Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8. Vállalatgazdaságtan gyakorlat Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék Dr. Tóth Katalin, Tü. 308-as iroda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8. Vállalatgazdaságtan gyakorlat Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék Dr. Tóth Katalin, Tü. 308-as iroda."— Előadás másolata:

1 8. Vállalatgazdaságtan gyakorlat Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék Dr. Tóth Katalin, Tü. 308-as iroda

2 1. Feladat  Egy termékből R. vállalkozás 20 000 darabot termel havonta. Ennek teljes költsége 15 000 000 Ft/hó (13 000 000 Ft változó költség és 2 000 000 Ft állandó költség).  A terméket 25 %-os költségarányos nyereséget tartalmazó egységáron kívánják eladni. A. Mennyi az árbevétel, ha a 25 %-os nyereséget eléri a vállalkozás? B. Milyen egységáron kínálja a terméket a vállalat a piacon? C. Mennyi a vállalkozó havi nyeresége e terméken, ha valamennyi darabot értékesíteni tudja a kalkulált áron? D. Határozza meg számszerűen is, és indokolja azt a legalacsonyabb árat, amelynél a termék gyártását mindenképpen abba kell hagyni! 2

3 Információ, mint erőforrás

4 Az információ, mint erőforrás 1. Az információ olyan ismeret, amely a bizonytalanságot  a) megszünteti.  b) csökkenti.  c) nem befolyásolja. 2. Az információ felhasználásának területei a vállalatban  a) a döntéshozatal, a kommunikáció, a folyamatok lebonyolítása.  b) a vezetés, az irányítás, a kontrolling.  c) a termelés, a szolgáltatás, a marketing. 3. A döntés  a) egy nem megfelel helyzet feloldására irányuló kreatív folyamat.  b) a legfontosabb termelési tényező kiválasztása.  c) a cselekvési változatok közötti választás. 4. A rosszul strukturált problémák jellemzője, hogy  a) csak a megoldás algoritmusa ismert.  b) nem teszik lehetővé a helyes döntéshozatalt.  c) korlátozott a döntéshozó racionalitása. 4

5 Az Információ  Egyéni feladat  Gyűjtsétek össze milyen információkra van szükségetek ahhoz, hogy a suli mellett is végezhető állást találjatok!  Mi mindent kell számba vennetek hozzá?  Honnan szerzitek be a szükséges információkat? 5

6 Az Információ  Egyéni feladat  Gyűjtsétek össze milyen információkra van szükségetek ahhoz, hogy a suli mellett is végezhető állást találjatok!  Órarendem. Megvan már? Egyéb elfoglaltságok időbeosztása (edzés, szakkör).  Milyen munkát végeznék szívesen? (Ha szalag mellett nem szívesen állok, vagy éjszaka nem szívesen dolgozom…)  Mik a lehetőségek? Ezt honnan tudom meg?  Honnan szerzitek be a szükséges információkat? 6

7 2. Feladat (csoportos)  3-4 fős csapatokat kérek.  Milyen információkra van szükségetek induló vállalkozásotok beindításához?  Mi mindent kell számba vennetek?  A vállalkozási forma kiválasztásától most el lehet tekinteni. 7

8 2. Feladat (csoportos)  Milyen információkra van szükségetek induló vállalkozásotok beindításához?  Mi mindent kell számba vennetek?  A vállalkozási forma kiválasztásától most eltekintünk.  Van-e az adott településen cukrászda?  Célcsoport? (Diabetikus édességek készítés nagyobb településen)  Van-e képzett szakember, aki a vállalkozásban közreműködik?  Honnan tudok alapanyagot beszerezni?  Van-e rá támogatás, milyen jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tenni?  Együttműködés lehetősége (stratégiai partner)?  Társadalmi felelősségvállalás? Közösség támogatása?  Marketing? Reklámozás? 8

9 3. Feladat (Szituációs játék)  Alkossatok 2 fős csoportokat!  Egyik személy egy multi cég tulajdonosa, a másik személy egy nagytelepülés polgármestere. 9

10 Döntés

11 11 Döntés fogalma, feltétele  Döntésnek a lehetséges cselekvések, megoldási variációk közüli választást nevezzük. (Nincs választási lehetőség, nincs döntés sem.)  Vagy más megközelítés szerint … a döntés információk átalakítása akciókká.  Feltételei:  Hatáskör a döntéshez  Döntéshozó felelőssége a döntésért  Döntéshozó kellő felkészültsége  Információk megléte  Döntés-előkészítés alapossága  Döntéshozó érdekeltsége a helyes döntésben

12 12 Döntés fajtái Milyen vezetési szinten hozzák? Mi a döntés tárgya? Megvalósítás ideje? Jellege? Átruházható? Résztvevők? Programozott? Előszabályozás mérve? érvényességi köre Minél magasabb szinten hozzák, annál nagyobb az érvényességi köre. Statikus Statikus: működés feltételei Dinamikus Dinamikus: működés, végrehajtás Rövid Rövid (múltbeli információk alapján) Hosszú döntési kockázat Hosszú (prognózis jellegű, nagy a döntési kockázat) Kezdeményező Kezdeményező (alkotó jellegű, autonóm) Alkalmazkodási Alkalmazkodási (indukáltak a külső- vagy belső környezet, véletlen által) A szervezetet és a működést alapvetően befolyásoló döntések általában nem ruházhatók át. Egyéni Csoport Meghatározott eljárás, rutinszerűen alkalmazott. Nem programozott döntések újszerű és egyszeri, nehezen áttekinthető kérdésekben. Egyfázisú Egyfázisú: nem alapul elődöntésen Kétfázisú Kétfázisú: döntési előírások, szabályok

13 13 Döntéshozatali folyamat a)A probléma megfogalmazása és a döntés szükségességének megállapítása b)A döntés kritikus tényezőinek azonosítása c)A lehetséges alternatívák kidolgozása d)Az alternatívák elemzése e)Az alternatívák szelektálása, a legjobbak kiválasztása f)A döntéshozatal g)A döntések végrehajtásának ellenőrzése DÖNTÉS- ELŐKÉSZÍTÉS (Szakértői csoport) Menedzser

14 14 Vezetői döntéshozó típusok DÖNTÉS MINŐSÉGE DÖNTÉS FOGADTATÁSA ALACSONY MAGAS MAGAS III. „Jófiú” vezetői típus „Jófiú” vezetői típusIV. Team vezetői típus Team vezetői típus I. „Laissez faire” vezetői típus II. „Főnök” vezetői típus „Főnök” vezetői típus

15 15 Vezetői döntéshozó típusok  I. „Laissez faire” vezető típus  „Hadd menjen” elv alapján, döntést ritkán hoz, hagyja, hogy a problémák maguktól megoldódjanak.  II. „Főnök” vezetői típus  Tudatában van képességeinek és hatalmának. Az alkalmazottak bevonása a döntésbe alacsony.  III. „Jófiú” vezető típus  Döntéseinek meghozatalakor kínosan figyel az alkalmazotti fogadtatásra, hogy mindenki elégedett legyen. Döntés minősége a sokirányú kompromisszum miatt alacsony.  IV. Team vezető típus  „Első az egyenlők között” elv alapján csoportban hozza döntéseit. Magas színvonalú döntéseit magas elfogadási hányad mellett hozza.

16 Szituációs feladat (4.)  Alakítsatok 2 csoportot!  Minden csoportban kérek 3 állásinterjú-alanyt és 1 fő vállalat vezetőt.  A betölteni kívánt pozíció: ingatlan-értékesítő.  Szakmai tapasztalat, gazdasági végzettség, nyelvismeret, rátermettség előnyt jelent.  Az alanyok a tényleges jellemzőiket, végzettségüket adják meg, kis csúsztatással: az iskolát levelező tagozaton végzik.  A csoportok összeülnek és végighallgatják az állásra jelentkezőket. Mindenki kérdezhet az „alanyoktól”.  A vállalat vezetője dönt arról, hogy kit vegyenek fel. 16

17 Szituációs feladat (4.)  Könnyű vagy nehéz volt meghozni a döntést?  Mi alapján döntöttetek?  Megkérdeztetek-e bárkit is a csoportban vagy a csoport véleményét?  Csoport szerint milyen döntéshozó típusba tartozik a vállalat vezetőjét betöltő egyén? 17

18 18 Stratégia  A szervezet működésének vezérfonala, mely a szervezeti célokat és elérésük lehetséges módjait fogalmazza meg a szervezet helyzetének értékelése és a környezet előrejelzése alapján.  Általános és alapvető kérdéseket magába foglaló vezetési eszköz.  Milyen lesz a szervezet jövőbeli helyzete a környezetében?  Milyen erőforrásokat kell alkalmaznia, hogy a jövőben is megfeleljen?  Milyen kritériumok és normák szükségesek, hogy hosszú távú céljait elérje?  Nemcsak a célokat, eszközöket is!  Stratégia taktika nélkül nem sokat ér.

19 19 Taktika  A stratégia adott időpontban és adott helyen, adott módszerekkel történő megvalósításának eszköze.  Konkrét célok, eszközök, módszerek halmaza, amelyekkel az adott körülmények között realizáljuk a stratégiai koncepciót.  A taktika szállító eszköz, amellyel a stratégia útján eljutunk a kitűzött célig. STARTÉGIA I. STARTÉGIA II. CÉL TAKTIKA TAKTIKA

20 20 STRATÉGIA (ALAPSZABÁLYOK) TAKTIKA (OPERATÍV CSELEKVÉS) Struktúra meghatározó Folyamat-meghatározó Egyedi döntések Rutindöntések Közép/hosszútávú orientáció Rövidtávú orientáció Lassú hatékonyság Azonnali hatékonyság Nehezen korrigálható Könnyen korrigálható

21 Stratégiai döntésekOperatív döntések Terjedelem (szűk/tág) Naprakészség (teljes/áttekintő) Pontosság (nagyvonalú/pontos) Forrás (belső/külső) Jelleg (mennyiségi/minőségi) Használat (gyakori/eseti) 21

22 Az alábbiak közül melyik állítással nem ért egyet? a) A kockázat az üzleti vállalkozás elkerülhetetlen velejárója. b) A kockázat egy cselekvési alternatíva biztosan bekövetkező negatív következménye. c) A kockázat annak veszélye, hogy a döntéshozó nem az általa várt eredményt fogja elérni. A vállalati információs rendszer általános feladata a) adatokból információk elállítása, ezek rendszerezése, továbbítása és tárolása. b) a külső és belső forrásokból származó információk ellenőrzése, feldolgozása és megőrzése. c) a hardver és szoftver elemekből álló információs technológia kialakítása és folyamatos működtetése. 22

23 Az alábbiak közül melyik állítás helyes? a) A vezetői számvitel főleg naturális, a pénzügyi számvitel pedig értékadatokkal dolgozik. b) A vezetői számvitel főleg a belső, a pénzügyi számvitel pedig a külső érintettek számára szolgáltat információkat. c) A vezetői számvitel a termelésirányítók, a pénzügyi számvitel pedig a gazdasági vezetők számára szolgáltat információkat. A kontrolling feladata a) az anyag-és pénzgazdálkodás ellenőrzése, a hibák feltárása, a felelősök megnevezése és a szükséges intézkedések meghozatala. b) tervváltozatok kimunkálása, a tervteljesítés ellenőrzése és az információk továbbítása a vezetők felé. c) az optimális tervváltozat kiválasztása, a számviteli információk feldolgozása és a folyamatos korrekciók végrehajtása. 23

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 24


Letölteni ppt "8. Vállalatgazdaságtan gyakorlat Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék Dr. Tóth Katalin, Tü. 308-as iroda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések