Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.3.8. A2 PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A GYAKORLATBAN Budapest, 2014. december 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.3.8. A2 PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A GYAKORLATBAN Budapest, 2014. december 15."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.3.8. A2 PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A GYAKORLATBAN Budapest, 2014. december 15.

2 Társaságunkat a Civil Érték Egyesület (volt ÜME) 2000. június 1-én alapította, azóta védett foglalkoztatóként folytatjuk tevékenységünket. 2002. óta közhasznú besorolással rendelkezünk. 2013. január 1-től a NRSZH-val megkötött, MMK munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatási szerződés alapján működünk. Alapító egyesületünk TÁMOP-5.3.8.A3. projektet valósít meg. RÖVID TÖRTÉNETÜNK

3 Munkatársaink jelenlegi létszáma 510 fő, közülük 94% megváltozott munkaképességű. Napi munkaidejük: 4-8 óra Jelenleg üllői székhelyünk és telephelyünk mellett  Vácott  Szentmártonkátán  Szolnokon  Gombán van fióktelepünk.  Terveink szerint 2015. tavaszán nyitjuk meg új foglalkoztatónkat Sülysápon. FOGLALKOZTATÁS

4 A PROJEKTEK KERETEI A projekt címe: I: Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Nonprofit Kft-nél II: Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Nonprofit Kft. Szolnoki Fióktelepén Azonosító-száma: I: TÁMOP-5.3.8.A2-12/2-2012-0002 II: TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0015. 3.8.A2-13/1-2013-0015 2-13/1-2013-0015 II: Időtartama: I: 2013. szeptember 1 - 2015. május 31. II: 2014. november 1 - 2015. október 31. Támogatási összeg: I: 49 950 000 Ft II: 25 600 000 Ft A megvalósítás helyszíne: I: 2225 Üllő, Pesti út 124. II: 5000 Szolnok Kiss F. u.16.

5 A PROJEKT CÉLJA Megváltozott munkaképességű munkavállalóink nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, tranzitálhatóságának javítása speciális igényekre szabott, felmérésekkel megalapozott képzések megvalósításával. Humánerőforrásunk fejlesztése, felkészítése, szakmai ismereteik, kompetenciáik bővítése a megváltozott munkaképességű munkavállalók hatékonyabb segítése érdekében. Csatlakozás az Országos szakmai támogató hálózathoz, az ott kidolgozott speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések széles körű hasznosítása a tranzit foglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében.

6 ELVÁRT EREDMÉNYEK Mutató neveMinimálisan elvárt célérték (fő) Célérték elérésének végső időpontja Jelenlegi eredmény (fő) A projektbe bevont megváltozott munkaképességű személyek száma 752015.05.31.75 Képzésben részesült megváltozott munkaképességű célcsoport tagok száma 502015.05.31.50 A képzést sikeresen elvégzettek száma A képzésben részt vevők 80%-a (40 fő) 2015.05.31.32

7 A CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya a projekt indulásakor 2013. szeptember (fő)

8 A CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA A célcsoport megoszlása iskolai végzettség alapján a projekt indulásakor

9 A CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA A célcsoport integrációját nehezítő további tényezők: Nők magas aránya 68%, 40 év felettiek magas aránya 78%, hiányzó vagy elavult szakképesítés, rossz szociális körülmények, tartós inaktivitás, hiányos álláskeresési ismeretek, a meglévő és az integráció során hasznosítható saját képességek, kompetenciák nem megfelelő ismerte, számos kudarc miatt csökkent önérdek érvényesítési képesség és magabiztosság, fejlesztésre szoruló kommunikációs és stressz-kezelési technikák.

10 A KÖZVETETT CÉLCSOPORT Rehabilitációs csoportunk az alábbi szakemberekből áll: 1 fő heti 20 órás rehabilitációs tanácsadó 2 fő heti 40 órás rehabilitációs mentor 1 fő heti 20 órás rehabilitációs mentor 1 fő heti 10 órás rehabilitációs mentor A projektben közreműködő munkatársak: 1 fő projektmenedzser heti 10 órában 1 fő pénzügyi vezető heti 10 órában 1 fő szakmai vezető heti 20 órában 1 fő foglalkoztatási tanácsadó heti 20 órában, 2013. októbertől 1 fő mentor heti 20 órában, 2013. novembertől

11 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 1.A támogatási szerződés megkötését megelőzően a projekt végég: Együttműködés a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal. - Együttműködési megállapodás 2.2013. szeptember-október: A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység kialakítása. – Projektre vonatkozó dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, iratkezelés szabályzása. 3.2013. november: Együttműködési megállapodás kötése egy munkaerő- piaci szolgáltató szervezettel (Civil Érték Egyesület). 4.Csatlakoztunk az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózathoz, ennek keretében részt vettünk a hálózati nyitórendezvényen és 5 országos hálózati találkozón; anyagokat szolgáltattunk a hálózati évkönyv elkészítéséhez.

12 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 5.Bevonás, majd a felmérések elvégzése, 3 ütemben, 75 fő bevonásával, üllői telephelyünkön. Bevonni kívánt munkavállalók szóbeli és írásos tájékoztatása (Nyilatkozat annak megtörténtéről). Hozzájárulás a munkavállaló - a projekt céljaihoz szükséges - adatainak kezeléséhez. Nyilatkozat a projektben való részvételről. Felmérések kezdete Felmérések vége Bevontak száma (fő) Közreműködő 2013. november 2013. december 31. 25 Foglalkoztatási tanácsadó Mentor 2014. április 2014. május 31. 25 Foglalkoztatási tanácsadó Mentor 2014. szeptember 2014. október 31 25 Foglalkoztatási tanácsadó Mentor

13 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A felmérés folyamata: a)Rehabilitációs tervhez szükséges adatok felmérése személyes interjú keretében: képzettség, eddigi munkatapasztalat, átvihető képességek munkavégző képesség, az egészségi állapotból, fogyatékosságból adódó speciális igények, pályával kapcsolatos elképzelések, célok, betölthető munkakörök, folytatható tevékenységek, a megfelelő foglalkoztatást gátló körülmények, munkavállalói kompetenciák, munkaerő-piaci ismeretek, a nyílt munkaerő-piaci integrációhoz szükséges támogatás, képzési igény, tanulási készség motiváltság szinte, együttműködési képesség. b)Általános képesség felmérés (önértékelő kérdőívvel)

14 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA c)Magatartásalapú kompetencia felmérés (A Kiemelt konzorciumtól átvett felmérés alapján): Szervezet regisztrálása segítő szervezetként a www.tovabblepes.hu portálon.www.tovabblepes.hu Bevont munkavállalók tájékoztatása a Portálról. Munkavállalók egyéni regisztrációja a foglalkoztatási tanácsadóval közösen (e-mail cím készítésében segítségnyújtás). A Portálon elérhető magatartásalapú kompetencia mérő teszt kitöltése a Foglalkoztatási tanácsadóval közösen. Az elkészült kompetencia-térkép megbeszélése a munkavállalóval, az az alapján betölthető munkakörök, állások megkeresése a Portálon.

15 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 6.A bevont munkavállalók személyes rehabilitációs tervének elkészítése az elvégzett felmérések alapján. 7.A képzésbe vonandó munkavállalók kiválasztása az alábbi szempontok alapján: kompetencia felmérés eredménye (tanulási hajlandóság), személyes rehabilitációs tervben megfogalmazott célok, a munkavállaló igénye a képzésre, a mentor vagy a foglalkoztatási tanácsadó javaslata (közvetlen munkahelyi felettese véleményének figyelembe vételével) a munkavállaló bevonására. Együttműködési megállapodás mekötése (vállalja a képzést, keretet ad az együttműködésnek). 8.Alapvető képzések lebonyolítása: „Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése” című képzés Az A1 kiemelt projektben kidolgozásra kerülő képzési tanagyag használatával, akkreditált felnőtt-képző intézmény közreműködésével.

16 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA Az alapvető képzések szintén 3 ütemben valósulnak meg: (Napi 6 óra, 20 modul, 80 nap) 25% elmélet 75% gyakorlat A képzés kezdete A képzés vége Képzési órák száma Résztvevők száma (fő) A képzést sikeresen elvégzők száma 2014.03.03.2014.06.26.4801615 2014.07.14.2014.11.10.48017 2014.11.17. 2015.03.26. (terv) 48017

17 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

18

19

20 A képzés célja segíteni: a nem védett munkahelyi környezethez való alkalmazkodást, a munka világában történő eligazodást, a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést, és megmaradást, megfelelő önmenedzselést. Főbb témakörei: Önismeret, személyiség, Érzelmek és viselkedés szabályozása ??????????? Kommunikáció Konfliktus, stressz, krízis Csoportos munkavégzés szabályai, munkahelyi kapcsolatok, munkahelyi kiégés, Egészséges életvitel és elsősegély-nyújtás Társadalmi re-integráció, az esélyegyenlőség kérdései Szociális és jóléti ellátások A munkahely keresés módjai Tanulás, képzés, önfejlesztés

21 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA elsősegély-nyújtás

22 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 20 modulzáró „vizsga”  Modulok zárását követően esedékes  Önértékelésen alapul  Lehet egyéni, csoportos  Írásbeli, szóbeli  A modul zárását követően modulértékelő összefoglaló készül

23 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 9.Mentor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára: a képzésbe való beilleszkedés segítése, konfliktuskezelés (részvevők kötött, résztvevő-oktató között), képzésben maradás motiválása érdekében (felzárkóztató jelleggel is). 10.Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése: Modulonkénti értékelés elégedettségmérés alapján – modulértékelő összefoglaló dokumentum (saját és a képző részére is). Záró értékelés a képzés végén. Folyamatos visszajelzés a képzőnek (szükséges változtatások).

24 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA - RÉSZVÉTELI IGAZOLÁS ÁTVÉTELE

25 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 11.Új szolgáltatás: Egyéni szupervízió a képzésben résztvevő munkavállalók számára a képzés ideje alatt és után: Az első csoport képzése folyamán merült fel az igény (módosítási kérelem) a képzés során felmerült belső konfliktusok megoldásának segítése, az elsajátított ismeretek képzést követő elmélyítése, a munkatevékenység során való alkalmazásának támogatása céljából. Külső szupervízor (pszichológus) közreműködésével valósítjuk meg, átlag 3 óra/fő időtartamban.

26 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 12.Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása a nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében: Munkaerő-piaci információ nyújtása Munkatanácsadás Rehabilitációs tanácsadás Pályatanácsadás Szociális ügyintézés Családgondozás Életvezetési tanácsadás A bevonás és a képzés ideje alatt és a képzést követően folyamatosan nyújtani kell, megtörténtét feljegyzésben rögzítjük).

27 TAPASZTALATOK NEHÉZSÉGEK – MEGOLDÁSOK a)Projekt időtartama 23 hónapról 21 hónapra rövidült. Átütemeztük a projekt tevékenységeit, a képzési csoportok között rövidebb szünetet hagytunk, a következő csoport felmérése párhuzamosan folyt az előző csoport képzésével. b)A munkavállalók nehezen voltak motiválhatóak a képzésre. Foglalkoztatási tanácsadónk és mentorunk rendszeresen tájékoztatta, motiválta a bevonni kívánt munkavállalókat. A 2-3. csoport kiválasztásánál betekinthettek az oktatásba. Az 1. csoport sikere után már maguktól jelentkeztek a képzésre.

28 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA - AJÁNDÉKOK ÁTADÁSA

29 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA - A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐ ÜNNEPI VACSORA

30 TAPASZTALATOK NEHÉZSÉGEK – MEGOLDÁSOK c)A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok szerint a hiányzások aránya legfeljebb 10% lehet (esetünkben 4 hónap alatt 8 nap) – projekt 30%-ot engedélyezne. Folyamatos mentorálással segítjük a képzésben maradást. A (második csoporttól) a képzés közepe felé 1-2 hetes szünetet tartunk. Csoportos hiányzás esetén (betegség) lehetőség van szüneteltetni a képzést. d)A hosszú képzést követően nehéz a munkacsoportba történő visszailleszkedés Egyéni szupervíziót biztosítunk. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások kiterjednek a munkába történő visszailleszkedés segítésére. Lehetőség nyílik a nyílt munkaerő-piacra történő átvezetésre.

31 TAPASZTALATOK NEHÉZSÉGEK – MEGOLDÁSOK e)A Portál használatára nem minden résztvevő képes önállóan. A foglalkoztatási tanácsadóval közösen történik az e-mail cím készítése, regisztráció, illetve a Portál szolgáltatásainak használata. Projekten kívül lehetőség van számítógépes alapismeretek szerzésére kiscsoportos foglalkozás keretében.

32 TAPASZTALATOK - SIKEREK A résztvevők szemszögéből: Javult a képzésben résztvevő munkavállalók önismerete, önértékelése, ezáltal nőtt érdekérvényesítő képességük. Fejlődés tapasztalható a kommunikációs képességükben, szókincsük bővült. Javultak munkavállalói, életvezetési kompetenciáik. Megjelent a továbblépés iránti igény. Felkészültebbé váltak a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre.

33 TAPASZTALATOK - SIKEREK KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSUNK SZOLNOKI PROJEKTÜNK NYITÓKONFERENCIÁJÁN

34 TAPASZTALATOK - SIKEREK

35 Szervezeti szinten: Bővültek szakembereink szakmai ismeretei, kompetenciái. Új módszertani elemeket ismertünk meg és építettünk be rehabilitációs tevékenységünkbe. Egységes módszertan Átvezetés módszertana TMSZK portál KÉREM szoftver Bővültek és keretet kaptak szakmai kapcsolataink (szolgáltatók, képzők). Rehabilitációs tevékenységünk fejlődött, felkészültebbé váltunk a munkavállalók tranzitálására.

36 TRANZIT FOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK ÁTVEZETÉSE NYÍLT MUNKAERŐ-PIACRA 2014.01-10.

37 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! e-mail: vecsey@civilkozpont.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-5.3.8. A2 PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A GYAKORLATBAN Budapest, 2014. december 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések