Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyházi Főiskola Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet amki.hu 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. tel.: 42-599400/2700 Műszerek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyházi Főiskola Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet amki.hu 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. tel.: 42-599400/2700 Műszerek,"— Előadás másolata:

1 Nyíregyházi Főiskola Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet http:// amki.hu 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. tel.: 42-599400/2700 Műszerek, szolgáltatások K+F+I

2 A Nyíregyházi Főiskola alap- és alkalmazott kutatási potenciáljának fejlesztése érdekében 2004-ben alapította meg az Agrár és Molekuláris Kutató Intézetet (AMKI), majd 2011-ben a szolgáltatási tevékenységek előtérbe kerülésével egyidejűleg az intézet neve Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézetre (AMKSZI) változott. Az AMKSZI a kémia-, biológia-, agrár- és élelmiszer tudományágakhoz kapcsolódó interdiszciplináris K+F+I intézet, amelynek a legfontosabb tevékenységei a következők: szolgáltatások: mezőgazdasági- és élelmiszeripari termékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálata, élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek kiépítése és bevezetése, ipari technológiai folyamatok optimalizálása, élelmiszeripari problémák feltárása és megoldása, mikrobiológiai fázisvizsgálatok kidolgozása és végrehajtása, technológiai és higiéniai oktatás, valamint a környezetgazdálkodásban és -védelemben alkalmazható szerves és szervetlen kémiai analitika és molekuláris diagnosztika. kutatás–fejlesztés: területe a magas hozzáadott-értékű egészségmegőrző élelmiszerek és táplálék kiegészítők kifejlesztése, különleges táplálkozási célú élelmiszerek kifejlesztése. alkalmazott kutatások: kiterjednek a természetes antioxidánsok hatásmechanizmusának, probiotikumok és prebiotikumok vizsgálatára és alkalmazásukra az élelmiszeriparban, kíméletes élelmiszeripari technológiák, élelmiszeripari melléktermékek újrahasznosítására. Élelmiszeripari termékek eltarthatóságának modellezése, takarmányok mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálata. alapkutatások: a termesztett és vadon élő növényekben található bioaktív hatóanyagok beazonosítása, felhasználva a legmodernebb elválasztástechnikai és szerkezetvizsgálati módszereket. A beazonosított hatóanyagok hatásmechanizmusának tanulmányozása biológiai modell rendszereken molekuláris sejtbiológiai módszerekkel. Az elmúlt években olyan infrastruktúra épült ki, amellyel az intézet munkatársai eredményes kutató munkát folytatnak, ipari partnerekkel több kutatás-fejlesztési feladatot megoldottak, számos pályázatot zártak le sikerrel.

3 Az analitikai kémiai és élelmiszervizsgálatokhoz az alábbi korszerű műszerekkel rendelkezünk: gázkromatográfok, GC/MS, folyadékkromatográfok, HPLC/MS/MS, ionkromatográf, elemanalizátor, UV/VIS, IR spektrofotométerek, ICP, atomabszorpciós spektrofotométer, tejvizsgáló, színmérő, állományelemző, szomatikus sejtszámláló. Ezekkel a berendezésekkel szinte valamennyi, az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó kémiai vizsgálat elvégezhető, de sok más területen is alkalmazhatók, pl. talajvizsgálat, takarmány-, víz-, bor-, pálinka vizsgálat. Az intézet többféle biológiai, mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai vizsgálatra is felkészült. Ehhez PCR, RT-PCR, Bioanalyser és speciális mikroszkópok állnak rendelkezésre.

4 Spektroszkópia Perkin-Elmer Lambda 35 UV/VIS spektrofotométer Shimadzu FTIR 8400 Infravörös spektrofotométer A látható- és ultraibolya spektrumtartományban kapott adatokból a vizsgált anyag minősége és koncentrációja meghatározható. Az infravörös spektroszkópia az egyik leggyakrabban használt analitikai módszer egy adott vegyület szerkezetének azonosítására, részfolyamatok nyomon követésére, termékek tisztaságának ellenőrzésére. Az IR spektrum specifikus adatokat szolgáltat a vizsgált anyagról, vagy keverékről.

5 Elemanalitika Milestone Ethos 1 Mikrohullámú roncsoló A legkülönbözőbb mátrixú minták (szerves vegyületek, fém¬komplexek, peptidek és fehérjék, stb.) C, H, N, S tartalmának meghatározására alkalmas, rendkívüli pontossággal és ismételhetőséggel, széles bemérés és összetétel tartományban. A rendszer a CHNS elemeket a minta robbanásszerű („Flash”) Dumas-féle égetését, az égéstermékek katalitikus oxidációját és redukcióját, majd gázkromatográfiás elválasztását követően a hővezető- képesség különbség révén egy mérésben detektálja. Vizsgálati minták feltárása mikrohullám alkalmazásával atomabszorpciós, ICP mintaelőkészítéshez. Flash 2000 elemanalizátor Indukciós plazma fémek akár nagyon kis koncentrációban történő meghatározására. (Fémek, talajok, élelmiszerek, felszíni vizek, szennyvizek, légköri minták, biofilmek, stb.) Optima 5300 DV ICP Perkin-Elmer

6 Elválasztástechnika Clarus 680 gázkromatográf Az illékony, nem-hőérzékeny, komplex minták mennyiségi és minőségi elemzésére kiválóan alkalmas a gázkromatográfia. Használják a szerves vegyiparban, a földgáz- és kőolajipaban, az élelmiszer- és gyógyszeriparban, a metabolitkutatásban, a környezetanalitikában, stb. Alkalmazási területei: gyógyszeranalitikai vizsgálatok (mennyiségi- és minőségi analízis, reakcióutak nyomon követése, bomlási folyamatok kimutatása), élelmiszeripari vizsgálatok(vegyszermaradványok: peszticidek, színezékek, különböző hatóanyagok: polifenolok, zsír- és vízoldékony vitaminok meghatározása), toxikológiai vizsgálatok(droganalízis, gyógyszer hatóanyag minőségi és mennyiségi elemzés), környezetanalitikai mérések(poliaromás szénhidrogének, növényvédőszer maradványok, toxikus vegyületek analízise. Szervetlen anionok, kationok, hidrofil savak és bázisok elválasztására alkalmas. Felhasználása: vízanalitika, élelmiszervizsgálat, környezetvédelem, gyógyszeripar, biotechnológia, petrolkémia, elektronikai ipar. Shimadzu folyadékkromatográfok (2 db) Metrohm ionkromatográf Perkin Elmer HS-GC

7 Thermo ITQ ioncsapdás gázkromatográf/tömegspekrométer Kapcsolt technikák Thermo Q-Exactive HPLC/MS/MS A GC-MS technika esetében a gázkromatográffal történik a mintakomponensek elválasztása és a tömegspektrométer a detektor. A tömegspektrométerben az időben elkülönült mintakomponensekből ionos részecskék keletkeznek, amelyek fajlagos tömeg szerint elválaszthatók, így az ún. tömegspektrumhoz jutunk. Ez a tömegspektrum a minőségi információ alapja, olyan egyedi, mint ember esetében az ujjlenyomat. Összetett minták elválasztása folyadékkromatográffal, majd a szeparált komponensek elemzése nagypontosságú tömegméréssel. Szénhidrátok, aminosavak, peptidek, nukleinsavak, egyéb hőérzékeny természetes eredetű szerves anyagok, gyógyszer alapanyagok, vitaminok, stb. elemzése.

8 Molekuláris biológia Valósidejű –PCR Agilent MX3005P Agilent Bioanalyser 2100 A PCR technikával tetszőleges DNS szakaszról rövid idő alatt korlátlan számú másolat készíthető, mennyiségi elemzés is végezhető. Alkalmazása: biológiai kutatások, orvosi diagnosztika, élelmiszerbiztonság, stb. Alkalmas: RNS összetételének, méretének, mennyiségének, integritásának mérésére. DNS fragmensek méretének, mennyiségének, tisztaságának, elegyeinek összetételének meghatározása. Fehérjék méretének, mennyiségének, tisztaságának egyidejű meghatározása fehérje analitikai és proteomikai célokból egyaránt.

9 Olympus Cell IR mikroszkóp Gyors multi-fluoreszcens 3D time- lapse képalkotó rendszer celluláris hatástani vizsgálatokhoz. Leica CM 3050 metszetkészítő Nagy igényeket kielégítő biológiai kutatások kriosztátja. Különösen érzékeny minták esetén a precíz léptető motoron alapuló minta orientáció és mintatovábbító rendszer a jó minőségű, egymás után sorban reprodukálható metszetek előállítását teszi lehetővé.

10 Élelmiszer vizsgálat Alkalmazása: szomatikus sejtszám gyors megállapítása tejben. MT05 Szomatikus sejtszámmérő ColorLite sph 860 színmérő tejvizsgáló Ekomilk Total Színmérés. 3,5 mm átmérőjű felület már vizsgálható. Alkalmazás: élelmiszerek, műanyagok, textil, stb. Tehén-, kecske- és juhtej vizsgálata. Vizsgálható paraméterek: zsír, fehérje, szárazanyag, vizezettség, fagyáspont, laktóz, pH, sűrűség, vezetőképesség, hőmérséklet.

11 További készülékek, berendezések, vizsgálati lehetőségek: -Állományvizsgáló -Mikromérleg -Nedvességmérő -Titrátor -pH mérő -Mikrobiológia -Mikroplate reader Elérhetőség: Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet, 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. „C” épület, III. emelet, telefon: 42-599-400/2700, kulcsar@nyf.hu kulcsar@nyf.hu Intézetigazgató: dr. Jekő József, főiskolai tanár Telefon: 42-599-400/2516, Mobil: 30-5323953 email: jjozsi@gmail.com,


Letölteni ppt "Nyíregyházi Főiskola Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet amki.hu 4400. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. tel.: 42-599400/2700 Műszerek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések