Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AEO Konferencia „Az AEO és a vámhatóság együttműködés és párbeszéd”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AEO Konferencia „Az AEO és a vámhatóság együttműködés és párbeszéd”"— Előadás másolata:

1 AEO Konferencia „Az AEO és a vámhatóság együttműködés és párbeszéd” Tapasztalatok Készítette: Bánóczi Viktor fhdgy.

2 Statisztikai adatok 2014.június 16 –i adatok alapján Magyarországon összesen 298 kiadott érvényben lévő AEO tanúsítvány van. (AEO-C 171; AEO-S 18; AEO-F 109) NAV Észak budapesti VPI által kezelt, azaz már kiadott és érvényben lévő AEO –k száma 114 db. (vizsgálati fázisban/folyamatban 5db).

3 14 db AEO-S (security&safety)
AEO-k összetétele A gazdálkodók volumenét tekintve a mikro- kis és középvállalkozások vannak túlnyomó többségben (nemzeti előnyök) Az ellátási láncban betöltött szerepük alapján:dominánsan a vámügynök/raktárengedélyes majd szállítmányozók, fuvarozók és kisebb mértékben exportőr –importőr, gyártók kérelmezik a státuszt. Az ÉBPVPIG által felügyelt AEO-k tanúsítvány típus szerinti megoszlása: 66 db AEO-C (customs) 34 db AEO-F (full) 14 db AEO-S (security&safety)

4 Kapcsolattartás: Hazai vámhatósági tapasztalatok a befogadási eljárás során majd a tanúsítvány felügyelete alkalmával Ketté kell választani a fogalmat: a). tanúsítvány beadását megelőző időszak/AEO státusz iránti kérelem benyújtása. (Telefonos egyeztetés után személyes konzultáció, majd a felmerült vagy ismétlődő kérdések esetén /telefon) b). tanúsítvány kiadását követő időszak (monitoring) Fontos tényező! a) Az AEO tanúsítvány iránti kérelem az ügyfél kérelmére induló eljárás, mely a NAV részéről teljesen ingyenes AUDIT. (egyetlen költségelem az idegen nyelvű tanúsítvány illetékkötelezettsége).

5 A kérelem benyújtását megelőző előzetes konzultáció előnyei I.
Gyakorlati tapasztalatok = csekély számú gazdálkodó veszi igénybe. Előzetes konzultáció előnyei (ügyfél/vámhatósági oldal): a gazdálkodó tevékenységének felmérése, gazdasági szereplőként történő definiálása, valamint az ellátási láncban betöltött szerep szerinti beazonosítás, segítséget nyújthat a gazdálkodónak is, mivel a preventív (erő)felmérés előzetes információt nyújt, hogy hol tart a gazdálkodó a felkészülésben, segítené a gazdálkodó felkészülését a kérelem rovatainak a kitöltésében a hozzá kapcsolódó 10 kötelező melléklet adattartalmának kialakításában, Ö.K-ban (Önértékelési Kérdőív) is megfogalmazott témakörök tisztázása,

6 A kérelem benyújtását megelőző előzetes konzultáció előnyei II.
Az Ö.K.-hoz kapcsolódó dokumentumok folyamatszabályozások esetleges kialakításában vagy a meglévő folyamatszabályozások AEO feltételrendszerének való megfeleltetésében történő segítségnyújtás, Fontos: A közös munka során a gazdálkodónak valamennyi releváns feltételnek meg kell felelnie, melyek a VK-VHR-ben kerülnek megfogalmazásra, a KKV–k méretének és munkavállalói létszámának figyelembevételével. Figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2014. tájékoztatás (továbbiakban: Tájékoztatás) 43. pontjában foglaltakra: „Az AEO eljárás annak megállapítására irányul, hogy a kérelmező eleget tud-e tenni a kritériumrendszernek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kérelem benyújtása pillanatában kell megfelelni a feltételeknek. A kérelmező a vámhatósággal folyamatosan együttműködve, a hatóság által a javító intézkedések megtételére vonatkozó ajánlások elfogadásával, esetlegesen saját ajánlásokkal, és mindezek megvalósításával tudja teljesíteni a kritériumokat. A cél, hogy az eljárás folyamán ne maradjanak fenn magas (piros) kockázatok, amelyek akadályai a tanúsítvány kibocsátásának”

7 Tanácsadók cégek tevékenysége /eredményessége/jellemzésük.
Felkészítő / tanácsadó cégek szerepe az AEO tanúsítvány iránti kérelem során Tanácsadók cégek tevékenysége /eredményessége/jellemzésük. Kapcsolattartó /képviselő fogalmak tisztázása jogszabályi megközelítésből az eljárás során történő közreműködés mértékét (nyilatkozatok benyújtása audit során való közreműködés) minden esetben tisztázni kell. A gazdálkodók és a felkészítő/tanácsadó cégek feladata a 4003/2014 Tájékoztatásban foglaltak figyelembe vétele és a gazdálkodó felkészítése.

8 Felkészítő / tanácsadó cégek szerepe az AEO tanúsítvány iránti kérelem során
Közreműködés: ….„A kérelem benyújtását megelőzően a gazdálkodó részéről egy ún. önaudit lefolytatása szükséges annak érdekében, ……..mely feltételeket tudja teljesíteni, illetve ezek alapján melyik AEO-tanúsítványt kérelmezze…(33.pont) Kockázatelemzés: Lehetséges kockázatok leírása „A Fenyegetések, kockázatok és lehetséges megoldások című, dokumentum „Lehetséges megoldások” oszlopában közöltek szerint módosító intézkedéseket eszközölhet.” (34. pont) Kérelem benyújtása (nem 100%-os készültség) „Az AEO-tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit akkor javasolt benyújtani, amikor az önaudit során feltárt hiányosságok kiküszöbölésre kerültek.” (35. pont ) Tanácsadó cég is profitál: részletesen megismeri, feltérképezi a cég folyamatait hiányosságok feltárása javító intézkedések bevezetése, folyamatszabályozások kialakítása= jobban eladja a szolgáltatását.

9 Felkészítő / tanácsadó cégek szerepe az AEO tanúsítvány iránti kérelem során
Negatív tapasztalatok: Célirányos felkészítés az AEO feltételeknek való megfelelésben AEO arculat kerül kialakításra. A vámhatóság által AEO szempontból vizsgált területeire (pl.: vám, logisztika, belső ellenőrzés, IT, biztonság és védelem) vonatkozó folyamatszabályozásokat (speciális csomagokat) dolgoztak ki, felhasználva a vámhatóság által korábban auditált és ezen felkészítő cégek által képviselt AEO-s gazdálkodók vizsgálati adatait. A kockázatként jelentkezik: hogy adott gazdálkodó vizsgálata során már nem a valós cég/vállalat (kérelmező) folyamatai kerülnek bemutatásra. teljesen steril vizsgálati képet mutathatnak a vizsgálatot végzőknek, ezért nincs lehetőség a gazdálkodó saját, AEO előtti folyamatszabályozásainak az ellenőrzésére és az esetleges hibák feltárására, javító intézkedések bevezetésére, illetve a feltárt hibák érdemben nem felhasználhatóak. helyszíni ellenőrzés kapcsán derül ki, hogy a gazdálkodó nem a prezentált anyagban vázolt (Tanácsadó cég által beadott/kialakított) folyamatok szerint végzi tevékenységét.

10 Kapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követő időszakban
b). kapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követően ügyféli oldal I. Ügyfél által bejelentések /a VK-VHR 14w. cikk szerint kötelezettség/, minden az AEO státuszt befolyásoló tényezőről tájékoztatni a tanúsítványt kezelő hivatalt. Tapasztalatok: az AEO-k többsége eleget tesz ennek a kötelezettségének. Tekintettel, arra hogy az AEO státuszt befolyásoló tényezők nem kerültek taxatívan felsorolásra, ezért annak érdekében, hogy csak a releváns információk kerüljenek bejelentésre gazdálkodók alkalmazzák a bejelentés előtti telefonos egyeztetést az Igazgatósággal. Bizonyos gazdálkodóknál (a gazdálkodó volumene miatt) folyamatos változás generálódik, ennek bejelentése (amennyiben nem idéz elő rendkívüli monitoringot) történjen „csomagban”. Benyújtás formái: személyesen, postán, elektronikus formában /SCAN- az Igazgatóság központi címére történik/. A bejelentéseken a cég/kapcsolattartó aláírási jogkörrel rendelkező személynek az aláírása jelenjen meg.

11 Kapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követő időszakban
b). kapcsolattartás a tanúsítvány kiadását követően NAV oldaláról -AEO tanúsítványt kezelő Igazgatóság részéről Monitoring: Az AEO tanúsítvány kiadását követően a Tanúsítványt kezelő Igazgatóság feladata az AEO-k nyomon követése. A monitoring eljárás során az Igazgatóságok információkat kapnak az AEO-k tevékenységéről és ezeket az információkat beleépítik a gazdálkodó profiljába. Féléves értesítések:Ezekben az értesítésekben az Igazgatóságok információkat kérnek be a gazdálkodóktól az esetleges AEO-t érintő változásokkal kapcsolatosan, valamint engedélyezett gazdálkodói státuszhoz kapcsolódó aktualitásokról tájékoztatják a gazdálkodókat (ilyen pl. a 4003/2014 Tájékoztatás megjelenése) Konzultációk: Az AEO-s gazdálkodók részére minden évben megrendezésre kerül Igazgatósági szinten ügyfél-vámhatósági konzultáció, melyre az adott Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó gazdálkodók kerülnek meghívásra. Itt nemcsak az AEO, hanem a vám, jövedéki szakterülettel kapcsolatos aktualitások is bemutatásra kerülnek. A konzultáción elég nagy számmal képviseltetik magukat a gazdálkodók és a felkészítő cégek is. Ezeken a találkozók interaktívak, ahol a gazdálkodók is feltehetik kérdéseiket.

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "AEO Konferencia „Az AEO és a vámhatóság együttműködés és párbeszéd”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések