Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az esetleírás 2013. november 28.. A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az esetleírás 2013. november 28.. A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége,"— Előadás másolata:

1 Az esetleírás 2013. november 28.

2 A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége, sikerei egyrészt a tények, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. (326/2013. (VIII. 30.) 8. §

3 Portfólió tartalma: 2. A nevelő-oktató munka dokumentumai Csoportprofil Tev.terv Tematikus terv Tev.terv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló + reflexió Esetleírás IKT alkalmazása + A megvalósítás dokumentumai és reflexiók + A gyermekek tevékenységének értékelése és reflexiók

4 Mit mutat meg az esetleírás? Pedagógiai nézeteket: hitek vélekedések meggyőződések személyes elméletek „saját pedagógia ”

5 A nézetek „a mentális, személyes konstrukciók egy csoportját alkotják, olyan feltételezések, feltevések, propozíciók a világról, amelyeket igaznak vélünk, s amelyek befolyásolják ítéleteinket, mások megítélését, s amelyeket felhasználunk döntéseink során” (Richardson, 1996.)

6 Kutatási eredmények a nézetek korán kialakulnak és nehezen változnak meg a nézetrendszernek adaptív funkciója van, azaz segíti az egyént, hogy definiálja és megértse a világot és saját magát a tudás és a nézetek bonyolultan összefonódnak, de a nézetek értékelő természetük miatt szűrővé válnak, melyen keresztül értelmezzük az új jelenségeket az egyén nézetei jelentősen befolyásolják a viselkedését a tanításról való nézetek már kialakultak és megalapozottak, mikorra a diák eljut a felsőoktatásba

7 Miről rendelkezünk jelentős nézetekkel ? a tanulókról és a tanulásról (1) a tanításról (2), a tantárgyról (3), a tanítás tanulásáról (4), önmagukról és a tanári szerepről (5)

8 Mit gondolunk a saját pedagógus szerepünkről?

9 Cél: a tudatosság implicit nézetek exclipit nézetek Gondolkodjunk (reflexió)saját osztálytermi gyakorlatunkról, Legyünk képesek megfogalmazni és felülvizsgálni nézeteinket, felderíteni az esetleges ellentmondásokat, mert ennek következményeként tudunk nagyobb kontrollt gyakorolni saját professzionális fejlődésük felett.

10 Nézetek feltárása: egy módszer… Szerintem az a jó tanár/óvodapedagógus… A tanulásban az a lényeg... Az iskola/óvoda arra való... A tanár/óvodapedagógus-diák/gyermek kapcsolatban szerintem az a legfontosabb...

11 Mit mutat meg rólunk az esetleírás? Szakmai tudás Gyermekszeretet, tisztelet Problémaérzékenység Empátia Lényeglátás Együttműködési készség Tudatosság … Az esetleírásban a valóság általunk értelmezett világként jelenik meg.

12 Az esetleírás típusai, alkalmazása Belső, lényegre koncentráló, Eszközjellegű, Kollektív Kutatás, Diagnosztizálás, Értékelés, Oktatás, tanítás, Tanulás

13 A „ mi” esetleírásunk Mi a célunk? Kinek szól? Mit kell bemutatnunk az eset kapcsán? Oktatási-nevelési dilemma, probléma felismerése Probléma azonosítása Probléma elemzése ( tünetek – okok) Nézőpontváltás Célok megfogalmazása Megoldások és szelektálásuk Optimális megoldás kiválasztása – következmények mérlegelése Módszertani kivitelezés átgondolása

14 Tartalmi elemek Környezet – hol vagyunk? A főszereplő(k) A probléma (pedagógiai) Probléma/helyzet/konfliktus mögött rejlő tényezők Lényeges kontextusok Kulcsszituációk Kritikus események Hol kezdődik, hol végződik Az eset „szíve”, és „szegélyei”

15 Egy eset: Rozsonits Erika: „Egyszer lent, máskor fent…” www.osztalyfonok.hu

16 Bevezetés 1. Ki vagyok, hol vagyunk? „Mindig különleges élmény új osztályt kapni, a régi jól működő közösséget ballagtatni. Az emberre sokféle érzelem hat ilyenkor. Ez így működött régen is, amikor óvodapedagógusként dolgoztam, s ma középiskolai tanárként mit sem változott a helyzet.”

17 Bevezetés 2. Kiről szól az esetleírás? „A következőkben bemutatom a jelenlegi osztályomba járó diákommal kapcsolatos problémaszituációk rövid történetét, valamint azon megoldási módokat, melyek hatékonyak voltak a mindennapokban.”

18 Bevezetés 3. Az eset pedagógiai környezete „ A mi iskolánkban hagyomány, hogy a leendő osztályfőnökök tevékenyen részt vesznek a beiratkozásnál, hiszen ez az első – sok gyermek esetében sajnos az utolsó – alkalom arra, hogy a családról, a szülő-gyermek interakciókról valamit megtudjon a pedagógus. A kb. 15-15 perc a személyes adatok felvétele alatt én szeretek bepillantást nyerni a szülő–gyermek, testvér–testvér kapcsolatokba.(hangnem, stílus, nyitottság, zárkózottság). Jelenlegi osztályom 10. évfolyamos. A két év elteltével semmit nem kopott a következő szituáció emléke.”

19 A probléma bemutatása 1. Hogyan indul a történet? „Kicsit késve, kicsit hangosan lépett az osztályba egy 40 év körüli édesanya és hatalmas túlsúllyal rendelkező lánya. Feltűnő volt a szülő izgatottsága, félelme. A kislány egyértelműen utálta a helyzetet, azt, hogy neki is itt kell lennie. Mikor megszólítottam, egy-egy szóval, de válaszolgatott. Amint a gólyatábori lehetőség tájékoztatásához értem, azonnal kikelt magából. Iskolába nem illő modorban kiabálta, hogy ez már mindennek a teteje, felejtsem el, és kész.”

20 A probléma bemutatása 2. A probléma lényege „A kezdetektől fogva ez a kislány folyamatosan, majd minden tanítási órán kipróbálta a határait. Napi szinten jelezték a kollégák a kisebb- nagyobb megoldásra váró helyzeteket. Ekkor szinte kizárólag fekete ruhákba öltözött a gyerek, a halált, az elmúlást verseiben egyetlen célként jelölte meg. Ezeket az írásokat szívesen mutatta meg az érdeklődőknek, s szinte várta a megbotránkozást. A folyamatos problémák miatt az általános iskola alatt elküldték pszichológushoz, aki azt mondta a szülőknek, hogy nem tud eredményt elérni a gyerekkel, amíg ennyire elutasító és nem hajlandó együttműködni.”

21 A probléma bemutatása 3. A probléma okai „ erőtlen kézfogása megerősített komoly önértékelési zavarairól.” „otthon mindent megkap, kiszolgálják, jó adag lustaság kondicionálódott nála.”

22 A pedagógia stratégia 1. „ Az induláskor természetesen az együttnevelés formáira nagy szükség volt. Mára a szülőkkel való kapcsolattartás szinte naprakész, sikerült bürokratikusságtól mentes kapcsolatot kialakítanunk. A megoldások keresésében a család és a gyermek pozitívumaira támaszkodom.”

23 A pedagógia stratégia 2. „ Az egyetlen járható út az őszinteség volt, minden résztvevővel. Beszélgetéseke t, nemcsak a kislánnyal, hanem az osztállyal, a többi szülővel megtettem s teszem a mai napig. Az osztályprogramok, az alaposan megtervezett osztályfőnöki órák, elszámoltatások, szerződések büntetések, egész sora van már a hátunk mögött. Tudatosan említem a büntetést utolsóként a sorban. Ennél a tanulónál csak nagyon indokolt esetekben tartom hatékonynak.”

24 A pedagógia stratégia 3. „ Én úgy gondolom, a tanuló egyéniségéhez igazodva, de a vezető szerepet végig megőrizve, viselkedésére folyamatosan reflektálva, enyhe humort alkalmazva sikerült a kislányt egy kicsit közelebb hozni önmagához, az osztályhoz és hozzám, osztályfőnökhöz.”

25 A pedagógia stratégia 4. „ Az élet úgy rendezte, hogy kisebb műtétre került sor nála az elmúlt tanév végén. Ekkor az osztály valamennyi tagjával készíttettem egy szív alakú lapot, melyen minden mondat így kezdődött: „ Azt szeretem benned, hogy …”. Az édesanyától tudom, hogy kincsként őrzi a lapocskákat a mai napig.

26 A pedagógia stratégia 5. „ Ebben a tanévben érdeklődésének, képességének megfelelő, apró feladatokat folyamatosan bíztam rá, ügyelve arra, hogy mindig ellenőrizzem, értékeljem a teljesítményét. Egyszer sem hagytam kibúvót. A rábízott dolgokért keményen felelősséget kellett vállalnia. Egyre többször jutott apróbb-nagyobb sikerélményekhez.”

27 A pedagógia stratégia 6. „ Sokat gondolkodtam, mi lehetne az az átütő siker, amit végre ő maga is igazi sikernek könyvel el. Szerencsére iskolánk folyamatosan sokféle szabadidős programot ajánl, ilyen volt az „Alternatív pingpongbajnokság” is. Minden osztályból minimum három jelentkezőt vártak a versenyre, amelyre bármilyen kreatív ütővel lehetett nevezni.”

28 Eredmények „ Megtört a jég, a kislány ott, az órán tervezgetni kezdett. Kitalálta, hogy édesapjával készíttet egy nagyobb méretű plexi lóherét… és megnyerte az iskolai bajnokságot. Ebben az időben én éppen szülői értekezletet tartottam. Bekopogott, és illedelmesen bejött a terembe, elújságolva a történteket. Mikor gratuláltam, megkérdeztem, szabad-e megölelni. Őszinte örömmel engedte meg. Nagy örömömre kiérdemelte az első osztályfőnöki dicséretét.”

29 Eredmények „ Ettől az időtől fogva egyre színesedett a ruhatára, sokat és szívesen vesz részt a legtöbb osztályprogramban. Kollégáim visszajelzései alapján tudom, hogy sok esetben tud olyan intelligensen viselkedni, megszólítani, kérni, köszönni, ahogyan azt a párbeszédekben, a sok-sok szituációs játékban látta, megtapasztalta az óráimon.”

30 Befejezés „ Mindezek ellenére azóta is folyamatos „kötéltánc” a legtöbb találkozás. Néha szeretném, ha türelmesebb, megértőbb, kevésbé önző lenne, de olyankor mindig arra gondolok, hogy honnét is indítottam a vele kapcsolatos nevelőmunkámat. Most zárul a második tanév, a mi intézményünkben töltött tanulmányainak éppen a fele. Őszintén remélem, hogy a nehezén már túljutottunk.”

31 Pedagóguskompetenciák 1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.A tanulás támogatása 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

32 Ha én értékelném a pedagógusok portfólióját…

33 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Az esetleírás 2013. november 28.. A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések