Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KKV SZEKTORNAK ELÉRHETŐ VEKOP TÁMOGATÁSOK BUDAPEST, 2014. DECEMBER 11. VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KKV SZEKTORNAK ELÉRHETŐ VEKOP TÁMOGATÁSOK BUDAPEST, 2014. DECEMBER 11. VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020."— Előadás másolata:

1 KKV SZEKTORNAK ELÉRHETŐ VEKOP TÁMOGATÁSOK BUDAPEST, 2014. DECEMBER 11. VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

2 TARTALOM UNIÓS KITEKINTÉS A HAZAI OPERATÍV PROGRAMOK A VEKOP VÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEI A KMOP ÉS A PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG

3 UNIÓS KITEKINTÉS

4 Regionális egyenlőtlenségek GDP/fő [%] vásárlóerő paritáson (2011)

5

6 UNIÓS ELVÁRÁSOK HATÉKONYSÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG JAVÍTÁSA BÜROKRÁCIA CSÖKKENTÉSE A kohéziós politika jobban járuljon hozzá a közösségi célokhoz (Európa 2020) „Intelligens, fenntartható, minden társadalmi rétegnek előnyöket biztosító gazdasági növekedés”

7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Uniós Általános végrehajtási rendelet – 1303/2013. EK rendelet Kohéziós Alap rendelet – 1300/2013. EK rendelet ERFA rendelet – 1301/2013. EK rendelet ESZA rendelet – 1304/2013. EK rendelet EMVA rendelet – 1305/2013. EK rendelet Hazai 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet

8

9 CÉLTERÜLETEK HÁROM JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA A GDP/FŐ ALAPJÁN 1. célterület: kevésbé fejlett régiók 75% alatti 2. célterület: átmeneti régiók 75-90% közötti 3. célterület: fejlettebb régiók 90% feletti Közép- magyar- ország Hazai régiók

10 10 TÁMOGATOTT TÉRSÉGEK

11 EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA): ~60% KMR-ben az ERFA forrásokból 20% energiahatékonyságra 30% KKV fejlesztésre 30% innovációra menjen források 5%-a városfejlesztésre kerül elkülönítésre integrált projektek EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA): ~40%

12 A HAZAI OPERATÍV PROGRAMOK, 2014-2020

13 AZ OPERATÍV PROGRAMOK RENDSZERE ESZAERFAKA 1. cél- terület Emberi erő- forrás EFOP Gazdaság (GINOP) Közleke- dés (IKOP) Környezet (KEHOP) 3. cél- terület Közép-Mo.: ~287 Mrd Ft Terület és település fejlesz- tési OP 60% gazdaságfejlesztés VEKOP

14 A PROGRAMOK RÉSZESEDÉSE Operatív programESB-alap Költségvetési juttatás (EUR) EFOP – Emberi-erőforrás fejlesztési operatív program ERFA, ESZA2 612 789 000 GINOP – Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program ERFA, ESZA, IFK7 684 204 174 KÖFOP – Közigazgatás és közszolgáltatás- fejlesztés operatív program ESZA, Kohéziós Alap 794 773 905 KEHOP - Környezetvédelmi és energia- hatékonysági operatív program ERFA, Kohéziós Alap 3 217 105 83 IKOP - Integrált közlekedésfejlesztési operatív program ERFA, Kohéziós Alap 3 331 808 225 TOP - Terület- és településfejlesztési operatív program ERFA, ESZA3 389 963 001 VEKOP - Versenyképes Közép-Magyarország operatív program ERFA, ESZA463 703 439 VP - Vidékfejlesztési programEMVA3 430 790 724 HOP - Halászati operatív programETHA39 096 293

15 ÚJ ELJÁRÁSREND A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI CIKLUSBAN teljes pályázati folyamat elektronizálása és egyszerűsödő folyamatok racionalizált pályáztatási rendszer – 2 helyett 5 kiválasztási eljárás KKV-k 300 millió Ft elszámolható összköltség alatti fejlesztés esetén → egyszerűsített eljárás összesítők alapján történő elszámolás kiterjesztése, a támogatások kifizetésének gyorsítása halasztott önerő és görgetett előleg igénylésének bevezetése, biztosítékteher csökkentése „szoft költségek” maximálása 12,5%-ban

16 A VEKOP KKV-KAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEI

17 A VEKOP INDIKATÍV FORRÁSALLOKÁCIÓJA VEKOP prioritás megnevezéseMrd FtArány 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 23,78,2% 2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 58,720,4% 3. Infokommunikációs fejlesztések 6,32,2% 4. A Közép-magyarországi régió (KMR) turisztikai és természetvédelmi fejlesztései 10,53,7% 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 33,811,8% 6. Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés 27,09,7% 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 38,013,2% 8. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 37,813,1% 9. Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés 51,818,0% Összesen 287,6100,0%

18 1. PRIORITÁSI TENGELY: VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Keretösszeg: 23,7 Mrd Ft Országosan egységesen elérhető vállalkozói mentorhálózat mentorszervezeteinek és koordinációjának kialakítása Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása Vállalkozói együttműködések támogatása (klaszterek, beszállítói hálózatok, TDM) Csak Pest megyében: Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása

19 VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK Budapesten 20% ha kisvállalkozás pályáz 10% ha középvállalkozás a pályázó Pest megyében a támogatási térkép szerint, településenként eltérő  + 10%, ha középvállalkozás, vagy + 20%, ha kisvállalkozás Kivételek: K+F+I projekteknél 75-100% foglalkoztatást segítő, fiatal vállalkozókat támogató pályázatoknál akár 100%

20 2. PRIORITÁSI TENGELY: KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ Keretösszeg: 58,7 Mrd Ft Vállalati K+I tevékenység támogatása start-up, spin-off vállalkozások esélyeinek növelése innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztése Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása vállalati és kutatóhelyi együttműködések Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együtt- működések támogatása hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztése, korszerűsítése

21 3. PRIORITÁSI TENGELY: INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Keretösszeg: 6,3 Mrd Ft Releváns intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése IKT cégek és a felsőoktatás együttműködésének segítése

22 4. PRIORITÁSI TENGELY: A KMR TURISZTIKAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEI Keretösszeg: 10,5 Mrd Ft Releváns intézkedés: Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása turisztikai termékek, hálózatos fejlesztések, tematikus utakat, kiemelt helyszínek támogatása.

23 5. PRIORITÁSI TENGELY: ENERGIAHATÉKONYSÁG, INTELLIGENS ENERGIAHASZNÁLAT Keretösszeg: 33,8 Mrd Ft Releváns intézkedés : Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek támogatása vállalkozások épület-, és gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései

24 8. PRIORITÁSI TENGELY: FOGLALKOZTATHATÓSÁGOT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK Keretösszeg: 37,8 Mrd Ft Releváns intézkedések: Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzett- ségűek – foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése

25 A KMOP ÉS A PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG

26 26 KMOP 2007-13, SZERVEZETI HÁTTÉR A Pro Régió Ügynökség közreműködő szervezeti tevékenységét a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, illetve az EMK 547/2013 (XII.30.) Kormányrendelet alapján végzi.

27 KMOP 2007-2013 Korábbi MAG intézkedések Magyar Vállalkozás- finanszírozási Zrt Korábbi ESZA intézkedések

28 KMOP 2007-13 - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK* Mintadiagra m *JEREMIE és TA keretek nélkül

29 SZOLGÁLTATÁSAINK Közreműködő Szervezeti feladatok ellátása (KMOP) pályázatkezelés projektfejlesztés és megvalósítás területfejlesztési tervezés települési, térségi tervek készítése tanácsadási, szolgáltatási tevékenység tervezési útmutatók és könyvek megjelentetése projekt-menedzsment és elszámolás- technikai képzések tartása

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.proregio.hu


Letölteni ppt "KKV SZEKTORNAK ELÉRHETŐ VEKOP TÁMOGATÁSOK BUDAPEST, 2014. DECEMBER 11. VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020."

Hasonló előadás


Google Hirdetések