Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Nagy Erzsébet Debrecen, január 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Nagy Erzsébet Debrecen, január 29."— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Nagy Erzsébet Debrecen, 2014. január 29.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Kedves Iskolám modell és más jó gyakorlatok Előadó: Dr. Nagy Erzsébet Debrecen, január 29.

2 „Eséllyel az iskolába” – óvodai előkészítő foglalkozás
Az 5-7 éves gyerekek életkori és egyéni sajátosságainak eltérő fejlődésű ütemének, szociális hátterének figyelembe vételével lemaradásaik kezelése, illetve felzárkóztatásuk és iskolába való felkészítésük.

3 A program célja Lemaradások pótlása, felzárkóztatás, felkészítés
Potenciális zavarok megelőzése, kiszűrése Énkép, önértékelés fejlesztése Társas együttélés szabályainak elsajátítása

4 Megvalósítás Komplex prevenciós program tapasztalatainak felhasználásával történik. A fejlesztés a gyermekek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz illeszkedő eszközökkel valósul meg. Támaszt nyújt az éppen fejlődő szomatikus és pszichés funkciók kibontakozásához.

5 A szakember támaszkodik a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, mozgására, játékára, életkori sajátosságára. A gyermek megismerését követően - figyelembe véve a kitűzött célokat is -, egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki.

6 Fejlesztő játszóház A foglalkozás célja: Hasznos szabadidő eltöltése
Közösségerősítés, közösségépítés Bizalomépítés Motiváció

7 Hasznos szabadidő eltöltése
A szabadidő eltöltéséhez alternatívák felajánlása Szokások kialakítása és erősítése a gyerekek körében

8 Közösségerősítés Különböző státuszú gyerekek játszanak együtt.
Ez elősegíti: A tapasztalati tanulást Együttműködést Előítéletek csökkentését

9 Bizalomépítés Gyerekek és segítő között bizalmi kapcsolat
Pszichés problémák feltárása Pszichés problémák kezelése

10 Motiváció A játékon keresztüli együttműködés
Eltérő képességgel rendelkező gyerekek számára élményt jelent

11 Kedves iskolám program
A program pedagógiai koncepciója a gyermekek iskolai sikertelenségét meghatározó okok feltárásán, elemzésén, összehasonlító vizsgálatán alapszik. (Szociális hátrányok, eltérő családi szocializáció, kulturális-szubkulturális különbségek, előítéletesség, motiválatlanság.)

12 A Kedves iskolám a Kedves-ház pedagógiai filozófiájára épül
A Kedves iskolám a Kedves-ház pedagógiai filozófiájára épül. Abból indul ki, hogy minden ember boldogságra születik. Eredendően mindenki hordozza azokat a belső adottságokat, amelyek a nevelési hatások eredménye képen képessé teszik őket a társadalmi életben való boldogulásra.

13 Program célja Sikertelenség okainak feltárása Értékközvetítés
Szabályok felállítása KETHANO főszabályok Csoportdinamika Együttműködés fontossága Közös célok

14 KETHANO szabályok A célok megvalósításához közös szabályokat kell felállítani. A KETHANO cigányul azt jelenti: közös. Programunkban közösségi értelmezésben használjuk. Rendszerré fejlesztése és gondozása a szakemberek és a gyerekek közötti interakciók révén valósul meg, amelyben a szervező irányító szerepet tölt be. A közösen hozott szabályok és megegyezések a kiismerhetőség biztonságát jelentik.

15 KETHANO 7 fő szabálya Figyelmes hallgatás Becsüld meg
Kölcsönös tisztelet Bizalom elve Ne értékeld le Én üzenetek Passzolás joga

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
Kethano Színház MOSOLYZUG SZÍNPAD – fejlesztő program dramatikus módszerekkel általános iskolás gyermekek számára (Nyíregyházi Huszár Telepi Gyermekjóléti Központ Szolgáltatása)

25 I. Szolgáltatás célcsoportja
7-14 éves hátrányos helyzetű gyermekek Iskolai nehézségekkel, Tanulási zavarokkal, Magatartásproblémával, Szabálykövetési problémával küzdő Huszár Telepi gyermekek

26 II. Szolgáltatás célja Tehetségek kibontakoztatása
Verbális- és nonverbális kommunikáció fejlesztése Identitás, önismeret, önbizalom erősítése Ön- és valóságismeret fejlesztése Közösségépítés Értelmi-, érzelmi fejlődés segítése Tanulási motiváció fejlesztése Családi biztonság erősítése Szociális képességek kialakítása, fejlesztése Világkép gazdagítás

27 III. Módszerek, csoportmunka felépítése
Csoportfoglalkozás módszerei: Resztoratív technika Drámapedagógia elemek Egyéb pedagógiai módszerek Önismereti-, kommunikációs játékok

28 Csoport munka felépítése 1. Műhelymunka

29 Csoport munka felépítése 2. Klubfoglalkozás

30 Csoport munka felépítése 3. Szabadidős program

31 Csoportfoglalkozás témakörei
Megismerkedés, bemutatkozás, másik személy észlelése. A másikra és önmagukra figyelés terjedelmének növelése. Külső tulajdonságok felismerése, megkülönböztetése és érzékszervi fejlesztés. Emlékezet fejlesztés interakción keresztül. Lazítás és koncentráció fejlesztése. A bizalom képességének kialakítása és erősítése. Verbális kommunikáció összetevőinek felismerése. Nonverbális kommunikáció összetevőinek felismerése. Együttműködési készség kialakítása és fejlesztése. A csoportban betöltött szerepek, a csoport egészének együttműködése az egyéni munka helyett. A búcsú, kapcsolatok lezárása.

32 Csoportfoglalkozás Alkotó foglalkozás Lazító gyakorlat Értékelés

33 Várt eredmények (csoport tagjainál):
Identitás - tudatuk erősödése Önbizalmuk növekedése Csoportépítés Sikerélmény nyújtása Nyelvi kifejezőkészség növelése Reális, és pozitív jövőkép kialakítása Önismeret fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása

34 (társadalom részéről)
rokonszenv, elfogadás előítéletek feloldása cigányság iránti közömbösség, érdektelenség oldása bizalomkeltés

35

36

37

38

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Nagy Erzsébet Debrecen, január 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések