Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 10. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 10. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 10. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD

2 Szabad cash flow I. az a likvid pénzeszköz, mely a vállalkozás jövőjének veszélyeztetése nélkül szabadon, azaz súlyosabb közvetlen következmények nélkül kivonható a vállalkozásból. Kézzelfogható és azonnal felhasználható. A rendelkezésre álló szabad pénzvagyon egyszerűsített kiszámítási módja: Adózott eredmény + Amortizáció - Beruházások 2

3 Szabad cash flow II. Egy vállalkozás annál értékesebb a gazdasági szereplők számára, minél több szabad cash flow-t termel. Ha nem termel szabadon felhasználható pénzvagyont, akkor elértéktelenedik, attól függetlenül, hogy mekkora a számviteli vagyona. 3

4 A saját tőkére jutó szabad cash flow (FCFE) A közönséges részvény tulajdonosok számára elérhető cash flow a működési költségek, a kamatok és a tőketörlesztések, illetve a szükséges forgótőkébe és befektetett eszközökbe történt befektetések után. működési cash flow – tőkeköltségek – kifizetések a hitelezőknek 4

5 FCFE számítása FCFE = Adózott eredmény – (Tőkeberuházások – Értékcsökkenés) – (∆Készpénznélküli forgótőke) + (Új idegentőke kötelezettségek – Hiteltörlesztések) nettó beruházás 5 Az FCFE kifizetése lehetséges osztalék formájában.

6 Vállalati szabad pénzáramlás – FCFF I. A vállalat minden érdekeltje - részvényesek, hitelezők és elsőbbségi részvényesek - számára megjelenő pénzáramlások összege. Az FCFF értékéhez kétféle módon juthatunk el. –Az egyik mód, hogy összeadunk minden, a vállalat finanszírozóinak jutó kifizetést, vagyis a tulajdonosoknak (ezt vagy FCFE-ként vagy osztalékfizetésként értelmezzük), a hitelezőknek (tartalmazza a tőketörlesztést, a kamatkiadásokat és az újonnan felvett hiteleket) és az elsőbbségi részvényeseknek járó pénzáramlásokat (általában elsőbbségi osztalékok). 6

7 Vállalati szabad pénzáramlás – FCFF II. FCFF = FCFE + Kamatráfordítások * (1- Adókulcs) + Tőketörlesztések - Újonnan felvett hitelek + Elsőbbségi osztalékok Itt megfordult az FCFE kiszámításához szükséges lépések sorozata, hiszen ott a vállalat értékéből vontuk le a hitelezőknek és elsőbbségi részvényeseknek járó kifizetéseket, hogy megkapjuk a tulajdonosoknak járó pénzáramlást. 7

8 Vállalati szabad pénzáramlás – FCFF III. A cash flow kimutatás működési cash flow-ja nem szabad cash flow. Az adózott eredmény és a működési cash flow felhasználásával tudjuk meghatározni a vállalati szabad cash flow-t. A szabad cash flow diszkontált számítási alapon felhasználható a vállalati érték meghatározásához. Más jövedelem mértékek nem rendelkeznek ilyen tulajdonsággal, mert vagy kétszeresen veszik számításba vagy valahogyan kihagyják a cash flow-t. Nem veszik figyelembe az újra befektetendő pénzáramokat (tárgyi eszközbe vagy forgótőkébe). 8

9 Vállalati szabad pénzáramlás – FCFF IV. A szabad cash flow-val való foglalkozás sokkal nagyobb kihívást jelent, mint az osztalékkal való foglalkozás, mert integrálni kell a működési, a befektetési és a finanszírozási cash flow-t. Az elemzett vállalat függvénye, hogy az FCFE-t vagy az FCFF-et használjuk. A relatíve stabil tőkestruktúrával rendelkező vállalatok esetében célszerűbb az FCFE-t használni. Ha egy tőkeáttételes vállalat FCFE-je negatív, az FCFF-fel a részvények értékelése könnyebb. 9

10 10 Megtérülési várakozások és a tőkeszükséglet összehangolása A cég alapításakor át kell gondolni, hogy a vállalkozás beindításához mennyi tőkére van szükség, ebből mennyi áll rendelkezésre és honnan szerezhető be a hiányzó tőke. Előzetesen meg kell határozni azt, hogy a társaság működtetésére szánt tőke és a vállalkozás beindítás ára és működtetésére fordítandó tevékenység alapján mekkora megtérülést kíván elérni.

11 11 Különbséget kell tennünk a saját és idegen tőke szerzése, mint alternatíva között. Először az eredménykimutatást "alulról„ kezdjük el felépíteni, majd ki kell számolnunk az ÜTE-t, ez lesz az elvárt ÜTE. Ezután "felülről„ indulunk ki, majd ismét ki kell számolnunk az ÜTE-t. Ez lesz a piacon realizálható ÜTE. Finanszírozás megoldhatósága

12 12 Finanszírozás megoldhatósága Kérdés: a finanszírozás megoldható-e? Ennek szükséges és elégséges feltétele: Elvárt ÜTE ≤ Piacon realizálható ÜTE A számoláshoz szükséges adatok: –előzetes tőkeigény (C), ebből –a rendelkezésre álló saját tőke (E), –a külső tőkeigény (E és D), –a jelenlegi és az új tulajdonosok elvárt megtérülési rátája, –a bruttó értékesítési árbevétel (1. értékgenerátor), –a működési profithányad (2. értékgenerátor), –az ÁFA-kulcs.

13 13 Példa 1-1. Előzetes tőkeigény: 30 millió forint, ebből a rendelkezésre álló saját tőke: 10 millió forint. A jelenlegi tulajdonosok elvárt megtérülési rátája 30%. A külső tőkeigény: 20 millió forint. A társaság 2 lehetőség közül választhat: –A külső tőkét tulajdonostárs biztosítja. Az elvárt megtérülési ráta 50%. –A külső tőke szerzése 5 éves lejáratú hitel felvételével történik. A türelmi idő: 1 év. A kamatráta: 20%. A kezelési költség az évelején fennálló tőke 1 %-a. Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a. A tőketörlesztés 4 egyenlő részletben történik az év utolsó napján.

14 14 Példa 1-2. A bruttó értékesítési árbevétel alakulása az előző 2 lehetőséget tekintve: –A következő 3 évben: minimum 120 millió forint, maximum 150 millió forint. –A következő 5 évben: 120, 135, 150, 150, 150 millió forint.

15 15 Példa 1-3. Feltevések a tervezés időtartamára: –Mindkét esetben a tulajdonosok a befektetett saját tőke után az elvárt megtérülést osztalékként ki akarják venni, az eredménytartalék = 0. –Az osztalékadó mértéke 20%, az osztalékadó alapja a kifizetett osztalék, amelyből a kifizetőnek le kell vonni az osztalékadót. –Nem számolunk rendkívüli eredménnyel. –Az ÁFA-kulcs 25%-os. –A működési jövedelmezőségi hányad(ÜTE/Nettó árbevétel): 21%.

16 16 Példa 1-3. Követelmény: –A mérleg szerinti eredménynek olyan nagyságrendűnek kell lenni, hogy az fedezetet nyújtson a tárgyévi tőketörlesztési kötelezettség teljesítésére. –A vállalkozás nem lehet veszteséges. Vizsgáljuk meg a közölt két esetre azt, hogy vajon a finanszírozás megoldható-e?

17 17 Példa 1 – Saját finanszírozás - 1. Az 1. lépésében a meglevő és az új tulajdonosok súlyozott átlagos megtérülését számoljuk ki.

18 18 Példa 1 – Saját finanszírozás - 2. A mérleg szerinti eredmény értéke nulla, mivel a vállalkozás nem lehet veszteséges.

19 Az elvárt ÜTE meghatározása saját finanszírozás esetére 19

20 20 Példa 1 – Vegyes finanszírozás - 1. A 20 millió forint hitel visszafizetésének ütemezése

21 21 Példa 1 – Vegyes finanszírozás - 2. az átlagosan elvárt megtérülés nagyságát csak a rendelkezésre álló saját tőkére kell értelmezni, mivel a hitelezők felé történő kifizetések rögzített kötelezettségek Átlagosan elvárt megtérülés = Előzetes tőkeigény * Átlagosan elvárt megtérülési ráta Adózott eredmény = Mérlegszerinti eredmény + Osztalék mivel a mérleg szerinti eredmény ≥ éves tőketörlesztési kötelezettség.

22 22 Példa 1 – Vegyes finanszírozás - 3. Elvárt ÜTE =Adózás előtti eredmény + Pénzügyi műveletek ráfordításai. Az elvárt ÜTE meghatározása vegyes finanszírozás esetén

23 23 A piacon realizálható értékesítés üzemi/üzleti tevékenység eredményének meghatározása A piacon realizálható ÜTE nagyságához a tervezett bruttó értékesítési árbevételből indulunk ki és figyelembe véve az ÁFA és működési jövedelemhányad (ÜTE/Nettó Árbevétel) tervezett nagyságát, megkapjuk a keresett értéket. Saját finanszírozás esete –Elég a bruttó értékesítési árbevétel minimális, 120 millió forintos nagyságából kiindulni, mert ha e mellett teljesülnek az elvárások, akkor ezt a finanszírozási alternatívát érdemes megvalósítani.

24 24 Példa -1 - Saját finanszírozás – 1.

25 25 Példa 1 – Saját finanszírozás - 2. Ha egybevetjük az elvárt ÜTE (19,817 millió forint) és a piacon realizálható ÜTE (20,16 millió forint) nagyságát, valamint figyelembe vesszük azt a kritériumot, hogy 19,817 < 20,16, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az 1. lehetőséget érdemes megvalósítani. Tehát piaci oldalról "fedezve" van a tulajdonosok elvárása.

26 26 Példa 1 – Vegyes finanszírozás - 1. Változnak a bruttó értékesítési árbevétel 5 évre tervezett adatai, de a működési profithányad nagysága változatlan. Az 1. évre vonatkozó számítás megegyezik a saját finanszírozás esetével.

27 27 A piacon realizálható értékesítés üzemi/üzleti tevékenység eredményének meghatározása

28 28 A piacon realizálható és elvárt ÜTE összehasonlítása


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 10. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések