Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség helye és szerepe a területfejlesztés rendszerében FARKAS ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ DARFÜ NONPROFIT KFT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség helye és szerepe a területfejlesztés rendszerében FARKAS ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ DARFÜ NONPROFIT KFT."— Előadás másolata:

1 A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség helye és szerepe a területfejlesztés rendszerében FARKAS ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ DARFÜ NONPROFIT KFT.

2 DARFÜ NONPROFIT KFT. A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 1997-ben a tervezési és pályáztatási feladatok gyarapodásával összhangban alakult meg a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) munkaszervezeteként. Az Ügynökség immáron 17 éve áll a Dél-alföldi régió és a pályázók szolgálatában, illeszkedve a régió területfejlesztési céljaihoz, valamint a hazai és nemzetközi fejlesztési programokhoz.

3 DARFÜ NONPROFIT KFT. Az Ügynökség illetékességi területe a Dél-alföldi régió három megyéjére terjed ki: Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Székhelye a Dél-Alföld központjában, Szegeden található Fióktelepei 2014-től: Kecskeméten és Békéscsabán találhatóak Tulajdonosai jan. 1-től a Dél-alföldi régió területét alkotó megyék megyei önkormányzatai: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Békés Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat

4 DARFÜ NONPROFIT KFT. A DARFÜ Nonprofit Kft. közreműködő szervezeti tevékenységein túl aktívan részt vesz: - Nemzetközi területfejlesztési, környezetvédelmi, gazdaságélénkítő és partnerség-építő projektek megvalósításában - Hazai finanszírozási források menedzselésében Területi Operatív Program tervezésében

5 DAOP KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET
DARFÜ NONPROFIT KFT. DAOP KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET A DARFÜ 2007 óta vesz részt az Új Magyarország Fejlesztési Terv, 2011 óta az Új Széchenyi Terv keretein belül elindult regionális támogatási konstrukciók lebonyolításában. A as fejlesztési időszakban Közreműködő Szervezetként (DAOP KSZ) látja el a Dél-Alföldi Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó pályázatkezelési feladatokat az alábbi prioritási tengelyek mentén: 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 4. prioritás: Humáninfrastruktúra-fejlesztések (2014 óta) 5. prioritás: Településfejlesztési akciók 5.1 intézkedés: Városfejlesztés 5.2 intézkedés: Környezeti szempontú településfejlesztés

6 DARFÜ NONPROFIT KFT. DAOP KSZ FELADATOK
A 2007 és 2013 közötti fejlesztési időszakban a régióba áramló uniós pályázati források felhasználása, közvetítése komoly felkészülést, széles társadalmi egyeztetésen alapuló tervezést, projektfejlesztést és projektmenedzsmentet igényel, amelyet az Ügynökség kiemelt feladatként kezel a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül. Pályázatkezeléshez kapcsolódó feladatok: közreműködés az akciótervek összeállításában, pályázati felhívások összeállítása, közreműködés a társadalmasításban, döntés-előkészítés, döntéshozatalban való részvétel, Támogatási Szerződéskötés, pályázatok megvalósításának nyomon követése, lezárása, fenntartási kötelezettségek ellenőrzése, utalványozás, forráslehívás összeállítása, hitelesítési jelentések összeállítása, szabálytalanságok kezelése, követeléskezelés, szakmai ügyfélszolgálati tevékenység, tájékoztatás-nyilvánossági kötelezettségek koordinációja és ellenőrzése

7 DARFÜ NONPROFIT KFT. EREDMÉNYEK
Az Ügynökség több mint 4100 db beérkezett DAOP pályázatot kezel 2007 óta A DARFÜ közreműködésével ez idáig mintegy 1850 sikeres projektötlet nyert támogatást és valósulhat(ott) meg, több mint 240 milliárd forint értékben Támogatott projektjeink megvalósítása és a források lehívása/kifizetése ütemterv szerint halad: a DAOP KSZ havi tervadatokhoz képest jelenleg 111%-on áll, míg az összes kifizetés előrehaladása tekintetében 85 %-on A jelenleg hatályos szerződéssel rendelkező projektekre kifizetett támogatás 2014 októberében* eléri a 200 milliárd forintot. (*DAOP keretében támogatást nyert projektek megvalósítása és elszámolása legkésőbb 2015-ig lehetséges).

8 DARFÜ NONPROFIT KFT. EREDMÉNYEK 2007-2013
Az uniós támogatásoknak köszönhetően a DAOP prioritásai mentén: korszerűbb, munkahelyteremtő telephelyfejlesztések, ipari területek és inkubátorházak, innovatív fejlesztések valósultak meg bővült a turisztikai szolgáltatások kínálata, minőségi szálláshelyek, turisztikai attrakciók születtek jobb minőségű utak, biztonságosabb kerékpáros közlekedés, modernebb tömegközlekedés alakult ki a régióban európai színvonalú egészségügyi és nevelési-oktatási intézmények épültek megszépültek a városközpontok, élhetőbbé váltak a települések és a vízvédelmi intézkedések által nagyobb a környezetbiztonság.

9 DARFÜ NONPROFIT KFT. EREDMÉNYEK KÉPEKBEN

10 ÚJ ELEMEK - 2014-2020 EGYSZERŰSÖDNEK A FOLYAMATOK
Pályázatok kitöltése elektronikus felületen történik – e-ügyintézés Megszűnik a szerződésmódosítás és a változás-bejelentés kettőssége a kedvezményezett részéről Egy pályázat keretében egy adat/dokumentum/igazolás megküldése csak egyszer lesz kérhető a pályázótól Az állami adatbázisok összekötése és abból a szükséges igazolások lehívása: cégkivonat, NAV „0”-ás igazolás, ingatlan tulajdoni lap

11 ÚJ ELEMEK - 2014-2020 A PÁLYÁZATI RENDSZER RACIONALIZÁLÁSA
Azért, hogy a projekt-kiválasztási eljárások elősegítsék a célok gyors és hatékony megvalósítását – differenciáltabb kiválasztási eljárások: a korábbi időszak kétféle eljárástípusával szemben ötféle eljárás - mert a Kormány felismerte, hogy más kezelést igényelnek a KKV, a közszféra és a területi szereplők fejlesztései. A mikro-, kis- és középvállalkozások 300 millió Ft elszámolható összköltség alatti fejlesztései egyszerűsített eljárással. Közfeladat-fejlesztést célzó fejlesztések: a szakpolitikai felelős által a Kormány elé terjesztett projektszintű indikatív támogatási keretekről a Kormány vagy az NFK dönt. A Kormányhatározatban szereplő fejlesztéseket megvalósító támogatási kérelmekről kiemelt eljárásrend keretében, konzultáció és projektfejlesztés után dönt az IH.

12 ÚJ ELEMEK - 2014-2020 KÖNNYEBB TÁMOGATÁSHOZ JUTÁS
A szabálykövető adózó megbízható támogatott! 2015. január 1-től nem kell, vagy csak csökkentett mértékű biztosítékot kell nyújtania azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a közteherviseléshez való hozzájárulásuk mértéke alapján erre érdemesek. Kialakul az államháztartási szempontból megbízható kedvezményezettek adatbázisa, és ekkortól alkalmazható lesz már a as időszak kedvezményezettjeire is.

13 ÚJ ELEMEK - 2014-2020 CSÖKKENŐ LIKVIDITÁSI NEHÉZSÉGEK
Előleg nyújtása: az intézményrendszer figyelembe veszi az előfinanszírozott projekt sajátosságait, és azt, hogy az előleg a projekt első mérföldkövének eléréshez szükséges összeghez igazodjon. Halasztott önerő bevezetése: a kedvezményezett a projekt megvalósítás időszakában a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt számlák támogatástartalmát az önerő levonása nélkül megkapja 90 %-ig, a saját erőt a projekt befejezéséig kell rendezni az utolsó 10 % lehívásával együtt. Görgetett előleg igénylése: a kapott előleget a kedvezményezett felhasználja, és kifizetési igénylés keretében benyújtja a szükséges alátámasztó dokumentumokat, akkor az alapján a támogatás kifizetésre, tehát az előleg visszapótlásra kerül, azzal csak az utolsó kifizetési igénylésben kell legkésőbb elszámolni, azaz az akkor benyújtott alátámasztó dokumentumok alapján már nem kerül majd sor kifizetésre.

14 ÚJ ELEMEK - 2014-2020 KÖZÉPPONTBAN AZ ÉRDEMI FEJLESZTÉSEK
A kifizetések igénylése és támogatás folyósítása a TSZ-ben rögzített mérföldkövek (output indikátorok, vagy időponthoz rendelt események) eléréséhez igazodik. (Korábban kiviteli számlák alapján történt.) A megvalósításhoz szükséges közvetett költségek (jogi tevékenység, kommunikáció, projektmenedzsment) aránya míg korábban elérhette a 40%-t, a jelenlegi időszakba ezt 12,5%-ban kerül maximalizálásra. Közszféra kedvezményezett projektjét csak saját erőforrásból menedzselhet. A projekt menedzsment tevékenységhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el: A kifizetett menedzsment költségre jutó támogatás és az összes – a projekt keretében – menedzsment költségre kifizethető támogatás aránya legfeljebb 10 százalékponttal  haladhatja meg a projekt műszaki, szakmai tartalmához közvetlenül kapcsolódó költségek hasonló módon meghatározott arányát

15 ÚJ ELEMEK - 2014-2020 HONORÁLÁS - SZANKCIONÁLÁS
Honorálás: a biztosíték, fenntartási időszakban alkalmazott mértékének csökkentésére lesz lehetősége azoknak a kedvezményezetteknek, akik a megvalósítási időszakban nem követtek el szabálytalanságot és a megvalósítási időszak indikátorait határidőben teljesítették. Akár 50%-ról 10%-ra csökkenhet a biztosítéknyújtási szükséglet. Szankcionálás: akinek késedelmes projektje van ban, az nem juthat támogatáshoz ban.

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! FARKAS ZOLTÁN


Letölteni ppt "A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség helye és szerepe a területfejlesztés rendszerében FARKAS ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ DARFÜ NONPROFIT KFT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések