Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Anyagmozgatás Szervizekben 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Anyagmozgatás Szervizekben 2013"— Előadás másolata:

1 Anyagmozgatás Szervizekben 2013
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Anyagmozgatás Szervizekben 2013 IV Előadás Emelőgépek elemei Pintér Péter Mihály Szoba : A28

2 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Csörlők A terhet emelő vagy vontató hajlékony vonóelem (kötél, lánc) mozgatására szolgáló szerkezeti egységet csörlőnek, bányászatban vitlának nevezik A csörlők általában a kötél felcsévélésére szolgáló kötéldobból, hajtásból és a közöttük elhelyezett áttételekből és fékből állnak. Az építőiparban építési csörlőt, vontatáshoz vontató csörlőt, a hajózásban hajócsörlőt alkalmaznak A csörlők hajtásuk szerint lehetnék kézi-, illetve motoros hajtásúak. Az építőipari csörlők szerelésekhez 0,25 tonna terhelésig, ideiglenes jellegű használatuk miatt gyakran kézi hajtással, nagy kötélhossz felcsévélésére készülnek, kötélcsigasorral kiegészítve nagyobb súlyú terhek emelésére is használják

3 Kétfokozatú építőipari kézi csörlő
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Kétfokozatú építőipari kézi csörlő 1. állás. Nehezebb terhek emelése esetén mindkét fogaskerékpár 4, 5 és 6, 7 be van kapcsolva 2. állás. Tehersüllyesztéskor a (4) jelű kis fogaskerék a (6) és (5) jelű fogaskerekek között van, azaz a hajtókar nincs mechanikus kapcsolatban a kötéldobbal 3. állás. Kis terhek gyorsabb emelésére Csak egy fokozat van bekapcsolva

4

5

6 Kézi hajtású fali csörlő
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A dobtengely és a csigatengely hegesztett vázra van erősítve A kézi forgattyú karja állítható, hogy kis terhet gyorsan lehessen emelni A süllyesztést és álló helyzetben a teher rögzítését kúposfék biztosítja Kézi hajtású fali csörlő

7 Villamos hajtású kötélcsörlő
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Villamos hajtású kötélcsörlő

8 Teherbíró képesség: 100/200 kg
Max.emelési magasság: 11/5,5 m Emelési gyorsaság 10/5 m/perc Kötélhossz: 12 m Kötélátmérő: 3 mm nem kifeszített állapotban A motor teljesítménye: 500 W Feszültség: 230 V Tömeg: 12 kg GÜDE Elektromos csörlő GSZ 100/

9 Erdészeti Csörlő

10 Felvonók A felvonó olyan kézi, vagy gépi hajtású berendezés,
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Felvonók A felvonó olyan kézi, vagy gépi hajtású berendezés, amely függőleges pályán, két vagy több állomás között időszakosan vagy folyamatosan fel-le közlekedve, rögzített vezetősínek (1) között mozgó járószékben (2) vagy lapon (platón) szállít személyeket vagy terhet. A hajtógép (3) terhelésének csökkentése céljából a járószék és a hasznos terhelés súlyának egy részét ellensúly (4) egyenlíti ki. Az ellensúly a felvonó berendezés egyik jellegzetes eleme. Felsőgépházas hajtótárcsás felvonó

11 A felvonó hajtógép elhelyezésének konstrukciós változatai.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Billenő teknő A felvonó hajtógép elhelyezésének konstrukciós változatai. a-felső gépes felvonó, b-alsó gépes felvonó, c-oldal gépes felvonó 1-gépház, 2-hajtótárcsa, 3-terelő korong, 4-akna, 5-járószék, 6-ellensúly, 7-terelőkerékház

12 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A felvonó járószékének és ellensúlyának függesztésére általában acélsodrony kötelet alkalmaznak. A legkisebb kötélátmérő személyszállító felvonónál 8 [mm], teherfelvonónál 6 [mm]. A járószéket és az ellensúlyt legalább két, a hajtótárcsás gépi üzemű személyszállító felvonó járószékét legalább három, egymástól független elemre kell függeszteni. A függesztő elemet nyugvó terhelést véve alapul, csak húzásra kell méretezni. A hajtótárcsa, a terelőkorong, a kötéldob átmérőjének és a függesztő kötél átmérőjének hányadosa 1,7 [m/s] kötélsebességig nem lehet kisebb 40-nél, 1,7 [m/s] feletti kötélsebesség esetén pedig 50-nél.

13 A felvonógépeknek a függesztő elemmel
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A felvonógépeknek a függesztő elemmel való kapcsolatuk szempontjából két csoportja van. A felvonó köteleinek elhelyezése a kötéldobon

14 . Felvonó hajtógép hajtótárcsa kialakítások.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet . Felvonó hajtógép hajtótárcsa kialakítások. Alámetszett-, félkör alakú-, ék alakú horony. Az átvihető erő az megcsúszás határán T1 a nagyobb kötélterhelés, T2 a kisebb kötélterhelés  a súrlódás látszólagos értéke,  a hajtótárcsán átfogott ív

15 Az ellensúly a felvonógép tehermentesítésére hivatott.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A zökkenésmentes, sima indítás és megállás érdekében a gyorsulás és lassulás átlagos értéke az 1,5 [m/s2]-et, legnagyobb értéke a 2 [m/s2]-et ne lépje túl. Az ellensúly a felvonógép tehermentesítésére hivatott. Üzembiztonsági okokból az ellensúlynak is vezetősínek között kell haladnia. A maximális teher süllyesztésekor a hajtógép nem dolgozik csak a fékberendezés végez munkát. Felvonónál a hasznos teher részben ki van egyenlítve, az üres járószék süllyesztésekor a hajtógép munkát végez. A rögzítőféknek mindkét forgásirányban kell fékeznie. Az ellensúly tömegének a nagysága a vezetéksúrlódás, függesztő kötél önsúlyának és a tehetetlenségi erőknek a figyelembevétele nélkül x a kiegyensúlyozási tényező, értéke többnyire 0,5.

16 Nagyobb emelőmagasságú felvonók esetén (30 m felett) azért,
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Nagyobb emelőmagasságú felvonók esetén (30 m felett) azért, hogy a függesztőelem súlya a motor szükséges teljesítményét ne növelje meg, kiegyenlítő kötelet alkalmaznak A maximális kerületi erők ismeretében (Fa, E0) az egyenletes sebességű üzem fenntartásához szükséges motor teljesítmény a következő összefüggésből számítható A függesztő kötél kiegyenlítő kötelének elrendezése

17 Áramkimaradás esetén kézi kerékkel (6) mozgatható a járószék.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A villamos motor (1) csigahajtómű (2) útján hajtja a hajtótárcsát (5). A kétpofás féket (3) fékmágnes (4) nyitja. Áramkimaradás esetén kézi kerékkel (6) mozgatható a járószék. A le és fel forgásirányt jól láthatóan a kézi tárcsán vagy a hajtóművön kell feltüntetni. Nagyobb teherbírású teherfelvonók, vagy nagy sebességű személyfelvonók pontosabb szintbeállításához külön szintbeállító berendezés szükséges. Ez többnyire a csigahajtómű gyors tengelyével összekapcsolt második, kisebb hajtómű és motor. Felvonó hajtógép

18 Felvonók biztonsági berendezései
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Felvonók biztonsági berendezései A felvonók biztonságos üzeme érdekében a járószéket önműködő biztonsági megfogó-készülékkel kell felszerelni, amely egy vagy két kötélág szakadása, vagy a kötélágak egyenlőtlen nyúlása esetében a lefelé haladó járószéket vezetősínjéhez teljes terheléssel, vagy terhelés nélkül is biztosan rögzíti, és az áramkört megszakítva, leállítja a hajtást. Legfeljebb 100 [kg] tömegű teher vagy 100 [kg]-nál nagyobb tömegű teher szállítására alkalmas, de legfeljebb 0,9 [m/s] menetsebességű felvonó járószékét merev (önzáró) fogókészülékkel kell felszerelni. A 100 [kg]-nál nagyobb tömegű teher szállítására alkalmas járószékét, illetve és 0,9 [m/s]-nál nagyobb menetsebességű felvonó járószékét fékező, fogó készülékkel kell felszerelnie amelyet lefelé menet a menetsebesség túllépése esetén a sebességhatároló működtet.

19 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
A merev fogókészülékek közül többnyire az ékes fogókészüléket használják Az önzárást csak akkora =tg súrlódási tényező biztosíthatja, amely elegendő, hogy az ék függőleges felületén súrlódó kapcsolatot létesíthessen. Ebben az esetben az ékre nehezedő ékház az ék ferde lapján csúszhat el, és ezzel a viszonylagos elmozdulással a fogókészülék zárásához szükséges nyomóerőt szolgáltatja. Az ábrába berajzolt erőjáték csak akkor jöhet létre, ha a ferde csúszólap '=tg' súrlódási tényezője eléggé kicsi. Ékes fogókészülék.

20 Nagy sebességű felvonókhoz ékes vagy más önzáró fogókészülék a nagy dinamikus hatások miatt nem használható. Ilyenkor alkalmazzák a fékező fogókészüléket, amely állandó vagy növekvő fékezőerővel működhet. A fékezésből eredő lassulás átlagos értéke a g-t, legnagyobb értéke pedig a 2,5g-t nem haladhatja meg.

21 . A végálláskapcsolót visszakapcsolni csak kézi erővel lehet.
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Sebességhatároló készülékkel kell felszerelni minden gépi üzemű személyszállító felvonót. A sebességhatároló a fogókészüléket a süllyedő járószék menetsebességének 15%-os túllépésekor ne működtesse, de 30%-os túllépés esetén a fogókészülék lépjen működésbe. 0,6 [m/s] menetsebességig a sebességhatároló működésének megengedett felső határa a menetsebesség 50%-os túllépése. gépi üzemű felvonót mechanikusan működtetett végálláskapcsolóval kell felszerelni . A végálláskapcsolót visszakapcsolni csak kézi erővel lehet.

22 Fékező ütközőt kell beépíteni a felvonó rendeltetésétől függően általában 0,6 [m/s] menetsebesség felett a járószék, 1,2 [m/s] menetsebesség felett pedig az ellensúly alá is, hogy a (legfeljebb a sebességhatároló által megengedett sebességgel) lefelé haladó járószéket és az ellensúlyt megállítsa, ha a végállásnak megfelelő helyzetüket túlhaladják. Biztonsági mechanikai retesszel kell felszerelni minden aknaajtót, hogy csak akkor lehessen kinyitni, ha a járószék ott-áll mögötte.

23 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Csavarorsós emelők A csavarorsós emelő alacsony hatásfokú emelőeszköz (=0,30,4), terhek nem több mint 300-mm-es emelésére és alátámasztására alkalmazzák. Alapvetően szerelési munkák egyszerű berendezése. Az emelhető maximális tömeg 20 tonna, emelési magassága 300 mm-ig szokásos A felemelt teher rögzítésére a csavarorsós emelőt mindig önzáróra kell készíteni, a súrlódási tényező = 0,1 menetemelkedési szöge <6°. A csavarorsót nyomásra kell méretezni, és kihajlásra ellenőrizni Emelkedő rudas csavarorsós emelő.

24

25 Az oszlopok szinkronizálását a padlószint alatti lánchajtás biztosítja
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Az oszlopok szinkronizálását a padlószint alatti lánchajtás biztosítja . Kétoszlopos csápos gépkocsi emelő a-emelőoszlop, b-emelőorsó, c-emelőkocsi, d-tehertartó csáp, e-csáptartó csap, f-csáppapucsok, h-talp, i-üzemi végálláskapcsolók, j-biztonsági végálláskapcsolók, k-elektromotor, 1-vezérlőegység (kapcsoló-szekrény) 9-összekötő elem;

26 Az emelő személy- és kishaszongépjárművek emelésére szolgál 25 kN súlyhatárig.
Egyszerű kialakítású, könnyen kezelhető univerzális berendezés. Sérült karambolos, fő és futóműjavításra kerülő gépkocsik egyaránt emelhetők. A felemelt gépjármű alváza, futóműve jól áttekinthető, könnyen szerelhető. Elvégezhető a fődarabok cseréje, kerékcsere, fék- és futóműjavítási, valamint egyéb más javítási munkák, karbantartás. Az elektromos és mechanikus biztonsági berendezései biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé. Az emelő csak szilárd padlóburkolatú sík betonra telepíthető. Az emelőt szabadba telepíteni, és azon mosást végezni tilos Az emelőhöz külön tartozék a csápmagasító garnitúra, amely egyes transzporterek és kishaszon-gépjárművek emeléséhez szükséges.

27 Teherbírás:  Emelési magasság:  Emelési idő:  Az emelő átbocsátóképessége:
2.500 kg  mm  45 sec  mm Emelő magassága: Emelő szélessége: Áramszükséglet: Motorteljesítmény: mm mm 3x400 /230V 50Hz 3 kW

28 Mobil motoros csavarorsós emelő
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Mobil motoros csavarorsós emelő

29 Helyhez kötött négyoszlopos emelőhíd
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Helyhez kötött négyoszlopos emelőhíd

30 Elektrohidraulikus négyoszlopos emelő
max. 4,0 tonna tömegű személygépkocsik és kisteherautók emelésére általános javítási munkákhoz, munkafelvételre és futóműállításhoz sík rampával Futóműállításnál a sík rampára kell helyezni a futóműállító forgózsámolyát és hátsó csúszólapját. Kiegészíthető sűrített levegő-hidraulikus 2 tonnás ollós kisemelővel, valamint világítással. - Elektro-hidraulikus üzemmód - Automatikus megfogó drótkötél-szakadásakor - Legurulásbiztosítás elöl és hátul - Hidraulikus aggregat az emelőoszlopra építve - Emelőhidak távolsága állítható - Futóműállításhoz 100 mm-es osztásokban körmös megfogó

31 Az emelő műszaki adatai:
Teherbírás 4.000 kg Emelési magasság 1.880 mm Emelési idő kb. 36 mp Motorteljesítmény 1,8 kW Elektromos csatlakozás 3*400V 50Hz Rampahossz 4.960 mm Rampaszélesség 510 mm Rampák távolsága (állítható) mm Teljes hossz 6.250 mm Teljes szélesség 3.156 mm Teljes magasság 2.585 mm Áthaladási szélesség az oszlopok között 2.750 mm Alapmagasság 195 mm

32 6 oszlopos elektromechanikus emelő
Az emelő haszongépjárművek emelésére szolgál t súlyhatárig. Egyszerű kialakítású, könnyen kezelhető univerzális berendezés. Az egységek mobil kialakításúak, az oszlopok beállítása független az emelendő gépjármű tengely, ill. nyomtávjától. Az emelőcsalád 4, ill. 6 oszlopos kivitelben 4, ill. 7 t oszloponkénti teherbírással készülnek. Az emelőegységek csak szilárd padozaton működtethetők, szabadban is felállíthatóak. A berendezések elektromos védettsége IP 44. Az emelők mechanikus és elektromos biztonsági rendszerei biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé.

33 ESH-3362  Teherbírás: Emelési magasság: Áramszükséglet: Motorteljesítmény:
6*5,5 tonna kg mm 3x400 /230V 50Hz 6 x 1,5 kW ESH-4562  Teherbírás: Emelési magasság: Áramszükséglet: Motorteljesítmény: 6*7,5 tonna kg mm 3x400 /230V 50Hz 6 x 2, 2 kW

34 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet
Fogasrudas emelők A fogasrudas emelőt emelkedő fogasrúddal, szerelési munkáknál gépek, vasúti kocsik stb. emelésére használják. Általában 210 tonna tömegű, ritkábban 20 tonna tömegű terhek emelésére alkalmazzák. Emelési magassága 300400 mm. Az emelő használatakor a fogasrúd felső végén forgathatóan kiképzett szarvat vagy a fogasrúd alsó végén kiképzett talpat az emelendő tárgy alá helyezik. Az emelés kézi hajtással, fogaskerék-áttételek közbeiktatásával a két helyen vezetett fogasrúd fogaiba kapcsolódó fogaskerékkel történik.

35 A maximális nyomaték az ábra alapján
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet A maximális nyomaték az ábra alapján Mmax=M’+M”, legnagyobb feszültség pedig Billenő teknő

36 Emelkedő házas fogasrudas emelő
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Emelkedő házas fogasrudas emelő A forgattyúkarral emelhető az álló fogasrúdhoz képest a ház, melyben módosításon keresztül meghajtható fogaskerék van csapágyazva. A forgattyúkar visszacsapódását kilincsmű akadályozza meg.

37 Teherbírás: kg • Modell: Taurus • Leírás: Terhek emelésére, mozgatására, alátámasztására alkalmas A köröm és a fej részen történő emelésre egyaránt használható Nagyméretű, stabil talppal rendelkezik Bármilyen pozícióban megtartja a terhet A kar mozgatásához kis erőkifejtésre van szükség (45 kg) A készülék kis önsúllyal rendelkezik Taurus Fogasrudas emelő


Letölteni ppt "Anyagmozgatás Szervizekben 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések