Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KKV szektornak Elérhető VEKOP támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KKV szektornak Elérhető VEKOP támogatások"— Előadás másolata:

1 KKV szektornak Elérhető VEKOP támogatások
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program KKV szektornak Elérhető VEKOP támogatások Budapest, december 11.

2 TARTALOM Uniós Kitekintés A Hazai Operatív programok
A VEKOP vállalkozásokat érintő intézkedései A KMOP és a PRO Régió Ügynökség

3 Uniós kitekintés

4 Regionális egyenlőtlenségek GDP/fő [%] vásárlóerő paritáson (2011)
A Római Szerződés 174. cikkelye szerint: „Átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze. Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik.”

5

6 Uniós elvárások HATÉKONYSÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG JAVÍTÁSA
BÜROKRÁCIA CSÖKKENTÉSE A kohéziós politika jobban járuljon hozzá a közösségi célokhoz (Európa 2020) „Intelligens, fenntartható, minden társadalmi rétegnek előnyöket biztosító gazdasági növekedés” A kohéziós politikának is az Európa 2020-hoz kell hozzájárulni Eddig ez fakultatív volt, most kötelező. Eddig CSG volt, most 11 kötelezően követendő tematikus célkitűzés. Változás még, hogy eddig ajánlás volt Community Strategic Guidelines, most 11 célkitűzés indikátorokkal, és minden mással. Eddig is voltak a szép elvek (hatékonyság, és eredményesség), de most ez számonkérhető lesz: teljesítmény tartalék, és ex ante kondícionalitások révén. Erről még lesz szó a későbbiekben.

7 Jogszabályi háttér Uniós Hazai
Általános végrehajtási rendelet – 1303/2013. EK rendelet Kohéziós Alap rendelet – 1300/2013. EK rendelet ERFA rendelet – 1301/2013. EK rendelet ESZA rendelet – 1304/2013. EK rendelet EMVA rendelet – 1305/2013. EK rendelet Hazai 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet

8

9 Célterületek HÁROM JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA A GDP/FŐ ALAPJÁN
1. célterület: kevésbé fejlett régiók 75% alatti 2. célterület: átmeneti régiók % közötti 3. célterület: fejlettebb régiók 90% feletti Hazai régiók Közép-magyar-ország

10 Támogatott térségek

11 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): ~60%
KMR-ben az ERFA forrásokból 20% energiahatékonyságra 30% KKV fejlesztésre 30% innovációra menjen források 5%-a városfejlesztésre kerül elkülönítésre integrált projektek A fejletlenebb, konvergencia régiókban nem ennyire szigorúak a szabályok, viszont a fenti tématerületekre fordítaniuk kell. EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA): ~40%

12 A HAZAI Operatív programok, 2014-2020

13 Az operatív programok rendszere
ESZA ERFA KA 1. cél-terület Emberi erő-forrás EFOP Gazdaság (GINOP) Közleke-dés (IKOP) Környezet (KEHOP) 3. cél-terület Terület és település fejlesz-tési OP Az ábra a fontosabb as OP-k rendszerét mutatja be. A KMR szempontjából a VEKOP lesz a legfontosabb. A KA-ból finanszírozott 2 program is tartalmaz majd itt megvalósuló projekteket, azonban ezek kedvezményezettjei között nem a vállalkozások szerepelnek. 310,1 Ft/ 1 EUR tervezési árfolyamon VEKOP Közép-Mo.: ~287 Mrd Ft 60% gazdaságfejlesztés

14 A programok részesedése
Operatív program ESB-alap Költségvetési juttatás (EUR) EFOP – Emberi-erőforrás fejlesztési operatív program ERFA, ESZA GINOP – Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program ERFA, ESZA, IFK KÖFOP – Közigazgatás és közszolgáltatás-fejlesztés operatív program ESZA, Kohéziós Alap KEHOP - Környezetvédelmi és energia-hatékonysági operatív program ERFA, Kohéziós Alap IKOP - Integrált közlekedésfejlesztési operatív program TOP - Terület- és településfejlesztési operatív program VEKOP - Versenyképes Közép-Magyarország operatív program VP - Vidékfejlesztési program EMVA HOP - Halászati operatív program ETHA

15 Új eljárásrend a 2014-2020-as programozási ciklusban
teljes pályázati folyamat elektronizálása és egyszerűsödő folyamatok racionalizált pályáztatási rendszer – 2 helyett 5 kiválasztási eljárás KKV-k 300 millió Ft elszámolható összköltség alatti fejlesztés esetén → egyszerűsített eljárás összesítők alapján történő elszámolás kiterjesztése, a támogatások kifizetésének gyorsítása halasztott önerő és görgetett előleg igénylésének bevezetése, biztosítékteher csökkentése „szoft költségek” maximálása 12,5%-ban A fejlesztéspolitikai rendszer átalakításának főbb irányai Egységes szervezeti struktúra: decentralizált döntéshozatal - erős központi koordinációval Költségtakarékos és hatékony működés Letisztult felelősségi rendszer Átláthatóság A pályázók adminisztratív terheinek csökkentése

16 A VEKOP KKV-kat érintő intézkedései

17 A VEKOP indikatív forrásallokációja
VEKOP prioritás megnevezése Mrd Ft Arány 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 23,7 8,2% 2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 58,7 20,4% 3. Infokommunikációs fejlesztések 6,3 2,2% 4. A Közép-magyarországi régió (KMR) turisztikai és természetvédelmi fejlesztései 10,5 3,7% 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 33,8 11,8% 6. Települési környezet- és közszolgáltatás fejlesztés 27,0 9,7% 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 38,0 13,2% 8. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 37,8 13,1% 9. Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés 51,8 18,0% Összesen 287,6 100,0%

18 1. Prioritási tengely: Vállalkozások versenyképességének javítása
Keretösszeg: 23,7 Mrd Ft Országosan egységesen elérhető vállalkozói mentorhálózat mentorszervezeteinek és koordinációjának kialakítása Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása Vállalkozói együttműködések támogatása (klaszterek, beszállítói hálózatok, TDM) Csak Pest megyében: Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása

19 VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK
Budapesten 20% ha kisvállalkozás pályáz 10% ha középvállalkozás a pályázó Pest megyében a támogatási térkép szerint, településenként eltérő  + 10%, ha középvállalkozás, vagy + 20%, ha kisvállalkozás Kivételek: K+F+I projekteknél % foglalkoztatást segítő, fiatal vállalkozókat támogató pályázatoknál akár 100%

20 2. Prioritási tengely: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció
Keretösszeg: 58,7 Mrd Ft Vállalati K+I tevékenység támogatása start-up, spin-off vállalkozások esélyeinek növelése innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztése Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása vállalati és kutatóhelyi együttműködések Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együtt- működések támogatása hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztése, korszerűsítése

21 3. Prioritási tengely: Infokommunikációs fejlesztések
Keretösszeg: 6,3 Mrd Ft Releváns intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése IKT cégek és a felsőoktatás együttműködésének segítése A prioritás két intézkedést tartalmaz, amiből az első a dián szereplő Versenyképes IKT szektor fejlesztése. A prioritás egyébként alapvetően a Kormányzati szélessávú hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztések KMR kapcsolódásainak finanszírozhatóságát szolgálja. A másik intézkedés arról szól.

22 Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása
4. Prioritási tengely: A KMR turisztikai és természetvédelmi fejlesztései Keretösszeg: 10,5 Mrd Ft Releváns intézkedés: Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása turisztikai termékek, hálózatos fejlesztések, tematikus utakat, kiemelt helyszínek támogatása. Ez a prioritás szintén 2 intézkedést tartalmaz, a másik szól a természetvédelemről. A vállalkozások megjelenhetnek a hivatkozott turisztikai intézkedésen belül kedvezményezettként, de a tematika alapján ez alapvetően egy a Közszférának szóló intézkedés.

23 Keretösszeg: 33,8 Mrd Ft Releváns intézkedés:
5. Prioritási tengely: energiahatékonyság, intelligens energiahasználat Keretösszeg: 33,8 Mrd Ft Releváns intézkedés: Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek támogatása vállalkozások épület-, és gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései A prioritás 3 intézkedéséből ez az egyik, úgyhogy a vállalkozásoknak jutó keretösszeg a dián szereplőnél kisebb lesz.

24 8. Prioritási tengely: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok
Keretösszeg: 37,8 Mrd Ft Releváns intézkedések: Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzett- ségűek – foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése A prioritás 10 intézkedés tervezetét tartalmazza, amelyek közül néhány érdekesebbet emeltünk ki.

25 A KMOP és a Pro Régió ügynökség

26 KMOP 2007-13, szervezeti háttér
A Pro Régió Ügynökség közreműködő szervezeti tevékenységét a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, illetve az EMK 547/2013 (XII.30.) Kormányrendelet alapján végzi. Tulajdonosok SLA 175 fő

27 KMOP 2007-2013 2014. Április integráció Korábbi MAG intézkedések
Magyar Vállalkozás-finanszírozási Zrt 2014. Április integráció Korábbi MAG intézkedések Korábbi ESZA intézkedések

28 KMOP 2007-13 - Összesített eredmények*
KIFIZETÉSEK: 85%-ON! 2014. November 3-i lekérdezés alapján Mintadiagram *JEREMIE és TA keretek nélkül

29 Szolgáltatásaink Közreműködő Szervezeti feladatok ellátása (KMOP)
pályázatkezelés projektfejlesztés és megvalósítás területfejlesztési tervezés települési, térségi tervek készítése tanácsadási, szolgáltatási tevékenység tervezési útmutatók és könyvek megjelentetése projekt-menedzsment és elszámolás-technikai képzések tartása

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KKV szektornak Elérhető VEKOP támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések