Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkoztatási törvény és a munkaerőpiac intézményrendszere Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkoztatási törvény és a munkaerőpiac intézményrendszere Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök."— Előadás másolata:

1 A foglalkoztatási törvény és a munkaerőpiac intézményrendszere Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök

2 Foglalkoztatáspolitika
Munkaerőpiac  Foglalkoztatáspolitika Munkaerőpiac szabályozza a munkaerő felhasználását Foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac külső szabályozórendszere, amelyben szerepet kap a társadalmi funkció Foglalkoztatáspolitika célrendszere Társadalmi – gazdasági hatás Teljes foglalkoztatás Piacgazdasági szempont

3 A teljes foglalkoztatásról
Hierarchikus, központi irányítású gazdasági rendszerek A foglalkoztatásnak a munkaerő-kínálat szintjén kell megvalósulnia  munkanélküliséget kizárja Teljes foglalkoztatás gazdasági alapja Tőke-hiány Ipari munkakultúra Technikai felszereltség alacsony színvonala Társadalmi hatás  jövedelembiztonság Politikai „fegyver”  piacgazdaság hátránya Miért számolódik fel önmagától a teljes foglalkoztatás a hierarchikus rendszerben?

4 A teljes foglalkoztatásról
Piacgazdasági modell Alapfeltétel: foglalkoztatás hatékonysága Munkaerő-kereslet a foglalkoztatás racionális szintjén érvényesül Foglalkoztatás szintje < munkaerő-kínálat = Munkanélküliség Piacgazdaság esetén is cél a teljes foglalkoztatás Hogyan?

5 Foglalkoztatáspolitika feladatai
Piaci koordinációs elv  elsődleges szabályozó a munkaerőpiac Foglalkoztatáspolitika segítse: A munkaerőpiaci egyensúly létrejöttét, megközelítését a munkaerő kínálatnak a kereslethez való minél tökéletesebb igazodását Gondoskodás és szolidaritás

6 A foglalkoztatáspolitikát befolyásoló tényezők
Gazdaságpolitika Monetáris és fiskális politika Népesedéspolitika Oktatáspolitika Jövedelempolitika Szociálpolitika Munkajog Szociális partnerség-érdekegyeztetés

7 Foglalkoztatáspolitikai eszközök
Aktív eszközök A munkaerőpiac állapotának módosításával tevőlegesen segítik a feszültségek feloldását Preventív és követő eszközök Passzív eszközök Munkaerőpiac állapotát nem változtatják meg Segítik a munkanélkülieknek az adott állapot elviselését

8 Foglalkoztatáspolitika intézményi háttere

9 A foglalkoztatási törvény (Flt.) (1991. évi IV. trv.)
Koncepciója, kiindulási alapja: A munkaügyi folyamatokat döntően a munkaerőpiac határozza meg. Ugyanakkor ki kell építeni a feszültségeket kezelni tudó, szociális feladatokat ellátó intézményrendszert, megfelelő döntési mechanizmust és eszközrendszert.

10 A foglalkoztatáspolitikában érvényesítendő alapelvek:
hátrányos megkülönböztetés tilalma, munkapiaci szereplők együttműködési kötelezettsége, érdekegyeztetés szereplői közreműködnek a munkaerőpiaci szervezet irányításában, munkaközvetítés szektor semleges, aktív foglalkoztatás elsődlegessége, többcsatornás finanszírozási források, külföldiek munkavállalásának szabályai.

11 A munkaerő-piaci szereplők és feladataik
Országgyűlés és kormány Minisztérium és kapcsolódó hivatalai Helyi önkormányzat Munkaadó Munkavállaló

12 Foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezete
Országos Érdekegyeztető Tanács A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete Munkaügyi tanács Helyette: Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (2011. évi XCIII. Törvény) Megszűnt

13 A munkaerőpiac intézményrendszere
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság megyei kormányhivatal megyei munkaügyi központ járási hivatal munkaügyi kirendeltsége

14 Türr István Képző és Kutató Intézet
Regionális Képző Központok hálózatának bázisán egyesített, országos hatáskörű szervezet Feladatai: felnőttképzés területi és társadalmi felzárkózás mélyszegénység megszüntetése esélyegyenlőség elősegítése

15 Foglalkozási Információs Pontok
Országos szinten 393 FIP Somogyban 63 pont Helyi kezdeményezések E-pont

16 Foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök

17 Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások
Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés

18 Képzések elősegítése Képzés elősegítése Képzési támogatás Álláskereső,
Pályakezdő álláskereső Rehabilitációs járadékban részesülő munkaviszonya megszűnik, Közfoglalkoztatásban résztvevő, GYES/GYED, munkaviszonyban Képzési támogatás Kereset kiegészítés vagy keresetpótló juttatás költségtérítés

19 További foglalkoztatást elősegítő támogatások
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások Vállalkozóvá válás támogatása Közhasznú munkavégzés támogatása Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása Önfoglalkoztatás támogatása Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása Munkaerőpiaci programok támogatása Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása

20 Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás Álláskereső Rehabilitációs ellátásban részesülő vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása új munkahelyek teremtéséhez a meglévő munkahelyek megtartásához a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében

21 Munkaerő-piaci programok támogatása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap előre meghatározott: összetett célok érdekében pénzügyi fedezet térségi foglalkoztatási célok megvalósítása munkaerő-piaci folyamatok befolyásolása, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítése

22 Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása
a részmunkaidős, valamint olyan foglalkoztatáshoz: amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával történik. A LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a munkavállaló számára hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez

23 A munkaadó részére támogatás nyújtható:
az általa végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a munkavállaló számára hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez.

24 Passzív eszközök

25 Álláskeresők ellátása
Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként: álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés járhat.

26 Álláskeresők támogatása Álláskeresési járadék
Kinek jár? Álláskereső 3 éven belül 360 nap (4 éven belül 365 nap) megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül Nem vállalkozó Munkát akar vállalni Mértéke 4 negyedév járulék alap átlaga Első szakasz 91 nap 60% Második szakasz minimálbér 60%-a Max 270 nap A járulékalap 60%-a, max. kötelező legkisebb munkabér napi összege 10 nap jogosultsági idő = 1 nap járadék-folyósítási idő Min. 36 nap, Max. 90 nap

27 Az álláskeresési járadék folyósításának megszűnése, megszüntetése és szünetelése
Kéri az álláskereső megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá Kereső tevékenység oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat Képzési támogatás Halál az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette Szüneteltetés GYES/GYED/TGYÁS előzetes letartóztatásban van Közfoglalkoztatás Rövid időtartamú foglalkoztatás esetén keresetpótló juttatásban részesül önkéntes tartalékos katonai szolgálat

28 Nyugdíj előtti álláskeresési segély
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik 45 napon át álláskeresési járadékban részesült az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette Mértéke a legkisebb munkabér 40 százaléka

29 Költségtérítés Visszafizetési és megtérítési kötelezettség
Álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos tömegközlekedési költségek térítése Visszafizetési és megtérítési kötelezettség Jogalap nélkül felvett ellátás

30 Nemzeti Foglalkoztatási Alap
A munkanélküli ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások fedezete Nemzeti Foglalkoztatási Alap Szolidaritási alaprész Foglalkoztatási alaprész Képzési alaprész Bérgarancia alaprész

31 Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Szakképzési hozzájárulás NFA Szociális hozzájárulási adó %-a Központi költségvetési támogatás Munkaerő-piaci járulék

32 Munkabér és járulékai 2014 Bruttó munkabér: a levonás nélküli munkabért jelenti. Nettó munkabér: ami valójában ténylegesen kifizetésre kerül, a bruttó bérből levonják a nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munakerőpiaci járulékot és a személyi jövedelemadó előleget. Minimálbér: tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére fizetendő kötelező legkisebb személyi alapbér havi összege. Garantált bérminimum: a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott részére kifizetendő garantált bérminimum. Nem a végzettség határozza meg, a bérminimumot hanem a betöltött munkakör!

33 Adójóváírás megszűnt 2012-ben
Szuperbruttó megszűnt 2013 január 1-jétől ! Minimálbér összege jelenleg: bruttó Ft/hó Garantált bérminimum: bruttó Ft/hó

34 Levonások: SZJA (16%) nyugdíjjárulék : 10%, természetbeni egészségbizt. járulék: 4,0% pénzbeli egészségbizt. járulék: 3,0% munkaerő-piaci járulék: 1,5% A munkaadó által a dolgozó után fizetett terhek: Szociális hozzájárulási adó: 27% Szakképzési hozzájárulás : 1,5% Rehabilitációs hozzájárulás: foglalkoztatottak száma * Ft/év (20 fő foglalkoztatott felett)

35 SZJA (Személyi jövedelemadó)
Egykulcsos adórendszer: 16% Példa: egy dolgozó bruttó havi jövedelme Ft. Mekkora éves és havi szja fizetési kötelezettsége van a NAV felé ha most eltekintünk a kedvezményektől? *12= Ft éves jövedelem *0,16= Ft éves SZJA kötelezettség= Ft havi SZJA kötelezettség= Ft

36 Példa 2: Egy vállaltnál dolgozó középvezető bére a hónap végén a következőképpen alakul: Bruttó munkabér: Ft/hó. Kérdések: 1.) Mekkora a munkavállaló nettó munkabére? 2.) Mekkora költséget jelent ez a kifizetett Ft bruttó munkabér a munkáltató számára? (Ha eltekintünk a kedvezményektől és a rehab hozzájárulástól) Nyugdíjjárulék= Ft Egészségbiztosítási járulék (term.)= Ft Egészségbiztosítási járulék(pénzbeli)=7 500 Ft Munkaerőpiaci járulék=3 750 Ft Szja= Ft Nettó bér= = Ft/hó Munkáltatói terhek= Ft/hó Szociális hozzájárulás= Ft Szakképzési hozzájárulás=3 750 Ft

37 Példa 3: Bruttó munkabér: 300. 000 Ft. Kérdés:
1. Mekkora a dolgozó nettó bére? 2. Mekkora költséget jelent ez a kifizetett Ft bruttó munkabér a munkáltató számára? 3. Ha eltekintünk a munkaadói terhektől, mekkora adótartalma van így a munkabérnek? (Ha eltekintünk a kedvezményektől és a rehab hozzájárulástól) Nyugdíjjárulék= Ft Egészségbiztosítási járulék (term.)= Ft Egészségbiztosítási járulék(pénzbeli)=9 000 Ft Munkaerőpiaci járulék=4 500 Ft Szja=48 000Ft Nettó bér= – = Ft/hó Munkáltatói terhek= Ft/hó Szociális hozzájárulás= Ft Szakképzési hozzájárulás=4 500 Ft


Letölteni ppt "A foglalkoztatási törvény és a munkaerőpiac intézményrendszere Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések