL.M. (Heidelberg) PhD (Hamburg) Egyetemi docens, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék fuglinszky@ajk.elte.hu

2 Áttekintés I. Nem vagyoni sérelmek: jellemzők és kihívások II. Strukturális kérdések II. Strukturális kérdések – 1. Személyiségi jogi jogsértés  Nemvagyoni kár – 2. Funkcióanalízis No. 1: „Miért?” – 3. Funkcióanalízis No. 2: „Hogyan?” – 4. Egy összegben  Kategóriák – 5. Az összegszerűség problémája (rugalmasság, egyéniesítés, igazságosság  standardizálás + kiszámíthatóság) III. Kombinációk III. Kombinációk IV. Hozzátartozói károk IV. Hozzátartozói károk – 1. Járulékos igények? / Jogalap? – 2. Variációk: feltételek / korlátok / kizárások – 3. Az összeg

3 I. Nem vagyoni sérelmek: jellemzők és kihívások 1) Pénzben kifejezni olyan: mintha az ember látni szeretné önmagát, amikor alszik. (Prof. Lábady Tamás): – nincs a priori adott értéke (felső határa) – az eredeti állapot sosem állítható helyre ► funkcióanalízis – az összeg meghatározásának sincsenek a priori adott szempontjai 2) A közjog befolyása 3) A társadalom gazdasági erejének hatásai 4) Igazságosság, rugalmasság  Előreláthatóság, a jog kiszámíthatósága (hasonló esetek hasonló kezelése) 5) Egyéniesítés  Standardizálás 6) A kísértés: váltsuk fel a bonyolult deliktuális felelősségi jogot biztosítással? (no fault (insurance) system), ld. – Québec: Automobile Insurance Act, RSQ, c A-25, art. 73, max $ 175,000 – Új-Zéland: Accident Compensation Act 2001

4 II. Strukturális kérdések 1. Személyiségi jogi jogsértés  Nemvagyoni kár Nemvagyoni kár (reparációs elmélet) ► a nemvagyoni kár a kártérítés feltétele, bizonyítandó. Személyiségi jogi jogsértés (személyiségi jogi elmélet) ► a nemvagyoni hátrány csak az összegszerűség tekintetében releváns. (A magyar jog az új Ptk. előtt: nem vagyoni kártérítés  puszta kellemetlenség, düh, szomorúság, csalódottság, aggodalom, félelem? Alapvetően Ø, csak ha érzékelhető pszichés károsodással jár)

5 II. Strukturális kérdések 2. Funkcióanalízis No 1: „Miért?” Csak reparáció/kompenzáció? Prevenció? Büntetés/elrettentés??? – létezik az adott jogrendszerben büntető kártérítés (punitive damages) – ne bis in idem – felelősség-biztosítás  – a felróhatóság foka az összegszerűséget meghatározó tényezők között? ►gyakorlati jelentősége: pl. kómában fekvő áldozat?

6 II. Strukturális kérdések 3. Funkcióanalízis No. 2: „Hogyan?” Konceptuális/objektív megközelítés (QC) – a sérelem/fogyatékosság ≈ immateriális erőforrás elveszítése Személyes/szubjektív megközelítés – a konkrét sérült konkrét sérülése/szenvedése Funkcionális megközelítés: „reasonable solace” vigasz/egyenértékű másnemű előnyök (common law, Magyarország, stb.) ► gyakorlati jelentősége: – kihatással van az összegszerűséget meghatározó tényezőkre – ld. kómában fekvő áldozat? Ausztria, Franciaország: + / Hollandia: vitatott, de inkább Ø / Skócia Ø ► a funkcionális megközelítés mint szintézis? ► „finomhangolás”? (ld. kóma)

7 II. Strukturális kérdések 4. Egy összegben  kategóriák Common law / angolszász jogrendszer – Pain and suffering – Loss of amenities / loss of enjoyment of life – Loss of expectation of life – Disfigurement – Psychological losses (if ever…) Franciaország – Pretium doloris / souffrances morales ou physiques – Préjudice d’agrément (kóma esetén is) – Préjudice esthétique (kóma esetén is) – Préjudice sexuel Spanyolország/Portugália: – ld. Franciország, és: – perjuicio juvenil / pretium juventutis

8 II. Strukturális kérdések 5. Az összegszerűség problémája (rugalmasság, egyéniesítés, igazságosság  standardizálás + kiszámíthatóság) 5.1. Szabad bírói mérlegelés táblázatok nélkül (Magyarország, az új Ptk. előtt), szempontok: – A károsult körülményei: életkora / életmódja és annak megváltozása / mozgási szabadsága / további fizikai tényezők / munkavégzési, tanulási képessége – A károsult szociális viszonyainak megváltozása: (család, barátok, szabadidős elfoglaltságok, elszigetelődés és elmagányosodás veszélye) – A sérülés maga: (komolysága, súlyossága, gyógyulási idő, átmeneti vagy végleges, stb.) – Jövedelemszerzési képessége: (vannak immateriális összefüggései is) – Szexuális életre gyakorolt hatás / gyermekvállalás lehetőségének elveszítése – Felróhatóság foka; (az áldozat és a jogsértő/károkozó vagyoni viszonyai? Ø)

9 II. Strukturális kérdések 5.2. Szabad bírói mérlegelés jogi értelemben véve nem kötelező táblázatokkal, ajánlásokkal, segédletekkel NL: Smartengeldbundel (Verkeersrecht) F: szakértői kérdés: a.o. Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel / „loterie judiciaire” – pretium doloris / souffrances physiques et morales / Thierry táblázat  très léger / léger / modéré / moyen / assez important / important / très important  € 1,000 (1,500) – 15,000 (25,000; 30,000) között – préjudice esthétique  orvosszakértő „pontoz” 0 és 7 között; majd ezt korrigálják: nem, életkor, családi állapot, foglalkozás figyelembe vételével

10 II. Strukturális kérdések 5.2. Szabad bírói mérlegelés jogi értelemben véve nem kötelező táblázatokkal, ajánlásokkal, segédletekkel D: Schmerzensgeld (§ 253 BGB) + orientáló jellegű táblázatok A: Schmerzensgeld (§ 1325 ABGB): gyógytartam + fájdalom intenzitása / egészségre gyakorolt hatása – enyhe  fájdalom, de el tud vonatkoztatni  kb. € 100/nap – közepes  csak bizonyos tevékenységek folytatása feledteti a fájdalmat  kb. € 150-220/nap – súlyos  nem tud elvonatkoztatni, csak a fájdalom határozza meg az életét  kb. € 200-350/nap S: A „Közlekedési Baleseti Kártérítési Bizottság” (Traffic Accident Compensation Board / Trafikskadenämnden)  fogyatékosság % + életkor Anglia: szabad bírói mérlegelés, de  Kemp and Kemp: The Quantum of Damages + Judicial Studies Board’s Guideline for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases

11 II. Strukturális kérdések 5.3 Szabad bírói mérlegelés jogilag kötelező alsó/felső „értékhatárral”/küszöbökkel (ehhez viszonyítunk?...hasonló esetek hasonló kezelése…) – „the cap” Kanada: „the trilogy” 1978: Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd.; Thornton v. Prince George School Board; Arnold v. Teno  durva felső határ, $ 100,000/1978 Új-Dél-Wales: Civil Liability Act 2002, Personal Responsibility Act 2002  $ 350,000 felső határ a legsúlyosabb személyi sérülés(ek) esetén – de minimis küszöb (bagatell sérülések) Új-Dél-Wales  a legsúlyosabb esethez viszonyított 15% alatt nem követelhető!

12 II. Strukturális kérdések 5.4. Jogilag kötelező fix összegek – Ld. pl. a dán ún. Kárfelelősségi törvényt (felső határ, fix összegek, bagatell küszöb 5%) § 3 „Pain and suffering” (fájdalom és szenvedés)  DKK 130 (kb. € 17) / nap, max. DKK 50,000 (kb. € 6,721) § 4 „Permanent injury” (maradandó sérülés)  orvosi minősítés + a sérülés kiterjedése + okozott kellemetlenségek  100% = DKK 573,500 ~ € 77,091 (egyes különös esetekben max DKK 687,500 ~ € 92,416) (1%/év levonás 39 éves életkor felett, további 1%/év levonás 59 éves életkor felett)

13 III. Kombinációk Egyénie- sítés rugalmas- ság Igazságos -ság ■ Szemé- lyiségi jog megsérté- se ■ Nem- vagyoni kár ■Megelő- zés és büntetés (elretten- tés) is ■ Csak reparáció / kompenzá- ció ■ Személyes /szubjektív ■ Funkcio- nális ■Konceptu- ális / objektív ■ Egy- összegű ■Kategóri- ák ■ Szabad mérlegelés ■ SZM + orientáló segédletek ■ SZM + kötelező küszöb és/vagy felső határ ■ Jogszabály- ban meghat. összegek Előreláthatóság, kiszámíthatóság Standardizálás

14 IV. Hozzátartozói károk 1. Járulékos igények? / Jogalap? „Nervous shock”? Cf. Anglia: Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310: – egy sokkoló esemény közvetlen észlelése – jelenlét! – hirtelen fellépő sokkos állapot – szoros érzelmi kötődés / szeretetközösség – előreláthatóság Csak ha kihatással volt a hozzátartozó egészségére? (Ld. PETL: az már egy másik igény!) – Impact rule… Csak ha kihatással van a hozzátartozó életére? (de nem szükségképpen az egészségére, ld. Magyarország, de! Ld. még „az egészséges vagy teljes családban való élethez való jog”) A veszteség és az üresség érzése önmagában? („grief and sorrow” ≈ gyász és fájdalom) / közeli viszony az elhunyttal – (család)jogilag? – de facto? (élettársi kapcsolat / mostoha- és nevelőszülők? / anyós-após?/ unokaöcs-unokahúg / nagyácsi-nagynéni, ha… pl. ők nevelték fel… baráti kapcsolat?) – mindkettő? (DCFR) – megdönthető vélelem közeli (család)jogi kapcsolat esetén?

15 IV. Hozzátartozói károk 2. Variációk (feltételek / kizárások / korlátok) „Nervous shock” hiányában nincs igény! – a „szokásos, normális” gyászon túlmutató, orvosilag érzékelhető hatás (Németország, Írország) Orvosilag érzékelhető hatás hiányában nincs igény, hacsak nem: – Szándékosság vagy súlyos gondatlanság a károkozói oldalon, ÉS – Szoros családi, családjogi kapcsolat az áldozatta, ÉS – Szoros személyes, érzelmi viszony (vélelmezett: szülő, gyermek, házastárs) Ld. Finnország (hasonlóan, Tort Liability Act, C. 5 S. 4a (1)) Nincs a kártérítésre jogosult hozzátartozóknak előre rögzített listája + kártérítési jog általános feltételeit alkalmazzák – közvetlen és direkt károk/következmények – érzelmi közelség Franciaország, Québec A kártérítésre jogosult hozzátartozók körét és a kártérítés (sérelemdíj?) mértékét is jogszabály rögzíti (+ nervous shock esetek)  – „Loss of guidance, care and companionship” ≈ útmutatás, gondoskodás és társaság elveszítése (Kanada, common law tartományok + Ld. Alberta, Manitoba, Saskatchewan: törvényben rögzített összeg!) – „Bereavement” ≈ közeli hozzátartozó elhunyta miatt érzett gyász (Anglia, Fatal Accidents Act, 1976 c 30)

16 IV. Hozzátartozói károk 3) Az összeg Jogszabály rögzíti (ld. néhány, a közlekedési baleseteket szabályozó törvényben) – Anglia  „Bereavement” (£ 10.000) – Kanada, common law tartományok  „Loss of guidance, care and companionship” Alberta  házastárs, szülő: $ 82,000 / gyermek $ 49,000 Manitoba  házastárs: $ 30,000 / más családtag: $ 10,000 Saskatchewan  házastárs: $ 60,000 / gyermek, szülő: $ 30,000 A bíró szabad mérlegelése – Québec  Augustus v. Gosset: a haláleset körülményei, életkor, a személyes kapcsolat természete és minősége, a hozzátartozó lelki alkata és hogy hogyan tudja feldolgozni a halálesetet, kihatása az életére, stb. – Hungary  …


Letölteni ppt "Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén – (jog)összehasonlító perspektívák XIII. AIDA Budapest Biztosítási Jogi Kollokvium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések