Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fertőszentmiklós az oktatásról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fertőszentmiklós az oktatásról"— Előadás másolata:

1 Fertőszentmiklós az oktatásról
Kistérségi együttműködés lehetőségei Készítette: Kalmár Erika EDUCORB EXTENDED Fertőszentmiklós, április 2

2 „Nincsen út járatlan, és nincsen az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény” (Boncza Berta)

3 Tartalom Törvényi szabályozás Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás
Kulcs kompetenciák EDUCORB Fertőszentmiklós

4 Magyarország helyi önkormányzatairól
Törvényi szabályozás 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról (hatályon kívül) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

5 Törvényi szabályozás A kistérségben - működő települési önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. FELADATKÖRÖK: a) oktatás és nevelés; b) szociális ellátás; c) egészségügyi ellátás; d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; k) szennyvíztisztítás és - elvezetés; l) területrendezés; m) esélyegyenlőségi program megvalósítása; n) foglalkoztatás; o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; p) állat- és növényegészségügy; q) belső ellenőrzés; r) területfejlesztés.

6 SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7 SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KORÁBBI NEVE: SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A Társulás önálló jogi személyként működik és fő feladata a törvényben foglalt keretek között a társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztése (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), egyes közszolgáltatások közös biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, valamint a településfejlesztés összehangolása. 26 település lakosságszáma: fő FELADATOK: óvodai nevelés oktatás szociális ellátás egészségügyi ellátás család-, gyermek és ifjúságvédelem közművelődési tevékenység gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom belső ellenőrzés területfejlesztés a társszervekkel, hatóságokkal való koordinált együttműködés szervezése

8 Kulcs kompetenciák „Képességek fejlesztésében nélkülözhetetlen az állandó gyakorlás, hisz minden emberi tehetség csak szüntelen gyakorlással, tréninggel érheti el legmagasabb fokát. Ám a képességek gyarapításában ne a maximalizmus vezessen bennünket. Mindenkinek meg kell találnia azt a küszöböt, amelyet céljai megvalósításában már nem érdemes átlépni.” (gróf Széchenyi István)

9 Kulcs kompetenciák Kulcskompetenciák: Amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a munkához. Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelven folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia: Természettudományos és műszaki kompetenciák Digitális kompetencia Tanulás tanulása Személyközi és állampolgári kompetenciák Vállalkozói kompetenciák Kulturális kompetencia

10 Idegen nyelven folytatott kommunikáció
Tulajdonképpen ugyanazon alapszik, mint az anyanyelvi kommunikáció: gondolatok, az érzések, a tények és a vélemények megértésének, szóban és írásban történő kifejezésének és értelmezésének képességén a társadalmi-kulturális tevékenységek keretein belül egyéni kívánalmainknak és szükségleteinknek megfelelően. Ezeken túl igényli a közvetítés és kultúrák közötti megértés képességét. (Demeter Kinga)

11 EDUCORB Az EDUCORB motiválni szeretné a térség óvodáit, iskoláit, tanirodáit a projektben való részvételre és az áltata kínált lehetőségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történő elsajátítása érdekében, erősíti az együttműködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források elérhetőségéről. Mindezekhez kapcsolódóan továbbképzési hálózatot alakít ki, hogy az új módszertani fejlesztéseket már az óvodapedagógia korai nyelvi fejlesztésének területén hasznosítsák, segítséget nyújtva a struktúra-, és pedagógiai módszertani változásokból fakadó problémák kezelésére. Célcsoportjaink: óvodáskorú gyermekek, általános- és középiskolások, tanirodák hallgatói, kis- és középvállalkozások

12 EDUCORB Projektpartnerek:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Keszthely Akadémia Alapítvány Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Abteilung Kindergärten der NÖ Landesregierung

13 EDUCORB EXTENDED EDUCORB  17 óvoda EDUCORB EXTENDED
 6 óvoda (Fertőszentmiklós 2 db óvoda, Hegykő, Fertőszéplak, Harka, Petőháza, Fertőhomok, Csapod, Nagylózs)önkormányzati finanszírozás  4 iskola (Fertőszentmiklós, Petőháza, Kópháza, Harka)

14 Fertőszentmiklós Óvoda 2013
ezer forintban Kiadások Óvoda összesen Óvodai nevelés SNI gyerm. Nev. Bölcsődei ell. Személyi juttatások 35 486 6 646 42132 Munkaadókat t.jár. 9 090 1 593 10683 Dologi kiadások 7 173 178 2 560 9911 Működési kiadások 51749 10799 62726 Beruházási kiad. 184 334 518 Költségvetési kiadások 51 933 11 133 63244 Térítési díj bevételek 1 326 1326 Állami támogatások Óvodaped. Elism.létszám alapján 22 656 22656 Óvoda működtetési tám. 5 440 5440 Bevételek összesen 28 096 29422 Különbözet intézmény fennt. 23 837 23837

15 Fertőszentmiklós Iskola
ezer forintban Kiadások Személyi juttatások 8 441 Munkaadókat t.jár. 2 265 Dologi kiadások 22 454 Működési kiadások 33 160 Beruházási kiad. Költségvetési kiadások Bérleti díj + áfa bevételek 5 464 Bevételek összesen Különbözet önkorm. Fenntartási t. 27 696

16 Fertőszentmiklós Iskola
Tanulók száma Kihasználtság% Tornaterem/tornaszoba 335 100 Számítógép terem Nyelvi labor Logopédiai fejlesztő 33 9,87

17 Felhasznált irodalom 2004. évi CVII. Törvény letöltve:http://www.complex.hu/kzldat/t htm/t htm ( ) 2011. évi CLXXXIX. törvény letöltve: ( ) letöltve: letöltve: Fertőszentmiklós Várossá nyilvánításának kezdeményezése (2008) Fertőszentmiklós Irattár Sopron és térsége önkormányzati társulás – megállapodás (2013) Fertőszentmiklós Irattár Fertőszentmiklós Önkormányzat évi költségvetési rendelete Fertőszentmiklós Irattár Demeter Kinga (2006): A kompetencia kihívások és értelmezések Országos Közoktatási Intézet, Budapest Chrappán Magdolna (2011): Kompetencia a közoktatásban Educati 2011/4. szám Kalmár Erika (2009): Kommunikáció az óvodában (Szakdolgozat) Kalmár Erika (2012): Témahét, Fertőszentmiklós helytörténete (Szakdolgozat) Meggyes Tamás (2006): Településfejlesztés Egyetemi jegyzet Budapest letöltve: ( )

18 Köszönöm a figyelmet! Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
mint valakit megtanítani valamire, amit, nem tud.” (Móricz Zsigmond)


Letölteni ppt "Fertőszentmiklós az oktatásról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések