Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai Szakmai tájékoztató nap a szociális és gyámhivatalok részére Dr. Tóth Zsófia Segélyek és Támogatások Főosztálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai Szakmai tájékoztató nap a szociális és gyámhivatalok részére Dr. Tóth Zsófia Segélyek és Támogatások Főosztálya."— Előadás másolata:

1 A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai Szakmai tájékoztató nap a szociális és gyámhivatalok részére Dr. Tóth Zsófia Segélyek és Támogatások Főosztálya 2014. december 16.

2 2 Áttekintés I.Változások 2015. január 1-jétől: Kisebb, jogalkalmazást segítő módosítások. II. Változások 2015. március 1-jétől: A szociális segélyezési rendszer átalakítása egy átláthatóbb ellátórendszer kialakítása érdekében. Az átalakítás fő elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek: o Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; o Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; o Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere. III. Változások április 1-jétől: A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének bővítése. IV. 2015. szeptember 1-jétől: óvodáztatási támogatás megszűnése. A módosításokat tartalmazó törvényjavaslat: T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

3 3 Változások 2015. január 1-jétől 1.Általános szabályok: közeli hozzátartozók fogalmának pontosítása a gyermek szempontjából (testvér beemelése) 2.Ápolási díj Illetékességi szabály felülírása: az általános illetékességi szabály lesz alkalmazandó (azaz az életvitelszerű, bejelentett tartózkodási hely is megalapozhatja az illetékességet). Alkalmazása: új ügyekben, illetve a legközelebbi felülvizsgálatkor. Jogcímsorrenddel összefüggő kérdések: egyszerre csak egy ápolási díjat lehet megállapítani, de több jogcímre benyújtható a kérelem. Már folyósított ápolási díj új jogcímen való megállapítása: különbözeti összeg jár a visszamenőleges időszakra. Részösszegű ápolási díj összege: bruttó összegből bruttó összeget vonunk. Alkalmazása: folyamatban lévő ügyekben és a 2015. december 31-ét követő első felülvizsgálatkor 10 éve folyósított ápolási díj teljes összegű továbbfolyósítása: 20 éven belül folyósított, súlyosan fogyatékos személyre tekintettel nyújtott ápolási díjakat össze kell számítani. Alkalmazása: akkor, ha a teljes összegű továbbfolyósításra jogosító ellátásra 2014. december 31-ét követően szerez jogosultságot az ügyfél 3. Közgyógyellátás: Az alanyi közgyógyellátás szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. § (1) bek. g) pont gc) alpontjának hatályon kívül helyezése ( rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították) Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is, de a már megállapított jogosultságokat nem érinti.

4 4 Változások 2015. március 1-jétől A segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök egységesítése 2015. március 1-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási (járási), míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerülnek. Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások: Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A hatáskörváltás az aktív korúak ellátását érinti. Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is. Iratok átadása: 2015. március 6-ig.

5 5 Változások 2015. március 1-jétől Az aktív korúak ellátása I. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül. Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei, az ellátás összege (22 800 Ft) nem változnak. Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől átalakul. A módosításokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat jogosulttá: o foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lehetnek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és az önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek, o az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak az egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek. A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsága 2015. január 1. és 2015. február 28. között a jegyző által felülvizsgálatra kerül, e felülvizsgálat eredményeként állapítja meg a hatóság, hogy 2015. március 1-től melyik ellátásra lesznek jogosultak.

6 6 Változások 2015. március 1-jétől Az aktív korúak ellátása II. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: Újonnan bevezetésre kerülő ellátás a rendszeres szociális segély helyett. Jogosultjai a korábban rendszeres szociális segélyre egészségkárosodottként vagy gyermekük felügyeletének megoldatlanságára tekintettel jogosult személyek. Jogosultsági feltételei, összegének számítási módja a rendszeres szociális segéllyel azonos, az alábbi kivételekkel: - nincs együttműködési kötelezettség - a havi összege nem az az öregségi nyugdíjminimum 90%-áig, hanem 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet (a maximum összegek változatlanok)

7 7 Változások 2015. március 1-jétől Az önkormányzatok által biztosított ellátások Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A képviselő-testületnek a rendeletet 2015. február 28-ig kell megalkotnia. A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez. Rendkívüli települési támogatás: A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles nyújtani.

8 8 Változások 2015. március 1-jétől Átmeneti szabályok Lakásfenntartási támogatás: a 2014. december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a 2015. január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. Adósságkezelési szolgáltatás: A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. Méltányossági közgyógyellátás: A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (ezekben az esetekben a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani).

9 9 Változások 2015. április 1-jétől A PTR bővítése A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszere (PTR) az alábbi ellátásokkal bővül: - Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság -Otthonteremtési támogatás -Gyermektartásdíj megelőlegezése -Települési támogatás Alkalmazása: 2015. március 31-ét követően indult ügyekben, továbbá már lezárt ügyekben abban az esetben, ha a jogosultság megállapított időtartama legalább 2015. szeptember 30-ig tart (a migrációs időszak 2015. május 1-je és július 31-e között).

10 10 Változások 2015. szeptember 1-jétől Óvodáztatási támogatás megszűnése Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben 2015. szeptember 1- jével hatályon kívül helyezésre kerülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből. Kérelmet 2015. június 4-e után nem lehet benyújtani. A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a támogatást a 2015. október 31-ig terjedő időtartamra kell megállapítani. A 2015. június 5-ét megelőzően megállapított támogatást 2015. október 31-ével meg kell szüntetni. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor.

11 11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai Szakmai tájékoztató nap a szociális és gyámhivatalok részére Dr. Tóth Zsófia Segélyek és Támogatások Főosztálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések