Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A RÉV projektről Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV) Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő- piaci helyzetének elősegítése érdekében történő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A RÉV projektről Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV) Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő- piaci helyzetének elősegítése érdekében történő."— Előadás másolata:

1 A RÉV projektről Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV) Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő- piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram TÁMOP /A

2 A projekt előzményei 1056/2012. (III.9.) Kormány határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó intézkedési tervéről - 1. melléklet – Intézkedési terv V. Szakképzés, foglalkoztatás 9. Bővíteni és fejleszteni kell a képzések rendszerét, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások támogatását biztosító hálózatot, továbbá létre kell hozni annak országos módszertani központját a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében.

3 A projekt előzményei TÁMOP /A1 kódszámú kiemelt projekt tervezési felhívása - Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és képzések lebonyolítása A konstrukció egyik nevesített célja: „Országos szakmai, módszertani és informatikai központ létrehozása, mely szakmai, módszertani, informatikai hátteret és támogatást biztosít (központi informatikai infrastruktúra és informatikai szolgáltatások fejlesztésével és országos elérhetőségének biztosításával), valamint együttműködik a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati lebonyolítás során kiválasztásra kerülő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjaival, szakmai partnereivel, a megváltozott munkaképességűeket és fogyatékos személyeket foglalkoztató szervezetekkel. …”

4 Pályázatok kapcsolódása A1 (kiemelt projekt) A2 (foglalkoztatók projektjei) A3 (szolgáltatók projektjei) Együttműködési megállapodások

5 Pályázatok kapcsolódása TÁMOP Kiemelt projekt + egyfordulós pályázat(ok) -Kiemelt projekt (A1) -fejlesztéseket valósít meg – foglalkoztatók és szolgáltatók vonatkozásában -modellez -Egyfordulós pályázat(ok) (A2 – foglalkoztatók, A3 – szolgáltatók) -átveszi a fejlesztések eredményeit -kapacitást bővít

6 Projektindítás május 1. Elindul a kiemelt projekt (A1) megvalósítása.

7 Általános információk A megvalósítás ideje: 24 hónap ( ) + hosszabbítás Megvalósító konzorcium: - Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - ERFO Nonprofit Kft. - FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. - KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. - Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.

8 Általános információk A projekt általános célja A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása. Stratégiai célok 1. A célcsoport – a megváltozott munkaképességű munkavállalók - foglalkoztathatóságának javítása. 2. Országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely a foglalkozási rehabilitáció szereplői között támogatja a szakmai kommunikációt és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatási színvonalát biztosítja. 3. Országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése.

9 Általános információk A projekt közvetlen célcsoportja a) Foglalkozási rehabilitációra szakosodott, a konzorciumban részt vevő állami tulajdonban lévő szervezeteknél foglalkoztatott fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek. b) A kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjainál dolgozó szakemberek.

10 ERFO – FŐKEFE – KÉZMŰ tevékenységei Szakmai felkészítés - Projekt menedzsment ill. szakmai munkatársak kiválasztása; - Kompetencia felmérések lebonyolítása; - Képzők képzése; - Munkaszerződések, munkaköri leírások készítése/módosítása, képzési infokommunikációs csatornák kialakítása és működtetése; - Képzési tananyag biztosítása; - Képzési katalógus készítése, gyártása, terjesztése; Műszaki felkészítés - Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; - Képzőhelyszín fizikai kialakítása; - Informatikai eszközbeszerzés; - Oktatástechnikai eszközök beszerzése; - KÉREM szoftver fejlesztése, bevezetése; Képzések megvalósítása - Alapvető képzések megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációja óra – 20 modul (24 óra/modul) - egységes tananyag az A2 pályázók részére - a három cégnél eltérő képzésszervezés (napi óra képzés) - Szakmai képzések megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációja - OKJ-s, programakkreditált vagy FINY regisztrációval rendelkező képzések

11 Alapvető képzések megvalósítása A képzési koncepció egyik pillére egy általános munkavállalói kulcskompetenciákat fejlesztő képzés megvalósítása volt. A képzés óraszáma 480 óra (20 modul), 6-12 hónapon keresztül, munkaidőn belül napi 2-4 órában. A képzés célja, hogy a tréningeken résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalókat csoportos foglalkozások keretében mentálisan fejlesszük, felkészítsük az integrált, nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra, valamint hozzásegítsük a munkahelyi- és a társadalmi beilleszkedést elősegítő készségek, képességek elsajátításához.

12 TMSZK tevékenysége Nyílt munkaerőpiacon működő potenciális munkáltatók felmérése és munkakörök kompetencia-elemzése, valamint a megváltozott munkaképességű személyek által is elvégezhető munkakörök szűrése – Kompetencia módszertan kidolgozása és megvalósítása – Kapcsolatfelvétel munkaerő-piaci szolgáltató szervezetekkel és munkáltatókkal – Kompetencia módszertan kidolgozása és megvalósítása Tudásmenedzsment hálózat kialakítása – Módszertan kidolgozása az informatika kiaknázására – Tudásmenedzsment hálózat kialakítása – Informatikai szolgáltatások fejlesztése a portálra – Informatikai szolgáltatások üzemeltetése és támogatása

13 FSZK tevékenysége OMK előkészítése a RÉV projektben 4 szakmai munkacsoport az FSZK-ban: - ÁTVEZETÉS munkacsoport MÓDSZERTANI TÁMOGATÁS - MONITORING munkacsoport INFORMATIKAI HÁTTÉR - HÁLÓZAT munkacsoport SZAKMAI TÁMOGATÁS - IRÁNYÍTÓ TESTÜLET OMK

14 Átvezetés Munkacsoport Cél -A TÁMOP A3-12/1,2 projekt „új szolgáltató” kedvezményezettjei munkaerő-piaci szolgáltatás-nyújtás területén meglévő tudásának kiegyenlítése, egységes szintre hozatala. Egységes Módszertan -A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek és a foglalkoztatók egységes eszközt és módszert kapjanak az akkreditált foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra való átvezetéséhez. Átvezetés Módszertan anyagok

15 Monitoring Munkacsoport A Monitoring Munkacsoport tevékenységének célja Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók tevékenységét egységesen mérő és értékelő rendszer kidolgozása és rendelkezésre bocsájtása az Országos Szakmai és Módszertani Központ, valamint a szakpolitikai döntéshozók számára. A Monitoring Munkacsoport 3 Műhelyen keresztül látja el feladatait -Mérési, Értékelési és SZER* Specifikációs Műhely, -Informatikai Műhely, -Szakmai Monitoring Műhely. * SZER = Szolgáltatáselemző Rendszer

16 Hálózat munkacsoport A projekt egyik nevesített és kiemelt célja Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat felállításának előkészítése, majd a hálózati tevékenység megkezdése. A Hálózat célja -Országos szinten legyen biztosított a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek közötti tapasztalatcsere, információáramlás, a jó gyakorlatok megosztása és a fejlesztések közössé tétele; -Teremtődjék meg az egységes gondolkodás, illetve az együttműködés szakmai színterei és csatornái; -A program végére álljon fel a szervezetek érdekein alapuló, aktívan működő országos hálózat.

17 Hálózat munkacsoport A Hálózat tagjai A kiemelt projekthez szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukciók kedvezményezettjei (foglalkoztatók; szolgáltatók) Magyarországon egyedülálló, teljes lefedettséggel bíró Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat kezdte meg működését, melyben a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatását, valamint nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő szervezetek egyaránt szerepet vállalnak. A hálózatban a csaknem 70 szervezet (+ új A2) által több mint megváltozott munkaképességű személy érintett.

18 ORSZÁGOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS MÓDSZERTANI KÖZPONT ORSZÁGOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS MÓDSZERTANI KÖZPONT

19 Hasznos információk A projekt során kidolgozott szakmai anyagok hozzáférhetősége: Hálózati hírlevél:

20 Együttműködési kötelezettség Pályázati dokumentáció része – 17. sz. melléklet A Kedvezményezett vállalásai: 1.Bekapcsolódás és aktív közreműködés a munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózatban: részvétel a hálózati nyitórendezvényen; részvétel országos hálózati találkozókon; anyagok szolgáltatása a hálózati évkönyv elkészítéséhez.

21 Együttműködési kötelezettség Pályázati dokumentáció része – 17. sz. melléklet A Kedvezményezett vállalásai: 2.Részvétel a Konzorcium által biztosított integrált informatikai rendszer és közösségi tér portál a továbbiakban portál szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos felkészítéseken. 3.Nyílt munkaerő-piacra való visszavezetéshez való kapcsolódás a portál használatával kapcsolatos vállalások

22 Együttműködési kötelezettség Informatikai fejlesztések a RÉV projektben PORTÁL TMSZK fejlesztése SZER FSZK fejlesztése KÉREM FŐKEFE fejlesztése, együttműködve az ERFO és a KÉZMŰ szakembereivel

23 Együttműködési kötelezettség Az elsődleges felhasználók* köre * A felsorolás nem teljes! PORTÁL A2, A3 DE A PORTÁL BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SZER A3, AMSZ A RENDSZER ZÁRT KÉREM A2 A RENDSZER ZÁRT

24 Együttműködési kötelezettség A rendszerek célja – leegyszerűsítve A CÉL ELÉRÉSÉT TÁMOGATÓ MÓDSZEREK ELTÉRŐEK PORTÁL Kompetencia- mérés Munkaköri és munkavállalói profil-illesztés SZER A szolgáltatás- nyújtás folyamatának dokumentálása, Mérés-értékelés támogatása KÉREM A dolgozók képzését és rehabilitációját támogató dokumentációs rendszer

25 Köszönöm a figyelmet! Fehér Ildikó szakmai vezető FSZK - RÉV projekt


Letölteni ppt "A RÉV projektről Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV) Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő- piaci helyzetének elősegítése érdekében történő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések