Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai fátlan társulások I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai fátlan társulások I."— Előadás másolata:

1 Hazai fátlan társulások I.

2 Klimazonális - löszgyep
Valaha lösztölgyesekkel keveredve fordultak elő. Ma mg.-i területek. Szigorúan védett, szobányi foltjai pl.: kunhalmok, földvárak, megyehatár mezsgyék Zárt gyep (befedi a felszínt), sok védett faj, ősi flóraelem

3 Barázdált csenkesz Kunkorgó árvalányhaj

4 Taréjos búzafű Pamacslaboda

5 Bókoló zsálya Tátorján

6 Erdélyi hérics

7 Intrazonális társulások
I. Alapkőzet – homok Magyarország 5 nagy homokvidékén Nyírség, D-T köze, Kisalföld, Belső–Somogy, Tengelic A homok laza, nem köti a vizet, hamar melegszik és hűl ki. Kialakulás függ: - a homok mozgástól - a buckán való kitettségtől - talajvíz távolságától (változhat) A szukcesszió lépései nagyon mozaikosak! Jellemző a víz hiány, ezért gyakori a karógyökér, fekvő szár, kis levélfelület Záródásig mozog a homok (ki- és betakar)

8 Szukcesszió – nyílt homoki gyep
Egyéves fajokból álló pionír társulás mohák, zuzmók A talaj fedettség max.80% A homok megkötésében főszereplő a magyar csenkesz. Mélyre hatoló gyökere!

9 Egyéves fajokból álló nyílt homoki gyep
Homoki gyep, egyéves 1 HAZN

10 Évelő fajokból álló nyílt homoki gyep

11 Magyar csenkesz magyar csenkesz HAZN

12 Ezüst perje – mészmentes homokon

13 Rozsnok fajok Balról jobbra: berzedt rozsnok Kk27; berzedt rozsnok NI75-12; fedélrozsnok Kk27.

14 Keserűfűvek Bal oldalon: homoki keserűfű HAZN
Jobb oldalon: Madárkeserűfű VadvCD0378

15 Zárt homoki gyep Lankás, talajvízhez közelebbi részen, magasabb humusztartalom, fajok száma nő, fedett felszín, jó talajmegtartás Legeltetett állományban a sovány csenkesz, csillagpázsit, homoki pimpó

16 Zárt homoki gyep Könnyen leromlanak Közlekedés műtrágyázás hatására Ilyenkor igénytelen egyéves pázsitfüvek jelennek meg: fedélrozsnok, vadrozs Ill. királydinnye, átoktüske Homokpusztarét I. (Kisoroszi, 1992.) ELOH0406

17 Királydinnye királydinnye VadvCD0299

18 Átoktüske

19 Barázdált csenkesz – zárt gyepben

20 Pusztai csenkesz pusztai csenkesz NI79-4

21 Homoki árvalányhaj

22 Homoki nőszirom Zászlós csűdfű

23 Legeltetett állományban a sovány csenkesz, csillagpázsit, homoki pimpó

24 Nyáras-borókás (ligetes, nyílt erdő) üdébb buckaközökben
Később nyílt majd zárt homoki tölgyes

25 Szikesek – a víz és a talaj befolyásoló
Jellemzőek a sótűrő fajok, ill a szárazságtűrők – tengerpart, félsivatag Sók a melegben (Na!) párolgással felfelé mozognak, a talaj felszínén felhalmozódnak, rontják a talaj szerkezetét Szikes talaj levegő-, víztartó képessége rossz, pH erősen lúgos, hőmérséklete erősen ingadozik Nagy nedvszívó képesség mély karógyökér elterülő szár pozsgás vagy szálas levél élettartam rövidebb a vegetációs periódusnál Hortobágy, Kiskunság, Körös-vidék

26 Nedves szikes Hosszabb ideig (nyáron esetleg nem) víz borítja Jellegzetes növényzete a szikfok vagy szikpadka Itt kialakulhat un. Zárt szikes – sziki cickafark, sziksófű, fehér tippan, réti ecsetpázsit, mocsári csetkáka, buglyos boglárka, hernyópázsit, sziki boglárka Típusai: - ecsetpázsitos - csetkákás - hernyópázsitos Száraz szikes Tavaszi vízborítás Ilyenkor algák, kékalga Kiszárad, berepedezik a felszín „Kivirágzik” – kiválik a só Szélsőséges forma – „vakszik” Típusai: - cickafarkos szikes (sovány csenkesz, cickafarkak) - ürmös szikes ( sovány csenkesz, sziki üröm)

27 Kieg. A kontinentális sziki vegetáció eredete és dinamikája ettől alapvetően különbözik. A talaj sótartalmának kialakulásában az éghajlat is jelentős szerepet játszik. A szikes területek ugyanis ott alakulnak ki, ahol a hosszan tartó nyári szárazság következtében a talajokban negatív vízmérleg alakul ki. Ennek következtében a talajvíz felfelé áramlik a talajban, magával hozva a könnyen oldódó sókat – főleg nátriumsókat –, amelyek a talajvíz elpárolgása után a talaj felső rétegeiben felhalmozódnak, sőt gyakorta a felszínen ki is kristályosodnak. Chapman a szikes talajok dinamikájában 5 fázist különböztet meg: 1. Sóképződés. A sók felhalmozódnak a felső talajrétegben, annak következtében, hogy a sóban gazdag talajvíz a kapilláris erő következtében a felszínre hozza az oldott sókat és ott elpárolog. 2. Szikesedés. A nátriumionok feltöltik a talaj adszorpciós kapacitását. 3. Kimosódás. A csapadékos időszakban az esők, illetve a tavaszi olvadékvizek kimossák a talajból a nátriumsókat. 4. Degradáció. A kimosódott nátriumionok helyét hidrogénionok foglalják el, a szikes kisavanyodik (szologyképződés). 5. Regradáció. Újabb sófelhalmozódás a talajban. Az alkálisók felhalmozódása következtében megnő a talaj pH-értéke (8–12), és vele megnő az ozmózisos szívóereje, illetve vízvisszatartó ereje is, aminek következtében a szikes talajok fiziológiai szárazak, mert a közönséges növények számára a talajban levő víz nem vehető fel.

28 Az Alföld negyedidőszaki klíma-, vegetáció- és faunatörténetére vonatkozó újabb vizsgálatok ellene szólnak annak a korábbi, leegyszerűsítő felfogásnak, amely szerint a mi szikeseink csupán másodlagos eredetű, történelmi korú és főleg az alföldi nagy folyószabályozások után létrejött élőhelyeken alakultak ki. Kétségtelen, hogy a folyók szabályozása, a mocsarak kiszárítása és a több évszázadon keresztül tartó hagyományos legelőhasználat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezek a társulások igen nagy kiterjedésűvé váljanak és stabilizálódjanak, azonban nyilvánvaló, hogy mind a nagy alföldi mocsarak ingadozó vízszintű peremterületein, mind pedig a szikes pusztai erdők tavasszal vízállásos tisztásain bőséges lehetőség volt primer szikesedésre. Egyértelműen utal erre az a tény, hogy a pannóniai szikesek számos bennszülött endemikus kisfajjal tűnnek ki, mint a sziki üröm alfajai (Artemisia santonicum subsp. patens éssubsp. monogyna), a sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicus), a magyar sóvirág (Limonium gmeliniisubsp. hungaricum), az erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana), a Fertő tavi és a sziki mézpázsit (Puccinellia peisonis és P. limosa), a sziksófű és a magyar sóballa (Salicornia prostrata, Suaeda pannonica).

29 Száraz szikes Bárányparéj
Ürmöspuszta virágzása (Hortobágy Kunmadaras, 1990.) ELOH091

30 Száraz szikes szikespuszta, füves HAZN

31 Nedves szikes Sziki mézpázsit sziki sásrét (nedves szikes) HAZN

32 Nedves szikes Szikfok, mézpázsitos 3 HAZN

33 Nedves szikes nyár végén
Szikfok, mézpázsitos 2 HAZN

34 Nedves szikes: padkás szikes (alul vakszik, fehér sókiválással)
Padkás szikespuszta (Kunmadarasi-puszta, 1990.) ELOH089

35 Kamilla Mézpázsitos-kamillás szikfok (Sárszentágota, 1987.) ELOH094

36 Szikesek védelme Hortobágyi, Kiskunsági NP
Legeltetés: elvonja a biológiai produktumot, így szukcesszió leáll, nem alakul ki sziki erdős-sztyepprét, ill. sziki tölgyes

37


Letölteni ppt "Hazai fátlan társulások I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések