Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői,"— Előadás másolata:

1 A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői,
az anyanyelvi fejlesztés fontossága

2 A nyelvi fejlődés és nevelés jelentősége az óvoda-iskola átmenet szempontjából
A beszéd megértésének és változatos, bátor használatának igen nagy a jelentősége a tanulás alapozó szakaszában. A tanulási nehézségek jó része a családi és iskolai nyelvhasználat különbözőségéből adódik.

3 Az óvoda és az iskola közötti természetes átmenet nem előre hozott tanítással,  hanem a kisgyermekkor és a kisiskoláskor fejlődés-lélektani adottságaira épített és azoknak megfelelő tevékenységformákkal és tanulási módozatokkal tehető gördülékennyé.

4 A nyelv nem szavak halmaza, hanem észjárás, belső képalkotás, a világ megkettőzése egy bonyolult jelrendszer segítségével. Elsajátítása a belső ráhangoltság alapján óriási tanulási eredmény. Nyelvi biztonság nélkül lehetetlen a gondolkodás fejlesztése és az alapvető kulturális ismeretek átadása.

5 Az anyanyelvi tanulást segítő háttérfolyamatok:
a szeretetteljes gondozás, a különféle gyermeki ötletekből kiinduló szabad játék (amelyben a pedagógus is részt vesz, de nem veszi át az irányítást és közvetlenül nem tanít) a mindennapos mesehallgatás.

6 Nyelvi eszmény, amihez a nevelőnek igazodnia kell
beszédtempó, ami megkönnyíti a megértést, és lassúbb mint a mai köznyelvi tempó. Beszédstílus: a beszéd zenei elemeit fel kell erősíteni. ereszkedő hanglejtés, mondanivaló szerinti tempóváltások, ritmus és a jó hangsúlyozás elengedhetetlen.

7 A pedagógus beszédviselkedése jó és vonzó példa legyen a gyerekek számára!
A gyerekek korrekciójával óvatosan bánjunk! Akinek a beszédét bíráljuk, annak a személyiségét is minősítjük.

8 Ajánlott gyakorlatok mondókás, mozgásos, énekes, párbeszédes játékok gyűjtése, külön a kisfiúknak és a kislányoknak. az első és második osztályos tananyag ismeretében a nehéz, félreérthető vagy érthetetlen szavak szótárának elkészítése csoportmunkával

9 Szakirodalom Gósy Mária: (1996) Mondatmegértés hat éves korban: ép és zavart folyamatok. Fejlesztő Pedagógia, old. Szász Suzanne: (1987) Gyermekünk szótlan nyelve. A testbeszéd. Dr. Benjamin Spock előszavával. Kossuth Nyomda kiadása. Gósy Mária: (1997) Beszéd és óvoda. Nikol Gmk. Bp.

10 Adamikné Jászó Anna: (2001) Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest.
Falvay Károly: (1990) Ritmikus mozgás-énekes játékok óvodásoknak, kisiskolásoknak. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. Zilahi Józsefné: (1998) Mese-vers az óvodában. Eötvös József Kiadó, Budapest


Letölteni ppt "A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések