Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai"— Előadás másolata:

1 A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai
Szakmai tájékoztató nap a szociális és gyámhivatalok részére Dr. Tóth Zsófia Segélyek és Támogatások Főosztálya 2014. december 16.

2 Áttekintés Változások 2015. január 1-jétől:
Kisebb, jogalkalmazást segítő módosítások. II. Változások március 1-jétől: A szociális segélyezési rendszer átalakítása egy átláthatóbb ellátórendszer kialakítása érdekében. Az átalakítás fő elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek: Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere. III. Változások április 1-jétől: A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének bővítése. IV szeptember 1-jétől: óvodáztatási támogatás megszűnése. A módosításokat tartalmazó törvényjavaslat: T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról

3 Változások 2015. január 1-jétől
Általános szabályok: közeli hozzátartozók fogalmának pontosítása a gyermek szempontjából (testvér beemelése) Ápolási díj Illetékességi szabály felülírása: az általános illetékességi szabály lesz alkalmazandó (azaz az életvitelszerű, bejelentett tartózkodási hely is megalapozhatja az illetékességet). Alkalmazása: új ügyekben, illetve a legközelebbi felülvizsgálatkor. Jogcímsorrenddel összefüggő kérdések: egyszerre csak egy ápolási díjat lehet megállapítani, de több jogcímre benyújtható a kérelem. Már folyósított ápolási díj új jogcímen való megállapítása: különbözeti összeg jár a visszamenőleges időszakra. Részösszegű ápolási díj összege: bruttó összegből bruttó összeget vonunk. Alkalmazása: folyamatban lévő ügyekben és a december 31-ét követő első felülvizsgálatkor 10 éve folyósított ápolási díj teljes összegű továbbfolyósítása: 20 éven belül folyósított, súlyosan fogyatékos személyre tekintettel nyújtott ápolási díjakat össze kell számítani. Alkalmazása: akkor, ha a teljes összegű továbbfolyósításra jogosító ellátásra december 31-ét követően szerez jogosultságot az ügyfél 3. Közgyógyellátás: Az alanyi közgyógyellátás szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. § (1) bek. g) pont gc) alpontjának hatályon kívül helyezése ( rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát április 15-éig megállapították) Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is, de a már megállapított jogosultságokat nem érinti.

4 Változások 2015. március 1-jétől A segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök egységesítése
2015. március 1-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási (járási), míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerülnek. Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások: Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A hatáskörváltás az aktív korúak ellátását érinti. Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is. Iratok átadása: március 6-ig.

5 Változások 2015. március 1-jétől Az aktív korúak ellátása I.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül. Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei, az ellátás összege ( Ft) nem változnak. Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély március 1-jétől átalakul. A módosításokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lehetnek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és az önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek, az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak az egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek. A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsága január 1. és február 28. között a jegyző által felülvizsgálatra kerül, e felülvizsgálat eredményeként állapítja meg a hatóság, hogy március 1-től melyik ellátásra lesznek jogosultak.

6 Változások 2015. március 1-jétől Az aktív korúak ellátása II.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: Újonnan bevezetésre kerülő ellátás a rendszeres szociális segély helyett. Jogosultjai a korábban rendszeres szociális segélyre egészségkárosodottként vagy gyermekük felügyeletének megoldatlanságára tekintettel jogosult személyek. Jogosultsági feltételei, összegének számítási módja a rendszeres szociális segéllyel azonos, az alábbi kivételekkel: - nincs együttműködési kötelezettség - a havi összege nem az az öregségi nyugdíjminimum 90%-áig, hanem 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet (a maximum összegek változatlanok)

7 Változások 2015. március 1-jétől Az önkormányzatok által biztosított ellátások
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A képviselő-testületnek a rendeletet február 28-ig kell megalkotnia. A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez. Rendkívüli települési támogatás: A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles nyújtani.

8 Változások 2015. március 1-jétől Átmeneti szabályok
Lakásfenntartási támogatás: a december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. Adósságkezelési szolgáltatás: A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. Méltányossági közgyógyellátás: A március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (ezekben az esetekben a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani).

9 Változások 2015. április 1-jétől A PTR bővítése
A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszere (PTR) az alábbi ellátásokkal bővül: - Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Települési támogatás Alkalmazása: március 31-ét követően indult ügyekben, továbbá már lezárt ügyekben abban az esetben, ha a jogosultság megállapított időtartama legalább szeptember 30-ig tart (a migrációs időszak május 1-je és július 31-e között).

10 Változások 2015. szeptember 1-jétől Óvodáztatási támogatás megszűnése
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre kerülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből. Kérelmet június 4-e után nem lehet benyújtani. A június 5-én folyamatban lévő ügyben a támogatást a október 31-ig terjedő időtartamra kell megállapítani. A június 5-ét megelőzően megállapított támogatást október 31-ével meg kell szüntetni. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor.

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések