Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI I. FÉLÉV 2014 BME.-KJK. MTK. 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI I. FÉLÉV 2014 BME.-KJK. MTK. 2014."— Előadás másolata:

1 TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI I. FÉLÉV 2014 BME.-KJK. MTK. 2014

2 TÁRGYALÁSRA KERÜLŐ TÉMAKÖRÖK AZ ELSŐ FÉLÉVBEN Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági- és akadálymentességi követelményei BME.-KJK. MTK. 2014

3 Témakört érintő legfontosabb előírások 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a többször módosított végrehajtásról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet. 1997.évi LXXVIII. Törvény (Hatályos:2014.07.16.-2014.12.31.) Az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.) 62.§-a (1) bek. g) pontja, felhatalmazás alapján OTÉK 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (Hatályos: 2014.03.15.-tól) az országos településrendezési- és építési követelményekről. (továbbiakban: OTÉK ) 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, (Hatályos:2014.01.01-től) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról, és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. BME.-KJK. MTK. 2014

4 A munkavédelemmel és a biztonsági- és egészségvédelmi koordináció végzésével kapcsolatos feladatok,biztonsági és egészségvédelmi terv BME.-KJK. MTK. 2014

5 A témakört érintő jogszabályok bemutatása A 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. Az utóbbi jogszabály a korábban már ismert követelmények mellett bevezette a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor fogalmát (továbbiakban: koordinátor), valamint elrendelte a koordinátor foglalkoztatását a kiviteli terv készítése és az építőipari kivitelezéssel összefüggésben. BME.-KJK. MTK. 2014

6 A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben: A létesítési folyamatban a koordinátor foglalkoztatását a sorrendi táblázat mutatja be az építési folyamatban lehetséges közreműködők felsorolásával. Építtető, beruházó Tanácsadó-konzulens, munkavédelmi tanácsadó Tervező és a kiviteli tervezéshez biztonsági és egészségvédelmi koordinátor igénybe vétele Lebonyolító Fővállalkozó, generál kivitelező felelős műszaki vezető kivitelezési munkák végzésekor biztonsági és egészségvédelmi koordinátor műszaki ellenőr üzemeltető hatóság szakhatóság pénzintézet, stb. BME.-KJK. MTK. 2014

7 Biztonsági- és egészségvédelmi tervet kell készíteni: ha a hivatkozott jogszabály 2-es számú mellékletében felsorolt a veszélyes munkákat tartalmazza, bejelentési kötelezettséget kell teljesíteni, a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőség felé. BME.-KJK. MTK. 2014

8 2. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. 2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. 4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. BME.-KJK. MTK. 2014

9 ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET BEJELENTÉSE 1.A vállalkozás formája * - fővállalkozás - generál kivitelezés - alvállalkozás 2.Az építkezési helyszín pontos címe: 3.Az építtető(k) neve és címe: 4.Az építmény rendeltetése 5.A felelős tervező(k) neve és címe: 6.A kivitelező(k) neve és címe: 7.Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: 8.A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja 9.A kivitelezési munkák tervezett időtartama: 10.Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: 11.Az építési helyszínen tervezett közreműködő (al) vállalkozó(k) és egyéni vállalkozó(k) száma: 12.A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve: Címe: Telefonszáma: Budapest, 200.. ……………………………………… BME.-KJK. MTK. 2014

10 Koordinátor feladatai a kiviteli tervezéssel összefüggésben koordinálja a jogszabályban meghatározottak megvalósítását,a munkavédelemre vonatkozó előírásokat betartását, szakmailag ellenőrzi a biztonsági- és egészségvédelmi tervet a készítés folyamatában. összeállítja az építési technológia alapján az egészség- és biztonság követelményeit,a későbbi munkákra kiterjedően összehangolja a megelőzés és biztonság általános alapelveit: meghatározza az egyszerre és az egymás után végezhető munkafázisokat és munkaszakaszokat, előbbiek előre látható kivitelezési időtartamának meghatározását, BME.-KJK. MTK. 2014

11 A 7§ c. pont előírja későbbi munkák követelményeinek meghatározását: Karbantartási munkák végzéséhez a közlekedési utak biztosítása. Teherbíró kikötési pontok kialakítása. Anyagmozgatási feltételek biztosítása. A továbbépítés, épületbővítés, felújítás biztonsági adatainak dokumentálása. A felsorolt biztonsági követelményeket a tervezés időszakában lehet és kell meghatározni. Utólag készített Biztonsági és Egészségvédelmi Terv esetén erre nincs lehetőség. BME.-KJK. MTK. 2014

12 Általánosítható tapasztalatok a biztonsági és egészségvédelmi terv tartalmával kapcsolatban Sajnálatos módon a létesítési folyamatban a gyakorlati tapasztalatok szerint több megoldási mód fordul elő. Ezek kezdődnek az érdemi tartalom nélküli anyagoknál és az előírásokat kielégítő valódi szakmai anyagokig terjednek BME.-KJK. MTK. 2014

13 Biztonsági és egészségvédelmi terv készítésének feladata. A kiviteli tervezőnek kell készítenie a 4/2002. (ll.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3§ (1)bek. és a 7§ a-d, pontok alapján. A tervező igyekszik kihátrálni a feladat elvégzéséből a 191/2009.(lX.15.)Korm. Rendelet (Hatályos:2014.07.01.-) I.sz. melléklet 10.2. pontjára hivatkozva, azonban ez félrevezető magyarázat, mert a tervezőnek kell a BET -et elkészíteni, amit a tervezői koordinátornak kell felülvizsgálnia. BME.-KJK. MTK. 2014

14 Biztonsági és egészségvédelmi terv készítésének feladata. A tervező igyekszik kihátrálni a feladat elvégzéséből ebben segíti a jogszabályi előírás is: - A munkavédelmi felügyelő nem tudja kötelezni a BET. Elkészítésére. - Jogszabály alapján a hiányzó BET. pótlására, csak a vállalkozó kötelezhető. BME.-KJK. MTK. 2014

15 A BET Tervezői készítéséhez. segítséget nyújthat A tervezői szerződésben nevesíteni ennek kötelezettségét, mivel a kétoldalú megállapodás nem teljesítése esetén kötbér érvényesítésre van lehetőség. A BET. Elkészítése tervezési díjának megállapítása hogy a nem teljesítés esetén az összeg levonható legyen. BME.-KJK. MTK. 2014

16 Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése Az építőipari tevékenység műveleti sorrendje szerint a munkanemek vizsgálata. A létesítménynél végzet munkák körülményeinek vizsgálata a helyi sajátosságok szerint. Az előzőek szerinti munkák veszélyhelyzeteinek a feltárása. A megelőzéssel összefüggő intézkedések meghatározása. A különböző munkák végzésének időpontja és időtartama figyelembevételével az egyszerre és az egymás után végezhető munkák kijelölése. Ezek ábrázolása különböző szervezési diagrammokban leggyakrabban a sávos ütemterv szerinti jelzéssel. BME.-KJK. MTK. 2014

17 Sávos ütemterv, veszély mértékének bemutatására. I. csoportba sorolt munkák (zöld színű jelzés) Önállóan végezhető munkák. Jellemzően kis veszélyességű tevékenységek. A munkaterületen elkülönülten végezhetők, nem igényelnek külön felügyeletet. II. csoportba sorolt munkák (kék színű jelzés) Összehangolást igénylő munkák. Az általános veszélyességű tevékenységek. A különböző munkaműveleteket közös munkaterületen is lehet végezni. III. csoportba sorolt munkák (piros színű jelzés) Koordinálást igénylő, fokozottan veszélyes munkák. Az ilyen munkák fokozott felügyeletet, irányítást igényelnek. BME.-KJK. MTK. 2014

18

19

20 A munkavédelemmel és a biztonsági- és egészségvédelmi koordináció végzésével kapcsolatos feladatok. BME.-KJK. MTK. 2014

21 A létesítési folyamatban a koordinátor foglalkoztatását a sorrendiség táblázat mutatja be az építési folyamatban lehetséges közreműködők felsorolásával. Építtető, beruházó Tanácsadó-konzulens, munkavédelmi tanácsadó Tervező és a kiviteli tervezéshez biztonsági és egészségvédelmi koordinátor Lebonyolító Fővállalkozó, generál kivitelező felelős műszaki vezető kivitelezési munkák végzésekor biztonsági és egészségvédelmi koordinátor műszaki ellenőr üzemeltető hatóság szakhatóság pénzintézet, stb. BME.-KJK. MTK. 2014

22 Létesítés általános követelményei az Mvt. 19.§-a alapján. Munkavédelmi követelmények érvényre juttatásában a közreműködőknek együtt kell működniük. A munkakörülmények kialakításakor ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. A mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékos munkahelyek kialakításakor a környezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott tulajdonságához. BME.-KJK. MTK. 2014

23 Felelős műszaki vezető kijelölése. A 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet alapján (hatályos:2014.07.01-től) felelős műszaki vezetőt kell foglakoztatni. Tevékenységi szempontból két felelősségi szintet különböztetnek meg: - létesítmény felelős műszaki vezetője, ( akit az építési hatóság és az önkormányzat felé bejelentenek ) - szakági felelős műszaki vezető, (épületgépészet, épület-villamos, közmű, műtárgy stb. ) BME.-KJK. MTK. 2014

24 Felelős műszaki vezetői jogosultság A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Hatályos: 2014.07.01.-) alapján 5 évre adják meg az engedélyt, Engedélyezési eljárás alapján, A lakhely szerinti területi kamarák az engedélyezők, az alábbi iratok benyújtásával: - diploma, esetleg leckekönyv másolata, - szakmai gyakorlat igazolása,(3-5 év szakmai gyakorlat) - szakmai önéletrajz, - hatósági erkölcsi bizonyítvány - eljárási illeték, 5 év után hosszabbítani kell, credit pontok alapján engedélyezik ahosszabbitást. BME.-KJK. MTK. 2014

25 Építési munkahely dokumentálása az építési napló vezetésével. A 191/2009 (IX.15.) korm. rendelet (Hatályos: 2014.07.01-től) 26. § f. pontja alapján a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor jogosult építési naplóba bejegyzést tenni. A napló megnyitásakor azonban a biztonsági és egészségvédelmi koordinátort bejegyzéssel nevesíteni kell. Bevezetésre került az elektronikus építési napló, azonban ez nem befolyásolja a végzendő feladat tartalmát, csak annak dokumentálását változtatja. BME.-KJK. MTK. 2014

26 A munkaterületi koordináció végzése Ha több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók egy munkahelyen végeznek munkát a kockázatok növekednek a különböző tevékenységek egymásra hatása miatt. Az Mvt. 40. § (2) bekezdésében foglalt összehangolási kötelezettség végzésével csökkenthető a veszélyeztetés mértéke. BME.-KJK. MTK. 2014

27 Építési munkahely szervezési, összehangolási feladatainak végzése „ Mvt. 40. § (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.” BME.-KJK. MTK. 2014

28 Az építési munkahely koordinációs feladatai 1.A meghatározott követelmények összehangolása, munkavédelmi előírások teljesülésének és a biztonsági és egészségvédelmi terv végrehajtásának érdekében, 2.A biztonsági- és egészségvédelmi terv felülvizsgálata és kiegészítése indokolt esetben, 3.A munkafolyamatok ellenőrzésének megszervezése, 4.Az egyszerre és egymás után tevékenykedő munkáltatók között végezhető munkák összehangolása 5.Illetéktelen személyek építési munkahelyen tartózkodásának megakadályozása, BME.-KJK. MTK. 2014

29 A koordinációs munka gyakorisága Legalább kéthetente kell végezni, hogy a munkavégzés folyamata áttekinthető legyen. Egyéb esetben az építési munka tempója, gyorsasága határozza meg. Ebben az esetben indokolt lehet a hetenkénti bejárás tartása. Indokolt lehet a külön időpontban tartott ellenőrzés mert ilyenkor a valóságos helyzetet látja a koordinátor. BME.-KJK. MTK. 2014

30 A munkavédelmi előírások végrehajtásának segítése A hiányosságok megszüntetésére jegyzőkönyvi intézkedés hozása és a végrehajtás utó-ellenőrzése. Kétoldalú megállapodás alapján a munkavédelmi hiányosságok ismétlődése esetén a szerződésben meghatározott össegek levonása BME.-KJK. MTK. 2014

31 Koordinátorral kapcsolatos előírások A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek, A koordinátor indokolt javaslataira a felelős műszaki vezető tesz intézkedést Koordinátor foglalkoztatása nem érinti a megbízó és a felelős műszaki vezető munkavédelemmel összefüggő felelőségét Indokolt esetben legalább egy koordinátort kell foglalkoztatni az építkezésen, BME.-KJK. MTK. 2014


Letölteni ppt "TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI I. FÉLÉV 2014 BME.-KJK. MTK. 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések