Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékgazgálkodás Készítette: Kincses László 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékgazgálkodás Készítette: Kincses László 1."— Előadás másolata:

1 Hulladékgazgálkodás Készítette: Kincses László 1

2 A hulladékkérdés története regionálisglobális Napjaink egyik kiemelt környezeti problémája a hulladékok kérdése, hiszen ma már nem csak egy emberi település vagy kisebb közösség problémája, hanem sok összetevő és folyamat miatt regionális, több esetben globális problémaként jelentkezik. vidéki A történelem folyamán a vidéki térségek mezőgazdaságon alapuló naturális gazdasága nem termelt olyan mennyiségű és minőségű hulladékot, mellyel a természeti rendszerek lebontó mechanizmusai alapvetően ne tudtak volna megbirkózni. városokban A hulladék mennyisége és minősége (például járványok melegágyaként) a városokban, az urbanizált terekben jelentkezett csak problémaként (például az ókori Athénben, Rómában vagy a középkor itáliai és németalföldi városaiban). népesség nagymértékű növekedése koncentrációját Az ipari forradalom után a gazdaság alapjává váló ipari tevékenység egyre több olyan új anyagot állított elő, mely a természetben nem olyan formában vagy egyáltalán nem létezik. Ezek az anyagok a természet számára egyre inkább kezelhetetlenekké váltak, a környezet minőségét rontották. Emellett az ipari forradalom indította el a népesség nagymértékű növekedése mellett a népesség és az ipar koncentrációját. 2/12

3 A probléma napjainkban XX. század második felére műanyaggyártásrobbanómotorosgépjárművek A minőségi változások a XX. század második felére teljesedtek ki. Például a műanyaggyártás folyamatos bővülése vagy a robbanómotoros gépjárművek egy évszázad alatt történő elterjedése egyre inkább azt okozta, hogy a hulladékok minősége, összetételének átalakulása, illetve mennyisége már hatalmas károkat okozott világszerte. A környezetvédelem ‘70-es évekbeli nemzetközi megjelenésével egyes ágazatokban már sikerült eredményeket elérni, ugyanakkor a világméretű hulladékmennyiség növekedésének mind a mai napig nem sikerült gátat vetni. Ennek legfontosabb okai a következők:  A világ népességének gyors növekedése.  Az életszínvonal emelkedése és a mögötte meghúzódó jelentős (és oktalan) fogyasztásbővülés.  A gazdasági marketing „mind többet és többfélét termelni és eladni” szemlélete. 3/12

4 Mi a hulladék? sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud nem kíván „Az az anyag, amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége folyamán keletkezik, és amelyet adott műszaki, gazdasági és társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud illetve nem kíván, és ezért a kezeléséről gondoskodni kell.” termelés fogyasztói oldalon A hulladékok egyrészt a termelés során keletkezhetnek. Másrészt a fogyasztói oldalon a termékek (és például csomagolásuk) elhasználódása, feleslegessé válása után. természeti rendszerekben nem beszélhetünk hulladékokról A természeti rendszerekben nem beszélhetünk hulladékokról, ezekben min-den folyamat végterméke egy következő folyamat egyik kiinduló anyaga lesz. 4/12 Napjainkban jogos és kiemelt társadalmi elvárásként kell megjeleníteni és érvényesíteni azt, hogy mind a termelésben, mind a fogyasztásban csökkentsük a keletkezett hulladék mennyiségét és veszélyességét, és erre a területre összpontosítsuk a legtöbb erőforrást. Fogyasztói társadalmunkban ezt csak a „szennyező fizet” elv maradéktalan és következetes végrehajtásával lehetne elérni.

5 A hulladékok csoportosítása 1. A keletkezés eredete szerint: a. termelési hulladék (mezőgazdasági, bányászati, feldolgozóipari stb.) és b. háztartási/kommunális/települési hulladék. 2. Anyagi tulajdonság, azon belül halmazállapot szerint a hulladék lehet a. szilárd vagy b. folyékony (esetleg iszapszerű kategória is megkülönböztethető). 3. A környezeti kockázat nagysága szerint: a. veszélyes hulladék és b. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási törvény A jogi szabályozás is létrehozhat csoportosítási lehetőségeket, melynek jó példája a hazai hulladékgazdálkodási törvény hulladékkategóriái. 5/12

6 „Ne az én kertembe!” Társadalmi probléma akkor áll elő, amikor a hulladékkal kapcsolatos valamely esemény a társadalom egyes csoportjainak elégedetlenségét, nemtetszését váltja ki, ellenérdekű társadalmi csoportok kerülnek szembe egymással.” 6/12

7 A hulladékpiramis megelőzése mennyiségénekveszélyességénekcsökkentése. A legelőnyösebb a hulladékok keletkezésének megelőzése, a hulladékok mennyiségének és veszélyességének folyamatos csökkentése. újrahasználati eredeti célra történő ismételt felhasználása Az újrahasználati tevékenység a termékek funkcióban történő hasznosítása, vagyis a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása. hasznosítást hulladéknak összetevőjének felhasználását Az anyagában történő hasznosítást (recycle) tekinthetjük, vagyis a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználását. 7/12 Ártalmatlanításkor Ártalmatlanításkor a hulladékot megpróbáljuk a környezetre legkevésbé károssá átalakítani.

8 Az integrált hulladékgazdálkodás legfontosabb elvei az integrált szennyezésmegelőzés  az integrált szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét;  az elővigyázatosság  az elővigyázatosság elve alapján a veszély, valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének; a gyártói felelősség  a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék kedvező megválasztásáért;  a megosztott felelősség  a megosztott felelősség elve: a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük;  az elérhető legjobb eljárás  az elérhető legjobb eljárás vagy technika elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra;  a szennyező fizet  a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani;  a közelség  a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor;  a regionalitás  a regionalitás elve (területi elv) alapján a területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni; a költséghatékonyság  a költséghatékonyság elve alapján érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, felhasználók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak 8/12

9 A gyűjtési rendszerek hatékonysága „UFO”-s gyűjtés a gyűjtőszigetes vagy hulladékudvaros gyűjtés. 9/12 Látható, hogy hatékony hulladékgyűjtést a megfelelő összegű betétdíj beve- zetésével és a kapcsolódó visszáru-kezelési rendszer kiépítésével lehet elérni.

10 A hulladékgyűjtés és -szállítás rendszerei A rendszerek kialakítása során fontos szempontok:  a maximális környezeti biztonság megteremtése;  a pénzügyi gazdaságosság és rugalmasság kérdése;  a hulladék mennyiségének és minőségének alakulása a tervezési időszakban  a hulladékok keletkezésének időbeli eloszlása,  a hulladékok keletkezésének térbelisége és léptéke  a gyűjtés, szállítás módjainak körültekintő kiválasztása  megfelelő mennyiségű, tartósan használható eszközállomány beszerzése  a gyűjtési eszközrendszer tervezett, biztonságos telepítése és használata. 10/12

11 Feladatok Kiemelt feladat a kutatás-fejlesztés, mely például új technikákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal, szervezési módszerekkel segítheti a hulladéktermelő vagy hulladékkezelő cégeket, vállalkozásokat. Ebben nagy szerepe lehet a magánszféra szereplőin túl a tudományos élet reprezentánsainak is. Szintén fontos az oktatás és szemléletformálás, hiszen a hulladékgazdálkodás fő lépéseinek bemutatásán túl az egyes hulladékkezelési eljárások, technikák elterjesztésében (például a házi komposztálás), megismertetésében vagy használatában számos résztvevőnek lehet szerepe. Ezek közül is kiemelendőek a hagyományos köz- és felsőoktatási intézmények, valamint a civil környezetvédelmi szervezetek, például a hazai Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ). 11/12

12 Vége 12/12


Letölteni ppt "Hulladékgazgálkodás Készítette: Kincses László 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések