Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

5.2 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (három nemzet, vallási tolerancia, stb.). Bethlen Gábor kül- és belpolitikája.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "5.2 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (három nemzet, vallási tolerancia, stb.). Bethlen Gábor kül- és belpolitikája."— Előadás másolata:

1 5.2 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (három nemzet, vallási tolerancia, stb.). Bethlen Gábor kül- és belpolitikája

2

3 magyarok Erdély székelyek szászok Három rendi nemzet vajda Erdélyi VajdaságotPartiumot 1541 Gyulafehérvár János Zsigmond Fráter György Erdélyi Fejedelemség Erős fejedelmi hatalom Biblia fordításától Reformáció Károli Gáspár magyarság nyelvi és kulturális egységét ország szellemileg elszakadjon Európától Fejedelemségben vallási türelem érvényesült Föntartotta és erősítette Megakadályozta Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot: 1568 tordai országgyűlés Báthory István Bethlen Gábor Rákóczi György Bocskai István

4 http://www.youtube.com/watch?v=PYHYnNMwIsw http://www.youtube.com/watch?v=Z08VHGf1Yxc http://www.youtube.com/watch?v=4-JoYqrtf7g Rendhagyó Történelemóra - Az Erdélyi Fejedelemség öröksége 1. rész Rendhagyó Történelemóra - Az Erdélyi Fejedelemség öröksége 2. rész Rendhagyó Történelemóra - Az Erdélyi Fejedelemség öröksége 3. rész

5 http://szekelyivadekok.tripod.com/erdely_tortenete.pdf Jancsó Benedek: ERDÉLY TÖRTÉNETE http://szekelyivadekok.tripod.com/erdely_38.html Jancsó Benedek: ERDÉLY ARANYKORA

6 magyarok Kápolnai unió rögzített (1437) Erdély szászok A három rendi nemzet vajda élén Mohács előtt székelyek Magyarország része Sajátos rendi szerkezete volt, amit a területi alapon különültek el.

7

8 Székelyföld a magyar megyék szervezete a magyarországi megyékével volt azonos, vagyis földesurak, jobbágyok és a városi polgárok lakták népének nagy része még őrizte a kollektív nemességet, közigazgatási egységei a önálló külön világ, a szász polgárok szabad emberek voltak, székeiket a szebeni polgármester vezetésével önállóan irányították magyarok székelyek székek szászok Szász föld

9 Erdély rendi, etnikai és felekezeti viszonyai

10

11 Erdélyi Vajdaságot Partiumot A török nem tűzte ki célul a keleti országrész megszállását, amennyiben nem kerül Habsburg megszállás alá. Erdélyi Fejedelemség 1541-ben Gyulafehérvárra Izabella János Zsigmond költözött a gyermek Tiszán-túli és felső tiszai vármegyéket állammá kovácsolta a kor egyik legtehetségesebb politikusa Fráter György

12 Erdély Partium Teljes belső önállóság török vazallus fejedelemség Két nagyhatalom árnyékában Kelet- Magyarországon Erdélyi Fejedelemség de Külpolitikájában figyelembe kellett vennie a török elvárásait Tk.4-130.old: A törökhöz való viszony lényegében már 1541-ben rendezték, a szultán védnökséget vállalt az állam fölött, ezért cserébe tízezer aranytallért követelt. A porta mindvégig alapvető érdekének tekintette, hogy Erdély és a Királyi Magyarország egyesítését megakadályozza. Az Erdélyi fejedelemség létrejötte és felépítése Tk9-2012 72.old/6*

13

14 Sikertelen kísérletet tett a két magyar állam egyesítésére Fráter György török megtorlás 1552 Tiszántúl Temesköz nagy részét elfoglalták Szulejmán megelégedett a vazallusi viszonnyal, visszahívta János Zsigmondot (A belső háborúk elkerülésének érdekében lemondott királyi címéről) Erdély fejedelme és Magyarország részeinek ura Tk. 4-129.old: A keresztény Európa és az oszmán világ határán létrejött új állam kezdete 1541- re nyúlik vissza, végleges kiformálódása pedig a speyeri egyezményhez köthető. Bár a megegyezés szerint János Zsigmond halálával a terület visszaszállt volna a királyra, de ennek tényleges megvalósításához Miksának nem volt ereje. Az erdélyi rendek ugyan „csak”vajdát választottak Báthori István személyében, aki a szultán tudta nélkül fel is esküdött a királyra, valóságban azonban önállóan, fejedelmi hatalommal igazgatta Erdélyt.

15

16 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1613_marcius_28_bathory_zsigmond_erdelyi_fejedelem_halala/ http://tortenelemportal.hu/2013/07/bathory-andras/ 15721572-ben Nagyváradon született Báthory Kristóf, akkor váradikapitány és Bocskai Erzsébet fiaként.NagyváradonBáthory KristófváradiBocskai Erzsébet Báthoryak Báthory András

17 Az Erdélyi Fejedelemség államszervezete Az erélyi fejedelem jövedelmei A hadsereg Erdélyi Fejedelemség államszerveze -te, Tk.4-2012 73.old/9*

18 A királyi Magyarország államszervezete

19 Erős fejedelmi hatalom A török fenyegetettség árnyékában a gyenge és megosztott rendek háttérbe szorultak. Báthory István (1571-1586) Jelentős fejedelmek Bethlen Gábor (1613-1629) Bocskai István 1604-1606 Rákóczi György (1630- 1648)

20

21

22 János Zsigmond (1559-1571)

23

24 Báthory István (1571-1586) Fölesküdött a Habsburg uralomra Töröknek is megküldte a 10ezer arany adót Nyugalom Erdélynek Az országot Erdélyből kell egyesíteni

25 Báthory Zsigmond (1588-1602) Bocskai István

26 15 éves háború Basta Mihály vajda

27

28 Bethlen Gábor (1613-1629)

29

30 Báthory Gábor Török támogatás Bethlen Gábor Állandó hadseregreFejedelmi birtokra Korának egyik legnagyobb politikusa Minden eszközt felhasznált az ország újraegyesítésére Uralkodása alatt nyugalmat, biztonságot, jólétet teremtett Erdélyben Állam irányításában háttérbe szorította a rendeket, és megerősítette a fejedelmi hatalmat támaszkodott A közigazgatás minden szála a fejedelem kezében futott össze

31 I. Rákóczi György (1630- 1648)

32 II. Rákóczi György

33

34 A fejedelemségben vallási türelem érvényesült Magyarországon a reformáció szinte minden irányzata gyorsan és békésen elterjedt Biblia fordításától Reformáció A hitújítók anyanyelven hirdették az igét Fellendül Magyar nyelvű iskolázás Magyar nyelvű könyvnyomtatás Károli Gáspár számítjuk a magyar irodalmi nyelv megszületését. A református és az evangélikus kollégium diákjai a kor legmodernebb holland és német egyetemein folytatták tanulmányaikat Fönntartotta és erősítette magyarság nyelvi és kulturális egységét Megakadályozta ország szellemileg elszakadjon Európától

35 magyarok Erdély székelyek szászok Három rendi nemzet vajda Erdélyi VajdaságotPartiumot 1541 Gyulafehérvár János Zsigmond Fráter György Erdélyi Fejedelemség Erős fejedelmi hatalom Biblia fordításától Reformáció Károli Gáspár magyarság nyelvi és kulturális egységét ország szellemileg elszakadjon Európától Fejedelemségben vallási türelem érvényesült Föntartotta és erősítette Megakadályozta Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot 1568 tordai országgyűlés Báthory István Bocskai István Bethlen Gábor I. Rákóczi György

36 Az Erdélyi Nagyfejedelemség címere (1765) Mária Terézia alatt

37 http://mek.oszk.hu/03100/03161/03161.htm


Letölteni ppt "5.2 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (három nemzet, vallási tolerancia, stb.). Bethlen Gábor kül- és belpolitikája."

Hasonló előadás


Google Hirdetések