Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY évi C. törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZÁMVITELI TÖRVÉNY évi C. törvény"— Előadás másolata:

1 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2000. évi C. törvény
1. témakör

2 A számvitel feladatai, területei
A számvitel egy olyan információs rendszer, mely objektív információt, szolgáltat a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről mindazok számára, akik erre igényt tartanak. TERÜLETEI: Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel

3 A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás)
Külső szabályozás Nemzetközi standardok EU előírások Belső szabályozás Törvény Kormányrendeletek Számviteli politika

4 A számviteli törvény fejezetei
I. fejezet: Általános rendelkezések II. fejezet: Beszámolás és könyvvezetés III. fejezet: Az éves beszámoló IV. fejezet: Egyszerűsített éves beszámoló V. fejezet: Egyszerűsített beszámoló VI. fejezet: Összevont (konszolidált) éves beszámoló VII. fejezet: Sajátos beszámolási kötelezettségek

5 A számviteli törvény fejezetei
VIII. fejezet: Számviteli szolgáltatás IX. fejezet: Nyilvánosságra hozatal és közzététel X. fejezet: Könyvvizsgálat XI. fejezet: Könyvvezetés, bizonylatolás XII. fejezet: Jogkövetkezmények XIII. fejezet: Az Országos Számviteli Bizottság Mellékletek XIV. fejezet: Záró rendelkezések

6 A számviteli alapelvek
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket érvényesíteni kell, és az alapelvektől csak a törvényben meghatározott módon lehet eltérni. CÉL: MEGBIZHATÓ, VALÓS ÖSSZKÉP KIALAKITÁSA Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi alapelvek Kiegészítő alapelvek Formai alapelvek

7 Tartalmi alapelvek Teljesség elve Valódiság elve Óvatosság elve
Összemérés elve

8 Kiegészítő alapelvek Egyedi értékelés elve Bruttó elszámolás elve
Időbeli elhatárolás elve Tartalom elsődlegessége a formával szemben elv Lényegesség elve Költség haszon elv

9 Formai alapelvek Világosság elve Folytonosság elve
Következetesség elve

10 A vállalkozások számviteli politikája
CÉLJA: Rögzítse a gazdálkodóra hosszabb távon érvényes számviteli keretszabályokat a számviteli törvény alapján, figyelembe véve a gazdálkodó sajátosságait. RÉSZEI: leltározási szabályzat értékelési szabályzata önköltségszámítási szabályzat pénzkezelési szabályzat bizonylati szabályzat számlarend FELELŐS: Társaság képviseletére jogosult személy!

11 A számviteli bizonylatok
Minden olyan okmány, melyet a vállalkozás gazdasági eseményeiről (az eszközökben és forrásokba bekövetkezett változásokról) állítottak ki a számviteli nyilvántartás céljából, és rendelkezik a törvényben előírt alaki és tartalmi kellékekkel. A számviteli bizonylatnak a gazdasági esemény megtörténtét megbízhatóan és helytállóan kell rögzítenie. A számviteli bizonylatot a gazdasági esemény megtörténtekor kell kiállítani. A bizonylat a könyvvezetés alapokmánya, annak alátámasztására szolgál.

12 Az előírt alaki és tartalmi kellékek
A bizonylatok alaki kellékei: a bizonylat megnevezése, sorszáma javítási szabályok betartása a kötelező megőrzési időig való jól láthatóság A bizonylatok tartalmi kellékei: a gazdasági esemény pontos leírása a gazdasági esemény mennyiségi, minőségi és értékadatai a kiállító gazdálkodó (szervezeti egység) megnevezése a bizonylat kiállításának időpontja az eseményben részt vevő személyek aláírása (átvevő, befizető)

13 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem
Minden olyan eseményt amely a vállalkozás vagyonát érinti bizonylatolni és a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. BIZONYLATI FEGYELEM: A bizonylatok kiállításának pontossága, könyvelésének szabályszerűségére vonatkozik.

14 A beszámoló szerepe, a beszámoló részei
A vállalkozás helyzetét, fejlődésének irányát bemutató írásos jelentés. BESZÁMOLÓ RÉSZEI: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés (nem része a beszámolónak de kötelező elkészíteni)

15 A beszámolók formái Az éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített beszámoló Összevont (konszolidált) éves beszámoló Sajátos beszámolási kötelezettségek

16 Beszámolás és könyvvezetés
Egyszeres könyvvezetés A megvalósult pénzügyi teljesítés elve Kettős könyvvezetés Az elismert teljesítés elve


Letölteni ppt "A SZÁMVITELI TÖRVÉNY évi C. törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések