Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korstílusok a film történetéből

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korstílusok a film történetéből"— Előadás másolata:

1 Korstílusok a film történetéből

2 Korstílusok a film történetéből
Stílusalkotó elemek Fény Hang Szín Plán Ritmus Stb. Mellőzés vagy kitüntetett jelentőség: egyaránt lehet stílusalkotó elem

3 Korstílusok a film történetéből
A film ábrázolóeszközei határozzák meg a stílust Felvétel és rögzítéstechnika Felvevőgép és szereplők viszonya A montázs szerepe A környezetről való gondolkodás

4 Korstílusok a film történetéből
A színészekkel kapcsolatos elképzelések Hang és zene használata A narráció jellegzetes építkezése

5 Korstílusok a film történetéből
Tömegfilmek (pl. horror, thriller, western, melodráma) Inkább a műfajok bevált, rögzült stiláris megoldásait használják Nélkülözik a személyességet Szerzői filmek A filmek stíluskaraktere általában jellegzetesebb, erősebb Több formai újítás „érezni” a szerzőt a filmen, rajta van a „kézjegye”

6 Korstílusok a film történetéből
Az irodalomhoz és a képzőművészethez hasonlóan a filmben is beszélhetünk korstílusokról, meghatározó stílusirányzatokról A művek sohasem elszigetelt képződmények A stílusirányzatok ismerete segít a művek megértésében

7 Korstílusok a film történetéből
A német expresszionizmus Képzőművészet: Otto Dix, Egon Schiele, Oskar Kokoschka Irodalom: Georg Trakl, Bertolt Brecht Színház: Bertolt Brecht, Ervin Piscator, Max Reinhard

8 Korstílusok a film történetéből Otto Dix

9 Korstílusok a film történetéből Egon Schiele

10 Korstílusok a film történetéből
A tízes években kialakult amerikai stúdiórendszerrel és a klasszikus elbeszélési móddal szemben jönnek létre a húszas években európai alternatívák Német expresszionizmus Francia avantgárd Szovjet avantgárd

11 Korstílusok a film történetéből
Exprimere=kifejezni Intenzív, látomásos erejű fogalmazás Kísérlet a formák maximális kifejezőképességének megteremtésére Harsány Forradalmi hevület Túlzás és torzítás

12 Korstílusok a film történetéből
„a felszíni valóságábrázolással szembeni bizalmatlanság, a tárgyi valóság közvetlen képének elutasítása” (Kovács András Bálint) A filmi expresszionizmus a filmművészet történetének első önálló és egységes irányzata

13 Korstílusok a film történetéből
Sajátos témák (német romantika irodalma) és sajátos képi világ (tízes évek expresszionista képzőművészete) találkozása Legerősebb a festészet hatása „kivetülés” – belső érzések kivetülnek a külső világra: torzítás, víziószerűség

14 Korstílusok a film történetéből
Expresszionista festészet Figuratív – Die Brücke Absztrakt – Blauer Reiter Az expresszionista film inkább a figuratív irányhoz áll közel

15 Korstílusok a film történetéből Die Brücke: Nolde, Kirchner

16 Korstílusok a film történetéből Die Brücke: Schmidt-Rotluff, Heckel

17 Korstílusok a film történetéből
Fontos a díszlet, erős képzőművészeti hatás, (különösen a Dr. Caligariban) Erős fényárnyék-hatások Aszimmetrikus plánok A kamera még jellemzően statikus (technika és stílus összefüggése: amíg a felvevőgép mozdulatlan, a látvány óhatatlanul színpadias)

18 Korstílusok a film történetéből
Expresszionista színház hatása Már a színház is használja ezt a festményszerű látványvilágot Világháború nincs pénz a valódi díszletek helyett előtérbe kerülnek a fény- és árnyékhatások Kontrasztos világítási stílus, a kosztümöket igyekeznek összhangba hozni a díszlettel

19 Korstílusok a film történetéből
Tematikus világ az expresszionista filmben Meghatározatlan félelmek kivetülése Doppelgänger (pl. Prágai diák, árnyéka önálló életre kel) Teremtett lény (Dr. Caligari, Gólem, Metropolis) Valamilyen túlvilági figura ölt testet (pl. Nosferatu)

20 Korstílusok a film történetéből
Dr. Caligari – aszimmetrikus díszlet

21 Korstílusok a film történetéből
Robert Wiene

22 Korstílusok a film történetéből
Nosferatu – fény-árnyék

23 Korstílusok a film történetéből
Murnau: Nosferatu

24 Korstílusok a film történetéből
Murnau

25 Korstílusok a film történetéből
Fritz Lang Hatalmas tömegeket mozgat, időnként óriási tempóban: erő és dinamizmus árad a tömegjelenetekből Lépcsők: függőleges mozgásra kényszeríti a szereplőket (a kamera ezt még nem tudná követni)

26 Korstílusok a film történetéből
A tömegmozgatás Max Reinhardtól származik Tömegek világítási hatásokkal történő megnövelése (pl. alulról) Tömegeket is geometrikus formaként kezeli a színpadon

27 Korstílusok a film történetéből
Fritz Lang: Metropolis

28 Korstílusok a film történetéből
Fritz Lang: Metropolis

29 Korstílusok a film történetéből
Fritz Lang: M egy város keresi a gyilkost

30 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd A század első évtizedeiben a filmipar központja Franciaország Megjelennek az első filmklubok (Delluc indítja el) és szaklapok (Film, Cinema) Louis Delluc, Leon Moussinac, Jean Epstein

31 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Franciaország a gyűjtőhelye a különböző nemzetek különböző művészeinek Lázadás az amerikai film ellen Deklarálják, hogy a film művészet Canudo: a film a „hetedik művészet”

32 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Mi a film lényege? Mi az, amit csak a film tud? Dulac: a film mozgásművészet, közelebb áll a zenéhez, mint az irodalomhoz Ferdinand Léger: Gépi balett (1924) – egyszerű tárgyak megmozgatásával teremt vizuális élményt

33 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Gépi balett

34 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Mozgás cselekmény Az avantgárd alkotóit az érdekli a filmben, ami a cselekményen túl van „tiszta film” – fontosabb a hangulat és a kompozíció, mint a szavakkal elmesélhető történet A hatás a képekben és a montázsban rejlik

35 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd René Clair: Felvonásköz – a korszak egyik botrányfilmje

36 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Híres jelenete a temetési menet – formaságok kifigurázása, a menet a jelenet végén már rohan, a halott feltámad

37 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd A fotogenitás: az objektív és a keret megváltoztatja a világ dolgainak képét. Egy dologról alkotott technikai kép, valamilyen „többlettartalmat” hordoz a valóságos dologhoz képest A fotogenitás az a tulajdonság, ami a filmre vett képet megkülönbözteti a valódi tárgytól

38 A francia avantgárd A kamera kiemeli a világ dolgait megszokott környezetükből, kapcsolatrendszerükből új jelentéssel ruházza fel azokat szoros kapcsolat a szürrealizmussal

39 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Szürrealizmus, fantasztikus képek – tudattalan, álmok A mozi „éjszakai zarándoklás a tudatalatti képei felé” A forgatókönyv sokszor az automatikus írás elvét őrzi Louis Bunuel: Az andalúziai kutya (1928) Az aranykor (1930)

40 Korstílusok a film történetéből
A dadaizmussal szemben nemcsak rombol, hanem felépít egy sajátos logikát, az álom logikáját Sokkoló képek (pl. Andalúziai kutya) Az avantgarde irányzataiból csak a szürrealizmus marad meg végig a filmtörténetben (a tudatalatti megjelenítése marad fontos!)

41 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Az andalúziai kutya

42 Korstílusok a film történetéből
A francia avantgárd Az andalúziai kutya

43 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd 1919 után kiemelt politikai jelentőség Propaganda („agitka”=propagandafilm”) Lenin: „számunkra a legfontosabb művészet a film” Állami filmgyártás Első filmfőiskola a világon Nagyjából 1921/22-től 1928-ig (tolerancia vége, formalizmus vádja

44 Korstílusok a film történetéből
Erős színházi hatás Sztanyiszlavszkij: a színpadi alakítás a tökéletes átélésen alapul Meyerhold (ellentétben Sztanyiszlavszkijjal): a valós élethelyzetekben megfigyelt viselkedést kell a színpadon a végletekig begyakorolni, az átéléssel szemben a mozgásreflexek visszaadása a cél

45 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Eizenstein, Dziga Vertov, Pudovkin, Kulesov Elvont gondolatokat és eszméket fogalmaznak meg mozgóképpel (Sztrájk (1924) – lemészárolt lázadó tömeg/vágóhídra vitt állatok) Montázs kiemelt szerepe

46 Mozzsuhin premier plánja és
A Kulesov-effektus Mozzsuhin premier plánja és Egy tányér leves Egy kislány Egy gyermekkoporsó A képek különféle értelmet nyertek, a két képből egy „harmadik kép” született

47 Korstílusok a film történetéből
Stilisztika Az amerikai folyamatos vágás (continuity editing) ellentéte (folyamatosság érzetét keltő vágás, cél: a néző ne vegye észre, hogy vágás van) Szovjet montázsfilm: egyre erőteljesebb kizökkentő hatás, sokkal több snitt, mint egy korabeli amerikai filmben lenne

48 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Patyomkin páncélos (1925) Lépcsőjelenet: „képek konfliktusa” – hatalom és tömeg viszonya

49 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Patyomkin páncélos

50 Korstílusok a film történetéből
Lépcsőjelenet Ütközteti a színeket, a sötét és világos foltokat Katonák rendezett mozgása rohangáló tömeg Tömeg és egyén ütköztetése (totálkép és közeli kontrasztja) Mozgásirányok (alulról, felülről és oldalról is felvéve) Késleltető hatás (sok snitt, babakocsis nő összeesése közben a tömegről is bevág képeket)

51 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Eizenstein – a legkiemelkedőbb alkotó Sztrájk, Patyomkin páncélos, Október, Jégmezők lovagja, Rettegett Iván A montázs számára elsősorban összeütközés – képtartalmak, látószögek, fényirányok, plánok stb. ütköztetése

52 Korstílusok a film történetéből
1+1= a képeket ütköztetni kell egymással plusz hatás intellektuális film: a cél nem egy történet elbeszélése, hanem gondolatok ébresztése „Nem filmszem kell, hanem filmököl” – vita Dziga Vertovval

53 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Eizenstein

54 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Dziga Vertov A játékfilmet elveti – a „valóság képeiből” építkezik, sajátos dokumentumfilmezés (sokszor szakít a kronologikus szerkesztéssel) „filmszem” elmélet: a kamera az emberi szemnél sokkal tökéletesebb, a valóság lefényképezésére való Ember a felvevőgéppel (1929)

55 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Plakát Dziga Vertov filmjéhez

56 Korstílusok a film történetéből
A szovjet avantgárd Dziga Vertov

57 Korstílusok a film történetéből
A hangosfilm megjelenése egyúttal az avantgarde végét is jelenti Okok: túl drága A Szovjetunióban politikai okokból szűnik meg Sokan a filmművészet halálát jósolják – a filmes nyelv elhal és megint „fényképezett színház” lesz (az USA-ban néhány évig igaz, Európában nem)

58 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Mussolini rendszere – a film kiemelten fontos „Cinecitta”, a filmváros – rengeteg film „fehér telefonos” vígjátékok Ezzel szemben fogalmazzák meg 1943-ban a neorealista kiáltványt

59 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Visconti: Megszállottság

60 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Rossellini: Róma nyílt város, Paisa

61 Róma nyílt város telén játszódik, a német megszállás elleni harc összefogásra késztet különböző embereket (kommunista, katolikus pap) Paisa Hat epizódban rajzol képet a szövetségesek által megszállt Olaszországról Töredékes szerkezet, dokumentumszerű felvétel

62 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Vittorio De Sica: Biciklitolvajok

63 Biciklitolvajok Kortárs szociális problémák iránti érzékenység, munkanélküliség okozta nyomor Nehezen megszerzett munkaeszköz (egy bicikli) ellopása – a reményvesztettség metaforája

64 1935 – Centro Sperimentale – filmfőiskola
Elméleti megalapozás 1935 – Centro Sperimentale – filmfőiskola Bianco e nero, a főiskola folyóirata A filmről való kritikai gondolkodás fontos fóruma, a neorealizmus elméleti megalapozása Erősíti a realisztikusság érzetét az a kontraszt is, ami elválasztja e filmeket az elődeiktől

65 Nagyjából az 1940-es évek közepétől az ötvenes évek közepéig tart
Az ekkor készült filmek 1/10-e neorealista Szociális érzékenység Geográfiai meghatározottság – érdeklődés a nehéz sorsú vidékek iránt Kortárs témák, alsóbb osztályokra koncentráló történetek

66 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Természetes környezet, sok külső felvétel Gyakran amatőr szereplők Ok: részben anyagi (háború utáni helyzet), a Cinecitta stúdiói romokban A történet drámai mélységét éppen a szereplők és a környezet hitelessége teremti meg

67 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Ebből a szempontból nagyra értékelik Szőts István Emberek a havason című filmjét

68 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Döntő szerephez jut a tér mélységében való komponálás – ezt a viszonylag új technikai lehetőséget korábban nem használta ilyen tudatosan a filmművészet

69 Formai jegyek Elliptikus elbeszélő szerkezet
Figurák motivációjának megjósolhatatlansága Hosszú beállítások alkalmazása A szekondok és a távoli beállítások preferálása a közelikkel szemben

70 Narratív újdonságok A történetmesélési koncepciónak ekkor válik fontos elemévé a véletlennek, mint dramaturgiai elemnek a szerepe (a gondosan motivált történésláncolat elutasítása) a cselekménybeli linearitás mellőzése A jelenetek sokszor nem egymásból csak egymás után következnek

71 Narratív újdonságok Nem jellemzőek a drámai nagyjelenetek, minden történés érzelmileg és dramaturgiailag azonos szinten áll Megoldatlan vég

72 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Néhány év után kifullad, sematikussá válik Az 50-es évek második felétől az olasz művészfilm egyéni problémákra kezd koncentrálni Modern élet pszichológiai következményeinek vizsgálata Közép- és felső társadalmi osztályok világa erre a legmegfelelőbb

73 Innen indul és a neorealizmus meghaladásával lesz jelentős rendezővé:
Antonioni

74 Korstílusok a film történetéből
Az olasz neorealizmus Fellini és Pasolini

75 Korstílusok a film történetéből
Az európai új hullámok Ötvenes évek: erős igény a változásra, megelégelték a „papa moziját”, a hazug vígjátékokat Angol free cinema: nemzedéki és társadalmi ellentétek, szexuális devianciák (A hosszútávfutó magányossága) (pl. Tony Richardson, Lindsay Anderson)

76 Korstílusok a film történetéből
Az angol free cinema Új generáció csinálja Új tematika: általában lázadó fiatal hős Jellemző az angol munkásközeg (szűk lehetőségek – elvágyódás) Nemzedéki ellentétek Ugyanakkor a filmnyelv még tradicionális, erősen kötődik az angol hagyományokhoz

77 Korstílusok a film történetéből
Az angol free cinema Dokumentarista szemlélet Balos irányultság Nincsenek sztárallűrök Szintén tradicionális, hogy kötődik az angol irodalomhoz, sok az adaptáció („Dühös fiatalok” csoportja)

78 Korstílusok a film történetéből
Az angol free cinema Rendezők Richardson – Dühöngő ifjúság, A hosszútávfutó magányossága Anderson – Britannia gyógyintézet Karel Reisz – Szombat este, vasárnap reggel Sokszor használják a kitchen free cinema elnevezést – a közegre vonatkozik, a család a konyhában, ált. ott történnek az események

79 Korstílusok a film történetéből
Az európai új hullámok Lengyelország – Andrzej Vajda A háborút követő hatalmi harcok (Hamu és gyémánt) Fiatal filmesek Franciaországban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Magyarországon

80 Korstílusok a film történetéből
Az európai új hullámok Szovjet és lengyel – 1950-es évek közepe Francia – 1959 Cseh és szlovák – 1960-as évek eleje Magyar – 1962 Jugoszláv – 1970 körül

81 Korstílusok a film történetéből
Az európai új hullámok Változások a társadalomban: Rock megjelenése Elfordulás a fogyasztói társadalomtól „ emberarcú szocializmus” Szexuális szabadság 1968

82 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Nouvelle vague Elméleti előzmények – André Bazin, Alexandre Astruc Cahiers du Cinema „a kameratöltőtoll” – „A szerző úgy ír kamerájával, mint az író a tollával.” (Astruc) A film már nem csupán egy előre megírt jelenet illusztrálása

83 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Truffaut: Négyszáz csapás, Jules és Jim

84 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Alain Resnais: Szerelmem, Hirosima – Tavaly Marienbadban Agnes Varda: Cleo 5-7-ig Godard: Kifulladásig, Bolond Pierrot

85 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Első film: Négyszáz csapás – nagy figyelem, óriási siker Truffaut volt a legkeményebb kritikus Pontosan megvalósította azt, amiről írt Saját gyerekkor, szubjektív szempont Formailag nem botrányosan új, a klasszikus dramaturgiának nem mond ellent

86 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám

87 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Godard Az európai új hullám talán legnagyobb hatású alakja Állandó kísérletezés, megszegi a vágás, a képalkotás, a hagyományos dramaturgia szabályait Provokatív Szereplői gyakran kiszólnak a filmből a nézőkhöz A hatvanas évek társadalmi és politikai problémái foglalkoztatják, központi kérdése a szabadság

88 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Technikai újdonság: Szokatlan módon alkalmazza a vágást – ugyanabba a beállításba belevág furcsán felgyorsítja, feszültté teszi a jelenetet Tudatosan elkövetett hibák (pl. Patrícia beszél az újságíróval – kivág filmkockákat a jelenetből) Zavaró, ugyanakkor ingereket keltő eszközök

89 Korstílusok a film történetéből
A francia új hullám Tudatosan használnak filmes/filmtörténeti motívumokat (ők már beleszülettek a filmművészetbe) Majd minden film tudatosan reflektál régi filmekre, idéz belőlük Frissesség, sok improvizáció Téma: évesek, szerelem, léha életmód,lázadás a társadalmi konvenciókkal szemben

90 Korstílusok a film történetéből
A kelet-európai új hullámok Az ötvenes évek sematizmusa után oldottabb légkör Állami finanszírozás kiszolgáltatottsága Prágai tavasz leverése az új hullám is megsemmisül: sok filmet betiltanak, sok művész emigrál

91 Korstílusok a film történetéből
A csehszlovák új hullám Nem foglalkozik a politikával (szemben pl. a magyar filmekkel) A szocialista realizmus hamis emberképével szemben igaz történeteket, valódi embereket mutat fel Félreérthetelenül felismerhető a cseh irodalom haseki groteszk hagyománya, az emberi esendőséget elfogadó megbocsátó humor Groteszk: szükségszerűen „ellenzéki”

92 Korstílusok a film történetéből
A csehszlovák új hullám Milos Forman: Fekete Péter, Egy szöszi szerelme, Tűz van babám A hétköznapok kisemberének világa Vera Chytilova: Százszorszépek

93 Korstílusok a film történetéből
A csehszlovák új hullám Tűz van babám

94 Korstílusok a film történetéből
A csehszlovák új hullám Jiri Menzel Legszebb filmjeit Bohumil Hrabal írásaiból készítette Csendes pátosz, az örök „emberi dolgok” kiemelése a történelem vagy a politika múló viharaiból

95 Korstílusok a film történetéből
A csehszlovák új hullám Szigorúan ellenőrzött vonatok

96 Korstílusok a film történetéből
A német új film Nyugatnémet új film Meghatározó a II. világháborút követő sokk Ötvenes évek: szándékoltan apolitikus filmek, kevés pénz A mozikban amerikai filmek

97 Korstílusok a film történetéből
A német új film 1962 – Oberhauseni nyilatkozat Cél: a német film szellemi és gazdasági újjáteremtése A hatvanas évek második felére kiépül egy hatékony támogatási rendszer Új nemzedék: Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff

98 Korstílusok a film történetéből
A német új film Figyelmes és lassú kameramozgás Többnyire realista és dokumentárisan egyszerű Jellemzi a tabuk feszegetése: a másság problematikája (pl. Herzog:Caspar Hauser) Az ötvenes évek Heimatfilmjeinek idillje helyett a lappangó fasizmusra mutat rá

99 Korstílusok a film történetéből
A német új film Fassbinder A német hétköznapok sivársága és ridegsége filmjei középpontjában Vendégmunkás, A zöldségkereskedő Wim Wenders Erős Antonioni hatás Téma: a háború utáni apátlan, elveszett nemzedék – kapcsolatok és értelmes múlt nélkül bolyong a saját hazájában Gyakran visszatérő motívum az utazás

100 Korstílusok a film történetéből
Vége


Letölteni ppt "Korstílusok a film történetéből"

Hasonló előadás


Google Hirdetések