Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nyugdíjazás lehetőségei és aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nyugdíjazás lehetőségei és aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 A nyugdíjazás lehetőségei és aktuális kérdései
Kecskemét, szeptember 24. Ugrik Csaba Ivánné

2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA
Illetékesség :

3 Témák : I. Korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnése
II. Öregségi nyugdíjkorhatárok és korhatár emelés III. Közszolgálati járadék IV. Nyugellátás melletti foglalkoztatás legfontosabb kérdése

4 Korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnése
A 2011.évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szüntette meg a korábbi korhatár előtti öregségi nyugdíjakat - Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes öregségi nyugdíj Bányásznyugdíj Korengedményes nyugdíj A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. törvény 2012.január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990.évi LVI. törvény 2012.január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj

5 Korhatárok emelkedése
Öregségi korhatár emelése fokozatosan : 1952 január 1-je előtt született, a betöltött 62.életév 1952-ben született, a 62.életév betöltését követő 183.nap 1953-ban született, a betöltött 63.életév 1954-ben született, a 63.életév betöltését követő 183.nap 1955-ben született, a betöltött 64.életév 1956-ban született, a 64.életév betöltését követő 183.nap 1957-ben vagy azt követően született , a betöltött 65.életév

6 Közszolgálati járadék
1994.évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény 13/B.§ és a 209/2006.(X.17.) Kormányrendelet a polgármester öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról A törvényt hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 158.§ a, pontja 2014.október 12-től, a 2014.évi általános önkormányzati választások napjától

7 A közszolgálati járadék megállapíthatósága
A jogszabályi feltételek fennállása esetén a jelenlegi választási ciklus végén jogosulttá váló és a közszolgálati járadékot igénylő polgármesterek részére a közszolgálati járadék megállapítható, tekintettel arra, hogy az adott jogviszony a hivatkozott törvény hatályon kívül helyezését megelőzően keletkezett. ( biztosítja a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. Törvény 15. § (2) bek.)

8 Közszolgálati járadék megállapításának feltételei
Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, akinek a megbízatása a 2.§ (1) bekezdés a.) vagy c.) pontja szerint szűnik meg, feltéve legalább három választási ciklus – de legalább tizenegy év során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, és megfelel a Tny. egyéb jogosultsági feltételeinek, továbbá öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban nem részesül.

9 Közszolgálati járadék megállapítható
1994.évi LXIV. Törvény 2.§ (1) bekezdés alapján - megbízatása új polgármester megválasztásával -képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával Polgármester: polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés alelnöke, A jogosultság igénybevételéről a polgármesteri tisztség megszűnésétől számított három hónapon belül dönthet.

10 A közszolgálati járadék összege és megszűnése
Összege függ a kiszámítandó öregségi nyugdíj összegétől : Három választási ciklus ( legalább 11 év) a kiszámítandó öregségi nyugdíj 50 %-a Négy választási ciklus ( legalább 15 év) a kiszámítandó öregségi nyugdíj 60 %-a Öt vagy ennél több választási ciklus ( legalább 19 év ) a kiszámítandó öregségi nyugdíj %-a Megszűnése: - bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít - öregségi nyugdíjban részesül

11 Nyugdíj melletti foglalkoztatás legfontosabb kérdése
1997.évi LXXXI. törvény 83/C § Az öregségi nyugdíj folyósítását- a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas - Közalkalmazotti jogviszonyban - Kormányzati szolgálati jogviszonyban - Állami vezetői szolgálati jogviszonyban - Köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban - Bírói szolgálati viszonyban - Igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban - Ügyészségi szolgálati viszonyban - Fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

12 Nyugdíj melletti foglalkoztatás legfontosabb kérdése
a polgármester, az alkotmánybíró nem köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként áll közszolgálati jogviszonyban, így ezen választással, közjogi megbízatással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony nem tartozik a Tny. 83/C. §-ának hatálya alá, s ennél fogva ezen tisztségben álló személyekre a Tny. 83/C. §-a szerinti szüneteltetési szabály nem alkalmazandó

13 Elérhetőségek 6000 Kecskemét, Deák F. tér 5. Levélcím: 6001 Kecskemét Pf.: 21. Telefon: 6500 Baja, Árpád tér 7. Levélcím: 6501 Baja, Pf.: 77. Telefon:

14 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A nyugdíjazás lehetőségei és aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések