Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyiségfejlődés és spiritualitás a fiatal felnőttkorban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyiségfejlődés és spiritualitás a fiatal felnőttkorban"— Előadás másolata:

1 Személyiségfejlődés és spiritualitás a fiatal felnőttkorban
Dr. Komlósi Piroska docens Károli Gáspár Református Egyetem Konfi+ konferencia Balatonszárszó, augusztus

2 Az előadás gondolatmenete
1. Hogyan szólítsuk meg…. mi….Őket? 2. (Ne)Engedjük el Őket!...A kapcsolatról 3. A személyiségfejlődésről (Mahler,Erikson) 4. A spiritualitás fejlődési fázisairól (Fowler ) 5. Elakadások, zavarok, patológiák a kamaszkorban s a fiatal felnőttkorban

3 1. Hogyan szólítsuk meg Őket?
A kapcsolatfelvétel főbb aspektusai: - szociokultúrális ( Y generáció ) - lélektani ( szükségletek megérétése ) - kommunikációs ( ön- és emberismeret )

4 Szociokultúrális szempontok
Társadalmi, gazdasági, technikai átalakulás Fogyasztói mentalitás – kezelendő Digitális kor – beláthatatlan változások ! Virtuális kapcsolatok – kontrollvesztés ! *** Y generáció belenőtt – idősek riadtan nézik (naivitással) (szorongással, agresszióval)

5 Lélektani szempontok I.
A kapcsolat felvétele két ember között… Kétféle ember: - kétféle szükséglet, elvárás, vágy, életszemlélet, életcél,stb. - hasonló félelmek, de igény és remény a kölcsönös „találkozásra” Felkészülés: ismereteink gazdagítása „ lelki bemosakodás” „értő meghallgatás” készségfejlesztése

6 Lélektani szempontok II.
A Másik ember megismeréséhez szükséges Önismeret és belső nyugalom, hitelesség Őszinte érdeklődés Empátiás gondolkodással odafordulás Társismereti tapasztalatok Alázat Felelősség

7 Önismeret és hitelesség
Miért akarom megszólítani Őt ? Miért fontos ez nekem ? Milyen érdek vezérel ebben? - egzisztenciális : a munkám sikere… ? - énképem, önbecsülésem erősítése… ? - spirituális elkötelezettség („Tegyetek tanítványokká….. „)… ? - egyéb…… ( pl….)… ? „Tudatában vagyok és vállalom a motivációmat??”

8 Őszinte érdeklődés Felkészültem a MÁSSÁGGAL való találkozásra?
A MÁSSÁG érdekel, vagy megijeszt? Félre tudom-e tenni a saját gondjaimat? Van-e most elég „kapacitásom”a Másikra? Tudok uralkodni a feltörő ítélkezésemen? Keresem-e az ismeretlenben Isten művét?

9 Empátiás gondolkodás Tudom-e az érzéseimmel követni Őt?
Tudom-e jelezni,hogy átérzem ahelyzetét? Tudok-e kilépni az együttérzésből a gondolatok felé, hogy megértsem, mi van? *** Mi minden akadályozza az empátiát? félelem, harag, ítélkező indulat, rivalizáció, fáradtság, motiváció hiánya,érdektelenség

10 Társismereti tapasztalatok
A családból hozzuk a legmélyebbeket - Milyen típusú emberek vonzanak ill. taszítanak ? - Milyen fajta problémák hallatán vonódok be erősen, ill. védekezem elzárkózással? - Próbálom-e felismerni, hogyan vetítek rá alig ismert emberre múltbeli személyeket? - Tudok-e figyelni a másik indítékaira?

11 Alázat Minden kapcsolatot 2 ember alakít !!
- Tudnom kellene, hogy az én személyem és viselkedésem hogyan hat másokra és milyen reakciókat vált ki belőlük. Fel kellene ismernem, ha olyasmit tulajdonítanak nekem, ami idegen tőlem: ezek „projekciók”,s „Nem nekem szólnak!” Az alázat nem az értékek „feladása”.

12 Kit és mit képviselünk, amikor kapcsolatba
Felelősség I. Kit és mit képviselünk, amikor kapcsolatba lépünk egy fiatallal? ? ? - A mi személyiségünk a tudatosan vállalt ill. nem tudatosan viselt „szerepeinkből” áll. (tanár, férfi, apa, főnök, barát, hívő, stb.) -Az Ő magával hozott tapasztalataiból mi az, amit a mi lényünk „aktivizál”,s bennünk/belénk lát. (szülő,felnőttek,férfi,domináns személy,stb.)

13 megtisztelem a hiteles kommunikációmmal.
Felelősség II. A Másik embert megtisztelem a hiteles kommunikációmmal. Ennek feltétele, hogy a saját identitásomat s önmagamat elfogadva, belső békében éljek. Ellenkező esetben valami zavaró, valami hamis, hiteltelen lesz a kommunikációmban * A kölcsönösség ígérete és betartása!

14 (Ne) Engedjük el őket ! „Nem jó az embernek egyedül” Hogyan jó?
Egy megélt, biztonságos kapcsolatból fokozatosan kompetenssé és önállóvá válva szabad akaratból „hozzá illő segítő társat” választva, élni kölcsönös elköteleződésben.

15 Szükséglet-alapú fejlődés
Abraham MASLOW a fejlődés feltételét a szükségletek kielégítésének hierarchikus rendjében látta: 5. Autonóm önkiteljesítés (ifjúkortól ) 4. Értékelve lenni,azért, amit tudok ( 36hó-) 3. Szeretve lenni, amilyen vagyok ( 16hó - ..) 2. Tartozni, kötődni vkihez ( 6-16 hó) 1.Fizikális-, létbiztonság ( 0-6 hó )

16 Tárgykapcsolat-elmélet
Az anya/gondozó és a csecsemő kapcsolatában vésődik be életre szólóan a megélt viselkedésminta. Margaret MAHLER: autizmus 0-2 hónap szimbiózis 2-6 hónap individuáció 6-24 - differenciálódás 6-10 - gyakorlás 10-16 - újraközeledés 16-24 tárgyállandóság 

17 Kötődéselmélet I. John Bowlby ( 1969):
A kötődés egy szabályozó rendszer a gyermek biztonsági szükséglete és a környezet felfedező szükséglete között. Az autonómmá válás feltétele a biztonságos kötődés,amelyhez vissza lehet térnia bajban

18 Kötődéselmélet II. Kötődési mintázatok kialakulása:
Az 1-3 életévben átélt érzésekből és interakciókból képződő belső reprezentáció alapja lesz a későbbi társas kapcsolatoknak. 1. Biztonságos kötődés 2. Bizonytalan-elkerülő kötődés 3. Bizonytalan-függő kötődés 4. Kaotikus kötődés

19 Pszichoszociális fejlődéselmélet I.
Erik H. ERIKSON (1968): 1. Csecsemőkor (0-1 év) remény Ősbizalom vs.ősbizalmatlanság 2. Kisgyermekkor (1-3 év) akarat Autonómia vs. szégyen,kétség 3. Óvodáskor (3-6) kezdeményez Kezdeményezés vs. bűntudat 4.Kisiskoláskor(6-14) kompetencia Szorgalom vs. kisebbségi érzés

20 Pszichoszociális fejlődéselmélet II.
5.Kamaszkor (14-18) hűség Identitás vs. identitás diffúzió 6.Ifjúkor (18-30) szerelem Intimitás,szolidaritás vs. magány 7. Felnőttkor (30 – 60) gondoskodás Kiteljesedés vs. önfelemésztés 8. Időskor ( 60 - ) bölcsesség Integritás vs. kétségek

21 Hitfejlődési elmélet I.
John FOWLER ( 1980): A vallásosság: a kapcsolati elemét hangsúlyozza, e fejlődési folyamatban az egyén kialakítja a személyes kapcsolatát a transzcendenshez. A hit: az egyén hit-rendszere, vallásos lelkesedés,spirituális tapasztalások Isten gondviselésére bízva önmagát aktív tudás és elköteleződés értékek mellett

22 Hitfejlődési elmélet II.
1. Kisgyermekkorban ( 3-7 év): „Intuitív - projektív hit” Fantáziák és vallásos képzetek,amelyben Isten antropomorf módon jutalmaz-büntet. Sebezhetőek!!! - megterhelő képzetek a büntetésről… - a görcsös tabu témák szorongatóak..

23 2. Iskoláskorban ( 7-14 év): „Mythikus - Szószerinti Hit” A szövegek értelmezésében is lineáris gondolkodás,„szabály-és-rend” mentalitás Amikor ellentmondást lát, az a változás tudomásulvétele felé viszi, de a vallásos látásmódot nyíltan ellenőrzi.

24 3. Kamaszkorban, ifjúkorban, néha később
„Szintetizáló - konvencionális hit” Igyekszik egybe tartani hitének széttöredező elemeit, hogy világképe statikus maradjon. Vágyik Isten elfogadó megerősítésére, nyitott a vallásos kijelentésekre és akceptál másfajta hitet. Az„elsődleges naivitás” időszaka(Recoeur)

25 4. Ifjú, de főleg felnőttkorban ( 18-30-60 év )
„ Individualista - reflektív hit” Felismeri a saját vallásos identitásának a relatív voltát.A hit-rendszert egy egészként látja. Az autoritás „beépül” és kritikusan néz a hitre, de növekvő felelősséggel elköteleződik.

26 5. A középkorúaknál ( 40-60 év):
„Összekapcsolódó, elmélyülő hit” Belső biztonsággal, nyitottsággal dialogizál, a sokféleséget elfogadja, beépíti. Ez a „második naivitás” fázisa, amikor ámuló csodálkozással, tudatos naivitással tekint a titkokra, misztikumra. Ez a szakasz látható sok nagy filozófusnál (Heidegger,Husserl,Gadamer, Ricoeur)

27 6. Közép- és időskorban (de ritkán)
„ Univerzalizáló hit „ Önmagát a transzcendens horizontjára helyezi, s megszabadul minden ideológiai korláttól.

28 Elakadások,zavarok, patológiák a kamaszkorban
A kamaszkor a korábbi fejlődési problémák felerősödését hozza Az én-erő, önértékelés,én-kép gyengesége a frusztráció tűrést, megkűzdési készséget elégtelenül fejlesztette – rosszul teljesít. - A bizonytalan kötődés miatt kudarcos a társas kapcsolatokban(mobbing) és magányossá válik. Ha Isten-képe negatívba hajló,inkább kerülendő! Extrém(kompenzáló) vágyakkal, szekták felé….

29 Elakadások, zavarok, patológiák a fiatal felnőttkorban
A kamaszkori labilis identitásra nehéz struktúrált jövőt, munkát, családot építeni. Ezzel szembesülni ifjúkorban – nehéz - A „gyógyulást keresésben”– sok tévút csábít. Segítő kezet, közösséget találni és azt elfogadni, építeni - csak Istennel sikerülhet

30 Felhasznált irodalom 1. Gyökössy Endre: Magunkról magunknak. Református Zsinati Iroda, Bp és Szent Gellért Kiadó, Bp 2. Gyökössy Endre: Életápolás. Szent Gellért Kiadó, Bp 3. Erikson, E.H.:Identity and the Life Cycle.Norton Co., New York,1980. 4. Fromm, E.: Az önmagáért való ember. Napvilág K. Bp 5.Fowler,J:Moral Stages and the development of faith.Birmingham1980 6. Horváth- Szabó Katalin(szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok. Akadémia Kiadó, Budapest, 2003. 7. Süle Ferenc: Valláspatológia. GyuRó Art-Press, Szokolya, 1997. 8. Vergote, A.: Valláslélektan. Párbeszéd – SETF – Híd, Bp 9. Worthington, E.L.: Lelkigondozói ABC. Hatmat K. BGp 10. Wikström, O.: A kifürkészhetetlen ember. Animula, Bp

31 Köszönöm a figyelmet !

32


Letölteni ppt "Személyiségfejlődés és spiritualitás a fiatal felnőttkorban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések