Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Műszerek, szolgáltatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Műszerek, szolgáltatások"— Előadás másolata:

1 Műszerek, szolgáltatások
Nyíregyházi Főiskola Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet amki.hu Műszerek, szolgáltatások K+F+I 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. tel.: /2700

2 A Nyíregyházi Főiskola alap- és alkalmazott kutatási potenciáljának fejlesztése érdekében 2004-ben alapította meg az Agrár és Molekuláris Kutató Intézetet (AMKI), majd 2011-ben a szolgáltatási tevékenységek előtérbe kerülésével egyidejűleg az intézet neve Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézetre (AMKSZI) változott. Az AMKSZI a kémia-, biológia-, agrár- és élelmiszer tudományágakhoz kapcsolódó interdiszciplináris K+F+I intézet, amelynek a legfontosabb tevékenységei a következők: szolgáltatások: mezőgazdasági- és élelmiszeripari termékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálata, élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek kiépítése és bevezetése, ipari technológiai folyamatok optimalizálása, élelmiszeripari problémák feltárása és megoldása, mikrobiológiai fázisvizsgálatok kidolgozása és végrehajtása, technológiai és higiéniai oktatás, valamint a környezetgazdálkodásban és -védelemben alkalmazható szerves és szervetlen kémiai analitika és molekuláris diagnosztika. kutatás–fejlesztés: területe a magas hozzáadott-értékű egészségmegőrző élelmiszerek és táplálék kiegészítők kifejlesztése, különleges táplálkozási célú élelmiszerek kifejlesztése. alkalmazott kutatások: kiterjednek a természetes antioxidánsok hatásmechanizmusának, probiotikumok és prebiotikumok vizsgálatára és alkalmazásukra az élelmiszeriparban, kíméletes élelmiszeripari technológiák, élelmiszeripari melléktermékek újrahasznosítására. Élelmiszeripari termékek eltarthatóságának modellezése, takarmányok mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálata. alapkutatások: a termesztett és vadon élő növényekben található bioaktív hatóanyagok beazonosítása, felhasználva a legmodernebb elválasztástechnikai és szerkezetvizsgálati módszereket. A beazonosított hatóanyagok hatásmechanizmusának tanulmányozása biológiai modell rendszereken molekuláris sejtbiológiai módszerekkel. Az elmúlt években olyan infrastruktúra épült ki, amellyel az intézet munkatársai eredményes kutató munkát folytatnak, ipari partnerekkel több kutatás-fejlesztési feladatot megoldottak, számos pályázatot zártak le sikerrel.

3 Az analitikai kémiai és élelmiszervizsgálatokhoz az alábbi korszerű műszerekkel rendelkezünk: gázkromatográfok, GC/MS, folyadékkromatográfok, HPLC/MS/MS, ionkromatográf, elemanalizátor, UV/VIS, IR spektrofotométerek, ICP, atomabszorpciós spektrofotométer, tejvizsgáló, színmérő, állományelemző, szomatikus sejtszámláló. Ezekkel a berendezésekkel szinte valamennyi, az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó kémiai vizsgálat elvégezhető, de sok más területen is alkalmazhatók, pl. talajvizsgálat, takarmány-, víz-, bor-, pálinka vizsgálat. Az intézet többféle biológiai, mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai vizsgálatra is felkészült. Ehhez PCR, RT-PCR, Bioanalyser és speciális mikroszkópok állnak rendelkezésre.

4 Perkin-Elmer Lambda 35 UV/VIS spektrofotométer
Spektroszkópia Perkin-Elmer Lambda 35 UV/VIS spektrofotométer A látható- és ultraibolya spektrumtartományban kapott adatokból a vizsgált anyag minősége és koncentrációja meghatározható. Shimadzu FTIR 8400 Infravörös spektrofotométer Az infravörös spektroszkópia az egyik leggyakrabban használt analitikai módszer egy adott vegyület szerkezetének azonosítására, részfolyamatok nyomon követésére, termékek tisztaságának ellenőrzésére . Az IR spektrum specifikus adatokat szolgáltat a vizsgált anyagról, vagy keverékről.

5 Optima 5300 DV ICP Perkin-Elmer
Elemanalitika Optima 5300 DV ICP Perkin-Elmer Indukciós plazma fémek akár nagyon kis koncentrációban történő meghatározására. (Fémek, talajok, élelmiszerek, felszíni vizek, szennyvizek, légköri minták, biofilmek, stb.) Flash 2000 elemanalizátor A legkülönbözőbb mátrixú minták (szerves vegyületek, fém¬komplexek, peptidek és fehérjék, stb.) C, H, N, S tartalmának meghatározására alkalmas, rendkívüli pontossággal és ismételhetőséggel, széles bemérés és összetétel tartományban. A rendszer a CHNS elemeket a minta robbanásszerű („Flash”) Dumas-féle égetését, az égéstermékek katalitikus oxidációját és redukcióját, majd gázkromatográfiás elválasztását követően a hővezető-képesség különbség révén egy mérésben detektálja. Milestone Ethos 1 Mikrohullámú roncsoló Vizsgálati minták feltárása mikrohullám alkalmazásával atomabszorpciós, ICP mintaelőkészítéshez.

6 Clarus 680 gázkromatográf
Elválasztástechnika Clarus 680 gázkromatográf Perkin Elmer HS-GC Az illékony, nem-hőérzékeny, komplex minták mennyiségi és minőségi elemzésére kiválóan alkalmas a gázkromatográfia. Használják a szerves vegyiparban, a földgáz- és kőolajipaban, az élelmiszer- és gyógyszeriparban, a metabolitkutatásban, a környezetanalitikában, stb. Shimadzu folyadékkromatográfok (2 db) Alkalmazási területei: gyógyszeranalitikai vizsgálatok (mennyiségi- és minőségi analízis, reakcióutak nyomon követése, bomlási folyamatok kimutatása), élelmiszeripari vizsgálatok(vegyszermaradványok: peszticidek, színezékek, különböző hatóanyagok: polifenolok, zsír- és vízoldékony vitaminok meghatározása), toxikológiai vizsgálatok(droganalízis, gyógyszer hatóanyag minőségi és mennyiségi elemzés), környezetanalitikai mérések(poliaromás szénhidrogének, növényvédőszer maradványok, toxikus vegyületek analízise. Metrohm ionkromatográf Szervetlen anionok, kationok, hidrofil savak és bázisok elválasztására alkalmas. Felhasználása: vízanalitika, élelmiszervizsgálat, környezetvédelem, gyógyszeripar, biotechnológia, petrolkémia, elektronikai ipar.

7 Thermo ITQ ioncsapdás gázkromatográf/tömegspekrométer
Kapcsolt technikák A GC-MS technika esetében a gázkromatográffal történik a mintakomponensek elválasztása és a tömegspektrométer a detektor. A tömegspektrométerben az időben elkülönült mintakomponensekből ionos részecskék keletkeznek, amelyek fajlagos tömeg szerint elválaszthatók, így az ún. tömegspektrumhoz jutunk. Ez a tömegspektrum a minőségi információ alapja, olyan egyedi, mint ember esetében az ujjlenyomat. Thermo Q-Exactive HPLC/MS/MS Összetett minták elválasztása folyadékkromatográffal, majd a szeparált komponensek elemzése nagypontosságú tömegméréssel. Szénhidrátok, aminosavak, peptidek, nukleinsavak, egyéb hőérzékeny természetes eredetű szerves anyagok, gyógyszer alapanyagok, vitaminok, stb. elemzése.

8 Valósidejű –PCR Agilent MX3005P
Molekuláris biológia Valósidejű –PCR Agilent MX3005P A PCR technikával tetszőleges DNS szakaszról rövid idő alatt korlátlan számú másolat készíthető, mennyiségi elemzés is végezhető. Alkalmazása: biológiai kutatások, orvosi diagnosztika, élelmiszerbiztonság, stb. Agilent Bioanalyser 2100 Alkalmas: RNS összetételének, méretének, mennyiségének, integritásának mérésére. DNS fragmensek méretének, mennyiségének, tisztaságának, elegyeinek összetételének meghatározása. Fehérjék méretének, mennyiségének, tisztaságának egyidejű meghatározása fehérje analitikai és proteomikai célokból egyaránt.

9 Olympus Cell IR mikroszkóp
Gyors multi-fluoreszcens 3D time-lapse képalkotó rendszer celluláris hatástani vizsgálatokhoz. Leica CM 3050 metszetkészítő Nagy igényeket kielégítő biológiai kutatások kriosztátja. Különösen érzékeny minták esetén a precíz léptető motoron alapuló minta orientáció és mintatovábbító rendszer a jó minőségű, egymás után sorban reprodukálható metszetek előállítását teszi lehetővé.

10 MT05 Szomatikus sejtszámmérő
Élelmiszer vizsgálat MT05 Szomatikus sejtszámmérő Alkalmazása: szomatikus sejtszám gyors megállapítása tejben. Színmérés. 3,5 mm átmérőjű felület már vizsgálható. Alkalmazás: élelmiszerek, műanyagok, textil, stb. ColorLite sph 860 színmérő Tehén-, kecske- és juhtej vizsgálata. Vizsgálható paraméterek: zsír, fehérje, szárazanyag, vizezettség, fagyáspont, laktóz, pH, sűrűség, vezetőképesség, hőmérséklet. Ekomilk Total tejvizsgáló

11 További készülékek, berendezések, vizsgálati lehetőségek:
Állományvizsgáló Mikromérleg Nedvességmérő Titrátor pH mérő Mikrobiológia Mikroplate reader Elérhetőség: Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet, 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. „C” épület, III. emelet, telefon: /2700, Intézetigazgató: dr. Jekő József, főiskolai tanár Telefon: /2516, Mobil:


Letölteni ppt "Műszerek, szolgáltatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések