Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„a társadalomnak egy igen széles rétege úgyszólván kikapcsolódik a gazdasági vérkeringésből. […] Egy mód és kivezető út mutatkozott járhatónak: rövid.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„a társadalomnak egy igen széles rétege úgyszólván kikapcsolódik a gazdasági vérkeringésből. […] Egy mód és kivezető út mutatkozott járhatónak: rövid."— Előadás másolata:

1

2 „a társadalomnak egy igen széles rétege úgyszólván kikapcsolódik a gazdasági vérkeringésből. […] Egy mód és kivezető út mutatkozott járhatónak: rövid idő alatt termelő tényezőkké emelni az elesett rétegeket és ezzel egyidejűleg fogyasztókká emelni mindazokat, akik a nemzet élete szempontjából mint eltartottak, csupán terhet jelentettek.”

3 MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS BEMUTATÁSA A FELSŐ-TISZA VIDÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSNÁL

4 Magyarország ÉK-i csücskében, az ukrán- román határ mellett található kistérség (alapterülete: 703 km 2, a megye területének kb. 11 %-a) Magyarország ÉK-i csücskében, az ukrán- román határ mellett található kistérség (alapterülete: 703 km 2, a megye területének kb. 11 %-a).

5 Alapításának éve: 2005 év Alapításának éve: 2005 év 49 település alkotja (a megye településeinek 21 %-a) 49 település alkotja (a megye településeinek 21 %-a) Lakosainak száma: (40.044 fő, a megye népességének Lakosainak száma: (40.044 fő, a megye népességének 7 %-a ) 7 %-a ) Népsűrűsége: 57 fő/km 2 Népsűrűsége: 57 fő/km 2 Csupán egyetlen városrangú települése van, mely egyben a kistérség központja (Fehérgyarmat) Csupán egyetlen városrangú települése van, mely egyben a kistérség központja (Fehérgyarmat) A fentiekből adódóan településszerkezete: aprófalvas szerkezet A fentiekből adódóan településszerkezete: aprófalvas szerkezet.

6 A Fehérgyarmati kistérség településszerkezete Aprófalvas településszerkezet: Aprófalvas településszerkezet: 500 fő alatt: 18 település 501-1000 fő között: 24 település 1001 fő fölött: 7 település (legkisebb település: Kishódos: 95 fő, legnagyobb település: Fehérgyarmat: 8.322 fő) legnagyobb település: Fehérgyarmat: 8.322 fő)

7 Gazdasági, társadalmi jellemzők I. A gazdaság alacsony szinten való stagnálása (a megyében az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma kb. 64 db, a kistérségben 48 db, melynek kb. 65 %-a kényszervállalkozás, 1 főre eső befektetett külföldi tőke aránya 3,2 %, míg a megyében 12,1 %) A gazdaság alacsony szinten való stagnálása (a megyében az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma kb. 64 db, a kistérségben 48 db, melynek kb. 65 %-a kényszervállalkozás, 1 főre eső befektetett külföldi tőke aránya 3,2 %, míg a megyében 12,1 %) Magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság (foglalkoztatottak száma a kistérségben: 8815 fő, országos kistérségi átlag: 21.207 fő) Magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság (foglalkoztatottak száma a kistérségben: 8815 fő, országos kistérségi átlag: 21.207 fő) Alacsony jövedelemszint, alacsony életszínvonal, elszegényedés. Alacsony jövedelemszint, alacsony életszínvonal, elszegényedés. Aktív korúak elvándorlása egy jobb élet reményében. Aktív korúak elvándorlása egy jobb élet reményében.

8 Gazdasági, társadalmi jellemzők II. Előnytelen korösszetétel: a 60 év fölöttiek aránya kb. 20 %, de a kisebb településeken a 60 éven felüliek aránya elérheti 30-50%-ot is! Előnytelen korösszetétel: a 60 év fölöttiek aránya kb. 20 %, de a kisebb településeken a 60 éven felüliek aránya elérheti 30-50%-ot is! (Nagyhódos, Gyügye, Hermánszeg, Szamosújlak) (Nagyhódos, Gyügye, Hermánszeg, Szamosújlak) Természetes szaporodás: Mivel a mortalitás növekvő tendenciát mutat, így a természetes szaporodás mértéke csökkenő, elmarad a megyei átlagtól. Természetes szaporodás: Mivel a mortalitás növekvő tendenciát mutat, így a természetes szaporodás mértéke csökkenő, elmarad a megyei átlagtól. Magas a roma kisebbség aránya (átlagosan 20 %, de egyes településeken kiemelkedően magas. Pl.: Tisztaberek: 37 %, Szatmárcseke: 31 %, Kisar 33 %) Magas a roma kisebbség aránya (átlagosan 20 %, de egyes településeken kiemelkedően magas. Pl.: Tisztaberek: 37 %, Szatmárcseke: 31 %, Kisar 33 %)

9 A 49 település alapelvei, melyeket a gazdasági- társadalmi- szociális hátrányaik csökkentése, és a hatékony működés érdekében közösen kerültek meghatározásra Létrehozni egy olyan többcélú kistérségi társulást, melyet földrajzilag egymással határos települések alkotnak, Létrehozni egy olyan többcélú kistérségi társulást, melyet földrajzilag egymással határos települések alkotnak, Ezen települések funkcionálisan kapcsolatot mutassanak egymással, Ezen települések funkcionálisan kapcsolatot mutassanak egymással, A többcélú társuláson belül több mikrotársulásba való szerveződés, A többcélú társuláson belül több mikrotársulásba való szerveződés, A közszolgálati feladatok többcélú társulásban, illetve mikrotársulkásaik útján való ellátása. A közszolgálati feladatok többcélú társulásban, illetve mikrotársulkásaik útján való ellátása.

10 I. Szamossályi: Csegöld, Hermánszeg, Jánkmajtis, Szamosújlak, Gyügye, Cégénydányád, Darnó, Kisnamény I. Szamossályi: Csegöld, Hermánszeg, Jánkmajtis, Szamosújlak, Gyügye, Cégénydányád, Darnó, Kisnamény II. Vámosoroszi: Túrricse, Nagyhódos, Kishódos, Garbolc, Méhtelek, Gacsály, Császló, Rozsály, Zajta, Tisztaberek, Csaholc, II. Vámosoroszi: Túrricse, Nagyhódos, Kishódos, Garbolc, Méhtelek, Gacsály, Császló, Rozsály, Zajta, Tisztaberek, Csaholc, III. Nábrád: Olcsvaapáti, Panyola, Kérsemjén, Kisar, Nagyar, III. Nábrád: Olcsvaapáti, Panyola, Kérsemjén, Kisar, Nagyar, IV. Szatmárcseke: Túristvándi, Kömörő, Penyige, Tiszakóród, Tiszacsécse, IV. Szatmárcseke: Túristvándi, Kömörő, Penyige, Tiszakóród, Tiszacsécse, V. Uszka: Milota, Tiszabecs, Magosliget, Kispalád, Botpalád, V. Uszka: Milota, Tiszabecs, Magosliget, Kispalád, Botpalád, VI. Kölcse: Sonkád, Fülesd, VI. Kölcse: Sonkád, Fülesd, VII. Kisszekeres:Nemesborzova, Nagyszekeres, Zsarolyán, Mánd, VII. Kisszekeres:Nemesborzova, Nagyszekeres, Zsarolyán, Mánd, VIII. Tunyogmatolcs VIII. Tunyogmatolcs IX. Fehérgyarmat IX. Fehérgyarmat Mikrotérségek

11 Társulási tanács:

12 A Fehérgyarmati kistérség az alábbi feladatokat, közszolgáltatásokat szervezi a fenti alapelvek figyelembevételével az egész kistérséget lefedően Mikrotársulásai útján, a társulás szervező tevékenységével: Mikrotársulásai útján, a társulás szervező tevékenységével: Közoktatás intézményi feladatok, Közoktatás intézményi feladatok, Gyermekjóléti szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat, Szociális alpaszolgáltatások Szociális alpaszolgáltatások Saját munkaszervezete Saját munkaszervezete útján: útján: Közoktatási szakszolgálat, Közoktatási szakszolgálat, Hétvégi-hétközi orvosi ügyelet, Hétvégi-hétközi orvosi ügyelet, Területfejlesztés, Területfejlesztés, Belső ellenőrzés, Belső ellenőrzés, Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség Közművelődés Közművelődés

13 Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása a Fehérgyarmati kistérségben Családsegítés (Gyermekjólét) Családsegítés (Gyermekjólét) Szociális étkeztetés (924 fő) Szociális étkeztetés (924 fő) Házi segítségnyújtás (483 fő) Házi segítségnyújtás (483 fő) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (369 fő) (369 fő) Nappali ellátás: idősek klubja (749 fő) Nappali ellátás: idősek klubja (749 fő)

14 A szociális alapszolgáltatások megszervezése a kistérség mikrotársulásai útján Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Fehérgyarmat központú Szociális Mikrotársulás Sonkád központú Szociális Mikrotársulás Rozsály központú Szociális Mikrotársulás Túristvándi Központú Szociális Mikrotársulás Jánkmajtis központú Szociális Mikrotársulás

15 A feladatellátás alapelvei Többcélú Kistérségi Társulás: Szervező, koordináló, irányító, ellenőrző feladatok a mikrotársulások szintjén Szociális mikrotársulások Mikrotársulás: Az ellátás hatékony megszervezése, saját mikrotársulás tagtelepülései számára munkáltatói jogok gyakorlása A mikrotársulás tagtelepülése AZ EMBER Mikrotársulás tagtelepülése: Az idős, beteg, rászoruló ember helyben történő gondozása Szociális mikrotársulások

16 A szociális alapszolgáltatások mikrotérségi fejlesztése az LHH Tervdokumentumban, illetve Projektcsomagban Az LHH Projektcsomag és Tervdokumentáció összeállításánál a szociális gondoskodás feltételeinek javítása kiemelt hangsúlyt kapott (kb. 13 %= 467 M Ft) Az LHH Projektcsomag és Tervdokumentáció összeállításánál a szociális gondoskodás feltételeinek javítása kiemelt hangsúlyt kapott (kb. 13 %= 467 M Ft) A tervezésnél a fejlesztések mikrotársulások szintjén kerültek meghatározásra A tervezésnél a fejlesztések mikrotársulások szintjén kerültek meghatározásra (1 mikrotársulás=1 projekt). (1 mikrotársulás=1 projekt). 1-1 projekt tartalmazza az adott mikrotársuláson belüli fejlesztéseket részletesen. 1-1 projekt tartalmazza az adott mikrotársuláson belüli fejlesztéseket részletesen.

17 Fejlesztési tervek az egyes mikrotárulásokban A területi egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló beruházások (intézmények átalakítása, felújítása, akadálymentesítése stb.), A területi egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló beruházások (intézmények átalakítása, felújítása, akadálymentesítése stb.), Eszközfejlesztések (pl.:jelzőrendszeres hszg. törvényi előírásnak való megfelelés) Eszközfejlesztések (pl.:jelzőrendszeres hszg. törvényi előírásnak való megfelelés) Képzések: megfelelő szociális humán erőforrás bázis kialakítása, erősítése Képzések: megfelelő szociális humán erőforrás bázis kialakítása, erősítése

18 Elérni kívánt céljaink A szociális alapszolgáltatások feltételrendszerének kistérségi szintű megteremtése, hatékony működtetéséhez, erősítése, ezáltal A szociális alapszolgáltatások feltételrendszerének kistérségi szintű megteremtése, hatékony működtetéséhez, erősítése, ezáltal A kistérségben élő magas számú hátrányos helyzetű lakos integrált ellátása útján emelni az érintett hátrányos helyzetű réteg életminőségét, csökkenteni a társadalmi szegregációt, A kistérségben élő magas számú hátrányos helyzetű lakos integrált ellátása útján emelni az érintett hátrányos helyzetű réteg életminőségét, csökkenteni a társadalmi szegregációt, Ezáltal csökkenteni a területi egyenlőtlenséget Ezáltal csökkenteni a területi egyenlőtlenséget

19 Természeti értékek a társulás területén:

20 KERESZTESLILIOM

21 TÖZEGÁFONYA

22 A Tisza-völgy állatvilága rendkívül gazdag, az eltérő környezeti feltételeket biztosító élőhelyek sorozata az A Tisza-völgy állatvilága rendkívül gazdag, az eltérő környezeti feltételeket biztosító élőhelyek sorozata az élőlényközösségek rendkívül összetett hálózatát adja. Egyedülállóan fontos szerepet tölt be az európai élőlényközösségek rendkívül összetett hálózatát adja. Egyedülállóan fontos szerepet tölt be az európai ökológiai hálózatban. ökológiai hálózatban.

23 Ki kell emelni az igen ritka bödöncsigát Ki kell emelni az igen ritka bödöncsigát A folyami szitakötők családjának mind a négy faja előfordul. A folyami szitakötők családjának mind a négy faja előfordul. Ebből kettő: - csermely szitakötő - erdei szitakötő csak a Felső-Tiszán él.

24 A Felső-Tisza halai: A Tiszából leírt fajok száma 68, ami az európai édesvízi halfajok számát tekintve kiemelkedő. A Tiszából leírt fajok száma 68, ami az európai édesvízi halfajok számát tekintve kiemelkedő.

25 A pér szinttáj: pénzes pér, vaskos csabak petényi márna. pénzes pér, vaskos csabak petényi márna. A paduc zóna: paduc, sujtásos küsz, dunai galóca, felpillantó küllő. paduc, sujtásos küsz, dunai galóca, felpillantó küllő. Márna zóna: márna, domolykó, kecsege, nyúldomolykó, szilvaorrú keszeg, menyhal, leánykoncér, homoki küllő, selymes durbincs, magyar és német bucó. márna, domolykó, kecsege, nyúldomolykó, szilvaorrú keszeg, menyhal, leánykoncér, homoki küllő, selymes durbincs, magyar és német bucó.

26

27 HÓD

28 VIDRA

29 TISZAVIRÁGZÁS

30

31

32

33

34

35

36

37

38 GYARMATI VIGASSÁGOK

39

40

41

42

43

44 Teleki Pál egy szerves, építkező, távlatos, több mint tíz évre előre tekintő szociálpolitikát kívánt megvalósítani. Tíz év alatt annyi pénzt szándékozott erre az alapra fordítani, amennyit a magyar hadsereg újrafelfegyverzése igényelt. Egymilliárd pengőt, ami akkor hihetetlenül nagy összeg volt.

45 A szociálpolitikát a szociálpedagógiával kötötte össze a szervezet. A szociális védőnők, akiknek a hálózatát is ekkor hozták létre, rendszeresen kijártak a juttatottakhoz. Tanáccsal segítették őket, de ugyanakkor ellenőriztek is. Hogy a férj munkát vállal-e, hogy a feleség tisztán tartja-e a lakást, rendesen neveli-e, iskolába járatja-e a család a gyerekeket. Elvárták, hogy a juttatásban részesülők egymást is segítsék.

46 Köszönöm a figyelmet! Dr. Tilki Attila Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Tel.: 06/44-510-138. Email: fgyarmat@fehergyarmatkisterseg.hu


Letölteni ppt "„a társadalomnak egy igen széles rétege úgyszólván kikapcsolódik a gazdasági vérkeringésből. […] Egy mód és kivezető út mutatkozott járhatónak: rövid."

Hasonló előadás


Google Hirdetések