Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás."— Előadás másolata:

1 Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás.
Levelezőképzés Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei Levelező képzés 5. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Lízing, faktoring, közraktárjegy, kötvény Dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel.

2 Lízing dr.Béza Dániel

3 A LÍZING DEFINÍCIÓJA, FOGALMAK A LÍZINGÜGYLET SZEREPLŐI
ÉS LÉNYEGE Eszköz eladója Az eszköz eladója az a társaság, amely a lízingtárgyat, az eszközt eladásra kínálja Lízingbe adó A lízingbe adó társaság az ügyfele, a lízingbe vevő, kérésére megveszi a lízingtárgyat az eszköz eladójától, gyártójától. A lízingbe adó társaság az eszközt a lízingbe vevő rendelkezésére bocsátja, a használatért cserébe lízingdíjat számít fel Lízingbe vevő A lízingbe vevő az általa kiválasztott eszközt meghatározott időtartamra lízingdíj fejében használja, illetve bizonyos esetekben jogot szerez arra, hogy a futamidő végén egy maradványösszeg ellenében megszerezze az eszköz tulajdonjogát dr.Béza Dániel

4 A LÍZING FAJTÁI 1. - A PÉNZÜGYI LÍZING
A lízingbe adó a lízingbevevő határozott idejű használatába adja a lízing tárgyat oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A lízing ügyletet az új Ptk. szabályozza. LIX. Fejezet. A pénzügyi lízing szerződés Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve - ha a használat időtartama ennél rövidebb - a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. dr.Béza Dániel

5 FAJTÁI: Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing
A LÍZING FAJTÁI 1. - A PÉNZÜGYI LÍZING Pénzügyi lízing nyújtásával csak a hitelintézeti törvény alapján felügyeleti engedéllyel bíró hitelintézet (bank), szakosított hitelintézet (tőkéjét külön jogszabály határozza meg) , vagy pénzügyi vállalkozás (Rt., 50 MFt jegyzett tőke) foglalkozhat. FAJTÁI: Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing dr.Béza Dániel

6 A ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Definíció Zárt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés megkötése után az Ügyfél a teljes vételárról kap számlát, és ezután fizeti az ÁFA-t, de a teljes vételárnak csak egy meghatározott részét (30 – 40 % ot) fizeti meg. Sajátosságai az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van, a tulajdonjog az ügylet végén át száll az Ügyfélre az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető az eszköz tulajdonszerzési illetékét (ha azt a törvény előírja) a futamidő elején kell megfizetni dr.Béza Dániel

7 A NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Definíció Nyílt végű pénzügyi lízing esetén az ÁFÁ-t csak a törlesztő részletek után kell megfizetni A tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan az Ügyfélre, csak akkor, ha ezt a lejáratkor a felek külön adásvételi szerződésben rögzítik Sajátosságai az eszköz a finanszírozó cég tulajdonában van az eszköz az ügyfél könyvében szerepel termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelő részletekben igényelhető vissza az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni. dr.Béza Dániel

8 A LÍZING FAJTÁI 2. - AZ OPERATÍV LÍZING ÉS A VISSZLÍZING
Az operatív lízing esetében a lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában és számviteli kimutatásaiban marad a futamidő végéig, amikor a lízingbe adó társaság tulajdonában lévő eszközt továbblízingelheti egy másik lízingbe vevő társaságnak vagy eladhatja. Az operatív lízing gyakorlatilag egy bérleti konstrukciónak felel meg, amikor a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem csak a használatért fizet. Operatív lízinggel bárki foglalkozhat, akinek tevékenységi köre tartalmaz bérbeadást. Számviteli előnyök: A teljes nettó lízing díj költségként elszámolható a Lízingbevevőnél, a lízingdíjat terhelő ÁFA pedig visszaigényelhető. Visszlízing Visszlízing esetében az eszköz eladója és a lízingbe vevő személye egybe esik. A lízingbe adó (lízingtársaság) megvásárolja a lízingbe vevő eszközének tulajdonjogát, majd az eszközt lízingbe adja a lízingbe vevőnek, aki korábban az eszköz tulajdonosa volt. dr.Béza Dániel

9 A BANKHITEL ÉS A LÍZING KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK
A pénzügyi lízing pénzügyi értelemben hasonlít egy hosszú távú beruházási hitelre, amikor hosszú távon a lízingbe vevő megszerezheti az eszköz tulajdonjogát. Ez esetben is kamatot, tőketörlesztő-részletet, hitelbírálati díjat kell megfizetni, és kívánhatnak saját erőt a lízingcégek. A pénzügyi lízing és az eszközökkel fedezett beruházási hitel között a legnagyobb különbség abban van, hogy a lízing esetében a lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbe adóé (még akkor is, ha számvitelileg a lízingbe vevő könyveiben szerepel), így a lízingbe vevő fizetésképtelensége esetén a lízingtárgy automatikusan visszakerül a lízingbe adóhoz. A lízing pénzügyi terhei szükségszerűen magasabbak, mint egy bankhitel terhei, tekintettel arra, hogy a lízingtársaságok is jellemzően bankhitellel finanszírozzák magukat, és banki forrásköltségen felül saját munkájuk és profitjuk ellenértékét is ki kell termelniük. dr.Béza Dániel

10 A LÍZING ELŐNYEI Biztonságos a lízingbevevőnek, ugyanis a lízingtárgyon felül más eszköze nem terhelhető meg a lízingkötelezettség révén; Nincs szükség bonyolult hitelképesség-vizsgálatra; Gyorsan hozzáférhető forrás; Kíméli a saját tőkét, mert csak az adott eszköz használatáért kell fizetni; Az eszköz üzemeltetésével az időszaki lízingdíjak kitermelhetőek; A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek szezonalításához; A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást; Gyenge hitelképesség esetén is lízing révén finanszírozni lehet állóeszközöket; ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál van (operatív lízing); Nem növeli a konstrukció a lekötött, befektetett eszközállományt, beruházási keretet kímél (operatív lízing); A bérlet „off-balance sheet” konstrukció, azaz mérlegen kívüli tétel, így a jövőbeni díjak nem növelik a tartozásállományt (operatív lízing) dr.Béza Dániel

11 A LÍZING HÁTRÁNYAI Drágább, mint a bankhitel
Általános vállalatfinanszírozási célra nem alkalmas forma Rövidtávú finanszírozási problémák megoldására nem alkalmas dr.Béza Dániel

12 Faktoring dr.Béza Dániel

13 6:405. § [Faktoring szerződés]
A FAKTORING FOGALMA (Új Ptk.) LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 6:405. § [Faktoring szerződés] Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. dr.Béza Dániel

14 A FAKTORING FOGALMA A faktorálás - klasszikus értelemben - nem a követelés megvásárlását jelenti, hanem meghatározott követelések sajátos engedményezését. A faktor köteles a szerződés alapján a számla nyilvántartására, a kintlévőségek behajtására, a vevő kockázatának átvállalására, és a finanszírozására. Ezeket együttesen vállalja, de közülük legalább két szolgáltatásra ki kell terjednie a faktorálásnak. A faktorszerződések között sajátos fajta a finanszírozási faktorálás, amelynek értelmében a faktor bank a vevő fizetési kötelezettségének beálltáig a számla összegét a kedvezményezett szállítónak megelőlegezi. Ez utóbbit végzik tipikusan napjainkban a bankok. dr.Béza Dániel

15 A FAKTORING SZEREPLŐI Eladó Szállító Vevő Faktor
Termék vagy szolgáltatás értékesítéséből vevőköveteléssel rendelkezik. Az eladó a vevőkövetelését értékesíteni kívánja a faktornak. Az eladó cserébe engedményezi a faktornak a követelését Vevő A vevő az a vállalat, amely szállítói tartozással rendelkezik az Eladó felé Faktor A faktor az a vállalkozás, amely megvásárolja az Eladó vevőkövetelését és így engedményezés útján jogosultjává válik az Eladó vállalat vevőkövetelésére, amely ellenértékére a vevőnél igényt tart dr.Béza Dániel

16 A FAKTORING FAJTÁI, ÁRAZÁSA
Nyílt faktorálás: a vevő értesül a faktoringról Csendes faktorálás: a vevő nem értesül a faktoringról Visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás A faktoring árazása A faktoring költségei a következő elemekből tevődnek össze: Vevő nemfizetési kockázatának díja (csak visszkereset nélküli faktoring) Ügyleti alapdíj (engedményezés ügyintézése, vevő bevizsgálása) Ügyleti kamat (számlakövetelés diszkontálásakor alkalmazott kamatláb) legalább akkora, mint a bankhitelé Vevőkövetelések adminisztrációjával kapcsolatos díj dr.Béza Dániel

17 A FAKTORING ELŐNYEI A megszerezhető finanszírozási forrás mértékének nem a saját hitelképesség, hanem a vevők hitelképessége szab határt Csökken a vevői kinnlevőség, növekszik az eszközök forgási sebessége Bankhitelnél gyorsabb ügyintézés, nincs szükség fedezetre Induló vállalkozások, hitelképtelen vállalkozások is forráshoz juthatnak így Könnyebbé válik a pénzügyi tervezés dr.Béza Dániel

18 Drágább, mint a bankhitel
A FAKTORING HÁTRÁNYAI Drágább, mint a bankhitel Kis összegű vevőkövetelések és atomizálódott vevői kör esetében nem használható Olyan ágazatokban, ahol jelentős garanciális kötelezettségek merülhetnek fel, vagy ahol a számlakövetelés jelentős részét garanciaként visszatartják, nem használható dr.Béza Dániel

19 Kiknek és miért ajánlott a faktoring?
Akik az ipar, kereskedelem területén működnek, gyorsan növekednek, ám fedezethiány miatt bankokon keresztül nem jutnak hozzá a növekedésükhöz szükséges hitelkerethez, így kénytelenek lemondani egyébként jól jövedelmező üzletekről. Nem régen alakult cégeknek, akiknek már megfelelő piacuk van, de még nincs megfelelő múltjuk bankhitel felvételéhez. A saját tőke és a szokásos finanszírozási eszközök bővítési lehetőségének hiánya miatt képtelenek élni a kínálkozó összes piaci lehetőséggel. Azok a vállalkozások, amelyek fogyasztási-, tartós fogyasztási és/vagy alacsony beruházást igénylő javakat gyártanak, azokkal kereskednek, illetve olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek teljesítését nem lehet vitatni. A faktoráltatni tervezett éves forgalom eléri, meghaladja a 20 millió Ft-t. Az ügyfélnek több vevője van, és nagyszámú számla keletkezik. Az adósság kezeléséhez és behajtásához nem áll rendelkezésre elegendő adminisztratív erőforrás. dr.Béza Dániel

20 A közraktárjegy 1 A közraktári jegy olyan értékpapír, amely a forgalomban, a közraktárban elhelyezett áruk helyettesítésére szolgál. Emiatt inkább az intézményes finanszírozási formák közé soroljuk Jogi szabályozását az évi XLVIII. törvény tartalmazza A közraktár a törvény szerint olyan részvénytársaság, amely áruk elhelyezésével, letéti őrzésével és közraktári jegyek kibocsátásával foglalkozik A közraktár köteles a nála elhelyezett árukról értékpapírt, úgynevezett közraktári jegyet kiállítani. A közraktári jegy a közraktári szerződés alapján letétbe vett áruról kiállított, rendeletre (a Ptk fogalomrendszerében: névre) szóló értékpapír, amely a közraktár részéről az áru átvételének elismerését jelenti, és a közraktárnak az áru kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét bizonyítja A közraktárjegy két, egymással összefüggő, de egymástól elválasztható részből, az árujegyből és a zálogjegyből áll dr.Béza Dániel

21 A közraktárjegy 2 A közraktárban elhelyezett áru feletti korlátlan tulajdonjog feltétele az árujegy és a zálogjegy együttes birtoklása. A közraktári jegy két részének átruházása – akár együttesen, akár különválasztva – a többi névre szóló értékpapírhoz hasonlóan hátirat útján, forgatással történik A közraktár intézményével oly módon tudunk vállalkozásunk számára likvid eszközt teremteni, hogy közben magát az árut nem kényszerülünk eladni, elegendő ha egy közraktárban elhelyezzük, és a közraktári jegyet használjuk föl likviditási problémánk menedzselésére.. A közraktár jeggyel fizethetünk mint egy váltóval, vagy zálogba adásával kölcsönhöz juthatunk, úgy hogy az árunkról nem kell végleg lemondanunk. dr.Béza Dániel

22 A kötvény A kötvény törvényi szabályozását a 285/2001. (XII.26.) számú Kormányrendelet illetve egyes speciális kötvényekre vonatkozó rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló törvény tartalmazza. A kötvény kibocsátására vonatkozó szabályokat részben ezek a jogszabályok, részben a Tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény határozza meg. 12/B. §108 (1) A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy - jogszabály által megszabott keretek között - lejárattal rendelkezik. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti és teljesíti. A kötvény árazása. A kötvény a legritkábban alkalmazható külső finanszírozási forrás a kisvállalkozók számára dr.Béza Dániel

23 Levelezőképzés Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra december 5-én! dr.Béza Dániel.


Letölteni ppt "Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések