Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR TRUST avagy Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda ECOVIS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR TRUST avagy Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda ECOVIS."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR TRUST avagy Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda ECOVIS ® BUDAPEST the lawyer the auditor the accountant the tax adviser Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

2  A bizalmi vagyonkezelés gazdasági indokoltsága  De lege lata: a bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása az új Ptk-ban  De lege ferenda: magánjogi hot topics  Röviden az alapítványi szabályok változásáról: az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének lehetséges eszköze TARTALOM Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

3 GAZDASÁGI INDOKOK Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani. 1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra fokozatos erősödése 1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció jelentős számú családi vállalkozások létrejötte a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei” gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

4 A vagyon ciklikus természete: a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki első generáció: épít; második generáció: gyarapít és konzervál; harmadik generáció: rombol A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása: nem csak magánügy! munkahelyek elvesztése adóbevételek kiesése fokozódó állami tehervállalások Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu GAZDASÁGI INDOKOK Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

5 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként: állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország) megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai: nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a tőke elvándorlásától való félelem az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak  Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok)  Lichtenstein – bvk (1926)  Luxemburg – bvk (2003) GAZDASÁGI INDOKOK Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

6 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében: HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem megbízási típusú szerződés a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól szóló harmadik Könyvében szabályozza Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

7 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni. A bizalmi vagyonkezelés fogalma Ptk. 6:310.§ (1) „Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díjfizetésére köteles” BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

8 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.) tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §) a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát) vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése:  jogi tulajdonos  gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

9 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu FELEK: vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc. állam vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő) kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy  maga a vagyonrendelő is lehet!  a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA?  nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3) BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

10 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu FELEK (folyt.): protektor  a Ptk. nem szól róla  de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§)  hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott (perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?) speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék: visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

11 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164 A bizalmi vagyonkezelési jogviszony egyes szereplőinek lehetséges kombinációi VagyonrendelőVagyonkezelőKedvezményezettProtektor Vagyonrendelő - Vagyonkezelő - Kedvezményezett - Protektor - - -

12 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai KötelezettségekJogok Vagyon elkülönítés 6:312.§Vagyon feletti rendelkezés 6:318.§ A vagyonrendelő vagy a kedvez- ményezett ellenőrzésének tűrése 6:315.§ Nem utasítható! 6:316.§ Titoktartás 6:319.§ (a Bvktv. több ponton áttöri) Költség- és díj igény 6:322.§ Tájékoztatás és számadás 6:320.§ Elszámolás 6:327.§ Vagyon kiadása 6:328.§ BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

13 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A kezelt vagyon védettsége (6:311-314.§) vagyon elkülönítés mint előfeltétel  elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától  elkülönítés más kezelt vagyonoktól a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve hozamainak kiadása esedékessé vált de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel? – Vht. BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

14 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§) a kezelt vagyon elfogy a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő) „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában” a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen kedvezményezett ötven év elteltével határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő elteltével BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

15 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.) Nem szűnik meg a vagyonkezelés: a vagyonrendelő halála vagy megszűnése a vagyonkezelő halála vagy megszűnése a kedvezményezett halála vagy megszűnése a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

16 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu HOT TOPICS Bizalmi vagyonkezelés v. öröklés a kezelt vagyon nem része a hagyatéknak (Ptk. 6:313. §) osztályra bocsátás ági vagyon köteles rész Bizalmi vagyonkezelés v. hitelezői jogosítványok vagyonkezelő hitelezői kedvezményezett hitelezői vagyonrendelő hitelezői (!) – Vht.; jelent-e a bizalmi vagyonkezelés fokozott kockázatot a fedezetelvonás szempontjából? A bvk. szerződés vagyonrendelői felmondhatósága a Ptk. nem szól róla ha a szerződés sem szól róla – bejönnek a megbízás mögöttes szabályai? ha a szerződés a felmondás lehetőségét kifejezetten kizárja – felmondhat-e a végrehajtó? Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

17 RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOKRÓL Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu bizalmi vagyonkezelés (trust) v. alapítvány – országonként eltérő megközelítés és eredmény az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést, amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes szabályait De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása” - jelentős áttörés! Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

18 Csak a gazdagok „játéka”? Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu De ki minősül gazdagnak? Boston Consulting Group 2011-es tanulmánya a világméretű vagyongyarapodásról 1 M USD vagyon felhalmozó háztartások száma 2010-ben 12,5 M (12,2%-os növekedés 2009-hez képest) No. 1. USA (5,2 M háztartás), Japán, Kína, UK, Németország kezelt összvagyon: 121,8 trillió USD folyamatos és jelentős mértékű vagyonnövekedés és koncentráció High-Net-Worth-Individual: 1 M USD > 100 M USD Ultra-High-Net-Worth-Individual: >100 M USD ekkora vagyonok fejlett szolgáltató ipart igényelnek Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Society of Trust and Estate PractitionersTel:+36-1-250-9000Primus Trust Zrt. Bécsi út 52. Fax:+36-1-240-6424Dr. B. Szabó Gábor 1035 Budapest E-mail: info@step-hungary.huIgazgatósági tag Hungary + 36-30/9220164


Letölteni ppt "A MAGYAR TRUST avagy Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda ECOVIS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések