Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP A2 program megvalósítása a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP A2 program megvalósítása a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.3.8. A2 program megvalósítása a gyakorlatban
Budapest, december 15.

2 RÖVID TÖRTÉNETÜNK Társaságunkat a Civil Érték Egyesület (volt ÜME) június 1-én alapította, azóta védett foglalkoztatóként folytatjuk tevékenységünket. 2002. óta közhasznú besorolással rendelkezünk. 2013. január 1-től a NRSZH-val megkötött, MMK munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatási szerződés alapján működünk. Alapító egyesületünk TÁMOP A3. projektet valósít meg.

3 FOGLALKOZTATÁS Munkatársaink jelenlegi létszáma 510 fő, közülük 94% megváltozott munkaképességű. Napi munkaidejük: 4-8 óra Jelenleg üllői székhelyünk és telephelyünk mellett Vácott Szentmártonkátán Szolnokon Gombán van fióktelepünk. Terveink szerint tavaszán nyitjuk meg új foglalkoztatónkat Sülysápon.

4 A megvalósítás helyszíne:
A ProjektEK keretei A projekt címe: I: Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Nonprofit Kft-nél II: Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Nonprofit Kft. Szolnoki Fióktelepén Azonosító-száma: I: Támop A2-12/ II: Támop A2-13/ .3.8.A2-13/ / II: Időtartama: I: szeptember május 31. II: november október 31. Támogatási összeg: I: Ft II: Ft A megvalósítás helyszíne: I: 2225 Üllő, Pesti út 124. II: 5000 Szolnok Kiss F. u.16.

5 A projekt célja Megváltozott munkaképességű munkavállalóink nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, tranzitálhatóságának javítása speciális igényekre szabott, felmérésekkel megalapozott képzések megvalósításával. Humánerőforrásunk fejlesztése, felkészítése, szakmai ismereteik, kompetenciáik bővítése a megváltozott munkaképességű munkavállalók hatékonyabb segítése érdekében. Csatlakozás az Országos szakmai támogató hálózathoz, az ott kidolgozott speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések széles körű hasznosítása a tranzit foglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében.

6 Elvárt eredmények Mutató neve Minimálisan elvárt célérték (fő)
Célérték elérésének végső időpontja Jelenlegi eredmény (fő) A projektbe bevont megváltozott munkaképességű személyek száma 75 Képzésben részesült megváltozott munkaképességű célcsoport tagok száma 50 A képzést sikeresen elvégzettek száma A képzésben részt vevők 80%-a (40 fő) 32

7 A célcsoport bemutatása
A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya a projekt indulásakor szeptember (fő)

8 A célcsoport bemutatása
A célcsoport megoszlása iskolai végzettség alapján a projekt indulásakor

9 A célcsoport bemutatása
A célcsoport integrációját nehezítő további tényezők: Nők magas aránya 68%, 40 év felettiek magas aránya 78%, hiányzó vagy elavult szakképesítés, rossz szociális körülmények, tartós inaktivitás, hiányos álláskeresési ismeretek, a meglévő és az integráció során hasznosítható saját képességek, kompetenciák nem megfelelő ismerte, számos kudarc miatt csökkent önérdek érvényesítési képesség és magabiztosság, fejlesztésre szoruló kommunikációs és stressz-kezelési technikák.

10 A közvetett célcsoport
Rehabilitációs csoportunk az alábbi szakemberekből áll: 1 fő heti 20 órás rehabilitációs tanácsadó 2 fő heti 40 órás rehabilitációs mentor 1 fő heti 20 órás rehabilitációs mentor 1 fő heti 10 órás rehabilitációs mentor A projektben közreműködő munkatársak: 1 fő projektmenedzser heti 10 órában 1 fő pénzügyi vezető heti 10 órában 1 fő szakmai vezető heti 20 órában 1 fő foglalkoztatási tanácsadó heti 20 órában, októbertől 1 fő mentor heti 20 órában, novembertől

11 A Projekt megvalósítása
A támogatási szerződés megkötését megelőzően a projekt végég: Együttműködés a TÁMOP /A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal. - Együttműködési megállapodás 2013. szeptember-október: A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység kialakítása. – Projektre vonatkozó dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, iratkezelés szabályzása. 2013. november: Együttműködési megállapodás kötése egy munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel (Civil Érték Egyesület). Csatlakoztunk az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózathoz, ennek keretében részt vettünk a hálózati nyitórendezvényen és 5 országos hálózati találkozón; anyagokat szolgáltattunk a hálózati évkönyv elkészítéséhez.

12 A Projekt megvalósítása
Bevonás, majd a felmérések elvégzése, 3 ütemben, 75 fő bevonásával, üllői telephelyünkön. Bevonni kívánt munkavállalók szóbeli és írásos tájékoztatása (Nyilatkozat annak megtörténtéről). Hozzájárulás a munkavállaló - a projekt céljaihoz szükséges - adatainak kezeléséhez. Nyilatkozat a projektben való részvételről. Felmérések kezdete Felmérések vége Bevontak száma (fő) Közreműködő 2013. november december 31. 25 Foglalkoztatási tanácsadó Mentor 2014. április május 31. szeptember október 31

13 A Projekt megvalósítása
A felmérés folyamata: Rehabilitációs tervhez szükséges adatok felmérése személyes interjú keretében: képzettség, eddigi munkatapasztalat, átvihető képességek munkavégző képesség, az egészségi állapotból, fogyatékosságból adódó speciális igények, pályával kapcsolatos elképzelések, célok, betölthető munkakörök, folytatható tevékenységek, a megfelelő foglalkoztatást gátló körülmények, munkavállalói kompetenciák, munkaerő-piaci ismeretek, a nyílt munkaerő-piaci integrációhoz szükséges támogatás, képzési igény, tanulási készség motiváltság szinte, együttműködési képesség. Általános képesség felmérés (önértékelő kérdőívvel)

14 A Projekt megvalósítása
Magatartásalapú kompetencia felmérés (A Kiemelt konzorciumtól átvett felmérés alapján): Szervezet regisztrálása segítő szervezetként a portálon. Bevont munkavállalók tájékoztatása a Portálról. Munkavállalók egyéni regisztrációja a foglalkoztatási tanácsadóval közösen ( cím készítésében segítségnyújtás). A Portálon elérhető magatartásalapú kompetencia mérő teszt kitöltése a Foglalkoztatási tanácsadóval közösen. Az elkészült kompetencia-térkép megbeszélése a munkavállalóval, az az alapján betölthető munkakörök, állások megkeresése a Portálon.

15 A Projekt megvalósítása
A bevont munkavállalók személyes rehabilitációs tervének elkészítése az elvégzett felmérések alapján. A képzésbe vonandó munkavállalók kiválasztása az alábbi szempontok alapján: kompetencia felmérés eredménye (tanulási hajlandóság), személyes rehabilitációs tervben megfogalmazott célok, a munkavállaló igénye a képzésre, a mentor vagy a foglalkoztatási tanácsadó javaslata (közvetlen munkahelyi felettese véleményének figyelembe vételével) a munkavállaló bevonására. Együttműködési megállapodás mekötése (vállalja a képzést, keretet ad az együttműködésnek). Alapvető képzések lebonyolítása: „Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése” című képzés Az A1 kiemelt projektben kidolgozásra kerülő képzési tanagyag használatával, akkreditált felnőtt-képző intézmény közreműködésével.

16 A Projekt megvalósítása
Az alapvető képzések szintén 3 ütemben valósulnak meg: (Napi 6 óra, 20 modul, 80 nap) 25% elmélet 75% gyakorlat A képzés kezdete A képzés vége Képzési órák száma Résztvevők száma (fő) A képzést sikeresen elvégzők száma 480 16 15 17 (terv)

17 A Projekt megvalósítása

18 A Projekt megvalósítása

19 A Projekt megvalósítása

20 A Projekt megvalósítása
A képzés célja segíteni: a nem védett munkahelyi környezethez való alkalmazkodást, a munka világában történő eligazodást, a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést, és megmaradást, megfelelő önmenedzselést. Főbb témakörei: Önismeret, személyiség, Érzelmek és viselkedés szabályozása ??????????? Kommunikáció Konfliktus, stressz, krízis Csoportos munkavégzés szabályai, munkahelyi kapcsolatok, munkahelyi kiégés, Egészséges életvitel és elsősegély-nyújtás Társadalmi re-integráció, az esélyegyenlőség kérdései Szociális és jóléti ellátások A munkahely keresés módjai Tanulás, képzés, önfejlesztés

21 A Projekt megvalósítása elsősegély-nyújtás

22 A Projekt megvalósítása 20 modulzáró „vizsga”
Modulok zárását követően esedékes Önértékelésen alapul Lehet egyéni, csoportos Írásbeli, szóbeli A modul zárását követően modulértékelő összefoglaló készül

23 A Projekt megvalósítása
Mentor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára: a képzésbe való beilleszkedés segítése, konfliktuskezelés (részvevők kötött, résztvevő-oktató között), képzésben maradás motiválása érdekében (felzárkóztató jelleggel is). Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése: Modulonkénti értékelés elégedettségmérés alapján – modulértékelő összefoglaló dokumentum (saját és a képző részére is). Záró értékelés a képzés végén. Folyamatos visszajelzés a képzőnek (szükséges változtatások).

24 A Projekt megvalósítása - részvételi igazolás átvétele

25 A Projekt megvalósítása
Új szolgáltatás: Egyéni szupervízió a képzésben résztvevő munkavállalók számára a képzés ideje alatt és után: Az első csoport képzése folyamán merült fel az igény (módosítási kérelem) a képzés során felmerült belső konfliktusok megoldásának segítése, az elsajátított ismeretek képzést követő elmélyítése, a munkatevékenység során való alkalmazásának támogatása céljából. Külső szupervízor (pszichológus) közreműködésével valósítjuk meg, átlag 3 óra/fő időtartamban.

26 A Projekt megvalósítása
Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása a nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében: Munkaerő-piaci információ nyújtása Munkatanácsadás Rehabilitációs tanácsadás Pályatanácsadás Szociális ügyintézés Családgondozás Életvezetési tanácsadás A bevonás és a képzés ideje alatt és a képzést követően folyamatosan nyújtani kell, megtörténtét feljegyzésben rögzítjük).

27 Tapasztalatok Nehézségek – megoldások
Projekt időtartama 23 hónapról 21 hónapra rövidült. Átütemeztük a projekt tevékenységeit, a képzési csoportok között rövidebb szünetet hagytunk, a következő csoport felmérése párhuzamosan folyt az előző csoport képzésével. A munkavállalók nehezen voltak motiválhatóak a képzésre. Foglalkoztatási tanácsadónk és mentorunk rendszeresen tájékoztatta, motiválta a bevonni kívánt munkavállalókat. A 2-3. csoport kiválasztásánál betekinthettek az oktatásba. Az 1. csoport sikere után már maguktól jelentkeztek a képzésre.

28 A Projekt megvalósítása - AJÁNDÉKOK átADÁSA

29 A Projekt megvalósítása - A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐ ÜNNEPI VACSORA

30 Tapasztalatok Nehézségek – megoldások
A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok szerint a hiányzások aránya legfeljebb 10% lehet (esetünkben 4 hónap alatt 8 nap) – projekt 30%-ot engedélyezne. Folyamatos mentorálással segítjük a képzésben maradást. A (második csoporttól) a képzés közepe felé 1-2 hetes szünetet tartunk. Csoportos hiányzás esetén (betegség) lehetőség van szüneteltetni a képzést. A hosszú képzést követően nehéz a munkacsoportba történő visszailleszkedés Egyéni szupervíziót biztosítunk. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások kiterjednek a munkába történő visszailleszkedés segítésére. Lehetőség nyílik a nyílt munkaerő-piacra történő átvezetésre.

31 Tapasztalatok Nehézségek – megoldások
A Portál használatára nem minden résztvevő képes önállóan. A foglalkoztatási tanácsadóval közösen történik az cím készítése, regisztráció, illetve a Portál szolgáltatásainak használata. Projekten kívül lehetőség van számítógépes alapismeretek szerzésére kiscsoportos foglalkozás keretében.

32 Tapasztalatok - Sikerek
A résztvevők szemszögéből: Javult a képzésben résztvevő munkavállalók önismerete, önértékelése, ezáltal nőtt érdekérvényesítő képességük. Fejlődés tapasztalható a kommunikációs képességükben, szókincsük bővült. Javultak munkavállalói, életvezetési kompetenciáik. Megjelent a továbblépés iránti igény. Felkészültebbé váltak a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre.

33 Tapasztalatok - Sikerek Képzésben résztvevő munkaTÁRSUNK Szolnoki projektünk nyitókonferenciáján

34 Tapasztalatok - Sikerek

35 Tapasztalatok - Sikerek
Szervezeti szinten: Bővültek szakembereink szakmai ismeretei, kompetenciái. Új módszertani elemeket ismertünk meg és építettünk be rehabilitációs tevékenységünkbe. Egységes módszertan Átvezetés módszertana TMSZK portál KÉREM szoftver Bővültek és keretet kaptak szakmai kapcsolataink (szolgáltatók, képzők). Rehabilitációs tevékenységünk fejlődött, felkészültebbé váltunk a munkavállalók tranzitálására.

36 TRANZIT FOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK ÁTVEZETÉSE NYÍLT MUNKAERŐ-PIACRA 2014.01-10.

37 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! e-mail: vecsey@civilkozpont.hu


Letölteni ppt "TÁMOP A2 program megvalósítása a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések