Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásának eddigi tapasztalatai Vulcz László Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2009. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásának eddigi tapasztalatai Vulcz László Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2009. november."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásának eddigi tapasztalatai Vulcz László Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2009. november 18.

2 Tartalom Intézményrendszer Szabályozási háttér Végrehajtás eredményei

3 A KAP alapelemei és finanszírozási rendszere A KAP finanszírozási rendszere – nemzeti intézmények 1.Illetékes Hatóság a.Akkreditációs feltételek meghatározása b.Akkreditáció kiadása, megvonása c.Nemzeti szabályozások kialakítása, kezdeményezése d.Általános működés-felügyelet 2.Igazoló Szerv a.A kifizető ügynökség tevékenységének szabályszerűségi vizsgálata (akkreditációs feltételek teljesülésének vizsgálata) b.A kifizető ügynökség elszámolásainak vizsgálata 3.Kifizető Ügynökség a.Támogatások és kifizetések jogosultság-ellenőrzése, értékelése b.Kifizetések pontos és kielégítő elszámolása c.Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása d.Az alátámasztó dokumentumok megőrzése

4 A KAP finanszírozási rendszere - intézmények Kifizető Ügynökség Delegált feladatot végző más szervek EU-i Bizottság Illetékes Hatóság Irányító Hatóság Igazoló Szerv EU-i Tanács EU-i SzámvevőszékEU-i Parlament Ügyfelek

5 Szabályozási háttér Uniós 1290/2005/EK tanácsi rendelet - az EMGA és az EMVA létrehozásáról 1698/2005/EK tanácsi rendelet – az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról 1974/2006/EK bizottsági rendelet – általános végrehajtási szabályok 1975/2006/EK bizottsági rendelet – ellenőrzési eljárások

6 Szabályozási háttér Hazai 2007. évi XVII. Törvény: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról 23/2007 (IV. 17.) FVM Rendelet: az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól. Horizontális rendeletek: pl. pénzügyi rendelet Kiegészítő rendeletek: pl. MePAR rendelet Jogcímspecifikus rendeletek pl.: A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 122/2009. (IX.17.) FVM Rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. MVH/Irányító Hatósági közlemények VHK-k, EKK, ES-ek, IIER

7 Összehasonlítás I. Folyamat, tevékenységAVOPEMVA Jogi háttérPályázati felhívásokKet. módosításokkal Eljárás indításPályázat (adatlap, mellékletek)Kérelem (főlap, betétlapok, mellékletek) MeghirdetésPályázati felhívásJogszabály (pályázati felhívás) Beadás módjaPapír alapon, egy eredeti és egy vagy két másolati példányban + CD lemezen Papír alapon, egy példányban + egyes jogcímek esetében Webes kitöltés Pályáztatás rendjeFolyamatos pályáztatásSzakaszolt beadás EngedélyekJogerős építési engedélyt a pályázat benyújtáskor Jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelem benyújtásakor Üzleti tervEgységes üzleti tervPénzügyi terv (üzleti terv) DöntésKézi feldolgozás, pontozásIT feldolgozás, pontozás DöntéshozatalFVM IH (DEB)MVH KötelezettségvállalásSzerződésHatározat

8 Összehasonlítás II. Folyamat, tevékenységAVOPEMVA InformatikaEMIRIIER BiztosítékJelzálog (ingó, ingatlan), pénzügyi biztosítékok a támogatás 120 %-ára Nem szükséges (Adók módjára történő behajtás) MódosításSzerződés módosításMódosító határozat Kifizetés szakaszolásaTámogatás igénylési csomag: 4 mérföldkő/fejlesztés (megadott munkanap) Kifizetési kérelem: benyújtás évente max. kétszer, de évente négy kérelem benyújtási időszak; kifizetési határozat EllenőrzésTeljes számlaellenőrzés (eredeti) mérföldkövenként, utolsó mérföldkőnél kötelezően fizikai ellenőrzés Kifizetési kérelemhez számlaösszesítő, eredeti számla a helyszínen. Helyszíni szemle utolsó kifizetési kérelemnél 100%. Helyszíni ellenőrzés minta- vételesen Költségek realitásvizsgálata MGI gépkatalógus ÉN-ÉNK Két árajánlat MGI gépkatalógus MVH Építési Normagyűjtemény Két árajánlat Technológiai támogatási egységek

9 III. Tengely 4 intézkedésének aktuális helyzete Rangsorolt kérelmek száma3 802 Elutasított kérelmek száma1 003 Visszavont kérelmek száma181 Lezárt kérelmek száma összesen4 986 Összes beérkezett kérelem5 953 Lezárt kérelmek aránya (%) Rangsorral lezárt kérelmek aránya (%) 91,01 83,7 MVH Előzetes rangsorok száma316 4 lezárt jogcímre MVH előzetes rangsorral rendelkező HACS-ok száma 50

10 Kérelemmel kapcsolatosan felmerült, hiánypótlási okok Egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, egyházi jogi személyiséget tanúsító okiratról szóló igazolások 30 napnál régebbiek, illetve nem igazolják az ügyfél jogi személyiségét nem saját tulajdonú ingatlanon megvalósuló beruházás esetén nem kerül benyújtásra teljes bizonyító erejű okirat, vagy nem megfelelőek, mely alapján az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni Pénzügyi tervek esetében sokszor fordul elő számszaki hiba Tételek nem megfelelő felvezetése a betétlapokra (duplán, árajánlatos tételek az egyéb költségekhez kerülnek besorolásra) Műszaki leírások és tervdokumentációk nem kerülnek benyújtásra, vagy nem megfelelőek Képviselő-testületnek, társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatában nem szerepel a fejlesztés megvalósításának a helye

11 Leggyakoribb elutasítási okok Nehéz helyzetben lévő vállalkozás nyújtott be támogatási kérelmet Nem jogosult ügyfél nyújtotta be a támogatási kérelmet:  egyházak esetén nem egyházi jogi személy a kérelmező  agroturisztikai szolgáltatás esetén csak nem egyéni vállalkozó természetes személy jogosult a támogatásra a 136/2007. (VI. 13.) Korm. Rendelet értelmében  A fejlesztés nem felel meg az előírt minősítési feltételeknek (pl. 4 napraforgó falusi turizmus esetén)  Mikrovállalkozás jogcím esetén nem jogosult tevékenység fejlesztéséhez igényel támogatást, az EK Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására kér támogatást A beruházást a kérelem befogadását megelőzően megkezdték Olyan épületre igényelnek támogatást az ügyfél, amelyben az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladat működik (falufejlesztés, vidéki örökség)

12 Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER Helyi Akciócsoportok finanszírozása 141/2008. (X.30.) FVM rendelet módosítás 2009.09.17-e megjelenése (123/2009) A rendelet módosítást követően benyújtásra kerülő kérelmekre alkalmazható, ez alól kivételt képeznek a rendelet 5.§ (5) és a 7.§ (8) bekezdései, melyek a folyamatban lévő ügyekre is vonatkoznak. (2008. aug. 1-től felmerült költségek elszámolhatók, benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el) Tiszeteltdíj, tisztségviselők költségtérítésének mértéke, bérleti díj, reprezentációs költségek, rendezvények lebonyolítási költségei szabályozásra kerültek Működési költség finanszírozásának első 3 évében (2008, 2009, 2010) az igényelhető összeg nem haladhatja meg a HACS programozási időszakára rendelkezésre álló működési forrás 30%- át, azt követő években a 20%-át.

13 Kérelmek feldolgozásával kapcsolatos problémák Kötelező rájegyzések hiánya (reg.szám, támogatási határozat vonalkódja, „támogatás elszámolására benyújtásra került”), vagy nem az eredeti bizonylatra kerül Számlák kitöltése pontatlan, hiányos (ÁFA kulcs, kiállító címe, vevő címe, stb.) Tévesen kerülnek a számla adatai átvezetésre a betétlapokra (pl. B-D betétlapra nem tételesen) Sok nyilvánvaló hiba javítása lassítja a feldolgozást HACS alapfeladatra megbízási szerződést kötnek (HVI )

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásának eddigi tapasztalatai Vulcz László Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2009. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések