Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

. 2004. május 11. 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés és a 11. évfolyamosok próbaérettségi programja 2004. május 17-18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ". 2004. május 11. 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés és a 11. évfolyamosok próbaérettségi programja 2004. május 17-18."— Előadás másolata:

1 . 2004. május 11. 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés és a 11. évfolyamosok próbaérettségi programja 2004. május 17-18.

2 A kétszintű érettségi bevezetése  2003. május - Próbaérettségi program 2003  42 iskola - megyénként egy gimnázium és egy szakközépiskola (Budapesten 2-2)  Írásbeli és szóbeli vizsgák közép- és emelt szinten egyaránt  (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol és német nyelv)  Középszinten 15 diák/iskola (630 fő) írásbelizett és 5 diák/iskola (210 fő) szóbelizett  Emelt szinten tantárgyanként 2 diák/iskola (420 fő) írásbelizett és szóbelizett  Minden feladatlap, szóbeli tétel és értékelési útmutató olvasható, és letölthető az OKÉV honlapjáról!  www.om.hu, www.okev.hu www.om.hu

3 Kommunikáció  Az általános és részletes követelmények megjelenése a közlönyben és az OM honlapján elektronikus formában (minta feladatsorokkal)  2003 tavaszán – OM tájékoztató füzet kiküldése az iskolákba a 10.osztályosoknak, és tájékoztató körlevél az igazgatóknak  2004. május - OM tájékoztató pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak  Tanári kézikönyvek (tantárgyanként, minta feladatsorokkal) megjelentetése az OM honlapján 2004 tavaszán folyamatosan  Adatgyűjtés az iskoláktól a 11. évfolyamosok 2005. évi érettségi szándékairól – modellezés céljából  „Képzők képzése” program (10 tantárgy, kb. 300 pedagógus) – felkészítés a vizsgáztatói képzések megtartására  Akkreditált vizsgáztatói képzések (10.000 Ft/pedagógus kiegészítő érettségi továbbképzési normatíva a középiskoláknak, csak ebből a tantestületek 1/3 része vehet részt az idén továbbképzésen)  Internetes fórum az OM és a KFPT Kht honlapján folyamatosan  Tájékoztató előadások és fórumok országszerte (csak az OKÉV mintegy 70 rendezvényen tartott tájékoztatót, kb. 5000 fő számára)

4 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára Kommunikáció  A közoktatás történetében először a program teljes kommunikációja elektronikus úton történt egy, az iskolákba telepített szoftver (ADAFOR) segítségével.  Ezen keresztül történt (történik): A tájékoztató levelek kiküldése A diákok jelentkeztetése A szervezési útmutató kiküldése A tantárgyi „forgatókönyvek” kiküldése A beküldendő dolgozatok (minta) kijelölése Június elsejétől minden dokumentum mindenki számára elérhető lesz az OKÉV honlapján! www.om.hu, www.okev.huwww.om.hu

5 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára 2004. május 18. Cél: Felkészülés a kétszintű érettségi vizsgarendszer 2005. évi bevezetésére a tanulóknak, a tanároknak, az iskoláknak, a szakmai előkészítőknek és a szervezőknek egyaránt.

6 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára 2004. május 18. Tapasztalatokat szereznek a tanulók az új típusú vizsgatesztek megoldásában, a tanárok az új vizsgatesztekkel, az értékelési eljárásokkal kapcsolatosan, az iskolák a szervezési feladatokkal kapcsolatosan, a szakmai előkészítők az új vizsgatesztek és értékelési eljárások „működésével” kapcsolatosan, a szervezők az új vizsgarendszerrel kapcsolatos logisztikai feladatok megoldásában.

7 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára 2004. május 18. A program jellemzői: Minden, 2005-ben az új vizsgarendszerben érettségiző, most 11. évfolyamos tanuló írásbeli vizsgadolgozatot ír a a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az angol nyelv, és a német nyelv tantárgyak valamelyikéből az általa (közép- vagy emelt) választott szinten, tartalmi és formai tekintetben is az új vizsgaszabályzat szerint. A nemzetiségi iskolákba járó tanulók a történelem és a matematika dolgozatokat az adott nemzetiség nyelvén is megírhatják.

8 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára 2004. május 18. Közreműködők: Tartalmi elemek: OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Szervezés: OKÉV Elemzés: A középszintű vizsgadolgozatok véletlenszerűen kiválasztott 10%-át országos szakmai elemzésre az OKÉV begyűjti. Minden emelt szintű vizsgadolgozatot az OKÉV begyűjt, kijavíttat, és ezek 20%-át átadja szakmai elemzésre. A szakmai elemzést az OKI KVK készíti el.

9 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára 2004. május 18. AdatokKözépszintEmelt szint Magyar nyelv és irodalom16.7684.199 Történelem16.4705.573 Matematika18.7296.961 Angol nyelv11.4363.421 Német nyelv9.1572.036 Összesen:72.56022.190 A résztvevők száma összesen 94.750 fő

10 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára A program folytatása: 2004. május 18-án déltől további érettségi tantárgyak írásbeli feladatsorai és értékelési útmutatói (közép- és emelt szinten) lesznek elérhetőek kóddal elektronikusan a középiskolák számára (majd június 1-től a www.okev.hu és a www.om.hu honlapon keresztül mindenkinek), melyek segítségével további tapasztalatokat szerezhetnek a 2005. évi írásbeli vizsgákról.www.okev.huwww.om.hu Ezek a tantárgyak: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, valamint horvát, német, román, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

11 Próbaérettségi program a 11. évfolyamosok számára A program zárása: Országos szakmai elemzés A szervezési tapasztalatok összefoglalása

12 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés 2004. május 17. Az országos mérések rendszere 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. DIFER Diagnosztikus mérőeszköz rendszer 2002. óta folyamatosan használható 2001. Országos kompetenciamérés 2003. Országos kompetenciamérés 2004. Országos kompetenciamérés

13 A korábbi évek kompetenciaméréseinek zárása 2002. ősz  Országos elemzés  Iskolai jelentés  Iskolai értékelési kézikönyv és iskolai szoftver 2003. és 2004.: kötött felhasználású normatíva (720 Ft/tanuló) van pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybe vételére 2004. január  Országos elemzés  Fenntartói jelentés  Iskolai jelentés  Iskolai értékelési kézikönyv és iskolai szoftver

14 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés 2004. május 17. Az iskolák tájékoztatása: A korábban megszokott ütemezésben:  2003. május 23. – 12/2003. (V. 23.) OM rendelet a 2003/2004. tanév rendjéről  2003. október 22. – általános tájékoztató levél az iskoláknak  2003. november 14-ig – az érintett osztályok adatainak begyűjtése  2004. április – részletes tájékoztató levél és a Koordinátori kézikönyv kiküldése az iskoláknak. Minden nyilvános dokumentum olvasható és letölthető az OKÉV honlapjáról. A feladatlapok és a javítási útmutatók május 18-án jelennek meg ugyanitt.  www.om.hu, www.okev.hu www.om.hu

15 Célok: A mérés, értékelés kultúrája folyamatosan épüljön be az iskolák mindennapjaiba. Az iskolák kapjanak képet saját diákjaik teljesítményéről, valamint az iskola pedagógiai hozzáadott értékéről a többi iskolához képest. Az iskolák és a fenntartók kapjanak adatokat a helyi szintű értékeléshez. Az oktatásirányítás átfogó, árnyalt képet kapjon a korosztály alapvető kompetenciáiról. Országos és helyi szintű tervezés, fejlesztés 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés 2004. május 17.

16 A kompetenciamérés tartalmi elemei (hagyományosan): Olvasás-szövegértés Matematikai eszköztudás A kompetenciamérés eljárásrendje: A korábbi méréssel szinte azonos. Időtartama ezúttal: 4x45 perc, 10 perces szünetekkel. Az országos elemzéshez iskolánként és képzési típusonként 20-20 fő dolgozatát kérjük be mintaként a központi javításra és elemzésre. Közreműködők: Tartalmi elemek: SULINOVA Kht. Értékelési Központ Szervezés: OKÉV 6., 8., és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés 2004. május 17.

17 A résztvevők iskolák száma: 3.848 AdatokA részt vevő iskolák száma (db) A részt vevő osztályok száma (db) A részt vevő diákok száma (fő) 6. évfolyam3.0115.406116.704 8. évfolyam3.0845.387111.530 10. évfolyam1.0803.874110.394 Összesen:14.667338.628 6., 8., és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés 2004. május 17.

18 A program zárása: Országos elemzés Fenntartói jelentés Iskolai jelentés Iskolai értékelési kézikönyv és iskolai szoftver 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés 2004. május 17.


Letölteni ppt ". 2004. május 11. 6., 8. és 10. évfolyamos országos kompetenciamérés és a 11. évfolyamosok próbaérettségi programja 2004. május 17-18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések