Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger: Gépészeti alapismeretek -segédlet HAUNI MR11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger: Gépészeti alapismeretek -segédlet HAUNI MR11."— Előadás másolata:

1 MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger: Gépészeti alapismeretek -segédlet HAUNI MR11

2 A műszaki rajzok fajtái: elvi-,szerkesztési-,gyártási-,üzembe-helyezési-, üzemeltetési rajzok. A rajzfajták a cselekvési sorozat lépéseit, fázisait tükrözik. A rajzfajták a cselekvési sorozat lépéseit, fázisait tükrözik. HAUNI MR12

3 ELVI RAJZOK: egyszerűsítettek, jelképekkel készülnek  Folyamatábrák  Vezetékterv  Kapcsolási rajz  Ajánlati rajz  Számítási vázlat  Elő-terv HAUNI MR13

4 SZERKESZTÉSI RAJZOK  Összeállítási rajz Az összeszerelést, illeszkedéseket, működést ábrázolja, fő és csatlakozó méretekkel. Az összeszerelést, illeszkedéseket, működést ábrázolja, fő és csatlakozó méretekkel. Fajtái még:  Vegyes összeállítási (alkatrészrajzokat is tartalmaz)  Méretezett összeállítási rajz (az összes alkatrész minden méretét tartalmazza – csak egyszerű esetekben lehetséges) (az összes alkatrész minden méretét tartalmazza – csak egyszerű esetekben lehetséges) HAUNI MR14

5 GYÁRTÁSI RAJZOK  Alkatrészrajz ; elkészítés utáni, szerelésre kész állapotban ábrázolja a terméket  Műhelyrajz; a gyártás valamely közbenső állapotában mutatja (pl. öntvényrajz, kovácsolási rajz) HAUNI MR15

6 ÜZEMBEHELYEZÉSI RAJZ  Elrendezési rajz  Gépalapozási rajz HAUNI MR16

7 ÜZEMELTETÉSI RAJZ  Karbantartási rajz (bonthatóság, kenési lehetőségek stb.)  Kezelési rajz (műszaki leírás, kezelési utasítás) HAUNI MR17

8 A műszaki rajzok formai követelményei  Rajzlapok mérete  Keretezés, „tájékozódási” jelek  Adatmező elhelyezése, kialakítása  Alkalmazható méretarányok HAUNI MR18

9 RAJZLAPOK MÉRETEI  „A0”- s: / 1 m 2 / = 840 x 1189 /mm/  „A1”- s: = 594 x 840  „A2”- s: = 420 x 594  „A3”- s: = 297 x 420  „A4”- s: = 210 x 297 HAUNI MR19

10 RAJZLAP KIALAKÍTÁSA  Keret  Adatmező elhelyezése  Tartalma: tárgy, tulajdonos, rajzszám, méretarány, vetítési mód, egyéb információk  Szabvány-írás alkalmazása HAUNI MR110

11 A műszaki kommunikáció egyik legfontosabb módja a KÉPI MEGJELENÍTÉS, amikor a térbeli alakzatokat síkban, nézeteik segítségével magyarázzuk. Ennek alapvetően két módját alkalmazzuk: - egy képet látunk - min.2,vagy több képet együtt értelmezünk HAUNI MR111

12 HAUNI MR112

13 Egy kép: -perspektíva - axonometria  A térbeli párhuzamosok metsződőnek látszódnak  A térbeli párhuzamosok a síkbeli leképezés után is párhuzamosak maradnak HAUNI MR113

14 Több kép egyszerre: VETÜLETI ÁBRÁZOLÁS   EURÓPAI vetítési mód szerint HAUNI MR114

15 Test 6 RENDEZETT vetülete: HAUNI MR115

16 Rajzon alkalmazható vonalfajták: HAUNI MR116

17  Amerikai vetítési mód és nézetrend HAUNI MR117

18 Hány vetületet készítsünk? Mi legyen a fő nézet, az elölnézet?  Amennyi szükséges és elegendő.  Az alkatrész beépítési, használati vagy megmunkálási helyzete. HAUNI MR118

19 Általános ábrázolási szabályok:  A tagoló-vonalak vékony folytonos vonalak: A test körvonalai –kontúrjai- és látható élei –nézetvonalai- vastag folytonos vonalak A test körvonalai –kontúrjai- és látható élei –nézetvonalai- vastag folytonos vonalak  Áthatási vonalak berajzolása: HAUNI MR119

20  Metszés, „kitörés” alkalmazása  Szaggatott vonal alkalmazása HAUNI MR120

21  Néztek elhelyezése és azonosítása a kötött nézetrendtől eltérő módon nem a ”helyükön”: Csak indokolt esetben alkalmazzuk! Csak indokolt esetben alkalmazzuk! HAUNI MR121

22  Segédnézetek – ”ferde vetületek”- alkalmazása (transzformáció) HAUNI MR122

23  Segédnézet a „helyén”  Segédnézet „nem a helyén” HAUNI MR123

24 Különleges, egyszerűsítő ábrázolások  Fél-nézet (negyed- nézet) Szimmetrikus kialakítások esetén Szimmetrikus kialakítások esetén HAUNI MR124

25  Résznézet  Töréssel megszakított ábrázolás HAUNI MR125

26  Kiemelt részlet (Lehet metszetben is) HAUNI MR126

27  Ismétlődő alakzat (mintázat) HAUNI MR127

28  Alakítás előtti körvonal HAUNI MR128

29  Helyi nézet – csak egy rész körvonalának képe! Kivágások, furatok, (ún. befordított lyukkör) hornyok alakja Kivágások, furatok, (ún. befordított lyukkör) hornyok alakja HAUNI MR129

30 METSZETI ÁBRÁZOLÁS:  A metszet (mint speciális nézet!) keletkezése  Egyszerű metszet (hosszmetszet) (hosszmetszet) HAUNI MR130

31  A szelvény -az átmetszett felület- mintázatával megkülönböztethetjük az anyagfajtákat: HAUNI MR131

32  Keresztmetszet Ha a metszősík szimmetria-sík, akkor nem kell külön jelölni a helyét. HAUNI MR132

33  Metszősík jelölése és azonosítása szükséges: HAUNI MR133

34 Összetett metszetek: több metszősík van  Lépcsős metszet  Befordított metszet HAUNI MR134

35 Különleges metszetek:  Fél-metszet  Rész-metszet HAUNI MR135

36 Szelvények alkalmazása  Szelvényfajták  Szelvény-sorozat HAUNI MR136

37 Nem ábrázolhatók metszetben, ún. „nem metszhető” elemek:  Golyók, görgők  Csapok, tömör hengeres szárak  Tengelyek  Bordák, küllők, fogak (hosszirányban!) (hosszirányban!) HAUNI MR137

38 HAUNI MR138

39 HAUNI MR139

40 HAUNI MR140

41 Egyéb különleges ábrázolások:  Mozgó alkatrész szélső helyzete  Ismétlődő mintázat határa HAUNI MR141

42  Metszősík előtti rész  Befordított lyukkör HAUNI MR142

43 A méretmegadás elemei  Méretszám mm-ben, 3,5-s nagyságú mm-ben, 3,5-s nagyságú  Méretvonal vékony, folytonos vékony, folytonos  Méretsegédvonal két db vékony, folytonos két db vékony, folytonos  Mérethatároló elem „nyílhegy”, vagy ferde vonalka, vastag vonal „nyílhegy”, vagy ferde vonalka, vastag vonal HAUNI MR143

44 Méretfajták  Szélesség, hosszúság, magasság  Távolság  Hajlásszög  Húrhossz  Ívhossz  Átmérő  Sugár HAUNI MR144

45  Méret- és méretsegédvonalak, mérethatárolók elhelyezése, méretszám felírása HAUNI MR145

46 HAUNI MR146

47 Mérethálózat felépítése HAUNI MR147

48 HAUNI MR148

49  Példa: tengely hosszméreteinek megadása HAUNI MR149

50 HAUNI MR150

51 HAUNI MR151

52 Speciális méretmegadás  Kúposság  Lejtés  Lemezvastagság, laptáv  Éltompítás - 45º- összevont megadása  Ismétlődő elemek méretei  Kisméretű zsákfurat méretei HAUNI MR152

53  Lejtés és kúposság előírása HAUNI MR153

54  Éltompítások és furatok egyszerűsített méretmegadása HAUNI MR154

55 MENETÁBRÁZOLÁS  Csavarvonal keletkezése  Csavarmenetek létrehozása  Menetjellemzők HAUNI MR155

56 Menet jelképes ábrázolása  Külső felületen; un.ORSÓ menet  Belső felületen, furatban; un. ANYA menet HAUNI MR156

57  Menetvégződések  Menetes furatok HAUNI MR157

58  Menetek méret- megadása  Menetes alkatrészek összecsavarva HAUNI MR158

59 Fogazat ábrázolása  Hengeres fogaskerék  Kúpfogaskerék HAUNI MR159

60  Fogasléc  Fogas ív  Kilincskerék HAUNI MR160

61  Kapcsolódó fogazott alkatrészek HAUNI MR161

62 Gördülőcsapágyak ábrázolása  Golyós csapágy metszeti képe HAUNI MR162

63  Csapágyak jelképei HAUNI MR163

64 Felületi érdesség Fogalma: jellegzetes mintázatú ismétlődő egyenetlenségek (pl: forgácsolt felületen a megmunkáló szerszám okozta barázdák) (pl: forgácsolt felületen a megmunkáló szerszám okozta barázdák) Átlagos érdesség: R a = 1 /n x Ʃ /y i / R a = 1 /n x Ʃ /y i / Szabványos értékei: mikronban (10 -3 mm) 400 200 100 50 25 12,5 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 HAUNI MR164

65  Felületi érdesség jele és elhelyezése  Elhelyezés az alkatrész rajzán HAUNI MR165

66  Példák az előírásra HAUNI MR166

67 Alak, és helyzettűrések  Alak-eltérés : az a távolság, ami a valóságos felület és az elméleti (vagy az azt helyettesítő, mérés céljára kitűzött) felület között van. az a távolság, ami a valóságos felület és az elméleti (vagy az azt helyettesítő, mérés céljára kitűzött) felület között van.  Helyzet-eltérés: a valóságos felület helyzetének, ill. a felület tengelyének vagy szimmetriasíkjának eltérése az elméleti -névleges- helyzettől. a valóságos felület helyzetének, ill. a felület tengelyének vagy szimmetriasíkjának eltérése az elméleti -névleges- helyzettől. „TŰRÉS” = MEGENGEDETT ELTÉRÉS „TŰRÉS” = MEGENGEDETT ELTÉRÉS (ezredmilliméteres –mikron- pontosságig) (ezredmilliméteres –mikron- pontosságig) HAUNI MR167

68  Az alaktűrés jelképei és a tűrés előírásának módja  Egyenesség -tűrés -tűrés HAUNI MR168

69  Köralak tűrés  Hengeresség tűrés  Síklapúság tűrés HAUNI MR169

70  Helyzettűrések jelképei  Párhuzamosság HAUNI MR170

71 HAUNI MR171

72  Furatok párhuzamossága  Merőlegesség HAUNI MR172

73  Ütés-tűrések és furattengelyek helyzeteinek tűrései HAUNI MR173

74  Egyéb helyzettűrések HAUNI MR174

75 Mérettűrések Azt a méretingadozást, ami tényleges méret és az elméleti méret különbsége méretszóródásnak nevezzük. Azt a méretingadozást, ami tényleges méret és az elméleti méret különbsége méretszóródásnak nevezzük. TŰRÉS = MEGENGEDETT méretszóródás (ezredmilliméteres –mikron- pontossággal) Alapfogalmak: Alapfogalmak:  Névleges méret /N/ - amit a méretszám jelöl  Tényleges méret /TM/ - amit méréssel állapítunk meg  Alap méret /A/ - amire az eltéréseket vonatkoztatjuk  Határméretek; felső és alsó /FH, AH/  Határeltérések; felső és alsó /FE, AE/ HAUNI MR175

76  A tűrés nagysága: a két határméret különbsége a két határméret különbsége T = FH – AH A műszaki rajzokon a névleges méretek mellett a megengedett eltéréseket írhatjuk elő, ha szükséges. A műszaki rajzokon a névleges méretek mellett a megengedett eltéréseket írhatjuk elő, ha szükséges. Az előírás két alapvető módja:  Nem szabványos értékekkel  Szabványos, u.n. ISO tűrésrendszerben előírt értékekkel HAUNI MR176

77 Az illesztés jellemzői HAUNI MR177

78 Az illesztés jellege szerint HAUNI MR178

79 Tűrésmezők elhelyezkedése HAUNI MR179

80  Különböző mérettűrések előírása a méretszámok mellett: HAUNI MR180

81  Az ISO tűrések értékeit táblázatokban találjuk; mikronban mikronban  Például: HAUNI MR181

82  Példák tűrések megadásár a HAUNI MR182

83 HAUNI MR183


Letölteni ppt "MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS Szakirodalom: MSZ ISO 128 Dr Gonda-dr Szalczinger: Gépészeti alapismeretek -segédlet HAUNI MR11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések