Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer átalakításának irányai „Munka és rehabilitáció” 2008. október 14-16. Harkány Dr. Páva Hanna főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer átalakításának irányai „Munka és rehabilitáció” 2008. október 14-16. Harkány Dr. Páva Hanna főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 Foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer átalakításának irányai „Munka és rehabilitáció” 2008. október 14-16. Harkány Dr. Páva Hanna főosztályvezető pava.hanna@szmm.gov.hu S ZOCIÁLIS ÉS M UNKAÜGYI M INISZTÉRIUM F OGYATÉKOSSÁGÜGYI ÉS R EHABILITÁCIÓS F ŐOSZTÁLY

2 Meghatározó irányok, a korszerűsítés indokai COM (2007) 738 fogyatékosságügyi akcióterv 2008-2009. évekre Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat 800/2008/EK rendelet általános csoportmentességi szabályokról Költségvetési korlátok, eddigi tapasztalatok

3 A fogyatékkal élők helyzete a kibővült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2008-2009 COM (2007) 738 4. PRIORITÁSOK 2008-2009 4.1. Fellépés a fogyatékkal élők társadalmi részvételéért és integrációjáért az akadálymentesítés eszközével a)A munkaerőpiachoz való hozzáférés elősegítése b)A termékek, szolgáltatások és az infrastruktúra akadálymentesítésének fellendítése c)A Bizottság elemző kapacitásának megszilárdítása az akadálymentesítés támogatása érdekében 4.2. Fellépések az alapvető jogok teljes körű biztosítása érdekében a)Az ENSZ-egyezmény végrehajtásának előmozdítása b)A hátrányos megkülönböztetés elleni védelemre vonatkozó közösségi jogszabályi keret kiegészítése

4 Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat 4.3. A társadalmi életben való aktív részvétel elsősorban a foglalkoztatottsággal érhető el. 1.- a fogyatékos személyek nyílt munkapiaci munkavállalását akadályozó jogszabályi, szakmai, tárgyi körülmények felszámolása, a munkaadók és a fogyatékos munkavállalók érdekeltségének megteremtése; 2.- munkahelyi integráció elősegítése: szélesíteni azokat az eszközöket, feltételeket, amelyek igénybevétele mellett több fogyatékos ember dolgozhat az ép emberekkel együtt; 3.- külön figyelem a foglalkoztatás területén leghátrányosabb helyzetben lévő, értelmi fogyatékossággal élő személyek munkavégzési lehetőségének megteremtésére; 4.- a védett munkahelyekre vonatkozó szabályozás finomítása, ideértve azok tényleges költségekhez igazodó finanszírozását; 5.- a súlyosan fogyatékos személyek „terápiás foglalkoztatásának” jogszabályi, szakmai, tárgyi és finanszírozási hátterének kiépítése; 6.- a munkáltató rehabilitációs feladatainak szabályozása. 4

5 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség ) 41. Cikk A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás a közös piaccal összeegyeztethető, mentesül az előírt bejelentési kötelezettség alól – 4 feltétellel: 1/ a támogatási intenzitás max. a támogatható költségek 75 %-a, 2/ támogatható költség fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatása alatt felmerülő bérköltség, 5

6 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség) 3/ a felvétel a vállalkozás munkavállalói létszámának az előző tizenkét hónap átlagához viszonyított nettó növekedését eredményezi, vagy a megüresedés önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő- csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt, 4/ a fogyatékkal élő munkavállaló minimális időre folyamatos foglalkoztatásra jogosult, kivéve a kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátást (ha a foglalkoztatási időszak 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni kell). 6

7 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség) 42. Cikk A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethető támogatás, mentesül a bejelentési kötelezettség alól, ha – 2 feltétel: - a támogatási intenzitás nem haladja meg a támogatható költségek 100 %- át, - a támogatható költség olyan egyéb költség (nem bérköltség), amely a vállalkozásnál a nem fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatási költségein felül jelentkezik. 7

8 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentesség) 42. Cikk A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás Támogatható költségek: a) a helyiségek átalakításának költségei, b) a kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazáshoz kapcsolódó költségek, c) a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések átalakításának, beszerzésének, szoftverek beszerzésének, érvényesítésének költségei – csak az extra költség! d) védett munkahely esetén: - a létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibővítésének költségei, -minden, a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség. 8

9 Hatály, átmeneti szabályok - hatálybalépés: 2008. augusztus 26. - 2008. december 31-ig alkalmazható a régi Rendelet – az annak megfelelően, 2008. december 31-ig megállapított támogatás 2009. január 1. után is még nyújtható (PM Támogatásokat Vizsgáló Iroda) - 2009. január 1-jétől hatályba kell léptetni az új szabályokat 9

10 Új elemek az általános csoportmentességi rendeletben - csak a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásának bérköltsége támogatható (a felvétel költségei nem), - a bér és járulékai max. 75 %-a lehet a támogatás (korábban 100 %) - kizárólag a fogyatékkal élő munkavállaló segítésével foglalkozó munkavállaló alkalmazásához kapcsolódó költséghez lehet költségkompenzációt igényelni (korábban nem volt kizárólagosság) 10

11 Csoportmentességi rendelet miatti tervezett változások Bértámogatás 1/ a támogatás felsőhatára a munkabér és járulékai 100 %-os támogatása helyett 75 % [41. cikk (2)] 2/ a foglalkoztatási kötelezettség valós fennállásának előírása, pl. hosszabb, több napos állásidő esetén a támogatás nem jár, illetve vissza kell fizetni [41. cikk (3)] 3/ támogatás csak arra a munkakörre, amely létszámnövekedést eredményez vagy nem a munkáltató működésével összefüggésben, rendes felmondás során történt üresedés betöltése esetén [41. cikk (4)] 4/ foglalkoztatási kötelezettség időtartamának meghatározása, min. 12 hónap? - a Rendelet kötelező időtartamot nem jelöl meg, [41. cikk (5)] 11

12 Csoportmentességi rendelet miatti tervezett változások Költségkompenzációs támogatás 1/segítő személy költségeinek kompenzációja, csak ha kizárólag fogyatékos személy, megváltozott munkaképességű személy segítésére alkalmazzák [42. cikk (3) b)] 2/jogszabályban előírni, hogy a foglalkoztatás többletköltségeinek kompenzációja max. 100 % [42. cikk (2)] 12

13 Néhány egyéb tervezett változás 1/foglalkozási rehabilitáció „eredményessége” – a rehabilitációhoz szükséges munkatapasztalat megszerzése (ált. 12 hó), ezt követően a bértámogatás csökkentése, kivéve, ha a rehabilitációhoz szükséges időtartam ennél hosszabb 2/ csak az a munkáltató részesül bértámogatásban, amely az előírt mértékben (kvóta) alkalmaz megváltozott munkaképességű személyt 13

14 Rehabilitációs költségtámogatás szabályainak felülvizsgálata 1/ támogatás körét és módját a későbbiekben átfogóan felülvizsgálni 2/ 2009. január 1. után nem lehet új védett szervezeti szerződést kötni 3/ védett szervezeti szerződések meghosszabbítása 4/ erősíteni a védett szervezet szociális foglalkoztatási jellemzőit – egyértelmű legyen, hogy nem tartozik az EK rendelet hatálya alá 5/ csak kiemelt akkreditációs tanúsítvány birtokában lehessen védett szervezeti szerződést kötni 6/ védett szervezeti szerződés alapján a szociális és jóléti szolgáltatások nem támogathatók 7/ vezető állású munkavállalók bérköltségéhez nyújtott támogatás korlátozása 14

15 Köszönöm a figyelmet! pava.hanna@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer átalakításának irányai „Munka és rehabilitáció” 2008. október 14-16. Harkány Dr. Páva Hanna főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések