Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. témakör A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2000. évi C. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. témakör A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2000. évi C. törvény."— Előadás másolata:

1 1. témakör A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2000. évi C. törvény

2 A számvitel feladatai, területei FELADATAI: A számvitel egy olyan információs rendszer, mely objektív információt, szolgáltat a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér ő l mindazok számára, akik erre igényt tartanak. TERÜLETEI: Pénzügyi számvitel Vezet ő i számvitel

3 A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) Küls ő szabályozás Nemzetközi standardok EU el ő írások Bels ő szabályozás Törvény Kormányrendeletek Számviteli politika

4 A számviteli törvény fejezetei I. fejezet: Általános rendelkezések II. fejezet: Beszámolás és könyvvezetés III. fejezet: Az éves beszámoló IV. fejezet: Egyszer ű sített éves beszámoló V. fejezet: Egyszer ű sített beszámoló VI. fejezet: Összevont (konszolidált) éves beszámoló VII. fejezet: Sajátos beszámolási kötelezettségek

5 A számviteli törvény fejezetei VIII. fejezet: Számviteli szolgáltatás IX. fejezet: Nyilvánosságra hozatal és közzététel X. fejezet: Könyvvizsgálat XI. fejezet: Könyvvezetés, bizonylatolás XII. fejezet: Jogkövetkezmények XIII. fejezet: Az Országos Számviteli Bizottság Mellékletek XIV. fejezet: Záró rendelkezések

6 A számviteli alapelvek A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket érvényesíteni kell, és az alapelvekt ő l csak a törvényben meghatározott módon lehet eltérni. CÉL: MEGBIZHATÓ, VALÓS ÖSSZKÉP KIALAKITÁSA Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi alapelvek Kiegészít ő alapelvek Formai alapelvek

7 Tartalmi alapelvek Teljesség elve Valódiság elve Óvatosság elve Összemérés elve

8 Kiegészítő alapelvek Egyedi értékelés elve Bruttó elszámolás elve Id ő beli elhatárolás elve Tartalom els ő dlegessége a formával szemben elv Lényegesség elve Költség haszon elv

9 Formai alapelvek Világosság elve Folytonosság elve Következetesség elve

10 A vállalkozások számviteli politikája CÉLJA: Rögzítse a gazdálkodóra hosszabb távon érvényes számviteli keretszabályokat a számviteli törvény alapján, figyelembe véve a gazdálkodó sajátosságait. RÉSZEI: leltározási szabályzat értékelési szabályzata önköltségszámítási szabályzat pénzkezelési szabályzat bizonylati szabályzat számlarend FELEL Ő S: Társaság képviseletére jogosult személy!

11 A számviteli bizonylatok SZÁMVITELI BIZONYLAT: Minden olyan okmány, melyet a vállalkozás gazdasági eseményeir ő l (az eszközökben és forrásokba bekövetkezett változásokról) állítottak ki a számviteli nyilvántartás céljából, és rendelkezik a törvényben el ő írt alaki és tartalmi kellékekkel. A számviteli bizonylatnak a gazdasági esemény megtörténtét megbízhatóan és helytállóan kell rögzítenie. A számviteli bizonylatot a gazdasági esemény megtörténtekor kell kiállítani. A bizonylat a könyvvezetés alapokmánya, annak alátámasztására szolgál.

12 Az előírt alaki és tartalmi kellékek A BIZONYLATOK ALAKI KELLÉKEI: a bizonylat megnevezése, sorszáma javítási szabályok betartása a kötelez ő meg ő rzési id ő ig való jól láthatóság A BIZONYLATOK TARTALMI KELLÉKEI: a gazdasági esemény pontos leírása a gazdasági esemény mennyiségi, min ő ségi és értékadatai a kiállító gazdálkodó (szervezeti egység) megnevezése a bizonylat kiállításának id ő pontja az eseményben részt vev ő személyek aláírása (átvev ő, befizet ő )

13 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem BIZONYLATI ELV: Minden olyan eseményt amely a vállalkozás vagyonát érinti bizonylatolni és a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. BIZONYLATI FEGYELEM: A bizonylatok kiállításának pontossága, könyvelésének szabályszer ű ségére vonatkozik.

14 A beszámoló szerepe, a beszámoló részei BESZÁMOLÓ SZEREPE: A vállalkozás helyzetét, fejl ő désének irányát bemutató írásos jelentés. BESZÁMOLÓ RÉSZEI: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít ő melléklet Üzleti jelentés (nem része a beszámolónak de kötelez ő elkészíteni)

15 A beszámolók formái Az éves beszámoló Egyszer ű sített éves beszámoló Egyszer ű sített beszámoló Összevont (konszolidált) éves beszámoló Sajátos beszámolási kötelezettségek

16 Beszámolás és könyvvezetés Egyszeres könyvvezetés A megvalósult pénzügyi teljesítés elve Kett ő s könyvvezetés Az elismert teljesítés elve


Letölteni ppt "1. témakör A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2000. évi C. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések