Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger:"— Előadás másolata:

1 MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger:
Gépészeti alapismeretek -segédlet HAUNI MR1

2 A műszaki rajzok fajtái:
elvi-, szerkesztési-, gyártási-, üzembe-helyezési-, üzemeltetési rajzok. A rajzfajták a cselekvési sorozat lépéseit, fázisait tükrözik. HAUNI MR1

3 ELVI RAJZOK: egyszerűsítettek, jelképekkel készülnek
Folyamatábrák Vezetékterv Kapcsolási rajz Ajánlati rajz Számítási vázlat Elő-terv HAUNI MR1

4 SZERKESZTÉSI RAJZOK Összeállítási rajz
Az összeszerelést, illeszkedéseket, működést ábrázolja, fő és csatlakozó méretekkel. Fajtái még: Vegyes összeállítási (alkatrészrajzokat is tartalmaz) Méretezett összeállítási rajz (az összes alkatrész minden méretét tartalmazza – csak egyszerű esetekben lehetséges) HAUNI MR1

5 GYÁRTÁSI RAJZOK Alkatrészrajz; elkészítés utáni, szerelésre kész állapotban ábrázolja a terméket Műhelyrajz; a gyártás valamely közbenső állapotában mutatja (pl. öntvényrajz, kovácsolási rajz) HAUNI MR1

6 ÜZEMBEHELYEZÉSI RAJZ Elrendezési rajz Gépalapozási rajz HAUNI MR1

7 ÜZEMELTETÉSI RAJZ Karbantartási rajz (bonthatóság, kenési lehetőségek stb.) Kezelési rajz (műszaki leírás, kezelési utasítás) HAUNI MR1

8 A műszaki rajzok formai követelményei
Rajzlapok mérete Keretezés, „tájékozódási” jelek Adatmező elhelyezése, kialakítása Alkalmazható méretarányok HAUNI MR1

9 RAJZLAPOK MÉRETEI „A0”- s: / 1 m2 / = 840 x 1189 /mm/
„A1”- s: = 594 x 840 „A2”- s: = 420 x 594 „A3”- s: = 297 x 420 „A4”- s: = 210 x 297 HAUNI MR1

10 RAJZLAP KIALAKÍTÁSA Keret Adatmező elhelyezése
Tartalma: tárgy, tulajdonos, rajzszám, méretarány, vetítési mód, egyéb információk Szabvány-írás alkalmazása HAUNI MR1

11 A műszaki kommunikáció egyik legfontosabb módja a KÉPI MEGJELENÍTÉS, amikor a térbeli alakzatokat síkban, nézeteik segítségével magyarázzuk. Ennek alapvetően két módját alkalmazzuk: - egy képet látunk - min.2,vagy több képet együtt értelmezünk HAUNI MR1

12 HAUNI MR1

13 Egy kép: -perspektíva -axonometria
A térbeli párhuzamosok metsződőnek látszódnak A térbeli párhuzamosok a síkbeli leképezés után is párhuzamosak maradnak HAUNI MR1

14 Több kép egyszerre: VETÜLETI ÁBRÁZOLÁS
EURÓPAI vetítési mód szerint HAUNI MR1

15 Test 6 RENDEZETT vetülete:
HAUNI MR1

16 Rajzon alkalmazható vonalfajták:
HAUNI MR1

17 Amerikai vetítési mód és nézetrend
HAUNI MR1

18 Hány vetületet készítsünk? Mi legyen a fő nézet, az elölnézet?
Amennyi szükséges és elegendő. Az alkatrész beépítési, használati vagy megmunkálási helyzete. HAUNI MR1

19 Általános ábrázolási szabályok:
A test körvonalai –kontúrjai- és látható élei –nézetvonalai- vastag folytonos vonalak Áthatási vonalak berajzolása: A tagoló-vonalak vékony folytonos vonalak: HAUNI MR1

20 Szaggatott vonal alkalmazása
Metszés, „kitörés” alkalmazása HAUNI MR1

21 Csak indokolt esetben alkalmazzuk!
Néztek elhelyezése és azonosítása a kötött nézetrendtől eltérő módon nem a ”helyükön”: Csak indokolt esetben alkalmazzuk! HAUNI MR1

22 Segédnézetek –”ferde vetületek”- alkalmazása (transzformáció)
HAUNI MR1

23 Segédnézet „nem a helyén”
Segédnézet a „helyén” Segédnézet „nem a helyén” HAUNI MR1

24 Különleges, egyszerűsítő ábrázolások
Fél-nézet (negyed-nézet) Szimmetrikus kialakítások esetén HAUNI MR1

25 Töréssel megszakított ábrázolás
Résznézet Töréssel megszakított ábrázolás HAUNI MR1

26 Kiemelt részlet (Lehet metszetben is) HAUNI MR1

27 Ismétlődő alakzat (mintázat)
HAUNI MR1

28 Alakítás előtti körvonal
HAUNI MR1

29 Helyi nézet – csak egy rész körvonalának képe!
Kivágások, furatok, (ún. befordított lyukkör) hornyok alakja HAUNI MR1

30 METSZETI ÁBRÁZOLÁS: A metszet (mint speciális nézet!) keletkezése
Egyszerű metszet (hosszmetszet) HAUNI MR1

31 A szelvény -az átmetszett felület- mintázatával megkülönböztethetjük az anyagfajtákat:
HAUNI MR1

32 Ha a metszősík szimmetria-sík, akkor nem kell külön jelölni a helyét.
Keresztmetszet Ha a metszősík szimmetria-sík, akkor nem kell külön jelölni a helyét. HAUNI MR1

33 Metszősík jelölése és azonosítása szükséges:
HAUNI MR1

34 Összetett metszetek: több metszősík van
Lépcsős metszet Befordított metszet HAUNI MR1

35 Különleges metszetek:
Fél-metszet Rész-metszet HAUNI MR1

36 Szelvények alkalmazása
Szelvényfajták Szelvény-sorozat HAUNI MR1

37 Nem ábrázolhatók metszetben, ún. „nem metszhető” elemek:
Golyók, görgők Csapok, tömör hengeres szárak Tengelyek Bordák, küllők, fogak (hosszirányban!) HAUNI MR1

38 HAUNI MR1

39 HAUNI MR1

40 HAUNI MR1

41 Egyéb különleges ábrázolások:
Mozgó alkatrész szélső helyzete Ismétlődő mintázat határa HAUNI MR1

42 Metszősík előtti rész Befordított lyukkör HAUNI MR1

43 A méretmegadás elemei Méretszám mm-ben, 3,5-s nagyságú Méretvonal
vékony, folytonos Méretsegédvonal két db vékony, folytonos Mérethatároló elem „nyílhegy”, vagy ferde vonalka, vastag vonal HAUNI MR1

44 Méretfajták Szélesség, hosszúság, magasság Távolság Hajlásszög
Húrhossz Ívhossz Átmérő Sugár HAUNI MR1

45 Méret- és méretsegédvonalak, mérethatárolók elhelyezése, méretszám felírása
HAUNI MR1

46 HAUNI MR1

47 Mérethálózat felépítése
HAUNI MR1

48 HAUNI MR1

49 Példa: tengely hosszméreteinek megadása
HAUNI MR1

50 HAUNI MR1

51 HAUNI MR1

52 Speciális méretmegadás
Kúposság Lejtés Lemezvastagság, laptáv Éltompítás - 45º- összevont megadása Ismétlődő elemek méretei Kisméretű zsákfurat méretei HAUNI MR1

53 Lejtés és kúposság előírása
HAUNI MR1

54 Éltompítások és furatok egyszerűsített méretmegadása
HAUNI MR1

55 MENETÁBRÁZOLÁS Csavarvonal keletkezése Csavarmenetek létrehozása
Menetjellemzők HAUNI MR1

56 Menet jelképes ábrázolása
Belső felületen, furatban; un. ANYA menet Külső felületen; un.ORSÓ menet HAUNI MR1

57 Menetvégződések Menetes furatok HAUNI MR1

58 Menetek méret-megadása
Menetes alkatrészek összecsavarva HAUNI MR1

59 Fogazat ábrázolása Hengeres fogaskerék Kúpfogaskerék HAUNI MR1

60 Fogasléc Fogas ív Kilincskerék HAUNI MR1

61 Kapcsolódó fogazott alkatrészek
HAUNI MR1

62 Gördülőcsapágyak ábrázolása
Golyós csapágy metszeti képe HAUNI MR1

63 Csapágyak jelképei HAUNI MR1

64 Felületi érdesség Fogalma: jellegzetes mintázatú ismétlődő egyenetlenségek (pl: forgácsolt felületen a megmunkáló szerszám okozta barázdák) Átlagos érdesség: Ra = 1/n x Ʃ /yi/ Szabványos értékei: mikronban (10-3 mm) ,5 6,3 3,2 1,6 0,8 0, ,2 0,1 HAUNI MR1

65 Felületi érdesség jele és elhelyezése
Elhelyezés az alkatrész rajzán HAUNI MR1

66 Példák az előírásra HAUNI MR1

67 Alak, és helyzettűrések
Alak-eltérés : az a távolság , ami a valóságos felület és az elméleti (vagy az azt helyettesítő, mérés céljára kitűzött) felület között van. Helyzet-eltérés: a valóságos felület helyzetének, ill. a felület tengelyének vagy szimmetriasíkjának eltérése az elméleti -névleges- helyzettől. „TŰRÉS” = MEGENGEDETT ELTÉRÉS (ezredmilliméteres –mikron- pontosságig) HAUNI MR1

68 Az alaktűrés jelképei és a tűrés előírásának módja
Egyenesség -tűrés HAUNI MR1

69 Köralak tűrés Hengeresség tűrés Síklapúság tűrés HAUNI MR1

70 Helyzettűrések jelképei
Párhuzamosság HAUNI MR1

71 HAUNI MR1

72 Furatok párhuzamossága Merőlegesség
HAUNI MR1

73 Ütés-tűrések és furattengelyek helyzeteinek tűrései
HAUNI MR1

74 Egyéb helyzettűrések HAUNI MR1

75 Mérettűrések Azt a méretingadozást, ami tényleges méret és az elméleti méret különbsége méretszóródásnak nevezzük. TŰRÉS = MEGENGEDETT méretszóródás (ezredmilliméteres –mikron- pontossággal) Alapfogalmak: Névleges méret /N/ - amit a méretszám jelöl Tényleges méret /TM/ - amit méréssel állapítunk meg Alap méret /A/ - amire az eltéréseket vonatkoztatjuk Határméretek; felső és alsó /FH, AH/ Határeltérések; felső és alsó /FE, AE/ HAUNI MR1

76 a két határméret különbsége
A tűrés nagysága: a két határméret különbsége T = FH – AH A műszaki rajzokon a névleges méretek mellett a megengedett eltéréseket írhatjuk elő, ha szükséges. Az előírás két alapvető módja: Nem szabványos értékekkel Szabványos, u.n. ISO tűrésrendszerben előírt értékekkel HAUNI MR1

77 Az illesztés jellemzői
HAUNI MR1

78 Az illesztés jellege szerint
HAUNI MR1

79 Tűrésmezők elhelyezkedése
HAUNI MR1

80 Különböző mérettűrések előírása a méretszámok mellett:
HAUNI MR1

81 Az ISO tűrések értékeit táblázatokban találjuk;
mikronban Például: HAUNI MR1

82 Példák tűrések megadására
HAUNI MR1

83 HAUNI MR1


Letölteni ppt "MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések