Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe"— Előadás másolata:

1 A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe
Összeállította: Gottschalk Róbert Heves Rk.

2 A Magyar Köztársaság Rendőrségének hivatásos állományú tagjai különleges közszolgálatot teljesítenek. A rendőrt a társadalom rendvédelmi feladatok ellátására törvényi szabályozáson alapuló, különleges jogosítványokkal és kötelezettségekkel ruházta fel. E felhatalmazások szilárd, a testület által meghatározott és egyben belső igényéből eredő erkölcsiséget követel meg. 2. oldal

3 1. A köz szolgálatáról és a testülethez tartozásról
A rendőr olyan testület tagja, amelyre az állampolgárok a közbiztonság, a közrend fenntartását, életük, testi épségük, vagyonuk, életminőségük védelmét bízták. A rendőr lojális a testülethez, tevékenységével erősíti az egységet, az egymás iránti bizalmat és a szervezet jó hírnevét. 3. oldal

4 2. A hivatásról Hivatás, amely teljes odaadást, elkötelezett-séget kíván, feltételezi, hogy a rendőr alapvetően belső meggyőződésből szolgálja a közösséget. 4. oldal

5 3. A tisztességről A rendőr becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól való eltérésre irányul. A tudomására jutott információkat előny szerzésére és hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli. 5. oldal

6 4. Az erőszakról A rendőr erőszakot kivételesen, kizárólag a törvényes cél elérése érdekében, jogszerű formában és szükséges mértékben alkalmaz, mindenkor törekszik a következmények mérséklésére. Kerüli a hatalmaskodást és az önkényes erőszak minden formáját. 6. oldal

7 5. A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról
A rendőr feladatai ellátása során elismeri és védi az emberi méltóságot, tiszteletben tartja a személyiségi jogokat. Nemre, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra, vallási és politikai meggyőződésre, társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül, elfogulatlanul jár el. 7. oldal

8 6. Az emberségről és a segítségnyújtásról
A rendőr a ráruházott hatalom alkalmazása során intézkedéseit előítéletektől és indulatoktól mentesen hajtja végre. Nem alkalmaz és másoktól sem tűr el kínzást, könyörtelen, embertelen vagy megalázó bánásmódot. 8. oldal

9 7. A bajtársiasságról A rendőr szorosan együttműködik munkatársaival, velük kulturáltan, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szellemében érintkezik. Áldozatkészen védi társai életét, testi épségét. Követi a jó példával elöljárókat, fellép a jogsértést elkövető vagy erkölcstelen magatartást tanúsítók ellen. 9. oldal

10 8. A felelősségről A rendőr szolgálati feladatai végrehajtásáért, döntéseiért jogi, erkölcsi és anyagi értelemben is felelősséggel tartozik. Tudatában van annak, hogy saját személyén túl az egész testület megítéléséért is felelős. 10. oldal

11 9. A munka minőségéről A rendőr jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, munkáját magas színvonalon, törvényesen, szakszerűen, hatékonyan, az állampolgárok megelégedésére végzi. Bővíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit, az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azok jövőbeni elkerülése érdekében. 11. oldal

12 10. Az információról A rendőr betartja a titok- és adatvédelmi rendelkezéseket, ezen túlmenően szolgálatban és a magánéletben egyaránt kerül minden olyan megnyilvánulást, ami a szervezetről, annak tevékenységéről, feladatairól, valamint tagjairól félreérthető, félrevezető vagy szükségtelen információk nyilvánosságra jutását teszi lehetővé. 12. oldal

13 10. Az információról A rendőr ápolt, igényes, egyenruhája és polgári öltözéke tiszta, rendezett, mindig az alkalomhoz illő. Munkahelyén kerüli a kihívó és szélsőséges viseletet. A rendőr megjelenésével is emeli a testület társadalmi megbecsültségét, tiszteletet és bizalmat ébreszt. Rendben és tisztán tartja munkahelyi környezetét. 13. oldal

14 12. A vezetőkről A vezető tiszteletben tartja beosztottjai méltóságát, megbecsüléssel és részrehajlás nélkül irányítja őket. Beosztottjaival szemben magas szintű követelményeket támaszt, a számonkérésben következetes. 14. oldal

15 13. A szolgálaton kívüli magatartásról és a közbizalomról
A rendőr magánéletében is példamutató magatartást tanúsít. Szabadidejében nem folytat olyan tevékenységet, amely ellentétes a hivatásához kapcsolódó elfogulatlanság követelményével. A rendőr úgy alakítja kapcsolatrendszerét, hogy ne kerüljön szolgálati jogosultságaival, kötelezettségeivel ellentétes függőségi helyzetbe. 15. oldal


Letölteni ppt "A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések