Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program"— Előadás másolata:

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program 2014-2020
Előadó: Dr. Varga Máté Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. október

2 Megyei önkormányzatok feladatai
Korábban megszokott feladatok megszűntek (intézmény üzemeltetés) Új feladatok: Területfejlesztés Vidékfejlesztés Területrendezés Koordináció A megyei fejlesztési program elkészítése

3 Megyei tervezési folyamat logikája
Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben elkészültek) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (lezárult, közgyűlés elfogadta) Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése Partnerség biztosítása (70 ágazati és járási egyeztetés) Területi koordináció ellátása Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

4 Főbb jogszabályok és útmutatók
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról Útmutató és tervezési sablon a megyei területfejlesztési program elkészítéséhez Útmutató a megyei önkormányzatok tervezés koordinációs feladataihoz kapcsolódóan Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és megvalósításához

5 Partnerség biztosítása Területi koordináció ellátása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Fejlesztési Koncepció és Program célrendszere Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben döntően elkészültek) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (folyamatban van, a legtöbb megyében elfogadás előtt áll) Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése Partnerség biztosítása Területi koordináció ellátása Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

6 Felhasználható forrás
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megye: 49,51 Mrd Ft Járások: indikatívan 27,238 Mrd Ft Összesen: 76,748 Mrd Ft, a 1431/2014. (VII.31) kormány határozat alapján a megyei és a járási keret összevonásra került. 1702/2014 (XII.3.) Kormány határozat módosította a forrásokat. 93,05 Mrd Ft Megyei Jogú Város: 33,22 Mrd Ft 35,26 Mrd Ft

7 Megyei Fejlesztési Program két része
Megyei Stratégiai Program: Ágazati és járási egyeztetések alkalmával gyűjtött információkat és a megyei specifikumokat alapul véve került kidolgozásra 45 napos társadalmi egyeztetésen esett át A javaslatok beépítésre kerültek A megyei közgyűlés elfogadta Megyei Operatív Program: A jogszabályok, tervezési sablonok és módszertanok alapján került kidolgozásra Legfőképpen a TOP, de az ágazati operatív programokból megvalósuló fejlesztéseket is tartalmazza

8 Megyei Operatív Program részei és intézkedései
Gazdaságfejlesztési rész (prioritás) Járási infrastruktúra fejlesztési rész (prioritás) Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési rész Megyei Operatív Program részei és intézkedései

9 Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része
1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése a vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése: ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak, innovációs- és logisztikai központok fejlesztése és kialakítása. a befektetés-ösztönzés és a helyi gazdaság fejlesztésének gazdaságszervezési akcióinak támogatása. Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része

10 Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része
2. A turizmusban rejlő potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében A turizmust több operatív program (TOP, GINOP, VP) is támogatja A TOP a térségi, kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatására, az általuk közvetetten generált munkahelyteremtésre koncentrál: - helyi ökoturisztikai fejlesztések, kulturális látványosságok fejlesztései, turisztikai célú kerékpárutak ráhordó szakaszai. Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része

11 Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része
3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés az országos közúthálózat 4-5 számjegyű útjainak fejlesztése belterületi önkormányzati utak fejlesztése közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással (TOP 6.0 verzió alapján) Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része

12 Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része
4. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) Ezek a beavatkozások közvetlenül kapcsolódnak az 1. prioritásban támogatott foglalkoztatási célú gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz, azokkal szinergiában, programalapon valósulnak meg. Lehetőséget adva a jelentős foglalkoztatási potenciállal bíró megyei és helyi jelentőségű beruházások kiegészítő ESZA támogatására. Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési része

13 Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Bölcsődék, óvodák, családi napközik fejlesztése 2. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja városi, helyi piacok, piacterek, vásárcsarnokok és kapcsolódó terek, hagyományos kereskedelmi-szolgáltatói terek revitalizálása rekreációs övezetek, városi közösségi kertek, közösségi terek kialakítása belterületi csapadékvíz elvezetése Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része

14 Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része
3. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés buszfordulók, buszsávok és megállók fejlesztése P+R, B+R parkolók és csomópontok kialakítása intelligens információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztések utazási láncok (pl. helyi-helyközi autóbuszos, kerékpáros) alacsony költségű összekapcsolása helyi, helyközi, hivatás-forgalmi és egyéb célú kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővítése balesetveszélyes gócpontok korrekciója Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része

15 Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része
4. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében. (pl: napelem park saját villamosenergia kielégítésére), Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része

16 Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része
5. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás fejlesztése. 6. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása), a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat fejlesztése, bővítése. Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része

17 Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része
7. Leromlott városi területek rehabilitációja szociális városrehabilitációs intézkedés keretében a városrészek meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása, településtesttől elkülönült telepek felszámolása, az ott élők integrációjának támogatása, szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok a kapcsolódó ESZA intézkedésből finanszírozhatóak. Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része

18 Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része
8. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (ESZA) A fent említett szociális városrehabilitáció kiegészítésére szolgál (Leromlott városi területek rehabilitációja) 9. Helyi közösségi programok megvalósítása (ESZA) Közösségi és szabadidős programok, partnertalálkozók, szemléletformálás, kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos helyi programok, hagyományőrzés, néprajzi oktatás, hagyományalapú tudás erősítésére építő programok. Ösztöndíjprogram (egyéni kiválóság támogatása, megyei szintű ösztöndíjrendszerek kialakítása, fiatalok településen tartását, visszatérését segítő kezdeményezések) Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő intézkedések Megyei Operatív Program Járási infrastruktúra fejlesztési része

19 Integrált Területi Program véglegesítése az elfogadott operatív programok és a TOP Monitoring Bizottság által jóváhagyott szakmai követelményrendszere alapján Az Integrált Területi Program gazdaságfejlesztési és településfejlesztési projektjeinek előzetes megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése. Jövőbeni feladatok

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Honlapunk: Elérhetőségeink:


Letölteni ppt "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések