Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építésfelügyeleti feladatok alakulása - fokozott elvárások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építésfelügyeleti feladatok alakulása - fokozott elvárások"— Előadás másolata:

1 Az építésfelügyeleti feladatok alakulása - fokozott elvárások
dr. Bedő Katalin BM-ÉFO 2013. november 21.

2 Építésfelügyelet története
Az Étv január 1-vel hozta létre az építésfelügyeleti intézményrendszert. Az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat a közigazgatási hivatal vezetője, másodfokon a miniszter látta el. Elsőfokú építésfelügyelet és másodfokú építésügyi hatóság ugyanabban a szervezetben.

3 2006-ban teljes munkaidőben mindössze 10 építésfelügyelő dolgozik, további fő az építésfelügyeleti tevékenység mellett egyéb feladatot is ellát. Összes kivitelezés 2-3 %-át ellenőrzik Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) korm. rendelet – hatályos január 19-től

4 A feladatot kormányrendelet 2007
A feladatot kormányrendelet január 1-től a regionális közigazgatási hivatal építésfelügyelőjére telepítette másodfok a közigazgatási hivatal (horizontális jogorvoslat).

5 Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormány-határozat 2008
Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormány-határozat január 1-től elrendeli, hogy az építésfelügyelet országos szinten összesen 42 fővel működjön.

6 2010. január 1-től első fokon a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerv - szakigazgatási szerveként működő – építésfelügyelete másodfokon a miniszter Létszámbővítés 47 fővel (89 építésfelügyelő)

7 2013. január 1-től első fokon a járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi (és örökségvédelmi) hivatalt, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét

8 Elsőfokon ténylegesen betöltött hatósági és felügyeleti létszám összesen: 433 fő
Másodfokon ténylegesen betöltött hatósági és felügyeleti létszám összesen: 133 fő

9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kivitelezés 7111 5268 Jegyző-könyv 897 1413 2517 3922 5140 7490 6416 6707 bírság 37 74 280 472 600 866 1026 113 létszám 10 42 95 82 210 ?

10 Fokozott elvárások Az építésfelügyeleti hatóság kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket.

11 a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le, - bontás tudomásul vétele

12 b) a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység
végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, résztvevőinek jogosultságát, építési napló vezetésének módját és tartalmát, - e-napló folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,

13 c) a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,
d) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,

14 e) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében
építésfelügyeleti intézkedést tesz, építésfelügyeleti bírságot szab ki, megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,

15 Köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani a tudomásulvételi eljárás alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén. Az e körbe nem tartozó építési tevékenységek ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy a miniszter ellenőrzési utasításában foglaltak szerint végzi.

16 Építésügyi Monitoring - ÉMO

17

18 A komplex Építésügyi Monitoring rendszer az Országos Építésügyi Nyilvántartás térinformatikai alapját képező elektronikus alkalmazás, amely az archív és friss távérzékelési adatok (ortofotók) és az ingatlan-nyilvántartás adatainak összehasonlításával, valamint az OÉNY adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak igénybevételével szűri az eltéréseket és helyrajzi számhoz kötötten jelzi.

19 ÉMO célja: támogatja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok munkáját, csökkenti a tényállás tisztázására fordított időt, segíti a szabálytalan építési tevékenységek felderítését, támogatja az ellenőrzések tervezését, ezzel növeli az ellenőrzések hatékonyságát.

20 Az E-közmű egységes elektronikus közmű-nyilvántartás, melyhez a közműszolgáltatók, közmű-üzemeltetők részére január 1-től a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet előírta a fokozatos kapcsolódás kötelezettségét. Célja: a kötelezővé tett csatlakozás elősegítése, az országos bevezetés megalapozása.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az építésfelügyeleti feladatok alakulása - fokozott elvárások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések